Gündem

Becayiş Nedir? Becayiş Hakkı Ne Demek?

Becayiş Nedir? Becayiş Hakkı Ne Demek?. Becayiş, kelime anlamı olarak “karşılıklı yer değiştirme” anlamına gelir. Devlet Memurları tanımına göre ise becayiş aynı devlet kurumuna bağlı kişiler arası yer değiştirmedir. Becayiş yapılırken yer değiştiren kişilerin unvanı aynı olur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesinde becayiş, “Aynı kurumun başka başka yerlerde bulunan aynı sınıftaki memurları, karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanmalarını isteyebilirler. Bu isteğin yerine getirilmesi atamaya yetkili amirlerince uygun bulunmasına bağlıdır.” şeklinde tanımlanmış ve açıklanmıştır. Peki Becayiş İşlemleri Nasıl Yapılır? Belediyeler Arası Becayiş Olur mu? Becayiş Şartları Nelerdir? Becayiş kaç kez yapılabilir? İşte yanıtları…

Bacayiş Nedir? 

Devlet Memurları Kanunu’nun tanımına göre becayiş aynı devlet kurumuna bağlı kişiler arasında yapılır. Bir diğer deyişle, T.C. Dışişleri Bakanlığı Personeli ile T.C. Millî Eğitim Bakanlığı Personeli yer değiştiremez. Örneğin, yalnızca Millî Eğitim Bakanlığı’nın Şırnak’a atadığı bir öğretmen ile yine Bakanlık tarafından Kars’a atanmış bir öğretmen yer değiştirebilir.

  • Becayiş yapılırken yer değiştiren kişilerin sınıf ve unvanları aynı olmalıdır. Örnek olarak öğretmenler kendi aralarında, doktorlar kendi aralarında, devlete bağlı çalışan inşaat mühendisler kendi aralarında becayiş yapabilirler.
  • Becayiş yer değiştirmek isteyen kişilerin doğrudan bireysel isteğine bağlı olarak yapılamaz. Örneğin İstanbul ve Ankara arasında becayiş yapacak Adalet Bakanlığı’na bağlı iki memurun bir dilekçe ile Adalet Bakanlığı il veya ilçe müdürlükleri aracılığıyla Bakanlığa başvurması ve bu başvurunun Bakanlıkça da uygun görülmesi şarttır. Buna karşın, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, becayiş için atamaya yetkili amirin onayını zorunlu görmüşse de, onay verilmemesi için hiçbir sebep bulunmamaktadır. İdarenin yaptığı ve yapacağı tüm işlemlerin kamu yararına uygun olması gerekmektedir. Becayişte kamu yararı açısından, olumsuz cevap verilmesini gerektirecek hiçbir neden bulunmamaktadır.
  • 29 Ağustos 2008 tarihinde Kamu İşveren Kurulu ile Yetkili Sendika ve Konfederasyonları arasında gerçekleştirilen 2008 Yılı Toplu Görüşmeleri neticesinde; aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı olarak yer değiştirme (becayiş) taleplerinin, hizmet gerekleri ve o bölgeye atanabilme konuşunda gerekli nitelikleri taşıyor olmaları şartıyla yerine getirilmesi konusunda kurumlara tanınan takdir yetkisinin kaldırılması hususunda kanuni düzenleme yapılmasında mutabakat kararına varılmıştır.
  • 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı Taslağı’nda 657 Sayılı Kanun’un 73. Maddesi 08.01.2008 tarihinde şu şekilde değiştirilmesi uygun görülmüş fakat henüz yasalaşmamıştır: “Madde 73: Bir Kurum bünyesinde farklı görev yerlerinde çalışmakta olan aynı hizmet niteliklerine sahip aynı unvandaki memurların karşılıklı olarak yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, hizmet gerekleri ve atanabilme için öngörülen diğer şartları taşıyor olmaları kaydıyla yerine getirilir.”

Becayiş İşlemleri Nasıl Yapılır?

Becayiş yapabilmeniz için aynı kurumda ve aynı unvanda bulunan iki memurun iki memur, yetkili amirlerin izin vermesi halinde yer değiştirebilirler.

Becayiş işlemlerine “Becayiş” dilekçesi yazılarak başlanır. Becayiş dilekçesi başvuru dilekçeleri 12 Ocak 1983 tarih ve 17926 sayılı Resmi Gazete yayımlandıktan sonra yürürlüğe giren Devlet Memurlarının Şikayet ve Müracaatları Hakkında Yönetmelik maddelerine göre yazılmalıdır. Yönetmeliğe uygun yazılmayan dilekçelerde memurlar uyarma cezası alabilir. Yönetmeliğin 5. Maddesine göre başvurular en yakın amire yapılmalıdır. Amir, başvuru hakkındaki fikrini belli etmeden, dilekçeyi Devlet Memurları Kanunu’nun 73. Maddesine göre atamakla yetkili amire intikal ettirmelidir.

Becayiş dilekçesinde belirtilmesi gereken hususlar şunlardır:

  • Becayiş dilekçesinde tarih, görev, unvan, ad, soyadı, baba adı, memleket, memuriyete başlama tarihi, sicil no ve dilekçenin verileceği amirin unvanı yazılmalıdır. Dilekçenin en altına isim ve soy isim yazılmalı, tarih belirtilmeli ve imza atılmalıdır.
  • Karşılıklı yer değiştirmek istediğiniz memurun açık kimliği yazılmalıdır. Mümkünse o memurun dilekçe örneği de dilekçeniz ekine koyulmalıdır.
  • Karşılıklı yer değişikliği isteyen memurlar dilekçelerini kendi kadrolu kurumlarına vermelidir.

4B Sözleşmeli Çalışanların Becayiş Hakkı Var mıdır?

Evet, 4B sözleşmeli statüde görev yapan çalışanlarında becayiş hakları vardır. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Kurum İçi Yer Değişikliği başlıklı Ek Madde 3. maddesine göre becayiş hakkı vardır. “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” bütün kamu kurumlarında çalışan 4B’li personel için geçerlidir. Şartlar şu şekildedir:

  • Aynı ünvan ve aynı hizmet niteliklerine sahip personel arasında yer değişikliği olur.
  • Süre olarak en az 1 yıl süre ile çalışma şartı vardır.
  • Her kamu kurumu bu esaslara ek kendi iç düzenlemesini getirebilir.

45A Sözleşmeli Personelin Becayiş Hakkı Var mıdır?

Hayır, yoktur. 45A’lı sözleşmeli personeller kadroya geçene kadar çakılı kadrodur. 3 yıl boyunca becayiş hakkından da yararlanamaz. 3 yıl sonra kadroya geçtiklerinde kendi kurumlarındaki hükümlere tabidir.


4D İşçi Personelin Becayiş Hakkı Var mıdır?

Hayır. Şuan ki uygulamada 4D işçi personelin becayiş hakkını düzenleyen bir madde yoktur.

Sonuç olarak : Kamu kurumlarında görev yapan kadrolu çalışanlar ile sözleşmeli statüde 4B’li olarak görev yapan personelin becayiş hakları vardır. Kadrolu olarak çalışan bir personelin karşılıklı yer değişikliği talebinin yasal dayanağı 657 DMK’nın 73. maddesi ile kendi iç yönetmelik yada yönergeleridir. Sözleşmeli personelin karşılıklı yer değişikliği taleplerinin yasal dayanağı ise Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’dır.  45A Sözleşmeli personelin karşılıklı değişiklik hakkı yoktur. Benzer şekilde 4D işçilerinin de becayiş hakkı yoktur.


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu