Öğrenci Gazetesi

EGM Kadın Bekçi Alımı Başvuru Şartları 2024 – Kadın Bekçi Alımı Boy, Kilo Şartı Nedir?

EGM Kadın Bekçi Alımı Başvuru Şartları 2024 – Kadın Bekçi Alımı Boy, Kilo Şartı Nedir? Sorularının yanıtlarına bu makalemizde paylaştık. Kadın Bekçi olabilmek için yazılı, fiziki mülakat ve sözlü sınavdan başarılı olmak gereklidir. Gelin hep birlikte Kadın Bekçi alımı hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.

EGM Kadın Bekçi Alımı Başvuru Şartları 2024

EGM tarafından Kadın Bekçi alımı ilk kez 2016 yılında yapıldı. Bekçi alımlarına ilginiz artmasından sonra Kadın Bekçi alımı başvuru şartları merak edilen konulardan oluyor. Kadın Bekçi olabilmek için ilk şart en az İlkokul mezunu olmaktır. İşte EGM Kadın Bekçi Alımı Başvuru Şartları 

 • T.C vatandaşı olmak.
 • Lise ve dengi okullardan mezun olmak.
 • Beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması.
 • Kamu haklarından mahrum olmamak.
 • Adayların başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az 1 yıl ve daha fazla süreli ikamet etmiş olması gerekiyor.
 • 18 yaşında olma şartı aranıyor. Ayrıca, yaş düzeltmesi yaptıran kişilerinde düzeltmelerden önceki doğum tarihi itibari ile en az 18 yaşında olması gerekmektedir.
 • Zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas veya diğer yüz kızartıcı fiillerden hüküm giymemiş olmak.
 • Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartlarını sağlıyor olmak.
 • Alkol, uyuşturucu ve uyarıcı madde tedavisi görmemiş olmak gerekmektedir.
 • Sağlık yönetmeliği hariç herhangi bir polis eğitim kurumlarından çıkartılmamış olma şartları aranmaktadır.
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının bekçi olabilmek için uygun olması gerekmektedir.

Kadın Bekçi Alımı Boy, Kilo Şartı Nedir?

Kadın bekçi olabilmek için en az 1,67 cm boyunda olması ve vücut kitle indekslerinin 18’den az ve 27’den yüksek olmaması gerekmektedir. Belirtilen oranlar dışında kişilerin başvuruları kabul edilmemektedir.


Bekçilik Başvurusunda İstenilen Belgeler

1. Çarşı ve Mahalle Bekçiliği alım sınavına katılmak isteyen adaylardan;
a) Sınav başvuru dilekçesi,
b) T.C. kimlik numarasını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi, pasaport),
c) Diploma veya geçici bitirme belgesinin aslı ve fotokopisi, (Yurtdışından mezun olanlar için ilgili
kurumda alınan denklik belgesi),
d) Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ettiğini belirtir belge,
e) Son bir yıl içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf,
f) Kendisi ve evli ise eşinin Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen engel hallerinin bulunmadığını
ifade eden yazılı beyanları,
g) Şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocuklarından, şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin
ilgili kurumca onaylı örneği (S.G.K.’ dan alınan belge),
h) Sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu,
i) Askerlik terhis belgesi aslı ve fotokopisi,
j) Yaş düzeltmesi yaptıranlar için yaş düzeltme belgesi,
k) Sağlık Bilgilendirme Formu istenecektir. (Adaylar, Sağlık Bilgilendirme Formu ile birlikte varsa ilaç
raporu, durum bildirir sağlık kurulu raporu, engelli sağlık kurulu raporu, askerlikten muafiyet raporu,
herhangi bir öğrenci adaylığından veya personel alımı adaylığından sağlık nedeniyle elenmesine neden
olan raporları ile sağlık özgeçmişini tanımlayan bütün bilgi, belge ve raporları Ön Sağlık Kontrolü
Komisyonuna sunmak zorundadır.) (Sağlık Bilgilendirme Formu müracaat yerleri açıklandığında internet
ortamında yayınlanacaktır.)
2. Yapılacak işlemler için başvuru dilekçesinde belirtilen bilgiler esas alınacağından, beyan edilen yanlış
bilgilerden adayın kendisi sorumlu olacak ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.
3. Müracaatı kabul edilen adaylar Ön Sağlık Kontrol Komisyonuna alınmaya hak kazanacaklardır.

UYARI: Aranılan nitelikleri taşıyan ve istenen belgeleri getiren adayların şahsen başvuruları alınır.
Başvuru ile ilgili olarak istenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilen adayların
başvuruları geçersiz sayılır.


Bekçilik Sınavı Aşamaları

Bekçilik sınavı, yazılı, fiziki yeterlilik ve sözlü mülakat olmak üzere 3 aşamada yapılır.

1- Yazılı Sınav
 1.  Yazılı Sınavda adaylara çoktan seçmeli (test şeklinde) beş şıklı (100) soru yöneltilecek, her bir soru bir
  puan sayılacak ve (4) yanlış (1) doğruyu götürecektir (Puan=((Doğru Sayısı-(Yanlış Sayısı/4)) / Soru Sayısı)
  x 100). Yazılı sınavda (100) puan üzerinden en az (50) puan alanlar başarılı sayılacaktır.
 2. Yazılı Sınav “Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi, Matematik ve Genel Kültür”
  konularından oluşacaktır.
 3. Adaylar sınava, sınav giriş belgesi ve üzerinde T.C. kimlik numarası yer alan geçerli kimlik
  belgelerinden birisi (Nüfus cüzdanı/T.C. kimlik kartı, sürücü belgesi, geçerlik süresi devam eden
  pasaport) ile gireceklerdir. Sınav giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi yanında olmayan adaylar sınava
  alınmayacaktır.
 4. Yazılı Sınavda kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar ya da yerine başka bir
  kimseyi sokanlar hakkında tutanak düzenlenerek sınavı geçersiz sayılacak ve bir daha adaylığa
  başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca bu kapsamda tespit edilecek ilgililer hakkında adli/idari
  soruşturma başlatılmak üzere gerekli işlemler yapılacaktır.
 5. Yazılı Sınav aşamasını geçen adaylar içerisinden; Yazılı Sınav puanına göre başarılı adaylar
  içerisinden en yüksek puandan düşük puana doğru olmak üzere sıralanarak her il için için ayrı ayrı belirlenen
  il kontenjanının 10 (on) katı kadar aday Fiziki Yeterlilik Sınavı aşamasına çağrılacaktır.
 6. Yazılı Sınav tarihleri, sonucu, itiraz ve adayları ilgilendiren diğer iş ve işlemler Polis Akademisi
  Başkanlığı resmi internet adresinden (https://pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon
  vb. iletişim araçları ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
2- Fiziki Yeterlilik Sınavı
 1. Yazılı Sınavda başarılı olan adaylar, Fiziki Yeterlilik Sınavına alınırlar.
 2. Fiziki Yeterlilik Sınav Komisyonu aday değerlendirme ve seçmesini, adayın mevcut durumunu bizzat
  görerek aşağıda öngörülen esaslara göre yapar.
  a) Fiziki Yeterlilik Sınavı; adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısı değerlendirilmek üzere uygulamalı
  olarak yapılır.
  b) Fiziki Yeterlilik Sınavında adayın süresinin takibi, sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek
  nitelikteki sayaçlarla yapılır.
  c) Fiziki Yeterlilik Sınavı yüz tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınav sonucunda altmış puanın altında
  alan adaylar başarısız sayılır. Komisyon tarafından başarısız adaylar hakkında “Çarşı ve Mahalle Bekçisi
  Adayı Olamaz” kararı verilir ve başarısız adaylar sözlü sınav aşamasına geçemezler.
 3. Fiziki Yeterlilik Sınav tarihleri, yerleri, sınav parkuru ve puan cetveli ile adayları ilgilendiren hususlar,
  Polis Akademisi Başkanlığı tarafından hazırlanan talimatla belirlenerek Polis Akademisi Başkanlığı resmi
  internet adresinden (www.pa.edu.tr) duyurulacaktır. Ayrıca adaylara posta, telefon vb. iletişim araçları
  ile tebligat yapılmayacaktır. İnternet üzerinden yapılan duyuru tebligat niteliğindedir.
3- Sözlü Sınav
 1. Fiziki yeterlilik sınavında başarılı olan adaylar, Polis Akademisi Başkanlığı resmi internet adresinden
  (www.pa.edu.tr) kendilerine duyurulacak yer ve zamanda sözlü sınav komisyonu tarafından sözlü sınava
  tabi tutulurlar.
 2. Sınav esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart
  çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre verilecektir. Konu ile ilgili
  olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebilecektir.
 3. Adaylar;
  a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
  b) Kendisinden istenileni kavraması,
  c) Özgüveni,
  ç) İfade etme yeteneği,
  d) Beden dilini kullanma becerisi,
  olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan
  üzerinden değerlendirilecektir.
  4. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılır.

İlginizi Çekebilir  👇

👉 Bekçilik Parkurunu Kaç Saniyede Bitirmek Gerekir?

👉 Bekçilik Sınavı Hangi İllerde Yapılıyor?

👉 Bekçilik Baraj Puanı 2024

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu