Yaşam

Panto Tablet Ne İşe Yarar? Panto Mide Koruyucu mu?

Panto Tablet Ne İşe Yarar? Panto Mide Koruyucu mu? Halk arasında sıklıkla kullanılan Panto Tablet Aç mı Tok mu İçilit? Panto Tablet Nasıl Etki Eder? merak edilenler arasında yer almakta. Bize bu yazımızda Panto Tablet Nasıl Kullanılır? Panto Tablet Kullanıcı Yorumları ve yan etkileri hakkına tüm merak edilenleri bir araya  getirdik.

Panto Tablet Ne İşe Yarar?

Sıklıkla mide koruyucu olarak kullanılan Panto Tablet Ne İşe Yarar? merak edilmekte. Uzman hekimler tarafından mide şikayetleri olan hastalar ve çok fazla ilaç kullanması gereken hastaların mide yanması yaşamaması için reçete edilmektedir. Ayrıca Panto Tablet; ilaçların midede çözülmesini engelleyen özel bir madde ile kaplı (enterik kaplı)
tabletler şeklinde kullanıma sunulmuştur. Her bir tabletin içinde etkin madde olarak 40 mg pantoprazol (pantoprazol sodyum seskihidrat olarak) bulunmaktadır.

İçeriğinde yer alan etken maddesi pantoprazol, sayesinde “proton pompası inhibitörü” olarak isimlendirilen bir ilaç grubuna dahildir. Etkisini midenizde üretilen asit miktarını azaltarak gösterir. Midenin ve bağırsakların asitle ilişkili rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. 4 veya 28 tabletlik alüminyum blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır. Tabletler sarı renkli ve oval biçimlidir.

Panto Mide Koruyucu mu?

Az önce de belirttiğimiz gibi Panto Tablet Mide Koruyucudur. 

Panta Tablet Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

12 yaşın üzerindeki çocuklarda ve erişkinlerde:
• Gastro-özofajiyal reflü hastalığında (GÖRH: mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması hastalığı),

Erişkinlerde:
• Helicobacter pylori (H.pylori) isimli bir bakterinin neden olduğu duodenal (oniki parmak bağırsağı) ve gastrik (mide) ülserlerde bu bakterinin yok edilmesi ve böylece bu ülserlerin tekrarını önlemek amacıyla, uygun iki antibiyotikle birlikte,
• Peptik ülser tedavisinde (duodenal ülser ve gastrik ülser),
• Zollinger Ellison Sendromu (midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten pankreastaki tümörler) ve aşırı derecede mide asidi salgılanmasına yol açan diğer durumların tedavisinde kullanılmaktadır.

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Panto Tablet Kullanmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Aşağıdaki durumlarda Panto Tablet Kullanmayınız

 • Pantoprazol etkin maddesine veya PANTO’nun bileşiminde bulunan yardımcı maddelerden birine, benzimidazollere (mantar hastalıkları için kullanılan ilaçlar) karşı alerjiniz (aşırı duyarlılığınız) var ise,
 • Proton pompası inhibitörü içeren diğer ilaçlara alerjiniz var ise, PANTO’yu kullanmayınız.

Aşağıdaki durumlarda Panto Tablet Dikkatli Kullanınız

 • Ağır karaciğer bozukluğunuz varsa, karaciğeriniz ile ilgili herhangi bir probleminiz olduysa, doktorunuza bildiriniz. PANTO ile tedavi sırasında, özellikle de uzun süreli kullanımda, doktorunuz karaciğer enzimlerinizi düzenli olarak kontrol edecektir. Karaciğer enzimlerinin yükselmesi durumunda PANTO kullanımı kesilmelidir.
 • Vücudunuzdaki B12 vitamini depoları azalmış ya da B12 vitamini eksikliği açısından risk faktörleri taşıyorsanız dikkatli olmalısınız. Pantoprazol, tüm diğer mide asidi azaltıcı ilaçlar gibi, B12 vitamini emilimini azaltabilir.
 • Atazanavir (HIV enfeksiyonunun tedavisi için) gibi HIV proteaz inhibitörlerini pantoprazol ile aynı zamanda kullanıyorsanız, tavsiye için doktorunuza danışınız.
 • Pantoprazol gibi bir proton pompası inhibitörünün, özellikle de bir yıldan uzun süreli kullanılması kalça, bilek veya omurga kırığı riskinizi artırabilir. Kemik erimeniz (orteoporoz) varsa veya kortikosteroid (osteoporoz riskini artırabilmektedir) kullanıyorsanız doktorunuza söyleyiniz.
 • Üç aydan uzun süredir PANTO kullanıyorsanız, kanınızdaki magnezyum düzeyleri düşebilir. Düşük magnezyum düzeyleri yorgunluk, istemsiz kas kasılmaları, oryantasyon bozukluğu, konvülziyonlar (sarsılmalar), baş dönmesi, artan kalp hızı ile kendini gösterebilir. Bu semptomlardan herhangi birini yaşarsanız, lütfen derhal doktorunuza söyleyiniz. Düşük magnezyum düzeyleri ayrıca kanınızdaki potasyum veya kalsiyum düzeylerinde bir azalmaya yol açabilir. Doktorunuz magnezyum düzeylerinizi izlemek üzere düzenli kan testleri yapılmasına karar verebilir.
 • Tedavi sırasında alkol kullanımından kaçınılması gerekmektedir.
 • Mide asidini azaltan, PANTO’ya benzer bir ilaç ile tedavi sonrasında deri reaksiyonu geçirmişseniz,
 • Derinizde, özellikle güneşe maruz kalan bölgelerde döküntü görülürse, PANTO ile tedavinizin durdurulması gerekebileceğinden en kısa zamanda doktorunuza söyleyiniz. Eklemlerinizde ağrı gibi başka rahatsızlıklarınız varsa bunlardan da bahsetmeyi unutmayınız.
 • Nöroendokrin tümör tanı testleri yaptırıyorsanız doktorunuza söyleyiniz, çünkü tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANTO bu testlerin sonucunu etkileyebilir.
 • Tüm proton pompası inhibitörleri gibi PANTO üst mide-bağırsak yolunda, normalde de var olan bazı bakterilerin sayısını ve dolayısıyla enfeksiyon riskini (Salmonella ve Campylobacter veya C difficile) az da olsa arttırabilir.
 • Non-steroidal anti-inflamatuar (steroid yapısında olmayan ağrı kesici, enflamasyon önleyici) ilaçların (NSAİİ) tetiklediği ülserleri önlemek amacıyla kullanılıyorsa, PANTO kullanımı, sürekli NSAİİ ilaç kullanımına ihtiyaç duyan, mide-bağırsak sisteminde istenmeyen olay gelişme riski yüksek olan hastalarla (örn. 65 yaş üstü, ülser veya mide kanaması geçmişi olan) hastalarla sınırlı olmalıdır.
 • Spesifik bir kan testi (Kromogranin A) yaptıracaksınız,

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Panto Tablet Nasıl Kullanılır?

Uygulama yolu ve metodu:
PANTO’yu yemekten 1 saat önce, çiğnemeden veya kırmadan bir miktar su ile bütün olarak yutunuz.

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:
Erişkinler ve 12 yaşın üzeri çocuklarda

Reflü özofajit (yemeklerin ve asidin mideden yemek borusuna kaçması) ve ilişkili belirtilerin (örneğin, göğüste yanma ve ağrı, mide asidinin yemek borusuna geri kaçması, yutma sırasında ağrı) tedavisinde:
Önerilen doz günde bir tablet PANTO’dur. Doktorunuz günde 2 tablet PANTO kullanmanızı önerebilir. Tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. PANTO ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Erişkinlerde
Uygun iki antibiyotikle kombine olarak H.Pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunun neden olduğu duodenal ülser ve mide ülserinin tedavisinde Amoksisilin, klaritromisin ve metronidazol (veya tionidazol) antibiyotiklerinden ikisi ile
birlikte kombine olarak önerilen doz günde iki defa birer tablet PANTO’dur. İlk tablet kahvaltıdan 1 saat önce ve ikinci tablet ise akşam yemeğinden 1 saat önce alınır. Tedavi süresi genellikle 1-2 haftadır. Doktorunuzun önerilerini takip ediniz ve bu antibiyotiklerin kullanma talimatlarını okuyunuz.

Gastrik ülser ve duodenal ülser tedavisinde
Önerilen doz günde 1 tablet PANTO’dur. Doktorunuz günde 2 tablet PANTO kullanmanızı önerebilir. Gastrik ülser için tedavi süresi genellikle 4-8 haftadır. Duodenal ülser için ise tedavi süresi genellikle 2-4 haftadır. PANTO ile tedavinizin ne kadar süreceği konusunda doktorunuz size bilgi verecektir.

Zollinger Ellison Sendromu’nun ve midenin çok aşırı asit üretimi yaptığı diğer durumların uzun süreli tedavisinde

Tavsiye edilen başlangıç dozu genellikle günde 2 tablet PANTO’dur. İki tablet de yemekten 1 saat önce aynı anda alınır. Midenizin asit üretimine bağlı olarak doktorunuz daha sonra ilacınızın dozunu ayarlayacaktır. Eğer doktorunuz, günde 2 tabletten daha fazla kullanmanızı önerirse, tabletler günde iki defa olacak şekilde alınır. Eğer doktorunuz günde 4 tabletten fazla tablet kullanmanızı önerirse, doktorunuz ilacı ne zaman bırakacağınızı söyleyecektir.


Panto Tablet Yan Etkileri Nelerdir?

Aşağıdakilerden herhangi birini fark ederseniz, doktorunuza söyleyiniz:

• Yaygın:
Midede iyi huylu polipler

• Yaygın olmayan:
Baş ağrısı; baş dönmesi; ishal; kendini iyi hissetmeme; kusma; midede şişkinlik ve gaz; kabızlık; ağızda kuruluk; karın ağrısı; kızarıklık, kaşıntı ve deri döküntüsü gibi alerjik rahatsızlıklar; halsizlik, uyku bozuklukları Kalça, el bileği veya omurgada kırık,

• Seyrek:
Tat alma duyusunun bozulması veya tamamen yok olması; bulanık görme gibi görme bozuklukları; kurdeşen (ürtiker); eklem ağrıları; kas ağrıları; kilo alma/verme; vücut sıcaklığının artması; yüksek ateş; el ve ayaklarda şişme (periferal ödem); alerjik reaksiyonlar; depresyon; erkeklerde göğüs büyümesi (jinekomasti)

• Çok seyrek:
Oryantasyon bozukluğu

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

• Bilinmiyor:
Özellikle eğilimli hastalarda, gerçekte var olmayan şeyleri görme ya da işitme (halüsinasyon), zaman ve mekan uyumunun kaybı ve zihin karmaşası hali (konfüzyon), kan sodyum seviyesinde düşme (hiponatremi), kan magnezyum düzeyinde düşme (Bkz. “2. PANTO’yu kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler.), döküntü, muhtemelen eklemlerde ağrı ile birlikte. Sürekli ishal oluyorsanız mutlaka doktorunuza söyleyiniz, çünkü sizde bağırsak iltihabı (mikroskobik kolit) olabilir.

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Kan testleriyle teşhis edilebilen yan etkiler:
• Yaygın olmayan:
Karaciğer enzimlerinde artış

• Seyrek:
Kanda bilirubin seviyesinde artış; kanda trigliserid (yağ) seviyesinde artış, beyaz kan
hücrelerinin (akyuvar) sayısında ani düşüş (yüksek ateşle birlikte gözlenir).

• Çok seyrek:
Kanda pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayısında azalma (bu durum, normalden daha fazla kanamaya neden olabilir); beyaz kan hücrelerinin (akyuvar) sayısında azalma (bu durum, daha sık enfeksiyona yakalanmanıza neden olabilir); kırmızı kan hücresi (alyuvar), beyaz kan hücresi (akyuvar) ve pıhtılaşmayı sağlayan kan hücresi (trombosit) sayılarının hepsinde birden anormal derecede azalma da söz konusu olabilir.


Panto 2024 Fiyatı Ne Kadar?

2024 yılında Panto Tablet Güncel Eczane Satış Fiyatı 92,01 TL’dir 

Panto Prospektüsü İçin TIKLAYINIZ


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Razogen Mide Koruyucu mu?

👉  Lanzedin Mide Koruyucu mu?

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu