Lise

LGS’de Devlet Kaç Puan Veriyor 2024 – LGS’de Okul Puanı Ekleniyor mu?

LGS’de Devlet Kaç Puan Veriyor 2024 – LGS’de Okul Puanı Ekleniyor mu?. Liselere Giriş Sınavı (LGS)’ye giren adayların en çok merak ettiği sorulardan biri olan LGS’de Devlet kaç puan veriyor? sorularının yanıtlarını bu makalemizde paylaştık. LGS sınav sonuçlarını adaylar sınav sonuçlarını “www.meb.gov.tr” adresinden öğrenebilecek.

LGS’de Devlet Kaç Puan Veriyor 2024

Liselere Giriş Sınavı 2023 kılavuzunda verilen bilgilere göre LGS Puan Hesaplama süreçlerinde okul puanı aşaması görülmüyor. Ancak hesaplama süreçleri şu şekilde işleyecek;

Merkezî Sınava katılacak olan öğrencilerin puanı, aşağıdaki işlem basamaklarına göre tek puan türünde hesaplanacaktır.

a. Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

b. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunur.

c. Her bir alt testin ortalaması, ilgili testin ham puanları toplamının öğrenci sayısına bölümü ile elde edilir.

ç. Her bir alt testin standart sapması, ilgili alt testin ham puanları, ortalaması ve sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak hesaplanır.

d. Öğrencilerin her bir alt testine ait standart puanı (SP), o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm öğrencilerin ham puanlarının ortalamasını 50’ye, standart sapmasını 10’a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

e. Her alt test için hesaplanan standart puanlar, Tablo-2’de verilen katsayılar ile çarpılarak her bir alt testin ağırlıklı standart puanları bulunur.

f. Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi derslerinden muaf olan öğrencilerin Yabancı Dil ve/veya Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ağırlıklı standart puanı, bu öğrencilerin o testler dışındaki diğer testlerin ağırlıklı standart puan toplamının, bu testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puan toplamına bölümünün, o testlerden alınabilecek en yüksek ağırlıklı standart puanla çarpılması ile elde edilir.

g. Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

ğ. Cevap anahtarında hata olması ve bu hususun Merkez Sınav Kurulu kararı ile belirlenmesi sonucunda, soru/sorular iptal edilmeyecek, soru/soruların doğru seçenekleri dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye dâhil edilecektir.


LGS’de Okul Puanı Ekleniyor mu?

Okul puanının LGS üzerinde etkisi normal durumlarda yoktur. Ancak birden fazla adayın merkezi sınavda aynı puanı alması ve aynı okulu tercih etmeleri söz konusu olduğu durumlardaokul puanının LGS üzerinde etkisi bulunmaktadır. Bu durumda adayların belli başlı durumları göz önünde bulundurulur.

Sınavla öğrenci alan liselerin MEB tarafından belirlenen kontenjanlarına LGS sınav puanı üstünlüğüne göre yerleştirme yapılır. Sınav puanının eşitliği durumunda sırasıyla;

Özetle ; okul puanının LGS üzerinde etkisi normal şartlarda bulunmamaktadır.

Adaylar tercih süresinde LGS sonuç puanına göre kontenjanlara yerleştirilir. Ancak istatistiksel olarak aynı puanı alan kişiler için, özel bir durum oluşturulmuştur. Adaylar aynı puanı almışsa yukarıdaki verilerle kıyaslanarak önceliği bulunan aday belirlemeye çalışılır. Önceliği belirlenen aday diğer adaylardan ayrıldığında kontenjan hakkı kazanır ve okula yerleştirilir. Diğer adaylar ise alt tercihi bulunuyorsa o tercih üzerinden değerlendirmeye alınır.

8. Sınıf diploma puanın LGS puanına hiç bir etkisi yok. Veya 6.7.8.sınıf yıl sonu başarı puanlarınızın da LGS puanına etkisi yok. Bunlar ancak aynı puanı alan ve aynı yeri tercih eden öğrencileri belirlemek için kullanılıyor.

Bir örnek:

Ali’nin LGS puanı : 478,654 Okul Başarı Puanı (OBP):  90

Ayşe’nin LGS puanı: 478,654  Okul Başarı Puanı (OBP):  88

Ali ve Ayşe aynı anda Yahya Akel Fen Lisesi ni tercih ettiklerini varsayalım. İkisinin LGS puanı eşit olduğu için  OBP bakılacak. Bu durumda Ali’nin OBP daha yüksek olduğu için Ali bu okula yerleşecek. Bu iki adayda OBP’lerde eşit olsaydı 6.7.8.sınıf yıl sonu başarı puanlarına bakılacaktı. Onlarda eşit ise sırasıyla;

  • 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığına,
  • Tercih önceliğine,
  • Öğrencinin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılır.
İlginizi Çekebilir 👇

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu