Din

Gece Uyumadan Önce Okunacak Dualar – Uyumak İçin Hangi Sure Okunur?

Gece Uyumadan Önce Okunacak Dualar – Uyumak İçin Hangi Sure Okunur?. Tüm Müslümanlar olarak bazı dualar okumak isteriz ve Uykuya dalmadan Önce Okunacak Duaları araştırırız. Hepimizin kendine göre okuduğu dualar muhakkak ki vardır. Lakin yine de Peygamberimiz yatmadan önce hangi sureleri okurdu? Yatmadan önce okunacak dilek duası ve yatmadan önce okunacak sure ve tesbihler diyanet merak edilmekte. Gelin birlikte Gece korkmamak ve huzur için hangi dua okunur? öğrenelim…

Gece Uyumadan Önce Okunacak Dualar

 

Her günün sonunda inançlı Müslümanlar uyumak için dua okumaktalar. Dua Müslümanların zırhıdır, ve bu sebeple de her günün sonunda akşam olduğunda uyumadan önce okunacak duaları araştırırız. Bildiğimiz ve hali hazırda okuduğumuz dualar dışında Uyumak İçin Hangi Sure Okunur? araştırılmakta.

Uyumadan önce dua ederek Allah’a şükür etmeyi ihmal etmediğimiz bu günlerde, Duanın insanlara huzur verdiğini de hepimiz bilmekteyiz. Birçok insan uyumadan önce, yatmadan önce okunacak duaları merak etmektedir. Uyku duası hakkında bilgi sahibi olmaktadır. Halk arasında uyumadan önce okunan dualar yer edinmiştir.


Yatmadan Önce Okunacak Dualar

Okunuşu;

Allahümme eslemtü nefsi ileyke ve veccehtehü vechi ileyke ve fevvadtü emri ileyke ve elce’tü zahri ileyke,rağbeten ve rehbeten ileyke,la melcee ve la menca minke illa ileyke.Amentü bi-kitabike’l-lezi enzelte ve bi-nebiyyike’llezi erselte.

Türkçe Meali;

Allah’ım! kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Rızanı isteyerek azabından korkarak sırtımı sana dayadım sana sığındım sana karşı yine senden sığınacak yoktur indirdiğin kitabı ve gönderdiğin peygambere inandım.


Peygamberimiz Yatmadan Önce Hangi Sureleri Okurdu?

Peygamber Efendimiz uyumadan önce yatağa yattığımızda Âyete’l-Kürsî’ yi okumamızı tavsiye ettiği gibi Fatiha ve İhlâs-ı şerîf okunabileceğine dair de hadisleri bulunuyor. Uyumadan önce okunacak duaları haberimizden okuyup-dinleyebilirsiniz.

Ebû Hüreyre –radıyallahu anh– der ki: “Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz Hazretleri beni bir vakit zekât mallarının muhafazasına me’mur etmiş idi. İlk gece, birisi gelip, hurmadan avuçlayıp aldı. Ben onu yakalayıp:

“– Seni Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretlerine götüreceğim” dedim. O hırsız:

“– Muhakkak ben buna muhtacım, benim evlâd ü ıyâlim var ki, son derece fakîr ve zaruret içindedirler” diyerek yakasını bırakmamı istirham eyledi. Ben de merhamet edip bıraktım.

Sabah oldukta Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz bana hitaben:

“– Yâ Ebâ Hüreyre! Bu gece esiri ne yaptın?” buyurdu. Ben de cevaben:

“– Zaruret içinde bulunduğundan şikâyet etti, ben de merhamet edip bıraktım” dedim. Bunun üzerine Rasûl-i Ekrem bana:

“– Hiç şüphe etme ki o kimse sana yalan söyledi. Fakat o yine sana gelecektir ve bu işi tekrar yapacaktır” buyurdu. Ben bunun üzerine etrafı dikkatle gözlemeye başladım. Gece yine geldi, hurmadan avuçladı. Hemen yakaladım. Ve:

“– Seni Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-Hazretleri’nin huzuruna götüreceğim” dedim. Bir daha gelmeyeceğini beyan ile son derece istirhamda bulunduğundan acıyarak bırakdım.

Sabah olunca yine Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretleri bana hitaben:

“– Ey Ebâ Hüreyre Geceki esirini ne yapdın?” buyurdu. Ben de:

“– Yâ Rasûlallah, son derece ihtiyâç ve zaruretinden şikâyetle istirhamda bulundu, ben de acıyarak bıraktım, gitti” dedim. Yine Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretleri:

“– O kimse yine yalan söyledi. Fakat yine dönüp gelecektir” buyurdu.

Üçüncü gecesinde de aynen tarassudda bulundum. Bir ara hemen geldi, hurmadan avuçlamaya başladı. Ben de onu hemen zabtedip:

“– Bu defa artık herhalde seni Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-’in huzuruna götüreceğim. Zira bir daha gelmem diye söz verdiğin halde yine geldin” dedim. O kimse bana cevaben:

“– Beni bu defa da bırakınız. Size güzel bir kelime ve duâ öğreteyim ki her halde o duâ sebebiyle Cenâb-ı Hakk sana nice menfaatler ihsan eder” dedi. Ben de:

“– O duâ nedir?” dedim. O da bana hitaben:

“– Uyku için yatağına vardığında Âyete’l-Kürsî’yi oku. Tâ sabaha kadar Allah Azîmü’ş-şân tarafından muhafaza için üzerinde hafaza melekleri bulundurulur. Yani sen sabaha kadar Allah’ın hıfz u emânında bulunursun ve asla sana şeytan yaklaşamaz” dedi. Ben de o hırsıza yol verdim ve bıraktım.

Sabah olduğunda Rasûl-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretleri bana hitaben:

“– Geceki esirini ne yapdın?” diye suâl eyledi. Ben de:

“– Yâ Rasûlallah, bana bir takım güzel kelimeler ve duâ öğreteceğini ve o duâ sebebiyle Cenâb-ı Hak’ın bana büyük menfaatler ihsan edeceğini söylediğinden bıraktım” dedim. Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretleri:

“– O sözler ve duâ ne imiş?” diye sordu. Ben de Âyete’l-Kürsî imiş, diye cevâp verdim. Sonra Râsûli Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Hazretleri:

“– Bu sözü doğru söylemiş. Fakat yâ Ebâ Hüreyre, o geceden beri sana bu muameleyi yapan ve seninle konuşanın kim olduğunu bilir misin?” buyurdu. Ben de:

“– Hayır yâ Rasûlallah, bilmiyorum” dedim. Sonra Rasûlullah –sallallahu aleyhi ve sellem-:

“– Yâ Ebâ Hüreyre, o şeytan idi” buyurdu. (Buhârî, Fezâiu’l-Kur’ân, 10; Vekâlet, 10)


Uyumak İçin Okunacak Dualar

* Peygamber Efendimiz yatmadan önce; Fatiha suresi ile birlikte bir sure okumayı ve daha sonra,

“La İlahe İllallah, Vahdehu La Şerike Leh, Lehü’l mülkü ve Lehü’l Hamdü ve hüve Âlâ Külli Şey’in Kadîr” ve “La havle velâ kuvvete illâ Billah” demeyi, sonrasında ise 33 kere “SübhanAllah”, 33 kere “Elhamdülillah” ve 34 kere ise “Allahu Ekber”demeyi ve böylece bu tesbihatı 100 e tamamlamayı ve Kâfirûn sûresini okumayı tavsiye etmişlerdir. Rivayete göre Efendimiz bu tavsiyeyi Hazreti Ali ve Hazreti Fatma (r.a.) bir akşam evlerine misafir olduğu sırada tavsiye etmiştir. (Ramûz, c. 1/26-1)

Peygamber efendimiz aleyhisselatu vesselam, yatmadan önce İhlas, Felak, Nas ve Ayetel Kürsi ayetlerini okur avucuna üfler ve vücuduna mesh ederdi. Yatsı namazı sonrası Amenerrasulü ve Mülk suresini okurdu. Yatsı namazı sonrası dünya kelamı konuşmamak ve gece namazı için uyumak sünnettir. Müslüman’ın günü güneşin doğuşu ile başlar ve güneşin batışı ile biter. Yatsı namazı sonrası gece hayatı yaşamak sünnete uygun değildir.Peygamberimizin uyumadan önce okuduğu bazı dualar:1- Bismike rabbi vedağtü cenbi ve bike erfauhü, fein emsekte nefsi ferhamhe, ve in ersaltehe fehfezhe, bima tehfazu bihi ibadekessalihin. ‘Buhari 11/126,Anlamı: Senin ismin ile Rabbim’in yanımı (vücudumu) bıraktım ve senin meşietinle onu kaldırırım. Ruhumu alırsan ona rahmet et. Şayet geri gönderirsen salih kullarını koruduğun şekilde onu koru.’2- ‘Allahümme gini azabeke yevme tub asü ibadeke’Anlamı: ‘Kullarını yeniden dirilttiğin gün beni azabından koru.’ Ebu Davut 4/3113- ‘Bismikellahümme emütü ve ehya’ Buhari 11/113.

Anlamı: Allah’ım senin isminle ölür ve yaşarım.


Uyku Duası Nedir ve Nasıl Okunur?

İnternette pek çok kaynakta uyku duası olarak ‘Allahümme eslemtü nefsi ileyke veveccehtü vechi ileyke vefevveztü emri ileyke veelce’tu zahri ileyke. Rağbeten ve rahbeten ileyke. La melcae velamenca minke illa ileyke. Amentü bikitabikellezi enzelte venebiyyikellezi erselte.’ yer almaktadır.

Uykusuzluk çekiyorsanız her gece yatmadan önce okuyacağınız dua, Peygamber Efendimizin okuduğu duadır. Duayı mutlaka Arapça okumanız gerekmiyor. Türkçeye çevrilmiş haliyle ister ezberleyip isterseniz bir kâğıttan okuyarak duanızı edebilirsiniz.

Uyku duasının kısaltılmış hali şöyledir; ” Yüce rabbim nefsimi sana teslim ettim, sana yöneldim. İşlerimi sana emanet ettim ve sana tevekkül ediyorum. Senin merhametine sığınıyor ve aman dileniyorum.”

Bu duayı okursanız ayrıca imanınızı da tazelemiş oluyorsunuz. Duanızın makbul olması için abdestli şekilde yatağınızda dua etmeniz önemlidir.


İlginizi Çekebilir 👇

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu