Kamu Personel Alımları

Diyanet, Kurum İçi Naklen 1300 Personel Alacak

2020 Yılı Kurum Içi Naklen (KKÖ, İ-H, M-K) Giris Sınavı

Başkanlığımız taşra teşkilatında münhal bulunan; aşağıdaki tabloda bilgileri yer alan kadrolara kurum içi naklen atama yapılmak üzere Başkanlığımızda farklı unvanlarda çalışan personele yönelik sözlü sınav yapılacaktır. Sözlü sınava, MBSTS puan sırası esas alınarak her bir unvan için tabloda belirtilen boş kadro sayısının üç (3) katı aday çağrılacaktır.

MÜNHAL KADROLARA AİT BİLGİLE
YERİ ?SINIF ?UNVAN ?ADEDİ
?Taşra Teşkilatı Din

Hizmetleri Sınıfı

?Kur’an Kursu Öğreticisi GRUP-1 (+Hafız) ?600
?Kur’an Kursu Öğreticisi GRUP-2 ?400
?İmam-Hatip ?200
?Müezzin-Kayyım ?100
? ??TOPLAM ?1300

I- BAŞVURU ŞARTLARI

A. GENEL ŞARTLAR

 1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 2. Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (b) bendinde belirtilen “Ortak Nitelik” şartını taşımak,
 3. Halen Başkanlığımız teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/A maddesine göre çalışıyor olmak,
 4. Memuriyette adaylığı kalkmış olmak,
 5. Başkanlığımızca 2017, 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavının (MBSTS) herhangi birinden en az 50 (elli) puan almış olmak,
 6. Başvuru yapacağı unvanda halen çalışıyor olmamak ya da müktesebi bulunmamak.
 • Adaylar sadece bir unvan ve bir grup için başvuru yapabileceklerdir.

B. ÖZEL ŞARTLARI

1.

Kur’an kursu öğreticisi için:

B1) GRUP-1 için şartlar:

 • ?İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 • Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 • Hafız olmak.

B2) GRUP-2 için şartlar:

 • İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 • Kur’an kursu öğreticiliği yapmaya mani bir engeli bulunmamak,

2.

İmam-hatip için:

 • İmam hatip lisesi veya üstü dini öğrenim mezunu olmak,
 • İmam-hatiplik yapmaya mani bir engeli bulunmamak.

Müezzin-kayyım için:

 • Lise veya dengi okul mezunu olmak,
 • Müezzin-kayyımlık yapmaya mani bir engeli bulunmamak,
 • Hafız olmak (İmam hatip lisesi mezunları için bu şart aranmaz).

Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacaktır. Başvuru sırasında adaylardan ayrıca bir belge talep edilmeyecektir.

II- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1. Başvuru şartlarını taşıyanlardan Başkanlık merkezinde çalışanlar birimlerine, taşra teşkilatında çalışanlar ise il ve ilçe müftülükleri veya dini yüksek ihtisas/eğitim merkezi müdürlüklerine 14.02.2020 (saat 08:30) – 28.02.2020 (saat 16:30) tarihleri arasında başvuru için gerekli belgelerle birlikte şahsen başvuracaklardır.

 • İstenen belgeleri getirmeleri halinde yurtdışındakiler ile askerlik görevini yapmakta olanların başvurularını, üçüncü şahıslar yaptırabilecektir

2. Başvurular ilgili birimlerdeki DİBBYS (İKYS) sorumluları tarafından Başkanlığımız DİBBYS programı üzerinden alınacaktır.

3. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

4. Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.

5. Müracaatların sona ermesinden sonra adayın başvuru bilgilerinde hangi nedenle olursa olsun kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.

6. Bu duyuruda belirlenen esaslara uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.

III- SINAVIN ŞEKLİ, KONULARI, YERİ ve ZAMANI

1. Sınav;sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ayrıca ilan edilecektir.

3. MBSTS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının 3 (üç) katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır. MBSTS puan sırasına göre çağrılacak son sıradaki adayın birden fazla olması halinde, puanı eşit olan adayların tamamı sözlü sınava çağrılacaktır.

4. Sınav konuları:

Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanları için;

Kur’an-ı Kerim (70 puan)

Dini bilgiler (İtikat, ibadet, siyer ve ahlak konuları) (20 puan),

Hitabet (KKÖ ve İH için)/Ezan ve ikamet (MK için) (10 puan).

5. Kur’an kursu öğreticisi, imam-hatip ve müezzin-kayyım unvanlarında sınava katılacaklarda Başkanlığımız web sayfasında yayımlanan Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Yeterliklerinde belirtilen “Ortak Genel Kültür Yeterlikleri” ile her bir unvan için belirlenen temel ve özel yeterlikler esas alınacaktır. YETERLİKLERİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

6. Sınav tarihi ve yeri başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

7. Adaylar sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (Nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır.

8. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir.

IV- DEĞERLENDİRME ve BAŞARI SIRALAMASI

 1. Sınavda başarılı sayılabilmek için en az 70 puan almak gerekmektedir.
 2. Başarı sıralamasında öncelikle sınav puanı, eşitlik halinde sırasıyla MBSTS puanı, hizmet süresinin fazla olması ve doğum tarihinin önce olması dikkate alınacaktır.
 3. Başarılı olanlardan ilan edilen kadro sayısı kadarı asıl, diğerleri yedek olarak sıralanacaktır.

V- SINAV SONUÇLARI ve İTİRAZ

 1. Sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar sınavın sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına yapılacaktır.
 2. İtirazlar, en geç 15 (on beş) gün içinde incelenerek adaya bildirilecektir.
 3. Sınav sonuçlarının ilan edilmesinden itibaren 7 (yedi) gün içinde ıslak imzalı ve yazılı olarak Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğüne ulaştırılmayan, T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçeler ile e-mail ve faksla yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.

VI- ATAMA İŞLEMLERİ

 1. Atamalar, başarılı olan adaylar arasından en yüksek puandan başlamak suretiyle başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır.
 2. Kur’an kursu öğreticisi Grup I (+Hafız) için sınava girenlerden atanmaya hak kazanan adaylar, hafızlık eğitimi veren Kur’an kurslarına atanacaktır.
 3. Atamaya ilişkin diğer hususlar daha sonra ilan edilecektir.

VII- DİĞER HUSUSLAR

 1. Adaylar; “Sınav Giriş Belgesi” alma ve sınav sonuç öğrenme işlemlerini (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav) adresi aracılığıyla gerçekleştireceklerdir.
 2. Sınav sürecinin her aşamasında başvuru için istenilen bilgiler ve gerekli görülen diğer hususlarla ilgili, Başkanlık adaydan belge talep edebilecektir.
 3. Sınav öncesi, sonrası ve yerleştirme sürecindeki işlemlerde gerçeğe aykırı belge verdiği ya da beyanda bulunduğu tespit edilen adayların başvuru ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
 4. Sınav ve sonuçları ile ilgili Başkanlığımızın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında yapılan tüm duyurular tebligat sayılacaktır. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
 5. Sınavla ilgili iş ve işlemlerde faks ve e-mail ile işlem yapılmayacaktır. Adayların ıslak imzalı ve yazılı dilekçelerini Başkanlığımız İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığına ulaştırmaları gerekmektedir.
 6. Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 633 sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun, Vaizlik, Kur’an Kursu Öğreticiliği, İmam-Hatiplik ve Müezzin-Kayyımlık Kadrolarına Atama ve Bu Kadroların Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği hükümleri geçerlidir.

?VIII-İLETİŞİM?

Yazışma Adresi : Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Personel Sistemleri Eğitim ve Sınavlar Daire Başkanlığı

Üniversiteler Mah. Dumlupınar Blv. No:147/A 06800

Çankaya/ANKARA

e-mail [email protected]
Telefon : (0312) 295 70 00

İlgililere duyurulur.

DİB İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu