Kamu Personel Alımları

Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Uzman Yardımcısı Alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında görevlendirilmek üzere En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olan 15 uzman yardımcısı alacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı merkez teşkilatında münhal bulunan, aşağıda sınıfı, unvanı, kadro derecesi, öğrenim durumu ve adedi belirtilen “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı” kadrolarına atama yapmak için yarışma sınavı yapılacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLER
SINIF ?UNVAN? YERİ PUAN TÜRÜ KADRO DERECESİ ADEDİ
GİH Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Merkez Teşkilatı En az dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak. KPSS P3 9 15

I. BAŞVURU ŞARTLARI

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. En az lisans düzeyinde dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,
 3. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 4. Sınavın yapılacağı yılın ilk günü (01.01.2020) itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
 5. 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az altmış (60) puan almış olmak,
 6. Daha önce Diyanet işleri uzman yardımcısı kadroları için yapılmış olan yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmamak.

II. BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 07.01.2020-20.01.2020(saat 08:30-16:30) tarihleri arasında (dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurduktan sonra başvurularını onaylatmak üzere yukarıda belirtilen tarihler ve saatlerde istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne şahsen müracaat edeceklerdir.

 • İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir.

2. İl veya ilçe müftülüklerindeki DİBBYS sorumluları, adayın sınav başvuru formuna girdiği bilgiler ile ibraz ettiği belgelerdeki bilgilerin doğruluğunu tespit ettikten sonra onaylama işlemini gerçekleştireceklerdir. Belgeleri eksik olan adayların başvuru onaylama işlemi yapılmayacaktır.

3. Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde özgeçmişlerini yazacaklardır.

4. Başkanlığımız (dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurmayan ve il veya ilçe müftülüklerinde başvuru onay işlemini yaptırmayan adayların talepleri dikkate alınmayacaktır.

5. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

6. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

7. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

?III. SINAV BAŞVURU ÜCRETİ ve ÖDEME ZAMANI

 1. Başvuru yapan adaylar arasından KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katına giren adaylar 23.01.2020-27.01.2020(saat 23:59:59’a kadar) tarihleri arasında 80 (seksen) TL sınav başvuru ücreti ödemesi yapacaklardır. Ödeme işlemi, (dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi üzerinden sadece kredi kartı veya banka/bankomat kartı ile gerçekleştirilecektir.
 2. Sınav başvuru ücretini yatırmayan adaylar, sınava giremeyecektir.
 3. Başvuru şartlarını taşımayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen/giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan adaylara ücret iadesi yapılmayacaktır.

I. BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER

 1. T.C. Kimlik No’lu kimlik belgesi (nüfus cüzdanı veya pasaport),
 2. Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı örneği (Diploma yabancı bir ülkeden alınmışsa YÖK’ten alınacak denklik belgesi), (e-Devlet üzerinden alınan belgeler geçerlidir.)
 3. 2018 veya 2019 yılına ait KPSS sonuç belgesi,
 4. Görev yapmaya mani bir engeli (sağlık vb.) bulunmadığına, adli sicil kaydı bulunmadığına ve erkek adayların askerlik durumlarına dair yazılı beyanı,
 • Başvuruları alan personele gerekli belgeleri ibraz edemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Belgeler, kontrol edildikten sonra

  adaylara iade edilecektir.

 • Yazılı beyan istenen hususlar tek bir dilekçede yer alacaktır.
 • Belgeler, atanmaya hak kazanan adaylar tarafından atama sürecinde ilgili birime teslim edilecektir.

II. SINAVA ÇAĞIRMA, SINAVIN YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ ve KONULARI

1. Yarışma sınavı yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalı yapılacaktır.

2. Yazılı sınav test usulünde, 22.02.2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

3. KPSS puan sırasına göre, atama yapılacak kadro sayısının 20 (yirmi) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere yazılı sınava çağrılacaktır.

 • Adayın 2018 ve 2019 yıllarına ait her iki KPSS’den puanı olması halinde yüksek olan puanı dikkate alınacaktır.

4. Yazılı sınavda 70 (yetmiş) ve üzeri puan almak şartıyla en yüksek puana sahip olan adaydan başlamak suretiyle, atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dahil olmak üzere sözlü sınava çağrılacaktır.

5. Sınav Konuları;

A) Yazılı sınav:

 1. Başkanlığın hizmet alanı ve meslek bilgisi, (80 puan)
 2. Devlet memurları mevzuatı ve Başkanlık mevzuatı, (20 puan)

B) Sözlü sınav:

 1. Yazılı sınavda belirtilen konulardaki bilgi düzeyi, (50 puan)
 2. Kavrama, muhakeme etme, özetleme ve ifade etme yeteneği, (10 puan)
 3. Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu, (10 puan)
 4. Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı, (10 puan)
 5. Genel yetenek ve genel kültürü (10 puan),
 6. Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı (10 puan).

6. Sınava (yazılı ve sözlü) katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan “Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterlikleri” içerisindeki “Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı Temel ve Özel Yeterlikleri” esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

7. Sözlü sınav tarihi yazılı sınav sonuçlarının açıklanması ve sözlü sınav için gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

8. Adaylar, sınava (yazılı ve sözlü) gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

9. Sınava (yazılı ve sözlü) girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara hiç bir şekilde ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

?III. DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavda başarılı olabilmek için yazılı ve sözlü sınavın her birinden en az 70 (yetmiş) puan almak gerekmektedir.
 2. Yazılı sınavın değerlendirilmesi sırasında hatalı soru/sorular çıkması durumunda hatalı bulunan soru/sorular adaylar lehine doğru kabul edilecektir.
 3. Sınavın nihai puanı yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınarak hesaplanacaktır.
 4. Yazılı ve sözlü puanların aritmetik ortalamasının eşit olması halinde sırasıyla, yazılı sınav puanı yüksek olana, sırasıyla KPSS puanı yüksek olana, KPSS’ye katıldığı öğrenim belgesinin mezuniyet tarihi önce olana, yaşı büyük olana, KPSS puanı yeni olana öncelik verilecektir.
 5. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri de yedek olarak sıralanacaktır.

IV. SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

 1. Sınav (yazılı ve sözlü) sonuçlarına ilişkin itirazlar her bir sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek karara bağlanacak ve adaya bildirilecektir.
 3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faks yoluyla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

V. ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
 2. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.

VI. DİĞER HUSUSLAR

 1. Adaylar; sınav (yazlı ve sözlü) için “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuçlarını öğrenme işlemlerini (dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
 2. Sınav başvurularında adayın beyanı esas alınacaktır. Başkanlık, sınav ve atama sürecinin her aşamasında aday tarafından belirtilen hususlarda adaydan belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve atama sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacağı gibi görev alsalar dahi görevleriyle ilişikleri kesilecektir. Bu durumdaki adaylar hiçbir hak talebinde bulunamayacaklardır.
 4. Sınav süreciyle ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail yolu ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne (Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı) ulaştırmaları gerekmektedir.
 6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Diyanet İşleri Uzman ve Uzman Yardımcılığı Sınav ve Atama Yönetmeliği ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.

VII. İLETİŞİM

Yazışma adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya ANKARA

e-mail : [email protected]

Telefon : (0312) 295 70 00

Fax : (0312) 285 85 72

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu