Din

Ehl-i Kitap (Kitap Ehli) Ne Demektir?

Yahudilik ve Hıristiyanlık gibi ilahi dinlerin mensuplarına “Ehl-i Kitab” (Kitap Ehli) denir. Kitap ehlinden Kuran’da çokça bahsedilir. Ehl -i Kitap Peygamberi kabul etmedikleri için ” kâfir” sayılırlar, ancak “Allah’ı inkar edenler” anlamında kâfir değillerdir. Peki Ehl-i Kitap (Kitap Ehli) Ne Demektir? Ehl-i Kitap hangi dinleri kapsar? Ehl-i Kitap kimler için kullanılır? Tüm soruların yanıtlarına makalemizden ulaşabilirsiniz.

Ehl-i Kitap (Kitap Ehli) Ne Demektir?

Ehl -i Kitap Peygamberi (asm) kabul etmedikleri için ” kâfir” sayılırlar, ancak “Allah’ı inkar edenler” anlamında kâfir değillerdir .

Kuran, Kitap ehline bazı konularda diğer inkarcılara göre ayrıcalık tanımaktadır. Meselâ, Kitap ehlinin kız ve kadınlarıyla evlenmek caizdir ve onların kestikleri hayvanların etlerini yemek caizdir. (Maide, 5) Bu ayrıcalık onlara, diğer inkarcılara göre imana daha yakın oldukları için verilmiştir. Kuran onlara şöyle hitap eder:

“De ki: ‘Ey Kitap Ehli! Bizimle sizin aranızda ortaklaşın: Allah’tan başkasına tapmayalım, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım, kendimizden Allah’tan başka rabler ve veliler kılmayalım.’ ( Âl-i İmran, 64) Yani Rab, Allah olarak birbirimizi tanımayalım. Tüm amellerimizi Allah’ın emri ve Allah’ın rızasına göre değerlendirelim. Allah’ın kulu olalım. Kendimizi O’nun kulları olarak tanıyalım. Bu kurala göre birbirimize tabi olalım. (1)

Kuran-ı Kerim, Kitap Ehli’nin, alimlerini ve rahiplerini Rableri olarak aldıklarını bildirir. (Tevbe, 31) Adiy b. Hıristiyanlıktan İslam’ı seçen Hatam, “Yâ Resûlallah! Biz onları Rabb’imiz edinmedik” deyince, Resûlullah (s.a.v.) buyurdu ki:

“Allah’ın helal kıldığını haram, Allah’ın haram kıldığını helal ettiler. Bu, onları Rableri kılmaktır.” (2)

Aslında bir kişiyi Rab kabul etmek için ” Efendim ” demek gerekmez. (3)

Kitap ehliyle muhatap olurken izlenecek yol şu ayette bildirilmektedir:

“Kitap ehli ile, ancak onlardan zulmedenler (ve zulmedenler) dışında (düşünceden daha iyi olan) yollarla çekişmeyin. “Bize indirilene de, sana indirilene de inandık; Bizim Tanrımız ve sizin Tanrınız birdir; Biz de O’na secde ederiz.” (Ankebut, 46)

Ayette Ehl-i Kitap iki grupta ele alınmaktadır:

1. Zalimler.
2. Adil olanlar.

Onlarla en iyi şekilde ilgilenmemiz emredildi. Bu yaklaşım onları İslam’a çekecek ve İslam’ı kabul etmekte zorlanmayacaklardır çünkü İslam’ı kabul ettiklerinde Musa ve İsa’yı reddetmek zorunda kalmayacaklardır. Böylece son Peygamber’in dinine tâbi olacaklar ve tahrif edilmiş bir dine mensup olmaktan kurtulmuş olacaklardır.

Kuran, Hristiyanların İslam’a Yahudilerden daha yakın olduğunu belirtir:

“Mü’minlere düşmanlıkta insanların en kuvvetlisi, Yahudileri ve müşrikleri bulacaksın ve onların mü’minlere sevgi bakımından en yakın olanı: “Biz Hristiyanız” diyenleri bulacaksın. dünyayı terk ettiler ve kibirli değiller.” (el-Maide, 82)

Tarih yukarıdaki ayeti kanıtlıyor. İslam’ı kabul eden Yahudilerin sayısı çok azdır. Ancak birçok Hristiyan, araştırmaları sonucunda İslamiyet’i kabul etmiştir. Avrupa’da İslam’ı kabul eden Hıristiyanların sayısı yüzbinleri geçmiştir. Avrupa’da birçok kilise camiye dönüştürülmüş ve günümüzde İslam merkezleri olarak hizmet vermektedir.

Hristiyan ülkelerdeki İslami faaliyetlerin güzel sonuçları bir gerçektir; ancak bu ülkelerdeki yöneticilerin İslam’a karşı bir tavır içinde oldukları da bir gerçektir.  .

Kitap Ehli’nin güzellerine en güzel şekilde muamele etmemizi emreden Cenab-ı Hak, zalimler hakkında şöyle buyurmaktadır:

“Kitap ehlinden Allah’a ve âhiret gününe inanmayan, Allah’ın ve Resûlünün haram kıldığını haram saymayan ve hak dini kabul etmeyenlerle, gönülden teslimiyet ve teslimiyetle cizye verinceye kadar savaşın. kendilerini zaptedilmiş hissederler..” (Tevbe, 29)

Ayette belirtilen özelliklerin “Kitap Ehli’nin tamamını kapsayıp kapsamadığı” meselesi. bazen tartışılır. (4) Ayet, “Kitap ehlinin hepsi cizyeyi verinceye kadar savaşın” demediğini, ” Kitap Ehli’nden filan ve şu özelliklerde olanlarla savaşın” dediğini unutmamak gerekir.(5) Resulullah (asm)’ın uygulamaları böyleydi. İslamiyet’in Mekke döneminde Peygamberimiz (asm) bir kısım Müslümanları Hristiyan bir ülke olan Etiyopya’ya göndermiş ve orada güvende olacaklarını bildirmiştir. Peygamber Medine döneminde Yahudi ve Hıristiyanlarla diyaloga girmiş, onları İslam dini hakkında bilgilendirmiş ve ikna etmeye çalışmıştır. Ehl-i Kitap’tan bir kısım bu uygulamalar neticesinde İslamiyet’i kabul ettiler.

Kuran’da bildirildiği gibi, “Onların (Kitap ehlinin) hepsi bir değildir” (Al-i İmran, 113). Hepsini aynı kategoride saymak Kuran’a ve tarihi gerçeklere aykırıdır. .

Aşağıdaki ayet, onlarla diyaloga girmeye ve insani ilişkiler kurmaya engel değildir. “Ey iman edenler , Yahudileri ve Hıristiyanları dost ve veli edinmeyin. Onlar ancak birbirlerinin dostu ve velisidirler. İçinizden onlara (dostluk için) yönelen de onlardandır. Şüphesiz Allah hiçbir kimseyi hidayete erdirmez. insanlar haksız.” (el-Maide, 51) Nitekim Kitap Ehli’nin kız ve kadınlarıyla evlenmek Kuran’da caizdir. (el-Maide, 5)

Hamdi Yazır, yukarıdaki ayetle ilgili olarak şöyle der: Müminlerin, Yahudilere ve Hıristiyanlara iyilik yapmaları, onları dost edinmeleri ve onları idare etmeleri yasak değildir; müminlerin gerçek dostu olamayacakları için onların yakın dostu ve suç ortağı olmaları yasaklanmıştır. (6)

Konuyu şu şekilde özetlemek mümkündür: Onlarla insani münasebetlerde bulunmak başka bir şeydir, onların dinlerine, örf ve adetlerine hayran olmak başka bir şeydir; birincisi Kuran tarafından yasaklanmamıştır, ancak ikincisi yasaklanmıştır.👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu