Bilgi Arşivi

Vergi Matrahı Nedir? Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Vergi Matrahı Nedir? Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?. İşletmeler vergiye tabi oldukları için belirli oranda vergi ödemek zorundadır. Matrah: vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölümdür. Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır. Örneğin binanın değeri veya miktarı emlak vergisinin matrahıdır.

Vergi Matrahı Nedir?

Matrah; vergilendirmeye esas olan kazancın belirlenmesinde temel alınan bölüme denir. Bir kazanç üzerindeki giderler düşüldükten sonra kalan tutarın vergi hesaplamasında kullanılan, gelir miktarını oluşturan kısmı belirtir.

Matrah hesabı, iki şekilde belirlenir. Bu şekiller, belirli bir tutar üzerinden yapılan ad valorem matrah (değer esaslı matrah) ile vergiye konu olan şeyin özelliklerine göre spesifik matrah (miktar esaslı matrah) şeklinde ayrışır. Değer esaslı matrah hesabı yapılırken bir malın ya da hizmetin nakdi değeri üzerinden bir hesaplama yapılır.

Vergi Matrahı: Vergi matrahı, verginin üzerinden hesaplandığı değer veya miktardır. Örneğin binanın değeri veya miktarı emlak vergisinin matrahıdır.


Spesifik Matrak Nedir?

İktisadi unsurun adeti, yaşı, ağırlığı, uzunluğu ve litresi gibi fiziksel ve miktarsal özellikleri esas alınır. Spesifik esaslı vergilerin uygulanması kolay olmakla birlikte;

  • Mallar arası kalite farkını gözetmediği
  • Gelir, fiyat gibi değer unsurlarına dayanan vergilerde uygulanmadığı
  • Vergilemede adalet ilkesiyle çeliştiği için sakıncalıdır.

Advalorem Matrah Nedir?

İktisadi unsurun fiyatı, rayiç bedeli gibi parasal değerini esas alır. Advalorem esaslı vergiler;

  • Gelir ve fiyat değişmelerini takip edebildiklerinden esnek vergilerdir.
  • Vergilemede adalet ilkesinin gerçekleşmesini kolaylaştırır.

Vergi Matrahı Nasıl Hesaplanır?

Vergi matrahının hesaplanması özel bilgi ve uzmanlık isteyen bir işlemdir. Her yıl vergi dilimlerinde güncellemeler olduğu için işlemlerde kullanılacak vergi dilimleri ve yüzdelerinin iyi bilinmesi gerekiyor.

Örneğin geçtiğimiz yıllarda gelir vergisi dilimleri , %20, %27, %35 iken 2021 yılında %40 dilim de eklenmiştir. Vergi matrahının hesaplanmasında; – Çalışanın brüt maaşı, – SGK işçi payı, – İşsizlik sigortası işçi payı kullanılıyor.

Brüt maaştan SGK ve işsizlik sigortası işçi paylarını çıkardığınızda vergi matrahını buluyorsunuz.

Vergi Matrahı Hesaplama Formülü: (Vergi matrahı = Brüt Maaş – SGK – İşsizlik Sigortası – İşçi Payı)


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu