Bilgi Arşivi

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur? Kaza Tespit Tutanağı Örneği PDF

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur? Kaza Tespit Tutanağı Örneği PDF. Artan nüfus sebebi ve trafiğe çıkan araç sayısının fazla olmasından kaynaklı kazalar artmakta. Hal böyle olunca Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur? araştırmaya başlandı. Kaza Tespit Tutanağı örnekleri boş PDF olarak nette aratılmaya devam ediyor. Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit tutanağı örneği ve geçerlilik süresi de merak edilenler arasında yerini aldı. Gelin birlikte tüm ayrıntıları öğrenelim…

Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Günden güne artan kazalar neticesinde yaşananlar, kazazedeleri ve kazaya karışmadığı halde kaza nedeniyle trafikte saatlerce beklemek zorunda kalan kişileri de zor durumda bırakıyor. Trafik polisinin uzun süre beklenmesi, polis gelmeden araçların hareket ettirilmemesi şartı vb. durumlar  insanların mağduriyeti biraz daha arttırmakta ve trafiğin akışını olumsuz yönde etkilemekteydi. Bahsettiğimiz tüm bu olumsuzlukları gidermek için 1983 yılında kabul edilen 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 81. maddesinde yer alan Trafik kazalarına ilişkin hükümler günümüz koşullarında yeniden değerlendirilmiştir.

Hazine Müsteşarlığı’nın 2007/27 sayılı Genelgesi ile yalnız maddi hasarla sonuçlanan trafik kazalarında, taraflara anlaşma hakkı sağlayan bir yöntem oluşturmuştur. Bu yönteme göre 1 Nisan 2008 tarihinden itibaren Trafik Kanunu’na uymak koşuluyla kazaya karışan kişiler aralarında anlaşarak “Trafik Kazası Tespit Tutanağı” yerine geçecek anlaşma tutanağını düzenleyebileceklerdir.

Kaza tespit tutanağı, maddi hasarlı trafik kazasına karışan araç sürücülerinin sigorta şirketine ya da polise gerek kalmadan kaza ile ilgili karşılıklı anlaşma sağlayarak aralarında düzenlemiş olduğu tutanaktır. Maddi hasarlı trafik kazası durumunda ise, kazanın kayıt altına alınması için kazaya karışan iki tarafında ortak olarak bir kaza tespit tutanağı hazırlanması zorunludur. Sigorta işlemleri için önem arz eden bu tutanakta kazaya dahil olan tarafların görüşlerinin yazılı beyanı şarttır.


Kaza Tespit Tutanağı Nedir?

Kaza Tespit Tutanağı, sadece maddi hasarlı trafik kazalarında, durumu kayıt altına alabilmek için polise veya sigorta şirketine gerek kalmadan kaza yapan kişilerin aralarında anlaşarak düzenlediği tutanaktır. Kaza Tespit Tutanağı 01.04.2008 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu tutanak sayesinde trafikteki beklemeler ve zaman kayıpları azalması sağlandı. Bunun yanı sıra kaza yapan kişiler tutanaklarını online olarak takip edebilmekteler.

Tutanak hazırlanırken kaza yapan kişiler tutanakta istenen tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde 2 nüsha olarak doldurur ve bu kişiler tarafından imzalanır. Tutanağa her iki tarafın da görüşleri yazılır. Kazayı farklı açılardan, araçları kıpırdatmadan fotoğraflamak da ii taraf içinde olası faydalıdır.


Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

 • 1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi, saati ve yeri yazılır.
 • 3 numaralı alana varsa görgü tanıklarının iletişim bilgileri yazılır.
 • 4, 5 ve 6 numaralı alanları iki taraf da kendi sürücü bilgileri, araç bilgileri ve trafik sigortası poliçe bilgileri ile ayrı ayrı doldurur.
 • 7 numaralı alandaki kutucuklardan uygun olanların yanına (x) konur. (Bu alanı doldurmak zorunlu olmayıp, sadece sigorta şirketlerinin kazayı kısa sürede değerlendirmesi için önemlidir.)
 • 8 numaralı alan kaza yapan araçlardan biri yabancı plakalı ise doldurulur.
 • 9 numaralı alanda aracın ilk darbe aldığı yer işaretlenir.
 • 10 numaralı alana çarpışma yerinin ve anının taslağı çizilir, cadde ve sokak ismi belirtilir, aracın gittiği yön işaretlenir ve yol çizgileri çizilir. Araçlar A ve B olarak işaretlenir.
 • 11 numaralı alana sürücüler kaza ile ilgili görüşlerini yazarlar.
 • Son olarak 12 numaralı alanın sürücüler tarafından imzalanması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersiz sayılır.

İkiden fazla araç kaza yaparsa birden fazla tutanak kullanılabilir. Her iki tutanak aynı şekilde doldurulur ve imzalanır. Daha da ayrıntılı bir şekilde açıklayacak olursak;

Kazanın Yeri ve Saatini Girin.

1 numaralı alanda kazanın yaşandığı tarih ve saati, 2 numaralı alanda ise kazanın gerçekleştiği yerin bilgilerinin (İl, İlçe, Semt, Mahalle, Cadde, Sokak) doldurulması gerekir.

Görgü Tanıklarını Yazın.

3 numaralı kısımda eğer varsa kaza sırasında olay yerinde bulunan görgü tanıklarının iletişim bilgileri (Adı Soyadı, Adresi, Telefon Numarası) girilmelidir.

Sürücü, Araç ve Trafik Sigortası Bilgilerinizi Doldurun.

4, 5 ve 6 numaralı alanda her iki sürücü de kendi bilgilerini (Adı Soyadı, T.C. Kimlik No, Sürücü Belge No. ve Sınıfı, Alındığı Yer, Adres, Telefon Numarası), araç bilgilerini (Şasi No, Marka ve Modeli, Plaka, Kullanım Şekli) ve trafik sigortası poliçe bilgilerini (Sigortalının Adı Soyadı, T.C. Kimlik/Vergi No, Sigorta Şirketinin Unvanı, Acente No, Poliçe No, TRAMER Belge No, Poliçenin Başlangıç-Bitiş Tarihi) girmelidir.

Kaza Türlerinden Uygun Olanı Seçin.

7 numaralı alanda bulunan kutulardan uygun olanların yanına (x) işareti konulur. Bu alanın doldurulması zorunlu değildir. Sigorta şirketlerinin kazayı kısa süre içerisinde değerlendirebilmesine olanak sağlaması açısından önemlidir.

Araç Yeşil Kart Bilgilerini Doldurun.

Eğer araç sahibi, Yeşil Kart (Green Card) Belgesine sahipse 8 numaralı alanda yer alan bilgileri (Yeşil Kart No, Ülke, Pasaport No) doldurmalıdır.

Aracın Darbe Aldığı Yeri Gösterin.

9 numaralı alanda aracın ilk darbe aldığı yer, tutanakta yer alan resmin üzerinde bir ok ile gösterilir.

Çarpışmanın Taslağını Çizin.

10 numaralı alanda çarpışmanın yeri ve anı taslak olarak çizilir. Cadde ve sokak isimleri belirtilerek aracın gittiği yön işaretlenir, yol çizgileri çizilir.

Kazayla İlgili Görüşlerinizi Yazın.

11 numaralı alan, sürücülerin kaza ile ilgili görüşlerini yazmaları için ayrılmış olan alandır.

Tutanağa İmza Atın.

12 numaralı alan sürücüler tarafından imzalanmalıdır. İmzalanmayan kaza tutanakları geçersiz sayılır. Kaza Tespit Tutanağı hazırlanırken tutanakta istenen tüm bilgiler eksiksiz bir şekilde ve 2 nüsha halinde kaza yapan kişiler tarafından doldurularak imzalanmalıdır.

Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında kazaya karışan taraflar, Trafik zabıtasının gelmesine gerek duymadan kendi aralarında anlaşarak “maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını” dolduracak ve sigorta şirketlerine bu evrak ile başvurabileceklerdir.

Hangi hallerde “Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının” geçerliliği bulunmamaktadır?

Aşağıda belirtilen hallerden biri veya birkaçı söz konusu ise taraflarca doldurulan “Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağı” tutulması mümkün olmayacak ve dolayısıyla şirketimizce de kabul edilmeyecektir. Bu sebeple aşağıda sayılan hallerde, muhakkak eski uygulamada olduğu gibi Trafik Zabıtası çağırılmalı ve zabıt tutulması sağlanmalıdır. Bunun haricindeki yalnız maddi hasarlı kazalarda, taraflar anlaşıyorlarsa tutanak düzenlemeleri mümkündür. Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağının geçerli bulunmadığı haller;

 • Sürücü belgesiz motorlu araç kullanıyorsa veya yetersiz sürücü belgesi ile motorlu araç kullanımı,
 • Sürücünün yaş kriterine uygun olmaması,
 • Sürücüde alkol veya akıl sağlığı şüphesi,
 • Kazaya karışan araçlardan biri veya daha fazlası kamu kurumlarına ait olması,
 • Kamu kurumlarına ait eşyada zarar meydana gelmesi,
 • Trafik kazasında sadece 3. kişilere ait eşyalara zarar gelmesi,
 • Kazaya karışan araçlardan birinin veya birkaçının trafik sigortası mevcut olmaması,
 • Trafik kazası vefat ve/veya yaralanma ile sonuçlanması,

Yukarıda belirtilen haller dışında tarafların anlaşamaması halinde de eski uygulamada olduğu gibi trafik zabıtasını çağırarak, tutanak tutturmak gereklidir.

👉 Yapay Zeka Trafik Kazaları Hasarını 10 Saniyede Hesaplıyor


Maddi hasarlı trafik kazası tespit tutanağını” doldururken uygulamanız ve dikkat etmeniz gereken hususlar;
 • Araçları kaza yerinde hareket ettirmeden hasarı farklı açılardan gösteren fotoğraflar çekilmelidir. Kazaya karışanlar ile birlikte ruhsat ve sürücü belgesi fotokopileri temin edilmelidir.
 • Tutanağı doldurma yetkisi sadece kazaya karışan taraflara aittir. Ancak ruhsat sahibi olunması şart değildir. Kazaya karışan sürücüler tutanağı düzenleyebilecektir.
 • Kazaya karışan tüm tarafların form üzerinde ıslak imzası olmalıdır. Tutanak fotokopi ile çoğaltılmış olsa bile fotokopi çekildikten sonra imzalar atılmalıdır. Kazaya karışan sürücülerden birinin imzasının eksik olması halinde tutanak geçerli olmayacaktır.
 • Form üzerindeki tüm bilgiler dikkatlice okunmalı ve ön sayfadaki açıklamalara uygun olarak eksiksiz doldurulmalıdır.
 • Özellikle kazaya karışan tüm araçların trafik poliçe numaraları ve ilgili sigorta şirketleri belirtilmelidir. Belirtilmemesi halinde poliçe tespit edilemez ise tutanak geçersiz sayılacaktır.
 • Kusur oranlarının belirlenmesinde ve diğer incelemelerde sorun yaşanmaması için kazanın oluş şekli açık olarak yazılmalı ve krokisi çizilmelidir.
 • İlgili tutanağı doldururken yazınızın okunaklı olmasına lütfen özen gösteriniz. Unutmayınız ki bu uygulama sadece maddi hasarlı kazaları kapsamaktadır.

İlginizi Çekebilir 👇

👉 Maddi Hasarlı Trafik Kazası Tespit Tutanağı Örneği PDF

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu