Öğrenci Gazetesi

Hastaneler’de Normalleşiyor… Tedbirler Açıklandı!

Koronavirüs tedbirleri kapsamındaki normalleşme sürecinde hizmet alamayan hastaların artan başvurusu durumunda hastaneler, kapasiteleri ve hizmet sayısındaki artışı göz önünde tutarak beklenen talebe yönelik çalışma yapacak.

“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi” güncellenerek, “Kovid-19 Pandemisinde Normalleşme Döneminde Sağlık Kurumlarında Çalışma” başlıklı tedbirler eklendi.

Rehberde, Kovid-19 pandemisinin tam olarak sonlanamaması nedeniyle, virüse özgün etkili bir tedavi veya aşı bulunana kadar riskin devam ettiğinin altı çizilerek, “Pandeminin kontrol edildiği bu dönemde, diğer sağlık hizmetlerine olan ihtiyaç giderek artmıştır. Ancak salgın eğrisinin düzleşmesi, toplam vaka sayısını azaltmaz, hastalık yükünü daha uzun bir süreye yayar. Bu nedenle pandeminin devam ettiği dikkate alınarak, diğer sağlık hizmetlerinin başlaması da kaçınılmazdır. Bu durum, Kovid-19 olan ve olmayan hastalara aynı sistem içinde hizmet verilmesi gerekliliğini ortaya koymaktadır.” bilgisine yer verildi.

Salgının hafifleme süreci içerisinde dikkat edilmesi gereken noktalar ise rehberde, şöyle sıralandı:

“Kovid-19 ile ilişkili önlemlerin ve sağlık bakım hizmetlerinin devam etmesi sağlanmalı.

Kovid-19 tanısı olan ve olmayan hastalar için hastaneler güvenli halde tutulmalı.

Sağlık çalışanlarının güvenliği sağlanmalı.

Tüm hastalara, erişim ve güvenlik açısından eşit yaklaşılmalı, personel ve sağlık hizmetleri mümkün olduğunca ve kademeli şekilde düzenlenmeli.”

Bu süreçte tüm hastalar ve refakatçilerinde kişisel korunma önlemlerine dikkat edilmesi gerektiği vurgulanan rehberde, tüm kurum ve kuruluşların, birim, alt birim ve kişilerin; Kovid-19 pandemisi sürecinde kademeli olarak normale dönüş döneminde, rollerini ve sorumluluklarını yerine getirmek üzere hazırlık yapması gerektiği kaydedildi.

Kovid-19 pandemisi sırasında verilen eğitimlerin güncellenerek sürdürüleceği, eğitimlerin mümkün olduğunca online yapılarak kayıt altına alınacağı belirtildi.

Rehberde, hastanelerin İl Pandemi Kurulu veya İl Sağlık Müdürlüğünün kararlarını takip ederek hizmetlerini planlaması gerektiği, il düzeyinde özellikle elektif hastalara verilecek şekilde sağlık hizmetlerine başlamak için, öncesinde en az 14 gün boyunca Kovid-19 insidansında istikrarlı olarak azalma gözlenmesinin dikkate alınması gerektiğine değinildi.

Yeni normalleşme sürecinin yönetilmesi için hastanelerde idari yöneticilerin de dahil olduğu, çok disiplinli (enfeksiyon, göğüs hastalıkları, acil, yoğun bakım anestezi, psikiyatri, kan bankası, aferez ünitesi, dahiliye, cerrahi, radyoloji ve hastaların özelliğine göre ihtiyaç duyulan diğer disiplinler) bir kurul oluşturulması önerildi.

Risk değerlendirilmesi ve acil durum planlarının, pandeminin güncel durumu dikkate alınarak düzenlenmesi gerektiği, Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19’a yönelik güncellenen dokümanlara göre planların yenilenmesi ve paylaşılması gerektiği vurgulandı.

Pandemi devam ettiği sürece hastaneye gelen her hastanın, Kovid-19 ayırıcı tanısının da yer alması gerektiğinin altını çizilerek, şu bilgilere yer verildi:

“Hasta ve hasta yakınlarının, mümkün ise hastaneye giriş noktasında mümkün değilse poliklinikte Kovid-19 bulguları açısından sorgulanması gereklidir. Kovid-19 olası vaka tanımına uymayan hastaların yatışları için acil servislerden veya ilgili kliniklerden Kovid-19 dışlanması için konsültasyon istenmemeli.

Yeni normalleşme sürecinde, pandemi döneminde hizmet alamayan hastaların, hastaneye artan başvurusu olabilir. Hastane kapasitesi ve hizmet sayısındaki artış da göz önünde tutularak, beklenen talebe yönelik çalışmalar yapılmalı. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin fiziksel kapasitesi (ör. yataklar, yoğun bakım üniteleri, acil servis, ventilatörler, operasyon odaları, perioperatif anestezi bakım üniteleri, laboratuvarlar vb.) tekrar gözden geçirilmeli ve planlama yapılmalı. Yeni normalleşme sürecine girmeden önce hastanenin personel kapasitesi gözden geçirilmeli.”

Sağlık çalışanlarının hastalanma olasılığı göz önüne alınarak iş gücü planlaması yapılması, sağlık çalışanlarına stres ve yorgunluk düzeyleri göz önünde bulundurularak gerekli desteğin sağlanması gerektiği belirtildi.

Elektif cerrahileri ve girişimsel işlemleri (anjio vb.) yeniden aktif hale getirmeden önce cerrahi malzeme, kateter, implant ve ekipman vb. ihtiyacı ve destek işlemlerinin (örn. anestezi sedasyon ilaçları, minimal invaziv cerrahi, trokar desuflasyon filtreleri vb.) gözden geçirilmesi ve planlama yapılmasının önemli olduğu ifade edildi.

Rehberde, pandemi devam ettiği sürece Kovid-19 için ayrılan poliklinik ve klinik alanlarının planlamasının; ülke, bulunulan il ve hastanenin güncel Kovid-19 hasta sayılarına (yeni vaka insidansı, hastaneye yatış gibi) göre yapılması gerektiği kaydedildi.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu