KPSS

KPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

KPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir. ÖSYM tarafından yapılan KPSS Ortaöğretim, KPSS Önlisans, KPSS Lisans ve KPSS ÖABT çıkmış sorular PDF formatı ile bu makalemizde paylaşıyoruz. KPSS Ortaöğretim Tüm Çıkmış Sorular PDF olarak yıllara göre, KPSS Önlisans Tüm Çıkmış Sorular PDF olarak yıllara göre, KPSS Lisans Tüm Çıkmış Sorular PDF olarak yıllara göre ve KPSS ÖABT Tüm Çıkmış Sorular PDF olarak yıllara göre listelenmiş ve kullanımınıza sunulmuştur. Hazırlandığınız KPSS türü için aşağıdan seçim yapabilirsiniz. Linkler sizi istediğiniz KPSS Çıkmış Sorular ve cevapları için PDF indirebileceğiniz alana götürecektir.

KPSS Hakkında Genel Bilgiler

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi 2002 yılından itibaren KPSS sistemi uygulamaktadır. 2002 yılından önce ise  Devlet Memurları Sınavı (DMS) ve Kurumlar için Merkezi Eleme Sınavı (KMS) sistemi uygulanmaktaydı. Devlet memuru olmak isteyen adaylar mezuniyet durumlarına göre KPSS oturumları girmekte zorundalardır. Lisans KPSS her yıl, ön lisans ve ortaöğretim KPSS ise iki yılda bir çift yıllarda (2022,2024,2026..) yapılmaktadır. Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavındaki 120 soru için toplam 130 dakika verilmektedir. Eğitim Bilimleri oturumunda ise 80 soru için 100 dakika süre vardır.

KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

KPSS-A Grubu

 A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına işe alınırlar.

Başvuru yapılacak olan kurumun açtığı işe alım ilanlarında hangi bölümlerden mezun olanların hangi puan türünde aldığı sonuç ile başvuracağı belirtilir. KPSS A her yıl yapılır. Adaylar mezun oldukları bölüme uygun olarak Genel Kültür-Genel Yetenek testlerinden sonra girdikleri Alan Bilgisi testlerini çözerler.

Öğretmenlik atamaları da KPSS A ile yapılır. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) öğretmenlerin Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin yanı sıra çözdükleri testtir.


Genel Kültür-Genel Yetenek Testi

KPSS A sınavına giren herkesin yanıtladığı testtir.  60 tane genel yetenek ve 60 tane ise genel kültür sorusu bulunmaktadır. Bu test içerisinde 30 tane Türkçe, 30 tane matematik, 25 Tarih, 18 coğrafya ve 9 tane Vatandaşlık sorusu ile 6 tane güncel bilgiler soruları bulunmaktadır.


KPSS Alan Bilgisi Sınavları

KPSS Alan Bilgisi her yıl yapılarak ilgili kadrolara atama yapılır. Bu sınava lisans mezunları ve mezun olabilecek durumda olanlar (son sınıf öğrencileri) girebilir. Sadece adayın kamu kurum ve kuruluşlarına iş başvurusu yaptığı zaman mezun durumda olması gerekir.

KPSS Alan Bilgisi genel olarak İİBF, Hukuk, SBF mezunlarının A kadrolardaki ön elemeleri geçerek kurumların sınavlarına girmeye hak kazanmak için girdikleri sınavlardır.

Alan bilgisi testleri için iki oturum yapılır. Her alandan 40 soruluk testler yer alır:

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe

Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik,  Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler


KPSS Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Testi

Öğretmenlik alanından sınava girmek isteyenlerin girdiği testtir. 80 soru içerir ve sınav süresi 100 dakikadır. Bu testteki netler tüm öğretmen kadroları için puan hesaplamasında yer alır.


KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT)

Öğretmen adayları için yapılan sınavdır. ÖSYM’nin belirlediği öğretmenlik alanlarında yapılır. 50 soru için 75 dakika cevaplama süresi verilir. KPSS ÖABT aşağıdaki alanlarda yapılır:

 • Biyoloji Öğretmenliği
 • Coğrafya Öğretmenliği
 • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Testi
 • Fen Bilimleri/Fen Teknolojisi Öğretmenliği Testi
 • Fizik Öğretmenliği Testi
 • İlköğretim Matematik Öğretmenliği Testi
 • Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği
 • Kimya Öğretmenliği
 • Matematik (Lise) Öğretmenliği Testi
 • Okul Öncesi Öğretmenliği Testi
 • Rehber Öğretmen Testi
 • Sınıf Öğretmenliği Testi
 • Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Testi
 • Tarih Öğretmenliği
 • Türkçe Öğretmenliği
 • Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği

KPSS-B Grubu

KPSS B sınavı düz memur alımları için yapılır. 2 yılda bir gerçekleşen sınava lisans mezunları, lise mezunları, ortaokul mezunları katılabilir. Bu sınavın sonuçları ile yapılacak atamalarda esas kriter KPSS’ de alınan puandır.

B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.


KPSS-B Lisans

KPSS-B Lisans için ayrı bir sınav yapılmaz. Lisans mezunlarının girdiği Genel Kültür-Genel Yetenek testi sonuçlarına göre oluşturulan P-3 puan türü lisans mezunlarının B kadrolara atanmak için kullanacakları puandır. Mühendis, psikolog, sosyal hizmet uzmanı, avukat, veteriner, kimyager, biyolog, hemşire, ebe gibi kadrolara bu şekilde atama yapılır. Yerleştirmeleri ÖSYM yapar.


KPSS-B Ön lisans

Ön lisans mezunları için yapılan sınavdır ve yine Genel Kültür-Genel Yetenek alanlarından sorular içerir. Ön lisans bölümlerinden mezun olanlar bu sınav ile devlet memurluğuna yerleştirilirler.

Tekniker, teknisyen, santral memuru, memur gibi kadrolara bu sınav ile atama yapılır. Yerleştirmeler ÖSYM tarafından yapılır.


KPSS-B Ortaöğretim

Lise mezunlarının girdiği ve devlet memuru olarak atanmak için kullandıkları KPSS oturumudur. KPSS-B sınavlarının tamamı gibi iki yılda bir (çift sayı ile biten yıllarda) yapılır.

Veznedar, daktilograf, hizmetli, hasta bakıcı, gassal gibi mesleklerde atama yapılır. Özellikle Teknik liselerden mezun olanların kendi alanlarında sınava girebilecekleri ve mesleklerine göre devlet memuru olarak atanabilecekleri sınavdır.


KPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak KPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF dosyalarına ulaşabilirsiniz.

 

2020 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2012 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2010 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2008 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular (Genel Yetenek Testi) PDF İndir
2008 KPSS Ortaöğretim CEVAP ANAHTARI (Genel Yetenek Testi) PDF İndir

2008 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular (Genel Kültür Testi) PDF İndir
2008 KPSS Ortaöğretim CEVAP ANAHTARI (Genel Kültür Testi) PDF İndir


2006 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular (Genel Yetenek Testi) PDF İndir
2006 KPSS Ortaöğretim CEVAP ANAHTARI (Genel Yetenek Testi) PDF İndir

2006 KPSS Ortaöğretim Çıkmış Sorular (Genel Kültür Testi) PDF İndir
2006 KPSS Ortaöğretim CEVAP ANAHTARI (Genel Kültür Testi) PDF İndir


KPSS Ön Lisans Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

 

2020 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2012 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2010 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2008 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular (Genel Yetenek Testi) PDF İndir
2008 KPSS Önlisans CEVAP ANAHTARI (Genel Yetenek Testi) PDF İndir

2008 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular (Genel Kültür Testi) PDF İndir
2008 KPSS Önlisans CEVAP ANAHTARI (Genel Kültür Testi) PDF İndir


2006 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular (Genel Yetenek Testi) PDF İndir
2006 KPSS Önlisans CEVAP ANAHTARI (Genel Yetenek Testi) PDF İndir

2006 KPSS Önlisans Çıkmış Sorular (Genel Kültür Testi) PDF İndir
2006 KPSS Önlisans CEVAP ANAHTARI (Genel Kültür Testi) PDF İndir


 

KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular PDF İndir

2020 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2012 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2011 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2010 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2009 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2008 KPSS Genel Kültür-Genel Yetenek Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2007 KPSS Genel Kültür Çıkmış Sorular PDF İndir
2007 KPSS Genel Kültür Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı PDF İndir


2007 KPSS Genel Yetenek Çıkmış Sorular PDF İndir
2007 KPSS Genel Yetenek Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı PDF İndir


2006 KPSS Genel Kültür Çıkmış Sorular PDF PDF İndir

2006 KPSS Genel Kültür Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı PDF İndir


2006 KPSS Genel Yetenek Çıkmış Sorular PDF İndir
2006 KPSS Genel Yetenek Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı PDF İndir


KPSS Alan Bilgisi Sınavları Çıkmış Sorular PDF İndir

2018 KPSS Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu:

2018 KPSS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2018 KPSS Kamu Yönetimi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2018 KPSS Uluslararası İlişkiler Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Alan Bilgisi Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

2018 KPSS Hukuk Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2018 KPSS İktisat Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2018 KPSS Maliye Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Alan Bilgisi Pazar Sabah Oturumu

2018 KPSS İşletme Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2018 KPSS İstatistik Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2018 KPSS Muhasebe Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Alan Bilgisi Cumartesi Sabah Oturumu

2017 KPSS Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2017 KPSS Kamu Yönetimi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2017 KPSS Uluslararası İlişkiler Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Alan Bilgisi Cumartesi Öğleden Sonra Oturumu

2017 KPSS Hukuk Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2017 KPSS İktisat Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2017 KPSS Maliye Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Alan Bilgisi Pazar Sabah Oturumu

2017 KPSS İşletme Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2017 KPSS İstatistik Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2017 KPSS Muhasebe Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Alan Bilgisi Pazar Sabah Oturumu

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe

2016 KPSS Pazar Sabah Oturumu Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Alan Bilgisi Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

2016 KPSS Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Alan Bilgisi Pazar Sabah Oturumu

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe

2015 KPSS Pazar Sabah Oturumu Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Alan Bilgisi Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

2015 KPSS Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Alan Bilgisi Pazar Sabah Oturumu

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe

2014 KPSS Pazar Sabah Oturumu Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Alan Bilgisi Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

2014 KPSS Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Alan Bilgisi Pazar Sabah Oturumu

Hukuk, İktisat, İşletme, Maliye, Muhasebe

2013 KPSS Pazar Sabah Oturumu Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Alan Bilgisi Pazar Öğleden Sonra Oturumu

Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri, Ekonometri, İstatistik, Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler

2013 KPSS Pazar Öğleden Sonra Oturumu Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


KPSS Lisans Alan Bilgisi Eğitim Bilimleri Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

 

2019 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2012 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2011 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2010 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2009 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2008 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular PDF İndir
2008 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı PDF İndir


2007 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular PDF İndir
2007 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı PDF İndir


2006 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular PDF İndir
2006 KPSS Eğitim Bilimleri Çıkmış Sorular Cevap Anahtarı PDF İndir


KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020 KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2019 KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Biyoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


KPSS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020 KPSS Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndirKPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020 KPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2019 KPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Fen Bilimleri/ Fen ve Teknoloji Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020 KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2019 KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Fizik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


KPSS İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020 KPSS İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2019 KPSS İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS İlköğretim Matematik Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Yabancı Dil (İngilizce) Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020 KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2019 KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Kimya Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Matematik (Lise) Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Matematik (Lise) Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Matematik (Lise) Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Matematik (Lise) Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Matematik (Lise) Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Matematik (Lise) Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndirKPSS Rehber Öğretmen ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020KPSS Rehber Öğretmen ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2019 KPSS Rehber Öğretmen ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Rehber Öğretmen ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Rehber Öğretmen ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Rehber Öğretmen ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Rehber Öğretmen ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Rehber Öğretmen ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir
KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020 KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2019 KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Tarih Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

2020 KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2019 KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2017 KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2015 KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2013 KPSS Türkçe Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


KPSS Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği ÖABT Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


İlginizi Çekebilir  👇

👉 KPSS Son 10 Yılın Çıkmış Soruları PDF İndir

👉 KPSS Youtube En İyi Anlatan Hoca Önerileri

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu