Bilgi Arşivi

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma Davası Nasıl Açılır? Boşanma Davası Dilekçe Örneği. Herkes mutlu bir evlilik için adım atar ama gün gelir ki fikir ayrılıkları, uyuşmazlıklar yada daha farklı bir çok sebepten dolayı eşler boşanma kararı almakta. Günümüzde de maalesef ki boşanmalar günden güne artmakta. Bizde sizlere yardımcı olması açısından Avukatsız Boşanma Davası Nasıl Açılır? sorusuna aranan cevapları yazıp Boşanma Davası Dilekçe Örneğini makalemizde sizler için hazırladık…

Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Eşlerin fiili birlikteliklerinin Boşanma Davası sonunu olarak sona ermesine boşanma denir. Eşler boşanması davasında birbirlerine taraf olarak adlandırılırlar ve ister anlaşmalı ister çekilmeli olsun dava sonucunda mevcut evlilik sona ermektedir. Taraflar boşanma davasını birlikte anlaşma protokolü imzalayarak açabildikleri gibi bir eş tek başına da açabilir. Anlaşmalı boşanmalar genellikle en fazla 2 celsede biterken çekişmeli boşanma davaları ise yıllarca sürebilmekte. Boşanma davaları aslında kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir lakin kanuna gereğe özel ve genel boşanma sebebi olarak ikiye ayrılır.


Boşanma Davası Açma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma davası açma işlemini takiben davalı konumundaki eş, eğer belirli hususlarda itirazlar ileri sürecek olursa boşanma davası, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Çekişmeli boşanma davası açmak için ancak kanunda öngörülen bir sebebe dayanmak gerekir. Türk Medeni Kanunu’nda bu sebepler 161-166’ncı maddeler arasında düzenlenmiştir.  Bu sebepler konularına, kanunda özel olarak düzenlenip düzenlenmediklerine göre “özel-genel boşanma sebepleri olarak kategorize edilebilir.

 1. Özel Boşanma Sebepleri

Boşanma davası açma hakkı tanıyan özel boşanma sebepleri kanunda açıklanmıştır. Buna göre özel boşanma sebepleri beş tanedir;

 • Zina
 • Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış
 • Suç işleme veya haysiyetsiz hayat sürme
 • Terk
 • Akıl hastalığı

Özel boşanma sebeplerine dayanılarak boşanma davası açma, davacı eş, karşı tarafın kusurlu olup olmadığını ispatlamak zorunda değildir, yalnızca özel bir boşanma sebebi olduğunu ispatlaması yeterlidir. Ancak bu şekilde; hukuki bilgi gerektiren konularda alanında uzman bir boşanma avukatından destek almak, tarafların lehine olacaktır.

 1. Genel Boşanma Sebepleri
 • Evlilik birliğinin sarsılması
 • Eşlerin anlaşması
 • Ortak hayatın yeniden kurulamaması

Boşanma kararı verilebilmesi için davacı eş davalı eşin kusurunu ispatlamak zorundadır. Davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Her iki eşin de eşit derecede kusurlu olduğu ispatlanırsa tarafların boşanmasına karar verilebilir ancak bu durumda taraflar birbirlerinden tazminat isteyemezler. Tamamen kusurlu olan eşin açmış olduğu dava, bir kişinin kendi kusuruna dayanarak hak elde etmesi hukuka aykırı olacağından reddedilecektir.


Boşanma Davası Nasıl Açılır?

Boşanma davası açma, boşanma talepli dava dilekçesinin, adliyede tevzi bürosuna başvurulması ile açılır. Burada hesaplanan harç ve giderler ödenir. Boşanma davalarında görevli mahkeme “Aile Mahkemesi” dir. Aile mahkemesinin bulunmadığı illerde ise aile mahkemesi sıfatıyla asliye hukuk mahkemesi görevli olacaktır. Yetkili mahkeme ise eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. Boşanma davası neticelendikten sonra kadının yeniden evlenmesi için bir süre beklemesi gerekmektedir. Bu süreye kanunda ise iddet süresi denilir.

Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği PDF İndir

Boşanma Dilekçesi Örneği PDF İndir


Boşanma Davası Hangi Mahkemede Açılır?

Boşanma davası açmaya görevli mahkeme, Aile Mahkemeleridir. Eğer Aile Mahkemelerinin bulunmadığı bir yerdeler ise Asliye Hukuk Mahkemeleri, Aile Mahkemesi sıfatı ile boşanma davasına bakmaya ehildir. Ancak unutulmamalıdır ki Aile Mahkemesinin bulunduğu bir yerde, boşanma davası başka bir mahkemeye açılacak olursa mahkeme tarafından, dava reddedilecektir.


Boşanma Davası Nerede Açılır?

Boşanma davası açmak için belirli birtakım usul hukuku kuralları bulunmaktadır. Bunların en başında da görev ve yetki kavramları gelmektedir. Boşanma davalarına bakmaya yetkili olan mahkeme, eşlerin boşanma davası açmadan önce altı ay birlikte yaşadıkları yer Aile Mahkemesidir. Eğer alt ay beraber yaşamamışlar ise eşlerden birisinin ikamet ettiği yer Aile Mahkemesinde boşanma davası açılabilecektir. İkametin bulunduğu yerde davanın açılabileceğinin hukuki dayanağını ise Türk Medeni Kanunu madde 168 oluşturmaktadır.


Anlaşmalı Boşanma Davası Açma

Boşanma davası açma işlemi bazı durumlarda tarafların anlaşması ile beraber sadece bir formaliteye dönüşmektedir. Boşanma konusunda anlaşan eşler, ortak bir boşanma protokolü imzalayarak ve bunu mahkemeye sunarak boşanma işlemini gerçekleştirebilirler. Fakat anlaşmalı boşanma davası açmak için ön şart olan, en az bir yıllık evliliğin sürmüş olması gerekmektedir.

Boşanma davası açma, eşlerden birinin açtığı boşanma davasının diğer eşçe kabul edilmesi ya da eşlerin birlikte başvurması şeklinde olabilir. Eşler, boşanmada mal paylaşımı ve çocukların durumu konusunda anlaşmış olmalıdır. Eşler aralarında bu hususları düzenleyen bir sözleşme yapabilecekleri gibi, hâkimin huzurunda sözlü olarak yapacakları açıklamaların tutanağa geçirilip eşler tarafından imzalanması şeklinde de olabilir. Mali sonuçlar; maddi tazminat, manevi tazminat ve yoksulluk nafakasıdır. Çocukların durumuna ilişkin olarak iştirak nafakası, kişisel ilişki ve velayet konularıdır. Ayrıca eşler davayı vekilleri vasıtasıyla sürdürseler bile duruşmaya gelmesi gerekir. Çünkü hâkimin eşleri bizzat dinlemesi kanunda öngörülmüş diğer bir şarttır.


Çekişmeli Boşanma Davası Açma

Çekişmeli boşanma davası açma konusu, belirli bir iradenin sonucu değildir. Genel olarak belirli bir ya da birkaç hususta anlaşmazlığın çıkması sonucunda dava çekişmeli boşanma davasına evirilmektedir. Çekişmeli boşanma davaları, anlaşmalı boşanma davalarından daha uzun sürmektedir. Bu nedenle boşanmaya karar veren taraflar, anlaşmalı boşanma davalarını tercih etmektedir. Anlaşmalı boşanma davası birçok açıdan cazip durumdadır. Bunların başında, her hususta anlaşılmış olması yatmaktadır. Ancak çekişmeli boşanma davası durumda ise tarafları uzun bir boşanma süreci beklemektedir. Yalnızca dilekçe ve cevap dilekçesinin verilmesi bile neredeyse 3 ay kadar sürebilmektedir. Avukattan yardım almadan boşanma davası açmak istiyorsanız, boşanma dilekçesi örneğimizden yararlanabilirsiniz.

Boşanma davası açma hususunda yetki, kesin bir yetki değildir. Örnek vermek gerekirse; terk nedeniyle açılacak bir boşanma davasında terk eden eş, en son yerleştiği yer Aile Mahkemesinden de boşanma davasını açabilecektir. Eğer ki boşanma davasını açan kişi, yabancı uyruklu ise bu durumda tarafların açtıkları davanın ülkelerinde kabul görmüş olması şartı ile Türkiye’de de bu boşanmanın tanınması, kabul edilmesi bakımından Tenfiz davası açılabilecektir.


Boşanma Davası Ne Kadar Sürer?

Boşanma davası açma ve sona erme arasında geçen bir süre bulunmaktadır. Anlaşmalı boşanma davaları bir ya da iki celsede sonuçlanırken, çekişmeli boşanma davaları çok uzun yıllar boyunca halen devam edebilmektedir. Türk Hukuk sisteminde herhangi bir davanın, gerek iş yoğunluğu gerekse yapısından dolayı bir sürede sonuçlanması beklenmez. Yapısından kastımız ise; tebligat aşaması, delillerin elde edilmesi, tanıkların dinlenmesi, bilirkişi raporları ve adli tatil gibi dava süresini etkileyen çok fazla faktör bulunmaktadır. Fakat uygulamada edindiğimiz tecrübelere dayanarak belirtebiliriz ki anlaşmalı boşanma davalarında dava, yukarıda da değindiğimiz üzere en fazla 2 celsede sonuçlanmaktadır. Çekişmeli boşanma davasında ise bu süre ortalama 1.5 yıl – 7 yıl arasında sürebilmektedir.


Boşanma Davası Dilekçe Örneği

Boşanma kararı kararı alan herkes ilk olarak boşanma davası dilekçesi örneği aramakta. bu yazımızda sizlerle hem anlaşmalı dava için hem de çekişmeli davalar için birer örnek paylaştık. Öncelikle belirtmek isteriz ki; boşanma kararı aldıktan sonra boşanma konusunda uzman bir hukuki danışmandan hizmet almanızı öneririz.


Boşanma Dilekçesi Örneğine Yazılacak Boşanma Sebepleri Nelerdir?

Boşanma dilekçesi örneği doldurulurken ihtiyaç duyulan birtakım konular bulunmaktadır. Bunların en başında olan evliliğin neden bitirilmesi gerektiğine dair net bilgilerin, boşanma davası dilekçe örneğine yazılması gerekmektedir. Dilekçeye konu olacak boşanma sebepleri ikiye ayrılmaktadır. Bunlar, Genel boşanma sebepleri ve Özel boşanma sebepleridir.


Boşanmanın Genel Sebebi

Boşanma dilekçesi örneğine ekleyebileceğiniz genel boşanma sebebi, evlilik birliğinin temelden sarsılma nedenidir. Evliliğin temelden sarsılması ile anlatılmak istenen ise halk dilinde şiddetli geçimsizliktir. Bunlar; kavga ve devamlı olarak şiddet gibi gözle görülür hususlardır. Bu sebeplerin birisinin meydana gelmesi ile eş, boşanma davası dilekçesi örneğini kendisi doldurarak ya da uzman bir boşanma avukatından destek alarak, boşanma davası açabilecektir. Açılan dava neticesinde mahkeme, yaptığı inceleme neticesinde nihai bir karara hükmedecektir. Eğer ki sebepler yeterli görülürse boşanmaya karar verilecektir. Ancak mahkeme, açılan boşanma davasında ayrılık kararına da hükmedebilecektir. Bu kast edilen ayrılık süresi ise 1yıl ila 3 yıl arasında değişkenlik gösterebilir. Bu saydığımız hususlar doğrultusunda boşanma dilekçesi örneğinden yardım alınarak dava açılabilecektir.

Boşanma sonrasında ya da boşanma davası sırasında ise; boşanmada mal paylaşımı, çocuğun velayeti ve tazminat konusunda talepleri ileri sürmek mümkündür.


Boşanmanın Özel Sebepleri

Boşanma dilekçesi örneği doldurulmak sureti ile özel boşanma sebeplerine dayanarakta boşama davası açılması mümkündür. Boşanma davası açılması bakımından belirtilen özel sebepler ise şu şekildedir;

 • Suç işleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme
 • Zina
 • Terk
 • Akıl Hastalığı
 • Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Suç İşleme ve Haysiyetsiz Hayat Sürme

Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun madde 163’te düzenlenmiştir. Evliliğin devam ettiği sırada eşlerden birisi; suç işler ya da haysiyetsiz yaşam sürdürmeye başlarsa, diğer eşin boşanma davası hakkı doğacaktır. Eş eğer bir avukat tutmak istemezse boşanma dilekçesi örneğini doldurmak sureti ile davayı açabilecektir.

Zina

Zina konusu, boşanma sebepleri arasında belki de en ağır olanıdır. Düzenleme altına alındığı kanun ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 161’dir. Zina, eski TCK’da bir suçken güncel ceza kanununca suç olarak tanımlanmamaktadır. Ancak başta belirttiğimiz gibi ağır bir boşanma davası sebebidir. Ve boşanma davası dilekçesi örneğine eklenmek sureti ile dava açılabilecektir. Eş aldatmayı öğrendiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde her durumda da 5 yıl içerisinde boşanma dilekçesi örneği ile mahkemeye başvurarak, boşanma davasını açmak durumundadır. Eğer ki eş, kendisine ihanet eden diğer eşin zinasını sineye çeker ve onu affederse, bir daha zinaya dayalı boşanma talebinde bulunamayacaktır.

Terk

Terk, boşanma dilekçesi örneğine eklenebilecek özel bir boşanma sebebidir. Hukuki dayanağını ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu madde 164 oluşturmaktadır. Madde hükmü uyarınca, sebep olmaksızın ya da haksız olarak aile konutunu terk eden eş, 6 ay içerisinde geri dönmemiş ise terk edilen eşe boşanma davası açmak için hak doğacaktır.

Akıl Hastalığı

4721 Sayılı Türk Medeni Kanun madde 165’te yine bir boşanma dilekçesi örneğine yazılabilecek bir gerekçe olan, akıl sağlığının yerinde olmaması düzenlenmiştir. Ancak unutmamak gerekir ki akıl sağlığına dayanarak boşanma talebinde bulunulması için iki şartın gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu şartlar;

 • Eşlerden birisinin, evlilik sonrasında akıl hastalığına yakalanması,
 • Eşin, akıl sağlığının bozulması nedeniyle diğer eşin artık evliliğe devam edemeyecek durumda olması,

Doğrultusunda olmaktadır. Şartların gerçekleşmesi halinde Boşanma dilekçesi örneği aracılığı ile boşanma davası açılabilecektir.

Hayata Kast, Pek Kötü veya Onur Kırıcı Davranış

Eşin hayatına kast, kötü davranış, onur zedeleyen muamelede bulunma gibi durumlara maruz kalan eş, 6 ay içerisinde mahkemeye boşanma dilekçesi örneği ile başvurmalıdır. Bu boşanma sebebinin hukuki kaynağını ise 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu Madde 162’de düzenlenmiştir.


Boşanma Davası Dilekçesi

Boşanma dilekçesi örneği düzenlenirken birtakım hususlara dikkat edilmesi gerekir. Ve bazı unsurları da barındırmak zorundadır. Bunlar;

 • Dilekçenin hitap ettiği makam, Aile Mahkemesi olmalıdır. Eğer adliyede Aile mahkemesi yoksa Asliye Hukuk Mahkemesine yazılmalıdır. hitaben yazılmalıdır,
 • Davacı eşin ad, soyad ve adres bilgileri
 • Davacı eşin T.C. kimlik numarası,
 • Davalı eşin ad, soyad ve adres bilgileri
 • Eğer avukata vekalet verilmiş ise avukatın ad, soyad ve adres bilgileri
 • Hukuki sebepler
 • Boşanma talebi
 • Boşanma talep edip dava açan eşin varsa avukatın imzası
 • Nüfus Kayıt Örneği

Bu ilgili unsurları barındıran bir boşanma dilekçesi örneği ile hem anlaşmalı boşanma davası hem de çekişmeli boşanma davası açmak mümkündür.


Anlaşmalı Boşanma Dilekçesi Örneği

Kadıköy AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE

DAVACI: Hakan Kaya (TC Kimlik)

ADRES: … Kadıköy/İstanbul

DAVALI: Derya Özek (TC Kimlik)

ADRES: … Kadıköy/İstanbul

DAVA KONUSU: Devam eden evliliğin, tarafların anlaşması yolu ile sona erdirilmesini talep dilekçesidir.

AÇIKLAMALAR:

Taraflar 17/08/2005 tarihinde evlenmişlerdir. Nüfus kayıtlarının incelenmesi sonucunda fark edileceği gibi mevcut evlilik, anlaşmalı boşanma davası için gereken 1(bir) yıllık süreyi doldurmuştur. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 03/07/2008 tarihinde dünyaya gelen Akif adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. ( Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.)

Tarafların arasında çıkan uyuşmazlıklar, ortak hayatın sürdürülmesi noktasında sorunlar meydana getirmiştir. Tarafların arasında geçen sorunlar, evliliğin daha devam edemeyeceğini net bir şekilde ortaya koymaktadır. Bu sebeple de anlaşmak sureti ile boşanmaya karar vermişlerdir. Ekte bulunan ve tarafların imzaladıkları Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü’nün ve tarafların boşanma yönündeki ortak iradelerinin, mahkemece kabul edilmesini talep ederiz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu Madde 166 ve İlgili Diğer Kanun Hükümleri

DELİLLER: Nüfus Kayıt Örneği, Anlaşmalı Boşanma Protokolü

SONUÇ VE İSTEM: Yukarıda belirtilen sebepler ve davalının boşanma davasını kabul ettiğinden; ekte sunulan Anlaşmalı Boşanma Davası Protokolü de göz önünde bulundurulmak sureti ile Türk Medeni Kanun’un 166/3 hükmü uyarınca boşanma kararının verilmesine, müşterek çocuğun, velayeti ve diğer şahsi ilişkileri bakımından ekte sunulan anlaşma doğrultusunda bir düzenleme yapılmasına ve sunulan Anlaşmalı Boşanma Protokolünün, karar eki kabul edilmesi yönünde hüküm verilmesini talep ederiz. …/…./2024

DAVACI                                                                               DAVALI

(İmza)                                                                                   (İmza)

EK: Anlaşmalı Boşanma Protokolü


Çekişmeli Boşanma Dilekçesi Örneği

Kadıköy AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİNE

DAVACI: Derya Özek (TC Kimlik)a

ADRES: … Kadıköy/İstanbul

DAVALI: Hakan Kaya (TC Kimlik)

ADRES: … Kadıköy/İstanbul

DAVA KONUSU:

1) Şiddetli geçimsizlik sebebiyle evliliğin devam edemeyecek bir hal alması,

2) Davalı ile müşterek olan çocuğun velayetinin, mahkeme tarafından davacıya verilmesi,

3) Dava süresince davacının yanında yaşayan müşterek çocuk için 800,000 TL tedbir nafakası, karar kesinleştikten sonra da her ay için iştirak nafakasının davacıya verilmesi,

4) Davalının, davacı lehine 100.000 TL manevi tazminata hükmetmesinin istemidir.

AÇIKLAMALAR:

1. Taraflar 14/04/2004 tarihinde evlenmişlerdir. Tarafların, evlilikleri içerisinde ve 08/08/2008 tarihinde dünyaya gelen Akif adında bir erkek çocukları bulunmaktadır. (Herhangi bir çocuğunuz bulunmuyorsa bunu bu kısımda belirtmeniz gerekmektedir.)

2. Boşanma davasının davacısı konumdaki eş, evliliğin getirdiği bütün sorumlulukları yerine getirmiş fakat bütün bunlara rağmen davalının tavır ve hareketlerinde herhangi bir iyileşme meydana gelmemiştir. Aksine, evliliğin sona ermesi noktasına gelmesinde büyük çabalar sarf etmiştir. Tahammül noktasının çok üzerinde hareketler sergileyerek ortak yaşamı çekilmez bir hale sokmuştur. Yalnızca bunlarla yetinmeyip davacının onur ve kişiliğine yönelik çok ağır sözler sarf etmiş, bu tutumunu topluluk içinde de sürdürmüştür.

3. Davacı, kendisine yapılan bu kötü muameleye rağmen evliliğinin devam etmesi yönündeki inancını korumuş, tabiri yerindeyse şahsına yapılanları sineye çekmiştir.

4. Davacının bütün bu iyi niyeti ve çabasına karşılık davalı, kişisel eşyalarını yanına alarak ortak konutu terk etmiştir. Tarafların ailelerinin, evliliğin devam etmesine yönelik müdahalelerine rağmen de ortak konuta kat’i surette geri dönmemiştir.

5. Davalının, davacıya karşı sergilediği bu aşağılayıcı tutumun beraberinde müşterek çocuğuna karşı da aynı davranışları sergilemekten kaçınmamıştır. Müşterek çocuğun velayetinin davacıya verilmesi talebimizin de çocuğun yararına olduğu gerçeği burada yatmaktadır.

6. Davacının gerek maddi imkanları; gerekse diğer faktörler bağlamında, müşterek çocuğun velayeti kendisine verildiği takdirde her türlü sağlık, eğitim gibi bakım ve giderler için davalının maddi açıdan destek olması gerekmektedir. Bu sebeple de dava süresince verilmek üzere her ay 6.00,000 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini talep ederiz.

7. Davacıya neredeyse eziyet olan evlilik süresinin, sancılı geçen boşanma sürecinin ve boşanmanın ardından oluşacak manevi yıkımın etkilerinin bir nebze de olsa azaltılması bakımından, davalının aleyhinde 100.000,00 TL manevi tazminat talep ediyoruz.

HUKUKİ NEDENLER: Türk Medeni Kanunu İlgili Maddeleri ve İlgili Kanun Hükümleri

DELİLLER: Nüfus kayıt örneği, Tanık beyanları, Her tür kanıt.

SONUÇ VE İSTEM: Belirtilen sebeplerden dolayı davanın kabulü ve;

1) Mevcut evlilik birliğinin artık devam etmesinde herhangi bir yarar bulunmadığından, Şiddetli Geçimsizlik Sebebiyle Tarafların BOŞANMALARINA,

2) Tarafların müşterek çocuklarının velayetinin davacı tarafa bırakılmasına,

3) Her ay 6.000,000 TL tedbir nafakası, kararın davacı lehine kesinleşmesinin ardında da yine her ay olmak üzere aynı miktarda iştirak nafakasının davacıya verilmesini

4) Davalının aleyhinde 100.000 TL manevi tazminat talep ediyorum. …/…./2024

DAVACI                                                                                         DAVALI

(İmza)                                                                                            (İmza)👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu