Bilgi Arşivi

Yönetmelik Nedir, Ne Demek? Tüzük ve Yönetmelik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Yönetmelik Nedir, Ne Demek? Tüzük ve Yönetmelik Arasındaki Farklar Nelerdir?. Yönetmelik diğer adıyla Talimatname, Cumhurbaşkanı, bakanlıklar ve kamu tüzel kişilerinin kendi görev alanlarını ilgilendiren konularda çıkardıkları yazılı hukuk kurallarıdır. Yönetmelik kanunlara ve Cumhurbaşkanlığı kararnamelerine aykırı olamaz.

Yönetmelik Nedir, Ne Demek?

Yönetmelik, bir devletin veya kurumun, bir yasayı uygulama ve yönetme şeklini belirten detaylı ve resmi bir düzenleyici metindir. Yönetmelik, yasalara dayanarak çıkarılan bir düzenleyici işlem olarak kabul edilir ve yasama organının yerine getirmesi gereken belirli bir görevi yerine getirir.

Yönetmelikler genellikle bakanlıklar, idari birimler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları veya bağımsız düzenleyici kurumlar tarafından hazırlanır ve yayınlanır. Bu kuruluşlar, yasaların nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar sağlarlar ve hükümetin politikalarını ve kararlarını hayata geçirirler. .

Yönetmelikler, kamuoyunun görüşlerine açık olabilir veya olmayabilir ve genellikle yasama organı tarafından onaylanmak zorunda değildir. Ancak, yasalara uygunluğu açısından denetlenebilirler ve gerektiğinde mahkemeler tarafından iptal edilebilirler.


Tüzük Nedir, Ne Demek?

Tüzük, bir kuruluşun, derneğin, vakfın, sendikanın veya bir devletin yönetim şeklini ve işleyişini düzenleyen yazılı belgedir. Tüzük, kurumun amaçlarını, yönetim organlarını, organların yetkilerini ve sorumluluklarını, toplantıların düzenlenişini, karar alma mekanizmalarını, üyelik haklarını ve yükümlülüklerini, mali işlerini ve diğer önemli konuları kapsar.

Tüzük, kurumun temel kurallarını belirleyen ve yasalarla uyumlu bir şekilde çalışmasını sağlayan bir belgedir. Kuruluşun yapısı, yönetim şekli ve işleyişi tüzükte detaylı bir şekilde açıklanır. Tüzük, kurumun amacına uygun hareket etmesini, yönetim organlarının görev ve sorumluluklarının belirgin olmasını, kararların hızlı ve etkili bir şekilde alınmasını ve kurumun tüm üyelerinin haklarını korumasını sağlar.

Birçok kurumun tüzüğü, üyelerinin oybirliğiyle veya çoğunluğuyla kabul edilir ve tüzük değişiklikleri de genellikle aynı şekilde yapılır. Tüzük, kurumun başarılı bir şekilde yönetilmesi ve hedeflerine ulaşması için hayati bir öneme sahiptir.


Tüzük ve Yönetmelik Arasındaki Farklar Nelerdir?

Tüzük ve yönetmelik, ikisi de hükümet veya kurumlar tarafından yürürlüğe konulan resmi düzenlemelerdir, ancak aralarında bazı farklılıklar vardır. .

Tüzük, yasama organının yetkisi altında olan ve yasaların uygulanmasını ayrıntılı bir şekilde belirleyen kuralları ve düzenlemeleri içeren bir yönetmelik türüdür. Genellikle bir kanun veya yasa çıkarma işlemiyle kabul edilir. Tüzükler, yasaları daha ayrıntılı ve spesifik hale getirmek, belirli bir alanda düzenleme yapmak veya belirli bir sorunu ele almak için kullanılabilir.

Yönetmelik ise, tüzükten daha düşük bir hukuki düzenleyici düzeyine sahip bir resmi düzenleyicidir. Yönetmelikler, yasaların uygulanmasını yönlendiren kuralları belirleyen daha ayrıntılı bir düzenleyici işlemdir. Genellikle bir bakanlık veya kurum tarafından hazırlanır ve belirli bir kanunu veya yasayı uygulamak için kullanılır.

Diğer bir fark, tüzüklerin yasama organı tarafından onaylanması gereken resmi düzenlemeler olmasıdır, ancak yönetmeliklerin yasama organının onayını gerektirmemesidir. Ayrıca, tüzükler genellikle daha geniş bir yelpazede konulara odaklanırken, yönetmelikler daha spesifik ve belirli konulara yöneliktir. .

Özetle, tüzükler yasaların uygulanmasını belirleyen kapsamlı ve spesifik düzenleyiciler iken, yönetmelikler belirli yasaların uygulanmasına yönelik daha ayrıntılı düzenlemelerdir.


Kimler Yönetmelik Çıkarabilir?

Yönetmelikler, genellikle devlet veya devlet kurumları tarafından çıkarılır. Bu kurumlar arasında bakanlıklar, idari birimler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve bağımsız düzenleyici kurumlar yer alabilir.

Yasalar, genel prensipleri ve hükümleri belirleyen ve yasama organı tarafından kabul edilen düzenlemelerdir. Ancak yasaların uygulanmasını belirleyen ayrıntıları ve teknik kısımları yönetmeliklerle belirleyebilirler. Bu nedenle, yönetmelikler genellikle yasaların uygulanmasını yönlendiren kuralları belirleyen resmi düzenlemelerdir.

Yönetmelikler genellikle bakanlıklar, idari birimler, yerel yönetimler, kamu kuruluşları ve bağımsız düzenleyici kurumlar tarafından hazırlanır ve yayınlanır. Bu kurumlar, yasaların nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılı talimatlar sağlarlar ve hükümetin politikalarını ve kararlarını hayata geçirirler.

Ancak, yasaların uygulanmasını belirleyen yönetmelikler, yasalara uygunluğu açısından denetlenebilirler ve gerektiğinde mahkemeler tarafından iptal edilebilirler.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Tüzük Nedir, Ne Demek? 

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu