Bilgi Arşivi

KEP Adresi Nereden, Nasıl Alınır? KEP Hesabına Nasıl Giriş Yapılır?

KEP Adresi Nereden, Nasıl Alınır? KEP Hesabına Nasıl Giriş Yapılır?. Teknolojik gelişmesinden sonra çoğumuz işlerimizi mail yoluyla hallediyor ve çalışmalarımızı iletişimizi mail ile sürdürüyoruz. Hal böyle olunca dünyada sıklıkla kullanılan ve son yıllarda ülkemizde de aktifleşen KEP Adresi Nedir, Nasıl Alınır? merak konusu oldu. KEP Adresi öğrenmek isteyenler oldukça arttı. Gelin birlikte KEP Adresi Başvuru formu ve KEP Adresi hakkında tüm merak edilenleri öğrenelim…

KEP Adresi Nedir?

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) her türlü ticari, hukuki, resmi, belge paylaşımlarının gönderildiği biçimi koruyan ve güvenli hale gelmesini sağlayan bir sistemdir. Bu sistemde kamu kurumları, her sektörden işletmeler ve isteyen tüm vatandaşların, hazırlamış oldukları belge ve içerikleri KEP sistemi üzerinden hızlı ve güvenli bir şekilde gönderebilmektedirler. Dünyanın pek çok gelişmiş ülkesinde uzun yıllardır kullanılan KEP sistemi ülkemizde de faaliyettedir.

Günümüz teknoloji dünyasında artık pek çok işlemi kağıt ve kalem kullanmadan dijital ortamda gerçekleştiriyoruz. Ancak bu tür dijital belgeler her zaman resmi bir hukuki delil niteliği taşımıyor çünkü üzerinde kolaylıkla değişiklik yapılabiliyor. E-posta gibi dijital belgelerinizin resmi delil niteliği taşımasını istiyorsanız KEP yani kayıtlı elektronik posta adresi kullanmalı ve e-postalarınızı bu adres üzerinden alıp göndermelisiniz.

Herkesin mutlaka bir KEP adresine sahip olmasına gerek yok. Ancak özellikle sık sık resmi işlemler nedeniyle dijital belge paylaşımı yapıyorsanız bunları KEP adresiniz üzerinden göndermek ileride oluşacak hukuki sorunlara karşı elinizde geçerli bir belge olmasını sağlayacaktır. Kişiler, tüzel kişiler ve kamu kurumları KEP adresi alabiliyor.

Özellikle de ticari faaliyette bulunan işletmeler için önemli elektronik dönüşüm ürünlerinden biri olan Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) sistemi ile TÜRKKEP, kullanıcısına pek çok avantajı bir arada sunar. KEP çözümü sayesinde şirket için önemli yazışma ve belgeleri uzun süre güvenle saklamanın yanında işlemlerinizi çok daha hızlı bir şekilde gerçekleştirmek gibi olanaklara da sahip olabilirsiniz.


Kep Adresi Nasıl Alınır?

Kayıtlı Elektronik Posta sistemini kullanmak için bir adres almak isteyenler öncelikle, aşağıda yazılı olan gerekli belgeleri hazırlamalıdır. Sonrasında Kayıtlı Elektronik Posta Hizmet Sağlayıcılarının herhangi birine başvuru yapılacaktır. Kep adresi nasıl alınır diye sorulduğu zaman aslında kişinin bu konudaki somut ihtiyaçları da gözetilmeli ve ihtimallere göre değerlendirme yaparak bir başvuru yapılmalıdır.

Kep Adresi Almak İçin Gerekli Evraklar

Kep adresi nasıl alınır sorusunda ilk karşımıza çıkan unsur evrakların toplanması olacaktır. Bireysel Başvurular:

 • Gerçek kişiler için hazırlanmış olan, doldurulmuş KEP Hesabı Ön Başvuru Formu.
 •  Kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi fotoğraflı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası mevcut olan geçerli resmî belge.

Tüzel Kişi Başvuruları:

 • Tüzel kişiliğe ait ticaret sicil tasdiknamesinin veya faaliyet belgesinin aslı.
 • Noter tarafından onaylanmış imza sirküleri çıktısı
 • Başvuru yapanın kimliğinin belirlenmesi için kimlik kartı, pasaport, ehliyet gibi fotoğraflı ve üzerinde Türkiye
 • Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan resmî belge.
 • Başvuru, şirketin kanuni temsilcilerinin vekalet verdiği kişi tarafından yapılacak ise; Tüzel Kişi Yetkilendirme Belgesi.
 • Tüzel kişiler adına doldurulmuş olan  KEP Hesabı Ön Başvuru Formu.

Kamu Kurumu Başvuruları:

 • Kurum üst düzey yetkilisi tarafından imzalanmış resmî yazı.
 • Başvurunun kimin tarafından yapıldığının anlaşılması için Nüfus cüzdanı, pasaport, sürücü belgesi gibi fotoğraflı ve üzerinde Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası bulunan resmî belge.
 • Kurum adına doldurulmuş olan Kayıtlı Elektronik Posta Hesabı Ön Başvuru Formu.

KEP Adresi Örnekleri:

 • gerçekkişiadısoyadı@kurumadı.hs03.kep.tr
 • gerçekkişiadısoyadı.1234@kurumadı.hs03.kep.tr
 • tüzelkişiadı@kurumadı.hs03.kep.tr
 • kurumçalışanı@kurumadı.hs03.kep.tr
 • kurumçalışanı.1234@kurumadı.hs03.kep.tr

Resmi e-posta alım ve gönderim işlemlerinde kullanacağınız KEP adresiniz genel olarak bu şekilde oluşturulacaktır. KEP adresiniz üzerinden aldığınız ve gönderdiğiniz tüm e-postalar resmi belge niteliği taşıyacağı için KEP adresinde de kişinin, tüzel kişinin ya da kurumun tam adının kullanılması öneriliyor. Farklı isim ve adres durumlarında belgenin geçerliliği bile şüpheye düşebilir.


Kep Adresi Ne İşe Yarar?

Kayıtlı Elektronik Posta adresi, resmi iletilerin elektronik ortamda mevzuata uygun, yasal olarak geçerli, güvenli bir şekilde gönderilmesinin ve alınmasının mümkün olmasını sağlar. Kep adresi nedir denildiği zaman akla ilk olarak bu işlevi gelir. Faydalarını şu şekilde sıralayabiliriz:

 • E-postaların iletilen kişiye gönderilip gönderilmediği öğrenilir.
 • Gönderilmiş olan iletinin ulaşıp ulaşmadığı sistem üzerinden anlaşılır.
 • Gönderilen e-postaya karşı tarafın erişimi gözlemlenir.
 • E-postanın iletilme zamanı tespit edilir.
 • İçeriğin değişmediği ve değişmeyeceği garanti altına alınır.
 • Bu adres kullanılarak gönderilen ileti ve her içerik hukuken geçerli delil oluşturur.

Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) Sistemi Nasıl Çalışır?

Sistemin nasıl çalıştığını anlamak oldukça basittir. Bir e-posta kaydedildiğinde, e-posta’yı doğrulamayı mümkün kılan ve değiştirilmediğinden emin olan benzersiz bir parmak izi atanır. E-posta, alıcının posta sunucusuna teslim edildiğinde, e-posta’nın kabul edildiğini ve teslim edildiğini onaylayan alıcının sunucusunun standart yanıt kodu dahil olmak üzere tüm ilgili iletim verileri kaydedilir.

Son olarak, kanıt makbuzu bir PDF dosyası olarak verilir ve bütünlüğü korumak için e-imza yapılır ve zaman damgası kullanılır. Kimin (gönderenin) neyi (içerik ve ekler), kime (alıcı / alıcılar) ve ne zaman (tam gönderim ve teslimat tarihi) gönderdiğini gösteren e-posta aktarım işlemi sırasında toplanan tüm dijital kanıtları içerir.

Geleneksel bir e-posta, iletişimde yer alan taraflardan biri tarafından manipüle edilmiş olabileceği için her zaman güvenilir kanıt olamaz. Kayıtlı e-posta, bir e-posta iletişiminin gerçekliğini ve bütünlüğünü korumak için sağlam bir kanıt sağlar.


PTT KEP Sistemi

PTT KEP resmi yazışmaların elektronik ortamda mevzuata uygun, uluslararası standartlarda ve teknik olarak güvenli bir şekilde yapılmasına imkan sağlayan bir sistemdir. Kullanıcılara genel e-posta hizmetlerine ilave olarak

 • E-postaların ilgili kişiye gönderilip gönderilmediği,
 • Gönderilmişse ulaşıp ulaşmadığı
 • Gönderilen e-postaya erişilip erişilmediği,
 • E-postanın iletilme zamanını tespit edecek,
 • İçeriğin değişmediğini garanti edecek,
 • Hukuken geçerli delil seti oluşturacak şekilde muhafaza edecek sistemdir.

KEP Adresi Kullanım Alanları

Kurum içinde çalışanlar ile ve kurumlar arasında yapılan yazışmalar, vatandaşlar (gerçek ve tüzel kişiler) arasında her türlü yasal belge gönderimi, elektronik fatura gönderimi, dilekçe gönderimi, başvuru yapılması, sözleşme düzenlemeleri, ihale teklifleri gibi birçok alanda kullanılabilmektedir.

Bireyler fiziksel ortamda, ıslak imzalı olarak gönderdikleri belgeleri Kayıtlı Elektronik Posta ile elektronik ortama aktarır. Kişi elektronik ortamda kaydedilen belge, yazışma gibi her türlü içeriği ileride karşılaşabileceği anlaşmazlıklarda kendi lehine delil olarak kullanabilir. Bu şekilde kişiler KEP ile yasal bir güvence altında olurlar.

Kurumlar ise aynı şekilde diğer kurumlarla, müşterileriyle, iş ortaklarıyla ya da çalışanlarıyla sistem üzerinden yaptıkları yazışmayı, iletiyi, belgeyi elektronik ortama taşır. Bu sayede uyuşmazlık durumlarında bir güvencesi olmuş olur. Örneğin bir kuruma belgeyi gönderdiği halde kurumun inkar etmesi halinde, KEP üzerinden belgenin gönderildiği ve karşı tarafa ulaştığı sistem sayesinde kanıtlanabilir.


Kep Adresi Almak Zorunlu Mu?

Kayıtlı elektronik posta düzenlemelerinde bu sistemlerin kullanımı açısından herhangi bir zorunluluk bulunmamaktadır. Ancak anonim, limitet ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, elektronik yolla tebligat yapılması Elektronik Tebligat Yönetmeliği ile zorunluluk haline getirilmiştir. Bu nedenle bahsedilen şirketlerin ve tebligat göndermek için yetkili makamın KEP hesabı olması zorunlu tutulmuştur.


Kep Adresi Nasıl Kapatılır?

KEP hesabı kapatılmak istenirse Kayıtlı Elektronik Posta hizmeti sağlayıcılarının çağrı merkezlerinden veya internet sayfalarından bu talep bildirilir. Gerekli kimlik doğrulamalarının yapılmasının ardından adres kullanıma kapatılır. Hesabın kapatılması ile birlikte  bu adres kullanılarak posta gönderilemez ve alınamaz.

Ancak kapatılmasından itibaren 3 ay daha Kep adresi sahibinin  iletilere ve belgelere erişmesi için açık bırakılır. Bununla birlikte kep adresi kapatma işlemi başkaca hukuki işlemleri yapmayı gerektirebilir. Somut olayın durumu avukat yardımı alınarak değerlendirilmeli ve olumsuz anlamda sorumluluk doğurabilecek bu işlem dikkatli yapılmalıdır.


Dikkat Edilmesi Gerekenler

Yukarıda KEP adresi nedir, kep adresi nasıl alınır, başvuru için gerekli belgeler nelerdir hangi alanlarda ne için kullanılır vs. soruları cevaplandırdık. Görüldüğü üzere kullanan kişiye birçok yararı olan önemli bir sistemdir.

Yukarıda da açıkladığımız üzere kayıtlı elektronik posta sistemindeki belgeler, bilgiler gerektiğinde hukuki delil niteliğinde kabul edilebilir. Bir kurum veya gerçek kişi ile anlaşmazlık yaşanması ve hukuki delil teşkil eden belgelerin kullanılması gerektiğinde bu sürecin sorunsuz ilerlemesi için avukat yardımı alınmalıdır.


Kep Adresi Ücretleri Ne Kadar?

KEP İleti Büyüklüğü Ücretler

5- 10 MB Arası 4,00 TL

10- 15 MB Arası 6,00 TL


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu