YÖK Önlisans ve Lisans Bölümlerindeki İsim Düzenlemesini Yayımladı

YÖK tarafından yapılan açıklamada üniversite programlarında isim kargaşasına son verecek düzenlemeyi yayımladı.

 

Yüksek Öğretim Kurulu YÖK tarafından yapılan açıklamada yükseköğretim alanındaki gelişmelere bağlı olarak yükseköğretim kurumlarında artan, çeşitlenen ve farklılaşan önlisans ve lisans programlarının sayısı 2 bin 191’dir denildi.Program sayısındaki bu fazlalık programların farklı içeriklere sahip olmasının yanı sıra aynı içeriklere sahip birçok programın farklı isimlerle açılmış olmasından da kaynaklanmaktadır.

Bu durum bazı mezunların yatay ve dikey hareketliliklerinde ve iş başvurularında mağdur olmalarına ya da iş hayatında diplomalarını kullanırken unvan ve mesleki yetki çatışması yaşamalarına neden olmakta, bu durumun açtığı sorunlar ve savrukluk gerek akademi camiası gerek kamu kurumları gerekse dış paydaşlar tarafından da çeşitli vesileler ile şikâyet olarak dile getirilmektedir.

Nitekim Yükseköğretim Kuruluna yıllık ortalama 3.000 kişi, sahip olduğu diplomasının benzer isimli başka bir diplomaya eşdeğer olup olmadığı ile ilgili başvuru yapmaktadır. Yaşanan bu ve benzeri olumsuzluklar bu konuda çalışma yapılmasını zorunlu kılmıştır.

BENZER İÇERİKLİ VEYA İSİMLİ LİSANS PROGRAMLARI YENİDEN İSİMLENDİRİLECEK

Yükseköğretimde benzer içerikli veya benzer isimli lisans programları yeniden isimlendirilip ve eğitim alanlarına göre tasnif edilecek.

Bilindiği üzere, UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması’na (ISCED-F 2013) göre programlar aşağıda yer alan 10 geniş alan altında tasnif edilmektedir:

01 Eğitim Bilimleri

02 Sanat ve İnsani Bilimler

03 Sosyal Bilimler, Gazetecilik ve Enformasyon

04 İş, Yönetim ve Hukuk

05 Doğa Bilimleri, Matematik ve İstatistik

06 Bilişim Teknolojileri

07 Mühendislik, İmalat ve Yapı

08 Tarım, Ormancılık, Su Ürünleri ve Veterinerlik

09 Sağlık, Sağlık Bakımı ve Desteği

10 Hizmetler

Bu kapsamda yükseköğretim sistemimizdeki lisans programlarının UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak 10 geniş alan, 53 dar alan ve 144 ayrıntılı alan altında bilimsel ölçütlere göre sınıflandırılma çalışması yapılmış, bununla birlikte eşdeğer programlar bilim kurullarınca geniş mutabakat ile ortak isim altında birleştirilmiştir.

Dile getirilmesi gereken önemli bir husus da şudur: “Bu çalışma sonucunda, aynı muhtevaya sahip farklı isimli programlardan mezun olanlar için kesinlikle herhangi bir mağduriyet olmayacak, mevcut öğrencilerin hakları ve statüleri korunacaktır”.

– LİSANS PROGRAMLARINA İLİŞKİN ÖRNEKLER:

Örneğin taslak çalışma ile “Muhasebe”, “Uluslararası İşletme” ve “Görsel Sanatlar” alanındaki mevcut benzer lisans programları için UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak önerilen ortak program adları taslak olarak şu şekildedir:

– ÖNLİSANS PROGRAMLARININ ADLARI VE EŞDEĞERLİKLERİ GÜNCELLENMEKTE

Yükseköğretim Kurulunca önlisans programları, 2009 yılında Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak sınıflandırılmıştı. Belirlenmiş olan önlisans program adları meslek yüksekokullarında bölüm ve program açma ile eşdeğerliklerin yapılmasında 2009-2010 eğitim ve öğretim yılından itibaren uygulanmaktadır. Bu yeni çalışma ile önlisans programlarının eğitim sınıflaması ve adları da “ ISCED-F 2013” dikkate alınarak güncellenmektedir.

Örneğin taslak çalışma ile “Elektronik” ve “İlk ve Acil Yardım” alanındaki mevcut benzer önlisans programları için UNESCO Uluslararası Standart Eğitim Sınıflaması dikkate alınarak önerilen ortak program adları aşağıda sunulmaktadır:

 

0 0 0 0 0 0
  • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli

Sıradaki içerik:

Tez Süresi Yönetimi için 6 İpuçu

Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478