Öğrenci Gazetesi

DGS Hakkında Genel Bilgiler 2024

DGS Hakkında Genel Bilgiler 2024. Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ön lisans eğitimlerini tamamlayarak lisans programlarına geçiş yapmak isteyen öğrencilerin katıldığı ÖSYM tarafından yapılan sınavdır. Her sene temmuz ayının ortalarında gerçekleştirilen DGS, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından organize edilir. Ücrete tabi olan diğer bir deyişle sınava katılacak adayların belli bir miktar katılım ücreti ödemek zorunda oldukları DGS sınav ücreti ÖSYM tarafından belirlenir. İki yıllık mezuniyetlerini 4 seneliğe çıkarmak isteyen öğrencilerin DGS sınavına katılım sınırları bulunmamaktadır.

DGS Hakkında Genel Bilgiler 2024

DGS sınavında lisans öğrenimine devam etmek isteyen öğrencilere sayısal ve sözel bölümlerden oluşan yetenek testi uygulanır. Toplamda 100 sorudan oluşan bu sınavda öğrencilerin muhakeme yetenekleri sorgulanır. Ön lisans programlarında öğrenilen konuların bulunmadığı bu sınavda sorulan sorular yükseköğretim kurumu mezunlarının seviyelerine uygun olarak hazırlanmıştır.

Meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan ya da staj yapmayıp diğer mezuniyet şartlarını karşılayan öğrenciler DGS sınavına başvurabilirler. Okudukları okullar KKTC’de olan ya da denkliği kabul edilen üniversitelerden mezun olan öğrenciler de DGS sınavına başvuru yapabilirler. DGS başvuruları ile ilgili sınırlama öğretim süresi dört ya da daha fazla olup ön lisans diploması alacaklar içindir. Bu gruba giren öğrenciler DGS sınavına giriş yapamazlar.


DGS Başvurusu Nasıl Yapılır?

DGS sınavına girerek lisans mezunu olmak için adım atmak isteyen öğrenciler ÖSYM’nin resmi internet sitesinde yer alan DGS kılavuzlarını detaylı olarak incelemek zorundadır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi dahilinde geçerli eğitim bilgileri ve güncel fotoğrafları yer alan kişiler internet üzerinden kolaylıkla DGS sınavı başvurusu yapabilirler.

Ancak ÖSYM aday işlemleri sisteminde fotoğrafı ve eğitim bilgileri olmayan öğrencilerin DGS sınavı başvuruları için sınav başvuru merkezlerine gitmesi gerekir. Bu merkezlerde başvuru yapan öğrenciler DGS başvuru sürecinin ikinci aşamasına geçebilirler. Aday başvuru formunun doğru bir şekilde doldurulması gerekir. Sistemdeki bilgiler ve doldurulan bilgiler arasında uyumsuzluk olması durumunda başvuru işlemleri kabul edilmez.

ÖSYM tarafından duyurulan sınav ücretinin bankaya yatırılması ile işlemler tamamlanır. Ödeme işlemleri online olarak ya da bankalardan yapılabilir.


DGS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

DGS Puanları hesaplanırken yalnızca öğrencinin 120 soruluk DGS sınavından yaptığı netlerin karşılığı olarak aldığı notlar değerlendirilmez. DGS puanı hesaplanırken öğrencinin eğitim gördüğü 2 senelik okuldaki akademik ortalaması yani ağırlıklı ön lisans başarı puanı da DGS netleriyle birlikte DGS puan hesaplama aşamasında ele alınır.

DGS puanları hesaplanırken birden fazla adımın takip edilmesi gerekir. DGS puan hesaplama aşamaları şu şekilde sıralanabilir:

 • İlk olarak adayların DGS sonuçları incelenir. DGS sınavından aldıkları sayısal ve sözel standart puanların hesaplaması yapılır.
 • Adayların mezun olmaya hak kazandıkları iki yıllık programlarındaki akademik not ortalamaları ile AÖBP puanı hesaplanır.
 • Adayların DGS sınavından aldıkları standart puanlar ile akademik başarı puanları önceden belirlenmiş kat sayılarla çarpılır. Elde edilen veriler toplanarak DGS puanı hesaplanır.

DGS puan hesaplaması için örnek vermemiz gerekirse, şu bilgileri aktarabiliriz:

DGS puanlarını hesaplamak isteyen öğrencilerin AÖBP puanlarını bilmesi kendilerine hesaplama işlemlerinde büyük bir avantaj sağlayacaktır. Bölümünü yüksek başarıyla tamamlayanlar AÖBP puanını 80; orta derecede başarıyla bitirenler 65; düşük başarıyla bitirenler 50 puan olan varsayabilirler.

DGS sözel puan hesaplaması yapılırken ; sayısal net sayısı 0.315 ile çarpılır. Sözel net sayısı 1.681 değeri ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar AÖBP’nin 0.6 ile çarpıldığında bulunan değerle toplanır. Elde edilen toplam değere 87.747 eklenir.

DGS Sayısal puan hesaplaması yapılırken; sözel bölümden yapılan net sayısı 0.336 ile; sayısal bölümden yapılan net sayısı 1.575 ile çarpılır. Elde edilen çarpımlar AÖBP’nin 0.6 ile çarpıldığında bulunan değerle toplanır. Elde edilen toplam değere 105.536 eklenerek puana ulaşılır.

DGS eşit ağırlık puan hesaplaması yapılırken sözel netler 1.009 ile sayısal netler 0.945 ile çarpılır. Elde edilen sonuçlar AÖBP’nin 0.6 ile çarpıldığında bulunan değerle toplanır. Elde edilen toplam değere bu kez 96. 642 eklenir.

Bu testlerden ikisinden 0.5 ham puan almayı başaran öğrencilerin DGS sonuçları hesaplanacaktır. Netler hesaplanırken 4 yanlışın 1 doğruyu götüreceği unutulmamalı; ham puanların bu şekilde elde edileceği gerçeği göz ardı edilmemelidir. DGS sınavında emin olunmadan işaretlenen soruların yanlış çıkması öğrencilerin aldıkları puanları ciddi şekilde etkileyebilir.


DGS Tercihlerinin Yapılması

DGS sınavından başarılı sonuç alan öğrencilerin tercihlerini dikkatli bir şekilde yapılması gerekir. Mezun olunan ya da mezun olma şartları staj haricinde karşılayan öğrenciler okudukları bölümlerle ilgili lisans programları tercih etmek zorundadır. Hangi iki yıllık programlarda okuyan öğrencilerin hangi lisans programlarını seçebilecekleri DGS kılavuzunda yer almaktadır.

DGS sınavına giren ve başarılı bir sonuç alan öğrenciler seçim yaparken iki yıl boyunca aldıkları eğitime uygun bölümler tercih etmelidir. Öğretim hayatlarının devamında okuyacakları lisans programları iki senelik eğitimlerinden tamamen bağımsız olamaz. Bu nedenle DGS ile geçiş yapılan bölümler ÖSYM tarafından hazırlanan DGS kılavuzu içerisinde kapsamlı olarak belirtilmiştir. Her iki yıllık bölüm için ayrı ayrı belirlenen kapsamlı bir liste olduğu için en kesin bilgi DGS kılavuzlarından alınabilecek olsa da konu ile ilgili bilgi verip soru işaretlerinizi azaltmak için tercih imkanı en yüksek olan ön lisans mezuniyet alanlarını ve tercih yapılabilecek lisans programlarını sizlerle paylaşacağız.


DGS ile Geçiş Yapılan Bölümler

-Sağlık ile İlgili Ön Lisans Programları

Acil Bakım Teknikerliği, Adli Tıp, Asli Tıp Teknikerliği, Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği, Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi ve Anestezi Teknikerliği gibi iki yıllık eğitim veren programları tamamlayıp DGS puan hesaplaması sonrası tercih yapma hakkına sahip olan öğrenciler;

 • 4 senelik Acil Yardım ve Afet Yönetimi
 • Hemşirelik
 • Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programlarını tercih edebilirler.

-Bankacılık İle İlgili Ön Lisans Programları

Banka ve Sigorta Yönetimi, Bankacılık ve Sigortacılık gibi ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin DGS sonuçları doğrultusunda tercih yapabilecekleri birçok farklı lisans programı bulunur. Örnek vermemiz gerekirse bu programlardan mezun olan öğrencilerin şu lisans programlarını tercih edebileceğini söyleyebiliriz;

 • Lojistik Yönetimi
 • sigortacılık
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Ticaret ve Finans
 • Uluslararası Finans
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi
 • Ekonometri
 • Ekonomi, Ekonomi ve finans
 • Aktüerya
 • Aktüerya Bilimleri
 • İktisat
 • Sermaye Piyasası

-Basın ve Yayıncılık ile İlgili Ön Lisans Programları

Basım ve Yayın Teknolojileri ya da Basın ve Yayıncılık gibi iki senelik programlardan mezun olan öğrencilerin de DGS sınavında başarılı olmaları durumunda tercih edebilecekleri birçok farklı lisans programı bulunur.

 • Reklamcılık
 • Yeni Medya ve İletişim
 • Yeni Medya
 • Basım Teknolojileri
 • Gazetecilik, Basın ve Yayın
 • Fotoğraf
 • Görsel İletişim
 • Görsel Sanatlar
 • Grafik
 • Grafik Tasarım
 • İletişim Bilimleri
 • Halkla İlişkiler ve Reklamcılık gibi bölümler arasından seçim yapılabilir.

-Bilgisayar ile İlgili Ön Lisans Programları

Mobil Teknolojileri, Bilgisayar Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı, Bilgi Teknolojileri, Bilgi güvenliği Teknolojisi, Bilgisayar Operatörlüğü, Bilgisayar programcılığı, Bilgisayar Programlama, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri gibi iki senelik programları bitirenler 4 senelik ilgili bölümlere yerleşebilirler. Tercih edilebilecek lisans programları şu şekilde sıralanabilir:

 • Fizik
 • Fizik Mühendisliği
 • Uzay Mühendisliği
 • Yazılım Mühendisliği
 • Bilgisayar – Enformatik
 • Bilgisayar Mühendisliği
 • İstatistik
 • Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği
 • Bilişim Sistemleri Mühendisliği vb.

-E-Ticaret ile İlgili Ön Lisans Programları

E-Ticaret veya Elektronik Ticaret gibi iki senelik ön lisans programlarında başarı sağlayıp DGS sınavından yeter not alan öğrenciler de birçok farklı bölüm arasından seçim yaparak geleceklerini şekillendirebilirler. E-ticaret ile ilgili ön lisans programlarını bitiren öğrenciler şu lisans programlarını tercih edebilirler:

 • İşletme Yönetimi
 • Ekonomi ve Finans
 • İletişim, İletişim Bilimleri
 • Uluslararası Ticaret
 • Reklamcılık
 • Pazarlama
 • Lojistik Yönetimi
 • İşletme Enformatiği vb.

-Finans ve Muhasebe ile İlgili Ön Lisans Programları

Finans, Finans ve Muhasebe ön lisans programlarında okuyan ve DGS sınavında başarı gösteren öğrenciler;

 • Ekonomi ve Finans
 • İşletme
 • Bankacılık
 • Muhasebe
 • Sermaye Piyasası
 • Uluslararası İşletmecilik
 • Uluslararası Ticaret
 • Uluslararası Finans ve Bankacılık
 • İşletme Yönetimi
 • Uluslararası Ticaret ve Lojistik Yönetimi gibi lisans programlarını tercih edebilir

ÖN LİSANS MEZUNİYET ALANLARINA GÖRE DİKEY GEÇİŞ YAPILABİLECEK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 DGS Puan Hesaplama 2024

👉 2022 DGS Çıkmış Sorular Tamamı PDF İndir

👉 DGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF İndir

👉 DGS Geçiş Bölümleri: 2 Yıllıktan, 4 yıllığa Geçiş Yapılan Bölümler

👉 DGS Matematik Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF İndir

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu