Kamu Personel Alımları

Jandarma Genel Komutanlığı 5 Bin Uzman Erbaş Alacak

Jandarma Genel Komutanlığı, 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alım ilanı yayınladı.

1. GENEL BİLGİLER:

a. Jandarma Genel Komutanlığına 3.770’i Jandarma (Komando-Asayiş), 925’i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265’i Muhabere, 14’ü At Bakıcısı, 13’ü Bot Serdümeni, 10’u Havacılık, 3’ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 Sözleşmeli Uzman Erbaş (erkek) temin edilecektir. COVİD-19 salgını nedeniyle sınav tarihleri ve diğer aşamalarla (Sınav sonuçlarının duyurulması, sağlık raporlarının alınması vb.) ilgili hususlar ayrıca duyurulacaktır.

b. Başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından 21-31 Ocak 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır.

c. Başvuru yapan adaylardan Tablo-6’daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7’deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacaktır.

ç. 2021 yılı Sözleşmeli Uzman Erbaş teminine yönelik başvuru yapacak;

(1) Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar (Mesleki Nitelikli branşlara müracaat edecek Ortaöğretim (Lise), Ön Lisans ve Lisan mezunu adaylar da dahil) KPSS puanı ile başvuru yapabileceklerdir. KPSS puanı olmayan Lisan, Ön Lisans ve Ortaöğretim (Lise) mezunu adaylar başvuru yapamayacaklardır. Adayların 2019-2020 yıllarından herhangi birine ait KPSS puanının 50 ve üzeri olması gerekmektedir. Adaylardan her iki yıl için puanı olanların ise yüksek olan puanı kullanılacaktır. Adayların mezuniyeti ile KPSS puan türünün uyumlu olması önem arz etmektedir. (Lisan mezunlarının P3, Ön lisans mezunlarının P93, Lise mezunlarının P94 türünde puanı olacaktır.)

(2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adaylardan KPSS puanı aranmayacak olup, başvuru kılavuzunun 4’üncü maddesinde belirtilen esaslara göre sınavlara çağrılacaktır.

(3) Başvuru yapacak adaylar öğrenim seviyelerine göre TEK TERCİH yapabileceklerdir.

d. Temin edilecek tüm branşlardaki uzman erbaş adayları, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak diğer branşlarda (emniyet ve asayiş/komando) görev icra eden birliklerde de görevlendirilebilecektir.

e. Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, kontenjana girmeye hak kazanmaları halinde ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir.

f. Sınav tarihleri https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi değiştirilemeyeceğinden, adaylar kendileri için belirtilen sınav tarihi ve saatinde sınav yerinde hazır bulunacaktır. Bildirilen tarihte sınava katılmayan adaylar, başka bir tarihte sınava alınmayacaktır.

g. Kılavuzun tamamını okumadan internetten Başvuru Formu doldurulmayacak, Başvuru Formuna girilen bilgilerin doğruluğundan ve yanlış/eksik beyan edilen bilgiler neticesinde doğacak sonuçlardan adayın kendisi sorumlu olacaktır. Eksik ya da yanlış bilgilerle başvuru yapan adaylar sınava alınmayacaktır. Sınavda başarılı olmuş hatta, “Uzman erbaş olarak göreve başlamış olsalar dahi, daha sonra bu Yönetmelikte belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında fesih işlemi yapılır.” maddesi uygulanacaktır. (Uzman Erbaş Yönetmeliği Madde 13)

ğ. Sözleşmeli Uzman Erbaş sınavına katılacak adayların, kılavuzda belirtilen başvuru koşullarının yanı sıra 2’nci maddede belirtilen mevzuatları da incelemeleri faydalarına olacaktır.

2. YASAL DAYANAK:

Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini Kılavuzu;

. 3269 Sayılı Uzman Erbaş Kanunu,

. Uzman Erbaş Yönetmelik ve Yönergesi,

. 2803 Sayılı J. Teşkilat Görev ve Yetkileri Kanunu,

. 1111 Sayılı Askerlik Kanunu,

. 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu ve Yönetmeliği,

. Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporları Usul ve Esasları Hakkında Yönerge,

. TSK, J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ile, Uzman Erbaş teminini kapsayan diğer mevzuat, olur, onay ve emirler doğrultusunda hazırlanmıştır. Temin faaliyeti belirtilen mevzuat doğrultusunda icra edilecektir.

3. GİRİŞ KOŞULLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI:

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. Başvuru yapacak adaylarda mezuniyet şartı ile ilgili olarak, Jandarma branşından (Komando-Asayiş) başvuru yapacak adaylarda en az Ortaöğretim (Lise) mezuniyeti şartı aranmakta olup, tüm lise, ön lisans ve lisans bölümlerinin tamamı başvuru yapabileceklerdir. Diğer branşlar için ise Tablo-6′ da belirtilen eğitim seviyesinden mezun olma şartı aranacaktır.

c. Nüfus kaydına göre müracaat yapılan yılın Ocak ayının ilk günü (01 Ocak 2021) itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 2002 (dahil) – 01 Ocak 1994 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2’deki Nitelik Belgesinden seksen (80) puan ve üzeri not almış olmak,

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken ‘Askerliğe elverişli değildir’ raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (31 Ocak 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (31 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

g. Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, [(01 Ocak 2002 (dahil)- 01 Ocak 1992 (dahil)] tarihleri arasında doğanlar)

ğ. Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, başvurunun ilk günü olan 21 Ocak 2021 tarihi itibariyle üç (3) yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

Üç (3) yılını doldurmuş, ancak müteakip dönem için sözleşmesini yenilemeyenlerin müracaatları diğer adaylar ile birlikte aynı şartlarda (27 yaş ve diğer şartlar) kabul edilecektir.

Üç (3) yılını doldurmadan tek taraflı sözleşmesi feshedilmiş ya da ayrılmış olanların müracaatları kabul edilmeyecektir. (Söz.Erb.ve Er Yönetmeliği 28/1A değişiklik) (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

h. Seçme sınavlarını başarı ile geçmek, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde (Komando Sağlık Yeteneklerini Karşılayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık kurulu raporu almış olmak (Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler)

ı. En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak. (Boy uzunluğu çıplak ayakla, ağırlık ise spor şortu/eşofman ile ölçülür.)

i. Askeri öğrencilikle ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, J.Gn.K.lığında ve Sahil Güvenlik K.lığında daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak, (Bu hususta yanlış veya eksik beyanda bulunduğu anlaşılan adayların işlemleri temin faaliyetinin hangi aşamasında olursa olsun sonlandırılacaktır.)

j. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,(Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekir.),
e. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü (31 Ocak 2021) itibariyle, terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (31 Ocak 2016 tarihi ve sonrasında terhis olmak.),

f. Müracaat edecek adayların hem yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş, hem de terhisinin üzerinden beş (5) yıldan fazla süre geçmemiş olması gerekmektedir.

k. Verilen ceza, ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilse veya affa uğrasa dahi; Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, cürüm tasnii, ırza geçmek, sarkıntılık, kız, kadın veya erkek kaçırmak, fuhşiyata tahrik, gayri tabii mukarenet, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlar ile istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım ve satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçları ile askerlik hizmeti sırasında firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçlarından dolayı yahut 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde yazılı suçlardan mahküm olmamak,

l. Taksirli suçlar hariç olmak üzere diğer suçlardan adli veya askeri mahkemeler tarafından otuz (30) günden daha fazla süreli hürriyeti bağlayıcı bir ceza ile mahküm olmamak,

m. Taksirli suçlar nedeniyle altı (6) ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya mahküm olmamak,

n. Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasadışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

o. Vücut yapısı düzgün, her bakımdan sağlam ve fiziki görünüşü kusursuz olmak (Göğüs kafesi ve omurgasında şekil bozukluğu bulunmamak, düz taban olmamak, vücudunun daimi açık yerlerinde, kol, ön kol ve el bölgesinde, baş-boyun bölgesinde, diz altında dövme bulunmamak, vücudunun herhangi bir yerinde kendine zarar verme işareti olan jilet, sigara yanığı izleri bulunmamak.)

ö. Dilinde pelteklik, tutukluk ve kekemelik gibi konuşma özrü bulunmamak,

p. Tablo-6 ve 7’de kontenjanları belirtilen branşlara ilişkin olarak karşılarında belirtilen niteliklerden en az birine sahip olmak.

r. Her branşa ait kontenjan miktarının 5 katı aday, seçme sınavlarına 4’üncü maddede belirtilen kriterler doğrultusunda çağrılacaktır.

ÖNEMLİ UYARI: HER NE SEBEPLE OLURSA OLSUN, SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEREK TSK, J.GN.K.LIĞI VE SAHİL GÜVENLİK K.LIĞI İLE İLİŞİĞİ KESİLEN UZMAN ERBAŞLAR TEKRAR UZMAN ERBAŞ OLARAK GÖREVLENDİRİLMEZLER.

4. BAŞVURU YAPAN ADAYLARIN SINAVLARA ÇAĞIRILMA ESASLARI:

a. Her eğitim seviyesinde başvuru yapılabilmesi maksadıyla Tablo-6 ve 7’de, alt branşlara ait öğrenim seviyesi kontenjanları belirtilmiş olup, bu kontenjanlar doğrultusunda adaylar müracaat edebileceklerdir.

b. Belirtilen kontenjanlardan üst öğrenime ait kontenjanın doldurulamaması durumunda boş kalan kontenjan miktarı sırasıyla bir alt öğrenim seviyesindeki [(Lisans, Ön Lisans, Ortaöğretim (Lise), İlköğretim (Ortaokul)] kontenjana, alt öğrenim seviyesindeki kontenjanının doldurulamaması durumunda boş kalan kontenjan ise sırasıyla bir üstteki (Lise, Ön Lisans ve Lisans öğrenim seviyelerine aktarılacaktır.) kontenjana aktarılacaktır.

c. KPSS notu ile lisans, ön lisans ve ortaöğretim (Lise) eğitim seviyelerinde başvuru yapan adaylarda KPSS notu yüksek olanlardan başlayarak sırasıyla, İlköğretim (ortaokul) seviyesinde başvuru yapan adaylarda ise yaşı küçük olan adaylara öncelik verilecektir.

ç. Yaşı küçük aday sıralamasında ilköğretim (ortaokul) mezunları için zorunlu olarak istenen belgelere [(Milli Eğitim Bakanlığı onaylı (MEB onaylı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.) Ustalık, Kalfalık, Çıraklık, İş Yeri Açma Belgesi)] sahip olmayan adaylar kontenjana dahil edilmeyecek ve sınavlara çağrılmayacaktır.
d. Adaylar kendi mezun olduğu bölümün/alanın Tablo-6’daki bölümlerinden birine denk olduğunu iddia ediyorsa ilgili kurumdan (lise alanları için MEB veya ön lisans ve Lisans bölümleri için ise YÖK’ten) aldığı denklik belgesini hem ön başvuru esnasında www.jandarma.gov.tr internet adresindeki personel temin sistemine yükleyecek, aynı zamanda seçme sınavlarına gelirken de yanında getirecektir.

e. Denklik belgesinin sistemden yüklenmesi adayın başvurusunu geçerli hale getirmeyecektir. Denklik belgesinin kontrolü seçme sınavları aşamasında yapılacaktır. Denklik belgesinin aslını seçme sınavlarına gelirken getirmeyen adaylar sınavlara alınmayacaktır.

5. BAŞVURUNUN YAPILMASI:

a. Başvurular sadece https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinden ”Personel / öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

b. Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir.

c. Başvurular; 21 Ocak 2021 günü başlayıp, 31 Ocak 2021 günü saat 23.59’da sona erecektir.

ç. Başvurular Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemine e-Devlet kapısı üzerinden yapılacaktır. e-Devlet sistemine e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

d. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne giriş yapıldıktan sonra adaylar tarafından başvuru yapılabilmesi için, sayfanın sol tarafındaki menü içeriğinde bulunan “Profil Bilgileri” bölümünden;

(1) Kimlik bilgilerinin güncellenmesi, (Sadece MERNİS’ten güncelleme yapılabilecektir.)

(2) Fotoğraf yüklenmesi, (Fotoğraf vesikalık olacaktır)

(3) Adres bilgisinin ve iletişim bilgilerinin girilmesi, (Adres bilgisi MERNİS’ten çekilerek veya elle girilerek yapılacaktır.Güvenlik soruşturması ve Arşiv Araştırması işlemlerinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi maksadıyla adres bilgilerinin doğru girilmesi ve değiştirilmemesi gerekmektedir. SMS ile duyuru yapılabilmesi için en az bir cep telefonu numarası girilmesi zorunludur. Başvuruda beyan edilen cep telefonu numarası değiştirilmeyecektir. Numara değişiklik talepleri dikkate alınmayacaktır.)

e. Eğitim bilgilerinin yüklenmesi, [(Eğitim bilgileri “MEB’ten Al”, “YÖK’ten Al” veya “Belgeye Dayalı” şeklinde girilecektir. Adaylar diplomasını YÖK onaylı, denklik belgesi olan adaylar ise denklik belgesini (Taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir.)]

(Personel teminine ilişkin olarak Tablo-6’da belirtilen lisans, ön lisans bölümlerinden ve lise alanlarından birisine kendi mezun olduğu bölüm/alanın ilgili kurumdan alınmış denklikleri varsa eğitim bilgileri girişinde “bölüm adı” kısmına Tablo-6’da yazılan bölümü seçerek “Belgeye dayalı” olarak denklik belgesini yükleyecektir.)

f. KPSS notu “KPSS Sınav Bilgilerim” bölümünde “Yıl Seçiniz” kısmından adayların “2019-2020” yıllarına ait puan/puanları seçilerek “ÖSYM’den Sorgula” butonuna basılarak yüklenecektir. Adayın belirtilen yıllara ait almış olduğu tüm sınav notları sisteme yüklenecektir.

g. Askerlik durumunun beyan edilmesi, (Sözleşmeli erbaş ve er olarak halen görev yapanların, üç yılını doldurmuş ve müteakip dönem için sözleşme imzalamış olması gerekmektedir. Adaylar gelirken ilk sözleşme tarihi, sözleşme bitiş tarihi ve yeni sözleşme tarihini gösterir belgeyi yanında getireceklerdir.)

ğ. Boy-kilo bilgisinin beyan edilmesi, (Boy en az 1.64 cm ve en fazla 2.10 cm olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1’de belirtilen kilo aralığında olmak zorundadır.)

h. Adaylar tarafından “Diğer Bilgi/Belgelerim” kısmından “belgeye dayalı” olarak Tablo-6’da karşılarında belirtilen niteliklere dair (Ustalık, Kalfalık, Çıraklık, İş Yeri Açma Belgesi) gerekli belgenin yüklenmesi işlemlerinin yapılması zorunludur. (MEB onayı olmayan sertifika ve belgeler geçersiz sayılacaktır.)

ı. Profil bilgilerim kısmındaki bilgi girişleri tamamlandıktan sonra ”Başvurularım” kısmından ”Başvuru Sürecindekiler” kısmı seçilerek ”2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini” ”Başvuru Yap” butonuna basılarak başvuru süreci başlatılacaktır.

i. ”Başvuru Yap” butonuna basıldıktan sonra başvuru şartları bilgilendirme ekranı çıkacak ve adaylar tarafından bu ekranda çıkan bilgilerin tamamı okunduktan sonra sol alt köşede yer alan ”Okudum ve onaylıyorum” kutucuğu işaretlenerek ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak, ”Okudum ve onaylıyorum” kutucuğunun işaretlenmesi ile adaylar bu ekranda yazılı olan tüm sınav şartlarını taşıdıklarını kabul etmiş olacaktır.

j. ”Devam Et” butonuna basıldıktan sonra branş seçimi ekranı gelecek ve adaylar tarafından durumlarına uygun olarak ”2021 Yılı Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş Temini ” başvurusunda TEK BRANŞ tercih edilecek ve ”Başvuruyu Tamamla” butonuna basılarak başvuru tamamlanacaktır.

Ancak, internet üzerinden başvuruda bulunmak, adaylara sınava katılma hakkı vermez. Başvuru yapan adayların başvuru yaptığı branşa ilişkin kontenjanın 5 katı aday kılavuzda belirtilen kriterlere göre sınava çağrılacaktır.

k. “Başvuruyu Tamamla” butonuna basıldıktan sonra ekrana “Aday Bilgi Formu” gelecektir. Aday tarafından formdaki bilgiler kontrol edilerek “PDF” olarak indirilecek ve iki suret çıktısı alınarak kendisi tarafından imzalanacaktır. SINAV ÇAĞRISI YAPILAN ADAYLAR TARAFINDAN BU FORM İMZALI VE İKİ NÜSHA OLARAK SINAVA GETİRİLECEKTİR. Bu belge adaylar seçme sınavlarına geldiklerinde giriş kapısında kontrol edilecektir.

l. Başvurunun tamamlanması ile tüm profil bilgileri başvuru bilgileri olarak sistem tarafından saklanacak ve adayların başvuruları bu bilgiler üzerinden yapılacaktır. Başvuru sonrasında yapılacak değişiklikler bu başvuru bilgisini değiştirmeyecektir. Bu sebeple profil bilgilerinin değiştirilmesi veya güncellenmesi durumunda; ”Başvuru Sürecindekiler” kısmından mevcut başvurunun silinerek başvurunun tekrar yapılması gerekmektedir. Başvurunun güncellenmemesi durumunda profil bilgileri değiştirilmesi veya güncellenmesi yapılmasına rağmen başvuru bilgileri değişmeyecek ve adayın başvurusu eski bilgiler üzerinden yapılacaktır.

m. Sistem tarafından başvuru işlemleri sırasında adayların profil bilgileri ile başvuru şartları karşılaştırılmakta ve sadece şartları uyan adaylar başvuru işlemlerini tamamlayabilmektedir. Bu sebeple adayların başvurularını doğru ve sorunsuz yapabilmeleri için ekranlarda yazılı olan ve işlemler sırasında ekrana gelen uyarı ve hata mesajlarını çok dikkatli okumaları, talimatlara uymaları önem arz etmektedir.

n. Sisteme girilen tüm bilgi/belgelerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan aday sorumludur. Girilen bilgi/belgelerin kılavuzda yer alan başvuru şartlarına uygun olmadığının tespit edilmesi durumunda temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun aday elenmiş kabul edilecek ve uzman erbaş olarak ataması yapılmış olsa dahi adayın işlemleri iptal edilecektir.

o. Temin edilecek branşlar için genel ve özel şartları taşıyan adaylara https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi üzerinden “Seçme Sınavlarına Çağrılma” duyurusu, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi “Sonuç Bilgileri” kısmı altında “Sonuçlarım” kısmından yapılacaktır. Adaylar başvuruların bitiminden sonra bu internet adresini takip edecektir.

6. SINAV ÜCRETİNİN YATIRILMASI :

a. Başvurusu kabul edilerek sınavlara katılmaya hak kazanan/çağırılan adaylar ile ilgili olarak;

(1) Adaylardan 50 Türk lirası sınav ücreti alınacaktır. (Sınav ücretinin hangi hesap numarasına ne şekilde yatırılacağı başvuru sonuçları ile birlikte adaylara bildirilecektir.)

(2) Sınav ücretini yatırmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

(3) Sınav aşamalarından önce belgelerin kontrol edilmesi işlemi esnasında sınav ücretini yatırdığına dair (T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisinin yer aldığı) dekont beyan edilecek olup;

(a) Sınava girmeyen, giremeyen, sınava alınmayan, sınavdan çıkarılan, sınavı geçersiz sayılan,

(b) Sınav aşamalarının herhangi birinde başarısız olan,

(c) Sağlık raporu ve güvenlik soruşturması/arşiv araştırması aşamalarının herhangi biri olumsuz sonuçlanan,

(ç) Sınav ücretini kendi adına yatırmayan adayların, sınav ücretleri iade edilmeyecektir.

b. Sınav ücretlerinin yatırılması ve sonrasında sınav takvimi ve diğer duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresi Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sistemi ”Sonuç Bilgileri” bölümü altında ”Sonuçlarım” kısmında yapılacaktır. Adaylar temin takvimine göre duyuruları takip etmekle sorumludur. Adayların adreslerine herhangi bir tebligat gönderilmeyecektir. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Personel Temin Sisteminde yapılacak duyurular ile SMS bildirileri resmi tebligat niteliği taşımaktadır.

NOT: Şehit ve vazife malullerinin eş ve çocuklarından başvuru yapacak adaylar sınav ücreti yatırmayacaktır. Başvuru sırasında ”Diğer Bilgi/Belgelerim” bölümünde yer alan onaylı “Şehit Gazi Yakınlık Belgesi”ni (taranmış olarak veya resim olarak) sisteme yükleyecektir. (Verilen şehitlik veya vazife malullüğü belgesinin Kurum veya Valilik onaylı veya Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı tarafından verilen belge, Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) Adaylar sınava gelirken belgenin aslını yanında getirecektir.

7. UZMAN ERBAŞ ADAYLARININ SEÇME SINAVLARINA GELİRKEN GETİRECEĞİ BELGELER:

a. Adaylar seçme sınavlarına gelirken, Tablo-8’de örneği bulunan bir adet yarım kapaklı karton (Plastik dosya getirilmeyecektir.) dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne kurşun kalem ile T.C. Kimlik Numarası, Adı ve Soyadı yazılmış olarak getirecektir.

b. Adaylar sınava gelirken yanlarında;

(1) Başvuru Belgesi: İnternetten (https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris) yapılan başvuruya ait “Aday Bilgi Formu”nun bilgisayar çıktısı,

(2) Nüfus Cüzdanı: Aslı (Yeni çipli kimlik kartı),

(3) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (Sözleşmeli erbaş ve er olarak görev yapanlardan müracaat edenler dahil) Tablo-2’de belirtilen esaslara göre tanzim edilen nitelik belgesi, [(Nitelik belgesine adayın kuvveti, sınıfı ve branşı ile muhtemel terhis tarihi de yazılacak, açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. Seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar, nitelik belgelerini acemi eğitimi gördükleri eğitim birliğinden alacaklardır. Aday bir (1) suret nitelik belgesini kapalı, mühürlü zarf içerisinde getirecektir). Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır.)](Nitelik belgesini yanında getirmeyen sözleşmeli erbaş ve erler ile silahaltında bulunan erbaş ve erler sınava kabul edilmeyecektir).

(4) Denklik Belgesi: Lise öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Milli Eğitim Müdürlükleri tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı ve sureti, Lisans ve Önlisans için YÖK onaylı denklik belgesinin aslı ve sureti.

(5) Öğrenim Durum Belgesi (Diploma), (E-Devlet çıktısı ya da onaylı sureti)

(6) Askerlik hizmetini bitirenler için Terhis Belgesi, (Aslı veya E-devlet çıktısı)

(7) Adaylar barfiks, mekik, uzun atlama ve 400 metre spor testlerine katılacaklarından; herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları tek hekim imzalı,”Spor yapmasında sakınca yoktur. (Durum bildirir hekim raporu)” ibareli rapor (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

(8) Fiziki yeterlilik sınavları esnasında yaşanabilecek sağlık problemleri ile ilgili sorumluluk adaya ait olup, adaylar Tablo 5’deki muvafakat yazısı örneğini imzalayacak ve sınava gelirken getireceklerdir.

(9) Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç (3) yıl görev süresini tamamlamış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2021 tarihi itibarıyla yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olanlardan birliklerinden alacakları ilk sözleşme belgeleri ile birlikte sınava çağrıldığı gün hala görevde olduğunu gösteren onaylı belgenin aslı ve fotokopisi, (Bu belge Personel Temin Sistemine de yüklenecektir.) İlk sözleşme başlangıç tarihini gösterir belgeyi getirmeyenler sınava kabul edilmeyecektir.

(10) Askerlik hizmetini yapmayanlar için, örneği Tablo-5’de bulunan “Muvafakat Yazısı Örneği”ni (İmzalı olacak ve belge incelemesindeki görevli personele teslim edilecektir) getirecektir.

(11) Sürücü belgesi, spor dalında sertifika, yabancı dil sertifikası vb. belgelere sahip olan adaylar, ayrıca bu belgeleri de sınava gelirken yanlarında getireceklerdir.

(12) Hangi branşa dair tercih yapılmışsa onunla ilgili istenen tüm belgelerin aslı ve ilgili kurum veya noter onaylı fotokopisini getirecektir. Eksik/hatalı belge getirenlerin adaylıkları sonlandırılacaktır.

(13) Belge incelemesi ve sınav sonucunda 2, 4, 5, 6 ve 11 numaralı belgeler adaya iade edilecektir.

8. UYGULANACAK SINAVLAR:

a. Başvuruları uygun görülen adayların seçme sınavlarının ne zaman, nerede ve ne şekilde icra edileceği, başvurusu kabul edilerek kontenjana girmeye ve sınav ücretini yatırmalarına müteakip ayrıca bildirilecektir. Adaylar sınavlara gelirken yanlarında; cep telefonu, hesap makinesi, çağrı cihazı, fotoğraf makinesi ve benzeri eşyalar getirmeyecektir. Sınavlar beş aşamada icra edilecektir. Her bir aşamada başarılı olan adaylar bir sonraki aşamaya geçebilecektir.

(1) Ön sağlık muayenesi;

(a) Adayların Tablo-1’de belirtilen boy ve kilo standartları ile adayların genel fiziki kusurlarının olup olmadığı kontrol edilecektir. İlgili şartları taşımayanlar müteakip aşamalara alınmayacaktır.

 

(b) Adaylar, giriş koşullarında belirtildiği şekilde; genel vücut yapısı, ağız, çene ve diş yapısının düzgün olması, frengi, kellik, yüzünde fazla miktarda çiçek bozukluğu, çıban, yara ve yanık izleri, vücudunda dövme, dilinde pelteklik, tutukluk, kekemelik ayağında düz tabanlık ve gözünde şaşılık, renk körlüğü vb. sağlık kusurlarının bulunmaması yönünden muayeneye tabi tutalacaktır.

(2) Yazılı sınav;

(a) İlköğretim (ortaokul) mezunu adaylara yazılı sınav uygulaması yapılacaktır. Sözel (Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi, Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurttaşlık Bilgisi vb.) ve sayısal (Matematik, Genel Yetenek vb.) konulardan yapılacak olan sınav (20) puan üzerinden değerlendirilecek ve adayların en az (10) puan alması gerekmektedir.
(b) Lisans, önlisans ve lise mezunu adaylara yazılı sınav yapılmayacak olup, yazılı sınav notu olarak KPSS puanının %20’si alınacaktır.

(3) Fiziki Yeterlilik Sınavı (FYS) (spor testi);

(a) Adaylara uygulanacak FYS konuları ve baraj değerleri Tablo-3’te belirtilmiştir. Belirtilen FYS barajlarını geçen adaylar mülakat ve uygulama sınavına katılmaya hak kazanacaktır.

(b) Adaylar yanlarında eşofman, şort ve spor ayakkabısı getirecektir.

(c) Fiziki Yeterlilik Sınavına katılacak adaylar, herhangi bir sağlık kuruluşundan alacakları en az bir hekim imzalı “Adayın spor yapmasında sakınca yoktur.” ibareli durum bildirir hekim raporu getirecektir (Son bir hafta içerisinde alınmış olan),

(ç) Fiziki Yeterlilik Sınavının yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda (Devlet hastanelerinden alınan en az üç hekim imzalı raporla) olan adaylar dilekçe ve raporları ile önceden müracaat etmeleri durumunda sınav takvimi içerisindeki başka bir günde sınava alınıp alınmayacakları hususu değerlendirilecektir.

(4) Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı;

(a) Uygulama sınavı gerektiren branşlara müracaat eden adaylar hangi branşa müracaat etmişse o branşta uygulamalı meslek sınavına tabi tutulacaktır. Uygulamalı meslek sınavı 30 puan üzerinden değerlendirilecek, adayın başarılı olabilmesi için 15 ve üzerinde puan alması gerekmektedir (Uygulama sınavından 15 puanın altında not alanlar mülakat sınavına alınmayacaktır).

(b) Adayların uygulamalı ve yazılı sınavdan başarılı sayılabilmesi için; Lisans, Önlisans ve Lise mezunları için KPSS notunun %20’si, İlköğretim (Ortaokul) mezunları için ise yazılı sınav notunun Uygulamalı Meslek Bilgisi sınav notu ile toplanması sonucunda elde edilen puanın, 25 puan ve üzerinde olması gereklidir.

(5) Mülakat Sınavı;

(a) Yazılı, Ön Sağlık Muayene, FYS (Spor) ve uygulamalı meslek bilgisi sınavlarında başarılı olan adaylar, mülakat sınavına alınacaktır.

(b) Mülakatta; adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi hususlar gözlenerek elde edilen bilgiler Mülakat Komisyonunca değerlendirilecektir. Sınav mülakat komisyonu ile aday arasında yüz yüze, sözlü iletişim şeklinde, soru-cevap yöntemi uygulanarak gerçekleştirilir.

(6) Sınavlara İtiraz; Belge İnceleme, Ön Sağlık ve Fiziki Yeterlilik sınavında elenen ve başarısız olan adayların sınav komisyonlarına itiraz hakkı bulunmaktadır. İtirazlar aynı gün komisyonlarca neticendirilir ve bu karar kesindir. Mevzuat hükümleri gereğince yazılı sınav ve mülakat sınavlarına itiraz edilemez.

(7) Değerlendirme İşlemleri;

(a) Mesleki Nitelikli Branşlar için;

(1) Lisans, Önlisans ve Lise mezunu adayların değerlendirilmesi KPSS puanının %20’si+Uygulama Sınav Notu+ FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı)+Mülakat Notu,

(2) İlköğretim (Ortaokul) mezunu adayların değerlendirilmesi ise Yazılı Sınav Notu+Uygulama Sınav Notu+FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı)+Mülakat Notunun alınması şeklinde değerlendirilecektir.

(b) Diğer branşlar için;

KPSS notunun %50’si+ FYS (Fiziki Yeterlilik Sınavı)+Mülakat Notunun alınması şeklinde değerlendirilecektir.

b. Belge İnceleme, Ön sağlık muayenesi, Yazılı sınav, Fiziki Yeterlilik Sınavı (spor testi), Uygulamalı Meslek Bilgisi Sınavı ve Mülakat Sınavı aşamalarında başarılı olarak kontenjana giren adaylardan, yaptırılacak güvenlik soruşturmaları olumlu olanlar ile uygun sağlık raporu alanların atamaları yapılacak ve atama duyurusu www.jandarma.gov.tr internet adresinde ”Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından yayımlanacaktır.

c. Sınavı kazanan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numarasının değiştirilmemesi önem arz etmektedir. Bu hususta dilekçe ile sonradan yapılan müracaatlara işlem yapılmayacaktır.

9. BİRLİK KOMUTANLIKLARI TARAFINDAN YAPILACAK İŞLEMLER (SADECE SİLAHALTINDA OLANLAR VE SÖZLEŞMELİ ERBAŞ VE ERLER İÇİN):

a. Halen silahaltında bulunan ve sınava girecek adaylara (sözleşmeli erbaş ve erler dahil) ilişkin olarak; Tablo-2’de örneği bulunan nitelik belgesi doldurulacak, varsa mahkeme evrakları ile birlikte mühürlü zarf içerisine konulmuş bir şekilde adaylara teslim edilecek ve adaylar seçme sınavlarına gelirken bu dosyayı yanlarında getirecektir. Ayrıca adaylara zarfı açmaması gerektiği ve seçme sınavlarına gelirken bu zarfı getirmesi hususu tebliğ edilecektir.

b. Nitelik belgesi seksen (80) puanın altında olan adaylara nitelik belgesi tebliğ edilecek, düzenlenen tebliğ ve nitelik belgesi şahsi dosyasına konulacaktır. Bu adaylara ilişkin işlemler yapılmayarak adaylar sınavlara gönderilmeyecektir. Sınavlara sadece nitelik puanı seksenin (80) üzerinde olan adaylar gönderilecektir. Nitelik belgesine iyi, orta, zayıf gibi değerlendirme kriteri yazılmayacak, sadece rakamla notlar yazılacaktır.

c. Haklarında adli ve/veya askeri mahkemelerde (disiplin mahkemesi dahil) işlem yapılanlara ait belgeler, varsa RDM sürecine ait tespitler ile arşiv araştırma sonucu da bu zarfın içerisine konulacaktır.

ç. Sınav tarihleri dağıtım iznine denk gelen adaylar için nitelik belgesi, acemi eğitimi gördükleri eğitim birliği tarafından doldurulacaktır.

d. Silahaltındaki adaylara seçme sınavları ve sağlık raporu işlemleri süresince izin verilmesi hususunda kolaylık sağlanması önem arz etmektedir.

e. 2803 Sayılı J. Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununun Ek-13’üncü maddesinde (Muvazzaf askerlik yükümlülüğüne başlamadan Jandarma Genel Komutanlığında uzman erbaşlığa kabul edilenler ile beş yıllık sözleşme yapılır ve her türlü askerlik işlemleri ertelenir.) hükmü bulunduğundan, kazanan adaylar için geçici terhis belgesi düzenlenecektir.

f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden uzman erbaşlığa geçenlerin sözleşmeleri kendiliğinden son bulur. Uzman erbaş olarak atananlar atandığı eğitim birliğine doğrudan katılmak zorundadır.

10. SAĞLIK RAPORU VE GÜVENLİK SORUŞTURMASI İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR:

a. Seçme sınavlarını başarılı olan adaylar, sevk edildikleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve Shl.Güv.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğine uygun olarak (Yönetmeliğin 23’üncü maddesi kapsamında ve EK-D çizelgede belirtilen esaslar çerçevesinde) (Komando Sağlık Yeteneklerini Sağlayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR” kayıtlı sağlık raporu alacaktır. [(Ek:Resmi Gazete-15/4/2020-31100-Cumhurbaşkanlığı Kararı-2413/4 ve 5’nci maddeler) (Uzman Erbaş Olamaz/Komando Olamaz kararlı Sağlık Kurulu Raporları kabul edilmeyecektir.)]

Sağlık raporu için adaylar yapılacak sınav sonuç duyurusunu müteakip, ASIL ve YEDEK olarak kazanan adaylar ikamet ettikleri yerdeki İl J.K.lıklarına müracaat ederek alacakları sevk belgeleri ile birlikte (3) iş günü içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş hastanelere [(Komando Sağlık Yeteneklerini Sağlayan) “UZMAN ERBAŞ OLUR “] kararlı sağlık kurulu raporu almak üzere başvuracaktır.

b. Sevk belgelerinin geçerlilik süresi (3 iş günü) içerisinde hastaneye başvurmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan ve kullanılamaz hale getiren adaylara yeni sevk belgesi verilmeyecektir. (İlk verilen sevk belgesinden sonra herhangi bir kuruma, silahaltında olan adayların birliklerinden almış oldukları sevk belgeleri de dahil olmak üzere alınan sevk belgeleri geçersiz sayılacaktır.)

c. Sağlık kurulu raporu “Olumsuz” olan adayların, sağlık kurulu işlemlerine itiraz etme hakkı bulunmaktadır. İtiraz işlemleri için, adayın “Olumsuz” olarak aldığı sağlık raporu ile (3) iş günü içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne başvuru yapması gerekmektedir.

ç. Hastane tarafından verilecek olan raporda bulunan karar hanesi ve bilgilerinizi kontrol etmeniz gerekmektedir. Hatalı karar verilen, karar hanesi elle yazılan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. (Aksi halde rapor geçersiz sayılacaktır.)

d. İtiraz sonucu İl Sağlık Müdürlüğünce sevk edildiği hastane tarafından “Olumlu” sağlık raporu alan adaylar, 3’üncü bir hastaneye (yani hakem hastanesine) sevkini yaptırmak üzere yine üç iş günü içerisinde İl Sağlık Müdürlüğüne tekrar başvuracaktır. Hakem hastane tarafından da “Olumlu Rapor” alınması durumunda sırayla;
İlk hastaneden alınan “Olumsuz Rapor”, itiraz muayenesinde (ikinci hastane) alınan “Olumlu Rapor” ile hakem hastaneden alınan “Olumlu Rapor” olmak üzere toplam üç raporun JSGA Bşk.lığı Personel Temin Merkez Komutanlığına ulaştırılması gerekmektedir.

Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Merkezi Komutanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde gecikmelerden Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi sorumlu olmayacaktır.

e. Adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün içinde tamamlanacaktır.

f. Sağlık raporlarının bir (1) nüshası, ilgili hastane tarafından JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA adresine gönderilecektir.

g. Adayların hastanelerden aldığı ön rapor ile işlem tesis edilemeyeceğinden, ön sağlık raporları JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığına gönderilmeyecektir. Adaylar, kati sağlık raporlarının onaylı suretlerini zaman geçirmeksizin posta veya kargo ile JSGA Bşk.lığı Per.Tem.Mrk.K.lığı Beytepe/Çankaya/ANKARA adresine ulaştıracaktır. Olumsuz sağlık raporu olan adaylar da aynı şekilde hareket edecektir. Hastaneler tarafından gönderilen ya da aday tarafından ulaştırılan kati sağlık raporlarına göre işlem yapılacaktır.

ğ. Adayın sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluştuğunda, ataması yapılmış olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde tekrar sağlık kurulu raporu almaya gönderilebilir, olumsuzluk olması durumunda ise adaylığı iptal edilecektir.

h. Sağlık raporlarının alınması, Personel Temin Merkez Komutanlığına ulaştırılması aşamalarında meydana gelebilecek aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(ÖNEMLİ UYARI: İLK RAPORU OLUMSUZ OLAN ADAYLARIN, İTİRAZ ETMELERİ DURUMUNDA İKİ FARKLI HASTANEDEN ALACAKLARI OLUMLU RAPOR İLE BİRLİKTE, İLK ALDIKLARI OLUMSUZ RAPORU DA AYNI ZARFA KOYARAK TOPLAM ÜÇ RAPORU PERSONEL TEMİN MERKEZ KOMUTANLIĞINA ULAŞTIRMASI GEREKMEKTEDİR.)

ı. Sevk edildikleri ilk sağlık kuruluşundan olumsuz sağlık kurulu raporu alan adayların İTİRAZ ve HAKEM hastane süreci yukarıda açıklanmıştır. İtiraz süresi geçen ve herhangi bir şekilde İl Sağlık Müdürlüğünden itiraz süresi dışında tekrar sevk alan adayların raporları kabul edilmeyecektir.
i. Sınavların tüm aşamalarında başarılı olan adaylar hakkında yürürlükte olan ilgili mevzuat esaslarına göre güvenlik soruşturması yaptırılacaktır.

11. KAYIT KABUL İŞLEMLERİ:

a. Sonuçlar, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından duyurulacaktır. Başarılı olan adayların hangi işlemleri yapması gerektiği ve izleyecekleri yol bu duyuruda ayrıntılı olarak yer alacaktır.

b. Başarılı olan adaylara, posta yoluyla yazılı herhangi bir belge veya davet yazısı gönderilmeyecek, internetten yayımlanan duyuru tebliğ niteliğinde olacaktır. Bu açıdan internet sitesinin takip edilmesi, başvuru sırasında belirtilen cep telefonlarının açık olması ve telefon numaralarının değiştirilmemesi önem arz etmektedir.
c. Tüm seçme sınav aşamalarında başarılı olsa dahi, kayıt kabul işlemleri sırasında herhangi bir giriş koşulunu taşımadığı tespit edilen veya eksik belge getiren adayların işlemleri iptal edilecek ve kayıt kabul işlemleri yapılmayacaktır.

ç. Uzman erbaş olarak göreve başlamış olup da daha sonra giriş koşullarında belirtilen şartlara sahip olmadığı anlaşılanlar hakkında, Uzman Erbaş Yönetmeliği 13/ğ maddesine göre fesih işlemi yapılacaktır.

12. ATAMA İŞLEMLERİ:

Adayların atanması için uygun sağlık raporunun Personel Temin Merkezine ulaşması ve güvenlik soruşturmasının “Olumlu” olarak sonuçlanması gerekmektedir. Bu süreç 4-5 ay gibi bir zaman dilimini kapsarken bazı adaylar için bu süre 8-9 ayı da aşabilmektedir.

Bu sebeple, sınavlardan sonra sağlık raporu ve güvenlik soruşturması olumlu olan adayların isim listesi, eğitim birliklerine atamalarının yapılması maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığına gönderilmektedir.

Eğitim birliklerinin kapasitesi ve eğitim süresi de göz önünde bulundurulduğunda tüm adayların aynı anda atanması mümkün olmamaktadır. İşlemlerin (sağlık raporu ve güvenlik soruşturması) bitiş sırasına göre listeler oluşturulmaktadır. Bu durum, aynı dönem sınava giren adaylardan bazılarının farklı zamanlarda eğitim birliklerine sevk edilmesine yol açmaktadır.

Adaylar mağduriyet yaşamamak için atama işlemi tamamlanıp eğitim birliğine katılıncaya kadar sisteme girdikleri cep telefon numaralarında kesinlikle değişiklik yapmayacak ve bu hususta talepte bulunmayacaktır.

Adayların durumları internet ortamında yayımlanacağından https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından takip edilmesi önem arz etmektedir.

Tüm seçme sınav aşamalarından başarılı olup eğitim birliğine ataması yapılan adaylardan eğitim birliğine katılıp bırakanlar ve ilişiği kesilenler ile eğitim birliğine katılmayıp, müteakip dönemlerde tekrar atama isteyenlerin dilekçesi dikkate alınmayacaktır. Adayların tek atama hakkı olduğundan tekrar atamaları yapılmayacaktır.
Seçme sınavlarında YEDEK olarak kontenjana giren adaylara sıra gelmesi durumunda, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ”Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları” kısmından duyurulacaktır. YEDEK olarak sıra gelmeyen adaylara ise ayrıca duyuru yapılmayacaktır. İnternet duyuruları dışında dilekçe ile yapılan başvurulara cevap verilmeyecektir.

13. İLETİŞİM VE ULAŞIM BİLGİLERİ:

a. İletişim İçin:

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Başkanlığı Personel Temin Merkez Komutanlığı;
TEL : (0312) 464 4836
Faks: (0312) 464 4848


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu