Öğrenci Gazetesi

DHBT Mülakat Soruları ve Cevapları 2020

DHBT Mülakat Soruları ve Cevapları 2020. KPSS DHBT sınavına Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin kadrolarına ilk defa, açıktan veya sözleşmeli atanmak isteyenlerin elde etmesi gerektiği puanı almak için girmeleri gereken sınavdır. KPSS DHBT Lisans, Ön lisans ve Ortaöğretim alanında sınava Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesindeki bir unvana başvuru yapan adaylar mülakata tabii tutulur.

DHBT Mülakat Soruları ve Cevapları 2020

Bu makalemizde önceki yıllarda DHBT Lisans, DHBT Ön lisans ve DHBT Ortaöğretim alanında mülakata giren arkadaşlarımızın karşılaştığı sorular ve mülakat deneyimlerini bir araya getirdik. DHBT mülakatına girecek adaylar önceki yıllarda sorulmuş mülakat sorularına kesinlikle incelemelidirler. DHBT mülakat öncesi ön bilgi ve soru tiplerini öğrenmek özgüveninizi artıracaktır.


DHBT Mülakat Sınavında Dikkat Edilmesi Gerekenler

1-Kuranı kerimi yüzünden okumak (mahreçlere sıfatlara tecvide dikkat ederek yavaş yavaş okuyuş sınavın %60nı kuranı kerim okuyuş kıraatınız iyiyse buda ayrı bir puanda değerlendiriliyor. Ama önemli olan düzgün okuyuştur.

2-Fetih -Rahman -Hucurat-Nebe-Mülk-Yasin-Duha ve alt sürelerden harfiyen sorumluyuz. Çok sağlam olmalısınız sayfanın ortasından sonundan herhangi bir yerinden soru gelebilir tecvide mahrece dikkat ederek yavaş yavaş okuyuş çok önemli okuyuşunuzun net ve anlaşılır olmalısı sınavın %30’nu etkiliyor.

3-Cenaze duaları, nikâhduası, cuma hutbe duaları, basamak duaları, yemek duası, hatim duaları eksiksiz ezberlenmesi gerekiyor.

4-Son olarak dini bilgiler yazılıya çalıştığımız müfredat genelde kuran okuyuş ve ezberlerde sıkıntı yoksa dini bilgilerden sıkmadan sınavı tamamlatıyorlar.


KPSS DHBT Mülakat Soruları ve Cevapları

DHBT mülakatına girecek adaylar bu soruları mutlaka bir kez olsun inceleyiniz. Diyanet mülakatlarında genelde soru tarzını değiştirmez.

 1. Kuran okuma çeşitleri nelerdir? (Tertil, tahkik, tedvir, hadr)
 2. Allahın zati ve Subuti sıfatları?
 3. Peygamberlerin sıfatları?
 4. Melekler ve görevleri nelerdir?
 5. İstidrac Nedir?
 6. Sevinç yılı nedir?
 7. Sen çiftçisin. Toprak ekiyorsun. Toprağın yağmurla sulanıyor. Öşürü ne kadar verirsin?
 8. Sen kuran kursu hocası oldun. Sınıfın iki ayrı gruba ayrıldı ne yaparsın?
 9. Kerahet vaktinde namaz kılmak niçin mekruhtur?
 10. Peygamber Efendimizin (s.a.v) mucizeleri?
 11. Meddi muttasıl ve meddi munfasılın hükmü nedir?
 12. Adak kurbanının etini kimler yiyemez?
 13. Yeminin çeşitleri nelerdir?
 14. Zekât kimlere verilmez?
 15. Tavsili ve icmali iman nedir?
 16. Teheccüh namazının hükmü nedir?
 17. Biremaüne faciası nedir?
 18. Zekât, oruç, namaz ne zaman farz kılındı?
 19. Miraç nedir?
 20. Ne zaman namaz kılınmaz? (kerahat vakti)
 21. Kerahat vaktinin zamanı kaç dk (45 dk)
 22. Biremaune faciasının yaşandığı yerin ismi nedir?

Tecvid Mülakat Soruları 

 1. İstila harfleri nelerdir?
 2. İzhar-ı şefevi nedir?
 3. Vech nedir?
 4. Tecvitteki sıfatlar nelerdir?
 5. Hemze-i vasl ve kat’?
 6. Ravm- işmam nedir?
 7. Sakin mimin halleri nelerdir?
 8. Meddi arızın hükmü, kaç çeşittir?
 9. Kalkale kelime manası nedir?
 10. Lahn-ı celil, Lahn-ı hafi nedir?
 11. Fer’i medin kısımları nelerdir?
 12. Takip ettiğimiz kıraat ve rivayeti?
 13. Kuran okuma çeşitleri nelerdir?
 14. Meddi muttasıl ve munfasılın hükmü nedir?
 15. Meddi lazımın çeşitleri nelerdir?
 16. meal ğunne nedir?
 17. Harfi mutlak nedir?

Siyer Mülakat Soruları

 1.  Efendimiz Basra’ya kaç yılında gitmiştir?
 2. Efendimiz rahip Bahira ile kaç yaşında karşılaşmıştır?
 3. Efendimizin azılı düşmanları kimlerdi?
 4. İfk hadisesi nedir?
 5. Efendimizin Mariyadan olan oğlu İbrahim kim tarafından ne zaman öldürülmüştür .(öldürülmemiştir. 16 ya da 18 aylık iken hastalanarak ölmüştür.)
 6. Zelle nedir?
 7.  39. Müslüman kimdir?
 8. Biri Maune faciası nedir?
 9. Miraç nedir? Namaz mü’minin miracıdır sözünden ne anlıyorsunuz?
 10. Hz. Hatice’nin mihri ne kadardır.( 500 dirhem)
 11. Efendimizin mucizeleri nelerdir?
 12. Akabe Biatlarının tarihi nedir?- Kaç kişilerdir?
 13. Habeşistan’a kaç yılında göç edilmiştir?
 14. Hüzün yılı ve Sevinç yılı ne demektir?
 15. Açıktan ibadetin ve Tebliğin başladığı yıl?
 16. Hendek ve Mute savaşları kimler arasında kaç yılında yapılmıştır?
 17. Hudeybiye anlaşma maddeleri nelerdir?

Fıkıh Mülakat Soruları

 1. Oruç, zekât, namaz ne zaman farz kılındı?
 2. Adak kurbanının etinden kimler yiyemez?
 3. Zekât kimlere verilmez?
 4. Yeminin çeşitleri ve kefareti nedir?
 5. Teheccud namazının hükmü nedir?
 6. Ne zaman namaz kılınmaz? Kaç dakika?
 7. Şeytan taşlamanın hükmü?
 8. Haccın farzları vacipleri nelerdir?
 9. Oruç tutmamayı mübah kılan haller nelerdir?
 10. Abdestin adabı nedir?
 11. Muktedi nedir?
 12. Arızı süğra ve arızi Kübra nedir?
 13. Fıtr sadakası nedir?
 14. Muttefekun aleyh nedir?
 15. Tefeşşi itbak nedir?
 16. Tevbe suresinin başında neden besmele yoktur?
 17. Ahlakın tanımı nedir?
 18. Hatibin özellikleri nelerdir?
 19. Muhkem- müteşabih nedir?
 20. Ehlisünnet nedir? Fırkaları nelerdir?
 21. Cidde mikat sınırı içinde midir?
 22. Zati- subuti sıfatlar?
 23. Meleklerin görevleri nelerdir?
 24. İstidrac nedir?
 25. Tavsili iman ve icmali iman nedir?

👉 DHBT Mülakata Çağırılma Taban Puanları


Mülakat Sınav Komisyonlarında, Şimdiye Kadar Sorulmuş Sorular

 1. İslam Nedir?
 2. Fidye Nedir?
 3. Yemin Çeşitleri Nelerdir?
 4. Kütübi Sitte Kaç Tanedir? Nelerdir?
 5. Allahu Tealanın Subuti Sıfatları Nelerdir?  (Okuyuşa Talime Tecvide Çok Dikkat Ediyorlar)
 6. İmanın Çeşitleri Nelerdir?
 7. Ölüm Anında Tövbesi Kabul Olunmayanlar Kimlerdir?
 8. Haram Aylar Hangileridir?
 9. İslam’da İlk Savaş Hangisidir?
 10. Tilavet Secdesi Nedir?
 11. Mestler Üzerine Meshin Müddeti Ne Kadardır?
 12. Seferilik Hükmü nedir?
 13. Mizan Nedir?
 14. Ebu Hanife’nin Gerçek İsmi Nedir?
 15. Zelletül Kari Ne Demektir?
 16. Lahni Celi Nedir?
 17. Lahni Hafi Nedir?
 18. Fetih Suresi
 19. Rahman Suresi
 20. Yasin Suresi
 21. Mülk Suresi
 22. Nebe Suresi
 23. Hucurat Suresi
 24. Duha’dan Aşağısı
 25. Meddi Tabii
 26. Haccın Rukunları
 27. Gümüşün Nisabı.
 28. Cuma Kimlere Farzdır?
 29. Bir Kadın Cemaatle Cuma Namazı Kılarsa, Öğle Namazı Düşer mi?
 30. Efali Mükellefin Ne Demektir? Müfsidi Örnekleriyle Açıklayınız.
 31. Sıfatı Lazime Nedir?
 32. İstitale Nedir?
 33. Beyyine Nedir?
 34. Lazimeyi Yapmazsak Ne Olur?
 35. İntikal Tekbiri Nedir?
 36. Hac Kimlere Farzdır?
 37. Kadınlar Hacca Gidebilir mi?
 38. Cuma Hutbesinin İkinci Kısmı Nedir?
 39. Abdestin Sünnetleri nelerdir?
 40. Namaz İçerisinde Erkek Ve Bayan Arasında Ki Fark Nedir?
 41. Kutsi Hadis Nedir?
 42. Hangi günlerde Oruç Tutmak Haramdır?
 43. Kuranı Kerim kaç Ayettir?
 44. Teyemmüm Nedir?
 45. Sedd-i Zerai Ne Demektir?
 46. İstihsan Ne Demektir?
 47. Mesalihi Mürsele Ne demek?
 48. Mesbuk, Müdrik,Lahık Nedir?
 49. Namazı Bozan Şeyler nelerdir
 50. Revatib Sünnet Nedir?
 51. Mezhepler
 52. Sehiv Secdesi nedir?
 53. Namazın Vacipleri nelerdir?
 54. Abdestin Vacibi nedir?
 55. Azimet nedir? Ruhsat nedir?
 56. Hükmüranin kalın okunuşuna ne denir? İnce okunuşuna ne denir?
 57. Yeminin kısımları ve kefaretleri nelerdir?

Bazı komisyon üyeleri ile adayların arasında geçen söyleşileri sizlerle paylaşıyoruz.

1: Komisyon odasına giren Bayan Kur’an Kursu Öğreticisi adayına sorulan bir soru:

Hoca hanım, Biz sizin öğrencileriniz. Bize Meddi Munfasılı anlatır mısın?

Hoca hanım cevap verir.

Hocam Meddi Munfasıl da biraz not eksiklerim var ama size Meddi Muttasılı çok güzel anlatabilirim…

2: Komisyondaki görevliler Müeezin Kayyım adayından Ezan-ı Muhammed’i okumasını ister.

Müezzin Kayyım adayı, kendisini ve ses tonunu o kadar iyi ayarlamış ki, ses tonuyla karşısındakilerini etkilemiş. Komisyon ezan-ı muhammed’in hiç bitmesini istememiş.

3: Komisyon başkanı, içeriye titreyerek ve heyecanla giren din görevlisi adayının durumunu görür ve adayı konuşturmaya başlar. Hatta istediğin yerden bir sayfa açarak okumasını ister.

4: İmam Hatip adayı Kur’an-ı Kerim’i yüzüne okuma işine devam ederken komisyon seri okumasını ister. İmam hatip adayı seri okur. Komisyon sorar bu okuyuş şekline ne denir?


İmam Hatip Adayı cevap verir ve bir daha tecvid sorusu sorulmaz

Komisyondaki görevliler bazen sizlere yanıltıcı sorular sorabilir. İşte bunlardan bir kaçı.

1: Abdestin vaciplerini sırala

2: Kadın tavuk kesebilir mi?

3: Meddi tabii’yi 4 elif çekmek neden caizdir…

4: Kadından imam olur mu?

5: Ayetel Kürsi- Amene’r-Resulü farz namazlarında okur mu?


İmam Hatip adayına mihrapta namaz kıldırırken abdestinin bozulması durumunda ne yapacağını sorar

İmam Hatip adayı cevap verir. Bir elimle burnumu tutarım diğer elimle başımdaki sarığı arkamda duran cemaatin birinin başına takarım ve kulağına da burnum kanadı namaza devam et diye fısıldarım, der.


Komisyon üyelerinden biri sebepsiz yere Bayan Kur’an Kursu öğreticisi adayına sert çıkar.

Bayan aday; hiç bir şey olmamış gibi hareket ederek ve istifini de bozmadan sorulara makul bir şekilde cevap verir. (Komisyon nabız yoklaması yapmıştır)


İmam Hatip adayına namaz kıldırırken başındaki sarığın düşmesi durumunda ne yapacağını sorar.

Aday, alır başına tekrar takarım.


Komisyon adaya sorar! Bir hafta üst üste sabah namazına kalkamadın, ne yaparsın?

Aday cevap verir.

Görevli bulunduğum müftülüğe giderek bir hafta sabah namazına kalkamadığımı belirten bir dilekçe verip aylığımdan kesilmesini isterim…

Bu ve buna benzer konularda bütün adayların dikkatli olmaları gerekiyor. Hazır cevabınız sizleri çok rahatlatacak ve bir sonraki sorularda kendinize güveniniz artacak. Yukarıdaki örneklere dikkat edilirse sorular ve verilen cevaplarda çok kısa.

Bütün adaylara şimdiden başarılar dileriz. Allah yar ve yardımcınız olsun.

Arkadaşlar heyecanlanmamanızla alakalı bir örnek kuran kursu öğreticisi hocamız bizi sınav etti. Sınavda diyanet mülakatta kendisine sorulan bir soruyu sordu. Hiç birimiz doğru yapamadık kendiside mülakatta bizim cevabı vermiş ama kabul edilmemiş. Anlamı düşünülmeden cevap verdiğini, heyecan insanI nasıl şaşırtıyorsa bir örnek sizlerle paylaşmak istedim..

Soru şu:

Allah ‘tan başka ilah yoktur Hz. Muhammed s.a.v Allah’ın peygamberidir neyin anlamıdır?

Şık olarak ikisini verdi

Kelime-i tevhid ve kelime-i şehadet

Biz kelime-i şehadet cevabı verdik oysa kelime-i şehadet şahitlik ettiğimizi açıklıyor kelime-i tevhid ise yukarıdaki sorunun cevabı

Aslında çok basit anlamını biraz düşünmemiz gerekirken direk kelime-i şehadete yoğunlaştık evet kardeşlerim heyecanlanmadan saki sakin düşünerek Tecvid ve ilmihal konularında dikkatli olun

Yarım sayfa yüzüne okuttu.

İçinden meddi arız tecvidini sordular.

Kâğıt çektim kâğıtta tebliğ sıfatının tanımı yapmışlardı (tebliğ) kelimesini sordular

Ezberden mülk 2. sayfası çıktıydı

Yasin 1 2 3 4 5 6

Mülk 1 2 sayfalarından ara ara sordular onlar başladı ben devam ettim

Cenaze duasının erkek çocuğu için olanını sordular

Hutbe dualarını sordular okudum nikâh kıyma ile ilgili sorular oldu

Resmi nikâh olmadan dini nikâhın kıyılıp kıyılmayacağı (imam kendi nikâhını) kıyabilirmi diye sordular

Ben vekil imamım deyince biraz daha zorladılar.


HASEKİDE MÜLAKATA GİREN K.K.Ö ADAYININ DENEYİMİ

Yüzüne okudum kurandan 425. Sayfayıaçtırdılar. 3 erkek hoca vardı. Ezberlerimi sordular. Yasin, Tebareke, Amme, Duha ve aşağısı dedim. Hucurat, Rahman ve Fetih yok mu dediler hayır bilmiyorum dedim. Benden önce girenlere esas bunları bilmeniz önemli demişler. Bana bir şey demeden karışık sordular. Yasin, Mülk, Nebe, Beyyine ve Humeze. 2 tane de soru sordular.

1. Allah’ın zati sıfatları

2. Haccın farzları.

Sayarken vakfe dedim, ne vakfesi dedi, arafat vakfesi dedim, muzdelife olmasın o diyerek şaşırtmaya calıştılar. Sonra da tamam kızım yeterli dedi kolay gelsin deyip çıktım.

*Pendik’ten sınava girdim arkadaşlar,6. kurul ve fakültede sınavım olduğu için ilk sıradan girdim. Hafızlara mutlaka karışık soruyorlar ama benim hafızlığım kuvvetli değil okuyamayacağımı söyledim. Ezberden bir kaç sureden karışık sordular. Rahman fetih birde Tekvir suresinden karışık okuttular. Karıştırdığım oldu, ama çok heyecanlı olduğumu bir yandanda okulun finallerine çalıştığımı belirttim. Okuyuşumu ve mahrecimi beğendiler. Tecvit ilmihal ve yüzünden okuma yapmadılar.


Bursada 2. komisyonda mülakata girdim

Çok kasmadılar Allaha şükür. İyiydiler komisyondakiler güler yüzlü insanlardı. Ezberlerimi sordular, yüzüne okuttular ama anladığım kadarıyla mahreçlere çok dikkat ediyorlar. Tahkikle okutuyorlar. Akşama kadar vaktiniz varmış gibi yavaş yavaş okuyun bence. Kendinizegüveniyormuşsunuz gibi duruyor bir de ilmihalden kerahat vakitlerini sordular.

*Pendik’te girdim akabe biatları, Habeşistan’ahicret, tadilierkân, namazdaki oturuşların terki, yeminler, zekât kimlere verilir, ilk kuran kursu ne zaman açıldı, orucaniyetkonuları, Mezhepler Maturidi, Eşari, Selefiye neye önemverirdiye ve bildikleriniz mezheb hakkında,5.komisyon çok tecvitsordu. Kuranın kısımları nelerdir:Muin, Mufassal,6.komisyonhiçtecvitsormadı. Zekâtkimlereverilir. Tavsiyem Kuranı yavaş okutuyorlar onca sonra hızlandırıyorlar. Hafız Osman Kuranından bol bol tekrar edin. İmkânınız varsa Yasın Tebareke, Amme ved- Duhadan aşağısı dışında en az Fetih’iezberleyin Fetih’e çok önem veriyorlar. Kuran okumanızda hata yoksa gerisiniidare ediyorlar Herkese Allah kolaylık versin.

Bolu’da 3 komisyonda mülakata girdim.

3 komisyonun gerek nette gerekse oradaki arkadaşlardan çok sert olarak duymuştum ama ben içeri girdiğimde huzurlu ve saygılı bir ortamla karşılaştım. 1 sayfaya yakın yüzünden okudum. Hiç tecvid sormadılar. Adıyat, Tebbet, İnşirah, surelerinden kısa kısa okudular. Yasin, mülk, Nebe’den ayet okudular ben devam ettim. İstidrac nedir dediler? Abdestin farz, sünnet ve vaciplerini sordular. Bir de ulul azm peygamberler hangileridir dediler.

Harika geçti sonucu olumlu bekliyorum. Arkadaşlar heyecan yapmayın rahat olun ve sınav günü kalben fikren Allah’a tevekkül edin. Oradaki hocalar sadece birer aracı, sebep asıl hüküm Rabbimden. Sizlere başarılar diliyorum.

*Osmaniye’de girecekler için anlatayım:

Bugün sınava girdim sabah erkenden 5.sıradaydım 2.komisyondaydım çabucak geldi sıram. Hafız Osman hattı kuran ı kerimden bir sayfa aç dediler 400.sayfayı açtım okurken çok problemim olmadı bir yerde gereksiz uzatma yaptım genel olarak iyiydi. İdgam-ı misleyni sordular meddi- liy’nin açıklamasını yaptırdılar. Kaç çeşit med vardır diye sordular. İlmihal bilgisi olarak da kaderi ahire Tahiyyat’ın Salli Barik ve Rabbenaları hükmünü sordular.

Nifas süresinin en az kaç gün olduğunu sordular. Ezberden Yasin, Adiyat okuttular yani iyi gibiydi Allah herkese yardımcı olsun çıtayı çok yükseltmiş Diyanet her başvuran maşallah çok iyi okuyordu gözlemlediğim kadarıyla kısmet.

*Konya’da giren bir arkadaşın tecrübeleri:

Arkadaşlar ben bugün Konya da girdim. Bize direk Meryem suresini açtırdılar, hurufu mukatta harflerinin tecvitini yapmamı istediler ve müteşabih ayetler hakkında bilgi vermemi istediler. Özellikle meddi arız meddi lazım üzerinde çok durdular. Ayrıca herhangi bi konu belirleyip onun üzerinde konuşmamızı da istiyorlar nasıl ifade ettiğimizi öğrenmek için.Fıkhi ve itikadi mezhepler, hazreti peygamberin eşleri çocukları, savaşları, akabe ve rıdvan biatları, Allahın sıfatları, İddet konusu vs diğer arkadaşlara sordukları sorulardan. Özellikle tecvit bilginizi ciddi manada sınıyorlar.

*Kastamonu’da giren bir arkadaşın tecrübeleri

Kastamonu’da girdim önce istediğin yeri aç oku dediler yarım sayfa Diyanetin kuranından okuttular. Tecvit kuralı sordular son bitirdiğim ayette meddi arız var dedim kaç vecih dediler vecihin tanımını sordular kasr ne demek kurandaki kasırla vecihteki kasr aynı mı diye sordular hangi ezberleri biliyosun dediler hucurat var mı dediler. Namazın rukünlerini sordular namazda birinci oturuşu yapmasam namaz olur mu dediler en son bize dua edersin dediler çıkabilirsin dediler

*Samsun’da sınava giren bir arkadaş

Samsun’da girdim hocalar çok iyiydi yüzüne iki sıra bile okumadım.5 ezber sordular Yasin, Tebareke, Amme, Fetih 2 tane toplam 5 ama kısa kısa sanırım gerçekten ezberimiz varmı diye anlamaya çalışıyorlar ve de harflerin mahreçlerine bakıyorlar eğer yaptıysan uzatmıyorlar. İlmihal olarak belli başlı şeyler kolay. Tecvitten sıfatlar harflerin çıkış yerleri tecvitten herşeyi çalışın derim. İlmihalolarak da gün boyu hep ayrı sorular sordular çok nadir aynı sorular çıktı. Komisyondan komisyonada farklı bi komisyonda güncel soru var diğerine daha kolay bana ilmihal olarak mesela kaide-i ahire’yi sordular.

*SAMSUN’DA 1. KOMİSYONDA SINAVA GİRDİM. İZLENİMLER:

1. komisyondaki hocalar çok iyiydi Allah razı olsun psikolojik baskı yapmıyorlar. Ama hemen girip çıkarım diye düşünmeyin. Yüzünden bir başlatıyorlar tahkik – hadr epey bir okudum.

-Ezberlerden de hangileri varsa söylüyorsunuz, ona göre soruyorlar. Ama bir tane ile bırakmıyorlar Duha’dan sonrasında üstünde durdukları özellikle Adiyat ve Hümeze. Uzun surelerde de ayetin başını söyleyip devam et diyorlar…

– Tecvitten nerede yanlış yaptıysan durdurup burada ne vardı diyorlar.

– İlmihalden beni pek zorlamadılar açıkçası kolaydı. Benden öncekilere mübah nedir demişler bana da Kunut dualarını oku – namazdaki hükmünü söyle dediler.

– Genel manada 3. komisyon zormuş galiba, öyle bir duyum aldım.

-benden bu kadar… Çok heyecanlandım hocalar çok güldü bana, hatta bir tanesi kalkıp su doldurdu kızım al iç bir nefes al niye bu kadar heyecan yaptın dedi.

*1. komisyonda girdim. Komisyondakiler çok mülayim insanlardı, hafız olmayanlara genelde Yasin, Fetih, Adiyat, Tekasür, Tebbet surelerini sormuşlar. Herhangi bir yeri aç diyorlar, tecvitten ise eğer okurken tecvit hatası yaparsan onu soruyorlarmış. İlmihalden genelde namazla ilgili terimler, namazın vacipleri-sünnetleri, celse kavme, tumanime vs gibi sorular varmış. Birde 2. komisyon biraz zorluyor dediler ama bence kişisine göre değişiyor ayrıca sınava giderken dış görünüşe dikkat etmek gerekiyor bayanlar için dar giymemek makyaj yapmamak gibi…

*Ankara’da 2. komisyonda girdim.Allah razı olsun adamlar çok yumuşak davrandılar. Herhangi bir yer aç dediler. Sayfa sayısını söyle, önce yavaş yavaş başla dediler ve bu şekilde bir ayet okudum. Okumamı durdurdu, ikinci ayeti mukabele şekli okuyorsun dedi yani hadr usulü. Sonra Yasin’den ezber sordu ve Hümeze suresini okudum. İlmihal sorusu olarak müekked sünnet ve revatib sünneti sordular.

*Hocalarımız sıcakkanlı ve güler yüzlüydüler ve sınav öncesinde memleketten, özgeçmiş ve şuan kiyaptıklarımızla ilgili muhabbet ortamı bile oldu. İnsan rahatlıyor yani, heyecanımı yenmeme ve dik durmama sebep oldu. Tecvitten sakin mimin halleri, meal gunne vs, Allah’ın zati sıfatları, selbi nedr ve ekol sorusu:büyük günah işleyen mürted olur görüşü hangi itikadi mezhebe aittir? En önemlisi kuranı yüzüne tertil üzere okuyuş ve ezberler. Ben vakıa suresinden biraz okudum ve cuma suresinden. Arkadaşlar Rahman, Hucurat’tan falan okumuşlar. Ekoller önemli bence benden önceki arkadaşlara eşarilik ve maturidilik arasındaki farkları, mutezile hakkında ne biliyorsun veya ehlisünnet mezhepleri ile ( fıkhi ve itikadi) alakalı sorular sormuşlar.


HAFIZ ADAYLARI MÜLAKAT SORULARI

Kayseri Mülakat Deneyimi

Hafızım ilk önce 15. cüz den yüzüne tertil ve hadr usulü okuttular sonra ezberden fetih suresini,25.cüzün 20.sayfasını ve arkası nedir diye sordular.15.cüzün 17.sayfasının sondan 2.ayetini okuttu (vela temşi fil erdğ meraha) sonra Adiyat ve Hümeze’yi okuttu.sonra da Peygamberlerin sıfatlarını ve açıklamalarını istediler.

Kastamonu Mülakat Deneyimi

Hafızlığımın nasıl olduğunu sordular. Bir yerden ezber sordular iyi bildiğim sayfa olmasına rağmen ikinci ayeti okuyamadım çok heyecan yaptım. Sonra nerelerden ezber yaptın diye sordular 30.cüzü diğer müfredatta olanları bildiğimi ve 30.cüzde Mutaffifin süresini sordular. Yarım sayfa yüzüne okuttular ve bir ayetin tüm tecvitlerini söyle dediler. Meddi lini ve meddi linden hurufu mukattaya örnek ver dediler. kef ha ya ayn sad dedim. İlmihalde sadece namazın mekruhlarından 5 tane söyle.3 tane söyleyebildim. Birde yasin 5.sayfasının ortasından ezbere, yüzüne ve tecvidi iyi yaptığıma inanıyorum. Kazanabilirmiyim bilmiyorum. Rabbim herkesin yardımcısı olsun

Bursa Mülakat Deneyimi 

Hafızlığımın ne durumda olduğunu sordular. Bende açıkçası çok iyi olmadığını söyledim. Tamam dediler ortalardan bir sayfa açmamı söylediler bende açtım. Yusuf suresinden bir sayfayı önce tahkik daha sonra hadr usulu olmak üzere yarım sayfa okudum. Allah’ın zati sıfatlarını sordular. Ezber olarak Fetih 2.sayfayı yarısına kadar okuttular. Kureyş suresini  talim okuttular. Hepsi bu kadar komisyon gayet güler yüzlüydü.


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu