Din

Hamile Kalmak İçin Hangi Dua Okunur? Çocuk Sahibi Olmak İçin En Etkili 5 Dua

Hamile Kalmak İçin Hangi Dua Okunur? Çocuk Sahibi Olmak İçin En Etkili 5 Dua. Evlat sahibi olmak için çiftler tıbbı yöntemleri denerken bir yandan da manevi açıdan da duayı eksik etmez. Bu sebeple de Hamile Kalmak İçin Hangi Dua Okunur? Bebek İçin Okunacak dualar gibi araştırmalar yapılmakta. Kız, Erkek Bebek İsteyenler Nasıl Dua Etmeli?

Hamile Kalmak İçin Okunacak Dualar Nelerdir?

Çocuk sahibi olmak isteyen çiftler her şeyden önce tıbbi olarak destek almalıdırlar. Özellikle bir uzman ile görüşerek gerekli müdahalelerin yapılması gerektiğini belirtelim. Tıbbi müdahalelerin yanı sıra hamile kalmak isteyenler için özel duaların olduğu da bilinmektedir. Bununla birlikte inancı bütün insanlar olarak dua etmeninde manevi olarak rahatlığı aşikardır. Dolayısıyla her şeyden önce Allah’tan hayırlısını istemelidir.

Ahir zamanda çoluk çocuk sahibi olmamak daha iyidir. İmam-ı Gazali hazretleri buyuruyor ki:
Peygamber efendimiz, (İkiyüz yılından sonra, sizin en iyiniz, hafifülhâz olandır) buyurdu. Hafifülhâz nedir, dediklerinde, (Hanımı ve çocuğu olmayandır) buyurdu. (Ebu Ya’la)

Seyyid Abdülhakim Arvasi hazretleri de (Bu zamanda çocuğu olmayan şükür secdesi yapsın) buyurmuştur.
Kur’an-ı kerimde mealen buyuruluyor ki:
(Hoşunuza gitmeyen bir şey sizin için hayırlı olur da, sevdiğiniz, arzuladığınız bir şey de hakkınızda şer olabilir. Allah bilir, siz bilemezsiniz.) [Bekara 216]

Çocuğun olması, nimet olduğu gibi büyük tehlike de olabilir. Kur’an-ı kerimde çocuk için (fitne) buyuruluyor. Buradaki fitne, imtihan demektir. Çocuk imtihanından yüzümüzün akı ile çıkmak kolay değildir. Onun için daima hakkımızda hayırlı olanı istemeliyiz! (Hadika)


Çocuk Sahibi Olmak İçin En Etkili 5 Dua

1- İstiğfar okumalı Malım çok, ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım? diyen kişiye, bir sahabe istiğfara devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okurdu. Nihayet on çocuğu oldu. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, Kur’an-ı kerimden üç âyet-i kerime okudu. Meali şöyle:

(Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10-12]

Çocuklarını idarede sıkıntı çeken bir sahabeye Peygamber efendimiz, (Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim) buyurdu. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estagfirullah min külli ma kerihallah, Estagfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) demeli ve manasını düşünerek söylemeli. Manası şöyledir: (Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allah’a istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup Ona sığınırım.) [Azim, zatı ve sıfatları kemalde, Hay, ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan, Kayyum, zatı ile kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.]

2- Dileğine kavuşmak için, iki rekat namaz kılıp, sevabını Silsile-i aliyye denilen âlimlerin ruhuna hediye etmeli, bunların hürmeti için diye dua etmeli. Mesela, “Ya Rabbi, hayırlı bir çocuk nasip eyle” diye dua edip, “Bu duamı silsile-i aliyye büyükleri hürmetine kabul eyle” demeli. (Mekatib-i şerife)
Sabah ve yatsı namazından sonra silsile-i aliyyenin isimlerini, sonra Fatiha okuyarak ruhlarına gönderip, onları vesile ederek yapılan dua kabul olur. Tecrübe edilmiştir.

3- Âyât-i hırz, usulüne uygun okunur ve yanında taşınırsa, murat hasıl olur.

4- Adakta bulunmalı. Mesela, (Şununla evlenirsem, sevabı Seyyidet Nefise hazretlerine olmak üzere, Allah için, üç Yasin okumak nezrim olsun) denince, bu dileğin kabul olduğu tecrübe edilmiştir.

5- Bir dileği olan aşağıdaki duayı okumalıdır. Kör bir zat gelip, (Ya Resulallah! Allahü teâlâya dua et, gözlerim açılsın) dedi. Peygamber efendimiz de,(Kusursuz bir abdest al! Sonra, ya Rabbi! Sana yalvarıyorum. Sevgili Peygamberin Muhammed aleyhisselamı araya koyarak, senden istiyorum. Ey çok sevdiğim Peygamberim Muhammed aleyhisselam! Seni vesile ederek, Rabbime yalvarıyorum. Senin hatırın için kabul etmesini istiyorum. Ya Rabbi, bu yüce Peygamberi bana şefaatçi eyle! Onun hürmetine duamı kabul et) duasını okumasını söyledi. O da, abdest alıp dua etti. Hemen gözleri açıldı. [Tirmizi] Bu duayı okuyanlar, maksatlarına kavuşmuşlardır.


Hamile Kalmak İçin Hangi Dua Okunur?

Hak Teâlâ, her şeyi bir sebep ile yaratmaktadır. Bir şeye kavuşmak isteyen, o şeyin sebebine yapışmalıdır. Rabbimiz, insana sıhhat, şifa vermek için, dua etmeyi, sadaka vermeyi ve ilaç kullanmayı sebep yapmıştır. Sıkıntılarınızdan kurtulmak, her hangi bir dileğinize kavuşmak için Fetih suresi çok makbul olan ve denenmiş bir suredir. Bu sure 7 günde 41 defa okunmuş olur. Fakat bunun okuma usulü vardır.

Fetih suresini okumaya Cumartesi günü başlanır. Bunun için güzelce bir abdest alın(gusul abdesti olursa daha da iyi olur.) İki rekat namaz kılın Allah rızası için. Önce 3-5 yada 7 defa “Estağfurullah” çekin. Arkasından bir salavat okuyun ve niyetinizi yapın.

  • Cumartesi günü 1 defa okuyun (yani fetih suresini)
  • Pazar günü 3 defa okuyun
  • Pazartesi günü 5 defa okuyun
  • Salı günü 7 defa okuyun
  • Çarşamaba günü 7 defa okuyun
  • Perşembe günü 7 defa okuyun
  • Cuma günü sela okunmadan 11 defa okuyun.

Toplamda 41 defa okumuş oluyorsunuz. Ardından dileğinizi tüm içtenliğinizle Allah’a yalvararak isteyin.

Fetih suresi adı üstünde fethetmek demek, kurtuluş demektir. Dilerim tüm kardeşlerimin hayır olan istek ve arzuları gerçekleşir.


Bebek Sahibi Olmak İçin Okunacak Dualar

1.“İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” = “Muhak*kak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir.” âyetini geceleri 1267 kere tekrar eder ve bunu üç ay boyunca sürdürür.
2. Veya; “Fallâhu hüve’l-veliyyü ve hüve yuhyî” = “Muhak*kak ki Allah dosttur ve yaratandır.” âyetini beraber olmadan önce 289 kere tekrar eder.
3. Veya; “HüvaIIahü’l-hâliku’l-bâriü” = “O yaratandır ve yok*tan var edendir.” âyetini 1054 kere tekrar eder.)
4. Veya; Tıbbî bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya*kın bir zamanda temiz bir kâğıt üzerine 110 defa “Bismillâ-hirrahmânirrahîm” yazıp o kâğıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah’ın izniyle hâmile kalır. (Hâmile kalın*caya kadar kâğıdı üzerinde taşımalıdır


Çocuğu Olmayanların Okuması Gereken Dualar

Hamile kalmak için okunabilecek dualar arasında pek çok dua bulunmaktadır. Bu dualar arasında en sık okunanlar; “İnne rabbeke hüve’I-hallâku’l-alîm.” Bu ayeti kerime gece vakti okunmalıdır. Üç ay boyunca her gece 1267 kez bu ayeti kerimeyi okumak son önemlidir. Türkçe meali ‘Muhakkak ki Rabbin her türlü yaratma şeklini bilir anlamını taşımaktadır.

“HüvaIIahü’l-hâliku’l-bâriü” hamile kalmak isteyenlerin okuyacağı dua olarak bilinmektedir. Haşr suresinin 59/24 ayetidir. Bu ayetin meali ise ‘O yaratandır ve yoktan var edendir.’ Anlamına gelmektedir. Bu ayet geceleri 1054 defa okunmalıdır. Hamile kalmak isteyenlerin okuyacağı dua olan bu sure pek çok kişi tarafından okunmaktadır.

“Fallâhu hüve’l-veliyyü ve hüve yuhyî” Şura suresine ait 42/9 ayetidir. Hamile kalmak isteyen kişiler bu ayeti cinsel birlikteliklerinden önce 289 kez okumalıdır.
Hamile kalmak için dua arayışı içerisinde olanlar ve hamile kalmak için hangi dualar okunmalıdır sorusunu soran kişiler bu duaları okuyabilirler.


Çocuk İsteyenlerin Okuması Gereken Esmaül Hüsna

Çocuk için okunacak Allah ccün sıfatları(Esmaül Hüsnadan)
ALLAHÜMME YA EVVELÜ 100 kere bebek isteyen
ALLAHÜMME YA MÜBDİÜ 99 kere düşük tehlikesi olana
ALLAHÜMME YA RAKİB 312 kere doğumda zahmet çekmez
ALLAHÜMME YA MÜCİB 60 kere bütün duaları kabul olur
ALLAHÜMME YA SEMİU 100 kere hiç konuşmadan oku dileklerin kabul olur
ALLAHÜMME YA MUĞNİ düştüğü hastalıktan kurtulur, ilişki esnasında okursa sevgi ve muhabbeti çok olur
Her ayın ilk çarşambası Meryem suresi ..
Her hicri ayın ilk çarşamba gecesi ilişkiden önce Meryem suresi okunur .Bu çocuk oluncaya kadar her hicri ayın ilk çarşambası devam edilir.


Hamile Kalmak İçin En Etkili Dua

Çocuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Varis” okursa Allah’ın izniyle hayırlı evlat sahibi olur.
Furkan süresi 74. ayet


74. Vellezine yekulune rabbena heb lena min ezvacina va zürriyyatina kurrate a’yüniv vec’alna lil müttekiyne imama
Ve onlar: “Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soyumuzdan, gözün aydınlığı olacak (çocuklar) armağan et ve bizi takva sahiplerine önder kıl,” diyenlerdir.

Çocuk sahibi olmak için kurandan ayetler

Kuranı kerim de aşağıda belirtilen surelerin ilgili ayetleri çocuk sahibi olmak niyetiyle okunur.
BAKARA 128 ayet
Ali İmran 38-41 arası ayetleri
Enbiya 89-90 ayetleri
Meryem tamamı
ARAF 189 ayeti
HUD 69-76 arası ayetleri
FURKAN 74 ayeti
SAFFAT 83-113 arası ayetleri
Nuh 12 ayeti
Sura 49-50 ayetleri
Çocuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Varis” okursa
Çocuğu olmayan kimse 707 kere “Ya Varis” okursa Allah’ın izniyle hayırlı evlat sahibi olur


Çocuk Sahibi Olmak İçin İstiğfar

İstiğfar okumalı. (Malım çok, ama çocuğum olmuyor. Ne yapayım?) diyen kişiye, bir sahabi istiğfara devam etmesini söyledi. O da günde 700 defa istiğfar okurdu. Nihayet on çocuğu oldu. Hasan-ı Basri hazretlerine, kıtlıktan, fakirlikten, çocuğunun olmadığından şikayette bulunuldu. Hepsine de istiğfar etmesini söyledi. Sebebi sorulunca, Kuran-ı kerimden üç ayet-i kerime okudu. Meali şöyle:

(Çok affedici olan Rabbinize istiğfar edin ki, gökten bol yağmur indirsin; size, mal ve oğullar ile yardım etsin, sizin için bahçeler, ırmaklar versin.) [Nuh 10-12]

Çocuklarını idarede sıkıntı çeken bir sahabeye Peygamber efendimiz, (Neden istiğfar etmiyorsun? Ben günde yüz defa istiğfar ederim) buyurdu. İstiğfar edileceği zaman yüz defa (Estağfirullah min külli ma kerihallah, Estağfirullah elazim ellezi la ilahe illa hüvel hayyel kayyume ve etubü ileyh) demeli ve manasını düşünerek söylemeli. Manası şöyledir: (Razı olmadığın şeylerden yaptıklarımı affet ve yapmadıklarımı yapmaktan koru. Kendisinden başka ilah bulunmayan hay, kayyum ve azim olan Allaha istiğfar eder ve günahlarıma pişman olup Ona sığınırım.) [Azim, zatı ve sıfatları kemalde, Hay, ezeli ve ebedi bir hayatla diri olan, Kayyum, zatı ile kaim olan, yarattığı her şeyi varlıkta durduran demektir.] 110 defa besmele Tıbbî bir arızası olmamak şartıyla, çocuğu olmayan bir kadın, eğer aybaşı halinden üç gün sonra, öğle saatlerine ya*kın bir zamanda temiz bir kâğıt üzerine 110 defa “Bismillâ-hirrahmânirrahîm” yazıp o kâğıdı üzerinde taşıyarak eşiyle beraber olursa, Allah’ın izniyle hâmile kalır. (Hâmile kalın*caya kadar kâğıdı üzerinde taşımalıdır.)

Yasin’i Şerif
Çocuk sahibi oluncaya kadar her gece Yasin’i şerif okunur.
Çocuğun cinsiyetinin önceden belirlenmesi

Peygamber Efendimiz: Erkek çocuk isteyenler hanımlarından sonra boşalsın ve kız çocuğu isteyenlerde hanımlarından önce boşalsın buyurmuşlardır. Bu hadisin anlamı bu gün anlaşılmıştır, çünkü iki türlü sperm vardır xy-kromozomu taşıyan spermler ki bunlara erkek kromozomlu sperm veya kısaca erkek sperm denir. xx-kromozomu taşıyan spermlere ise dişi sperm denir.

Erkek sperm daha hızlı hareket eder, fakat kısa ömürlüdür, çabuk ölür. Dişi spermler yavaş hareket eder, fakat uzun ömürlüdür. Şayet erkek hanımından önce boşalırsa, sperm hızlı hareket etse de yumurta henüz ortada olmadığından ölür ve mücadeleyi dişi sperm kazanır ve çocuk kız olur. Eğer erkek hanımından sonra boşalırsa yumurta Rahim’e gelmiş olacağından hızlı hareket eden erkek sperm hedefe ulaşır ve çocuk erkek olur.

Eksi bir yöntemde şöyle şayet erkek aşırı yorgun ve kadın dinlenmiş halde cinsel münasebet kurarlarsa, doğacak çocuğun kız olacağı ve erkek dinç, kadın yorgun iken cinsel münasebet olursa doğacak çocuğun erkek çocuk olması tecrübe edilmiştir. Şayet cinsel münasebet adet kesildikten sonra 8-15 günler arasında olursa.

71 kere Enbiya süresi
ENBİYA süresini, her kim yetmiş kere okursa , gizli korkulardan kurtulur, okumaya devam ederse Hak Teala kendisine Salih çocuk ihsan buyurur.


Çocuk Olması İçin

Çocuğu olmayan bir kadın, yedi gün oruç tutup iftar vaktinde
Allahümme Yâ Musavvir, Allahümme Ya Bari,Allahümme Ya Halık isimlerini su üzerine 21 kere okuyup üfürse ve o sudan iftar açarsa Cenab-ı hak bu isimlerin hürmetine makbul bir çocuk ihsan eder.


Hamile Kalmak için Namaz Nasıl Kılınır?

Hadis-i şerifte buyuruldu ki: (Allah’tan veya insanlardan bir isteği bulunan, güzelce abdest alıp iki rekât namaz kılsın! Sonra Allahü teâlâya hamd etsin, Resulüne salevat getirip, şu duayı okusun! (Lâ ilâhe illâllah-ül-halîm-ül-kerîm. Sübhânallahi Rabb-il-arş-il-azîm. Elhamdü lillâhi Rabbil âlemin. Es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâimi mağfiretike vel ganîmete min külli birrin vesselâmete min külli ismin lâ teda’ lî zenben illâ gafertehü velâ hemmen illâ ferrectehü velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhâmerrâhimîn.) [Halebî]

Maddi veya manevi bir isteği olan kimse, gece, gusledip veya abdest alıp, iki rekât namaz kılsa, her rekâtında bir Fatiha ve üç İhlas okusa, selamdan sonra secdeye gidip, (Ya Rabbi, benim isteğimi Ebu Bekr-i Sıddık radıyallahü anh hürmetine yerine getir) diye dua etse; Allahü teâlâ, isteğini verir. (Menakıb-ı ciharı yari Güzin)


Hacet Namazı Nasıl Kılınır?

Hacet namazı iki, dört veya on iki rekât olarak kılınır. Birinci rekâtta Fatiha ve üç Âyet-el kürsi okunur, diğer rekâtlarda Fatihayla birer kere İhlâs ve Muavvizeteyn [iki kul e’ûzü] okunur. Yahut her rekâtta Fatiha, Âyet-el-kürsi ve İhlâs okunur.

Bir başka hacet namazı da şöyle:

Yatsı namazını kılıp vitri kılmadan önce, dört rekât namaz kılınır. Birinci rekâtta bir Fatiha, üç Âyet-el-kürsi okunur. İkinci rekâtta Fatihadan sonra üç İhlâs ve Muavvizeteyn [yani iki kul e’ûzü] okunur. Üçüncü rekâtta ilk rekâtta okunanlar okunur. Dördüncü rekâtta ise ikinci rekâtta okunanlar okunur. Namazdan sonra dileğini ister. (İmad-ül-islam)


İlginizi Çekebilir 👇

👉 En Etkili Nazar Duası Hangisi? 

👉 Peygamberimizin Bol Rızık ve Bereket Duası

👉 Ateşli Çocuğa Okunacak En Etkili Dualar (Esmaül Hüsna)

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu