Öğrenci Gazetesi

YKS-TYT-AYT Biyoloji Ders Notları PDF İndir

YKS-TYT-AYT Biyoloji Ders Notları PDF İndir. YKS sınavı hazırlanan adaylara kaynak olması için bu makalemizde önceki yılların TYT-AYY Biyoloji sorularına dayanarak en çok çıkan TYT-AYT biyoloji ders notları kısa bilgiler kaynağı hazırladık. TYT-AYT Biyoloji ders notları derlememizde tüm YKS-TYT Biyoloji konuları yer almaktadır. YKS Biyoloji ders notlarının sonun da 500 adet YKS Biyoloji ders notlarını PDF formatında indirebilirsiniz.

YKS-TYT-AYT Biyoloji Ders Notları PDF

 1. Işığa bağlı tepkimelerde ATP ve NADPH molekülleri stroma sıvısında;oksijen molekülü ise tilakoit boşlukta üretilir.
 2. Klorofil; Prokaryot hücrelerde ; hücre zarı kıvrımında , Ökaryot hücrelerde ; kloroplast organelinin tilakoit zarında bulunur.
 3. Fotosentez sadece görünür ışıkta gerçekleşir. X ışınları, UV ve kızılötesi gibi ışınlarda fotosentez gerçekleşmez.
 4. Kloroplast; Odunsu gövdelerde ve köklerde bulunmaz.
 5. Fotosentezin ışığa bağlı tepkimeleri granumda, ışıktan bağımsız tepkimeler ise stromada gerçekleşir.
 6. Fotosentez tepkimelerinde su kullanımı ile oksijen üretimi ortak değildir.
 7. Fotofosrilasyon ile üretilen ATP sadece kloroplast organelinde kullanılır.
 8. Oksijenli ve oksijensiz solunumda ETS kullanılırken, fermantasyon tepkimelerinde kullanılmaz.
 9. Proteinlerin kullanıldığı solunum tepkimelerinde ise CO2, H2O ve NH3 oluşur.
 10. Bir molekül glikozun kullanıldığı O2’li solunum tepkimelerinde, hücrenin 32 ATP kazandığı ortaya çıkmıştır.
 11. FAD koenziminin indirgenmesi ve CO2 çıkışı krebs döngüsünde görülürken, glikoliz evresinde görülmez.
 12. Glikoliz ve krebs döngüsü tepkimelerinde substrat seviyesinde fosforilasyon ile ATP üretimi ve NAD+ koenziminin indirgenmesi ortak olarak gerçekleşir.
 13. İki molekül asetil coA ile başyan krebs döngüsü tepkimelerinde 4 CO2, 2 ATP, 2 FaDH2 ve 6 NADH ve 6 H+ molekülü oluşur.
 14. Glikolizde oluşan piruvat ve NaDH molekülleri mitokondrinin matriks sıvısına geçer.
 15. Nitrifikasyon bakterileri kemototrof organizmalardır.
 16. Azotun bakterileri tarafından hangi formda alınabileceğini toprağın PH’sı belirler.
 17. Asit yağmurlarının temel nedeni atmosfere bırakılan kükürt dioksit gazıdır.
 18. Aynı türe ait bireylerin protein yapıları (DNA nükleotit dizilimleri) benzer olmasına rağmen aynı değildir.
 19. Aynı tohumda (carnivora) yer alan kurt ve kutup ayısının sınıf, şube ve alemleri de aynıdır.
 20. Hücrede bulunma miktarı ; rRNA>tRNA>mRNA.
 21. DNA’daki küçük değişimlere mikroevrim denir.
 22. Poikiloterm Hayvan; Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişen hayvanlardır. (İki yaşamlı ve sürüngen).
 23. Homotermal Hayvan; Vücut sıcaklığı çevre sıcaklığına göre değişmeyen hayvanlardır.(Kuş ve memeli).
 24. Stenoterm Canlı; Belirli sıcaklık dereceleri arasında yaşayan canlılardır.
 25. Euriterm Canlı; Geniş sıcaklık aralıklarında yaşayan canlılardır.
 26. Balıklarda hipotalamus yoktur.
 27. Pons sadece memelilerde bulunur.
 28. Çevresel sinir sisteminde ara nöron yok.
 29. Korneada kan damarı, sinir bulunmaz. Beslenmesini ön odadaki sıvı sağlar.
 30. Glikoprotein yapılı hormonlar; TSH, LH, FSH.
 31. Kurbağalarda; Tiroksin hormonu başkalaşımı sağlar. Prolaktin başkalaşımı engeller.
 32. Balıklarda prolaktin su-iyon dengesinin kurulmasını sağlar.
 33. Kas dokusunda ara madde bulunmaz. Etrafı bağ doku ile çevrelenir.Kas zarına sarkolemma, kas mitokondrisine sarkozom denir.
 34. Bazı iyonlar, glikoz, aa geri emiliminde ATP harcanır.
 35. Distal tüp; Üreye geçirgen değildir. Suyun emilimi (ADH bağlı olarak) artırılır. Aldosteron etkisi ile iyon emilimi düzenlenir. (Na, Clemilimi arttırılır, K+fazlası atılır).
 36. Böbrek üstü bezinden salgılanan hormonlar; Kortizol, Adrenalin , Aldosterol, Noradrenalin.
 37. Karma bezler; Mide, İnce bağırsak, Eşeysel Bezler.
 38. Adrenalin; Korku, öfke ve heyecan gibi durumlarda böbrek üstü bezinden salgılanan hormon.
 39. Toplardamar ucunda madde girişi geri emilim ile olur. (Madde geçişi çift yönlüdür).
 40. Glikolizdeki enzimler canlıların tamamında aynı olduğundan pirüvik asit oluşur. Sonraki enzimler farklı olduğundan farklı son ürünler meydana gelir.
 41. Eksik baskınlık; Klasik mendele aykırıdır. Genotip oranı=Fenotip oranı.
 42. Modifikasyon; Çevrenin etkisiyle gen işleyişinin (yapısının değil) belli sınırlar içerisinde değişmesidir.
 43. Timin sadece DNA’da, Urasil ise sadece RNA’da bulunur.
 44. Üst deri kılcal damar içermez.
 45. Vücudumuzdaki üre derişiminin en fazla olduğu damar; Karaciğer toplardamarıdır.
 46. Vücudumuzdaki üre derişiminin en düşük olduğu damar; Böbrek toplardamarıdır.
 47. Toplam kesit alanı; Kılcal-Toplar-Atardamar.
 48. Glikozun izlediği yol; Kapı toplardamarı- Karaciğer atardamarı-Karaciğer üstü toplar alt ana toplardamar ve sağ kulakçık.
 49. Kornea, mercek de kılcal yok. Yağ dokuda az sayıda mevcuttur.
 50. Eritroprotein hormonu; Böbrek ve karaciğer üretir.
 51. Kan gruplarının belirlenmesinde kullanılır. (Antijen).
 52. Kan hücreleri büyüklükleri; Akyuvar>Alyuvar>Platellet.
 53. Dalak lenfoid bir organdır. Kan depolar.
 54. Midedeki mukus; Hcl’nin zararından, mikroplardan, pepsinden korur.
 55. Böbrek atardamarı; üre miktarı en fazla yapıdır.
 56. Üren oranı en fazla olan; karaciğer üstü toplardamar.
 57. İdrar torbası düz kaslardan oluşur. Değişici epitel vardır.
 58. Glomerulus kılcallarından sadece filtrasyon gerçekleşir.
 59. Endositoz; Zarlardaki porlardan geçemeyek kadar büyüklükteki maddelerin enerji harcanarak hücreye alınmasıdır.
 60. Ekzositoz; Hücre içerisindeki büyük moleküllerin dışarıya atılmasıdır.

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

2 Yorum

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu