Bilgi Arşivi

Biyolojinin Alt Bilim Dalları Nedir? Tıp Biyolojinin Alt Dalı mıdır?

Biyolojinin Alt Bilim Dalları Nedir? Tıp Biyolojinin Alt Dalı mıdır?. Genel hatlarıyla canlıları inceleyen bilim dalı olan biyolojinin birçok alt dalı vardır. Biyoloji canlıları bilimsel temeller üzerinden inceler. Biyolojinin amacı; doğal dengeyi korumak ve canlılar dünyasından insanlığa yararlı sonuçlar çıkarmaktır.

Biyolojinin Alt Bilim Dalları Nedir?

Biyolojinin alt bilim dalları, canlıları farklı perspektiflerden inceleyen ve belirli alanlara odaklanan alanlardır. Bu alt bilim dalları genellikle canlıların yapısını, işleyişini, ilişkilerini ve özelliklerini inceler. Örnek olarak, Moleküler Biyoloji canlıların temel bileşenlerini moleküler düzeyde araştırırken, Zooloji hayvanları inceler ve Botanik bitkileri incelemektedir.

1. Anatomi

Canlıların vücut biçimlerini ve düzenini inceleyen bilim dalıdır. İnsan anatomisi, hayvan anatomisi ve bitki anatomisi olarak üç gruptan oluşur.


2. Astrobiyoloji

Uzayın canlılar üzerindeki etkisini ve uzayda hayatın olup olmadığını araştıran bilim dalıdır. Evrende yaşamın nasıl ortaya çıktığını, canlıların biyolojik kökenini, dağılımını vb. özelliklerini de araştırır.


3. Biyokimya

Yaşayan sistemlerin kimyasal reaksiyonlarını, bileşimini ve yapısını, işlevini ve hayat içerisindeki değişim süreçlerini araştırır. Proteinler, karbonhidratlar, lipitler, nükleik asitler ve diğer biyomoleküllerin yapısını inceler.


4. Biyoklimatoloji

İklimsel olayların canlıların üzerindeki etkisini inceler.


5. Biyomühendislik

Biyolojik tekniklerin ve mühendislik ilkelerini canlı sistemlere ve bu alanlarda karşılaşılan sorunlara uygular, biyolojik sistemleri analiz eder.


6. Biyocoğrafya

Değişen çevre koşullarının ve coğrafik dokunun canlılar ile fosiller üzerindeki etkisini inceler.


7. Biyoenformatik

Bilişim teknolojilerini biyolojik bilimlere uygulayarak bilgi akışını ve korunmasını sağlar.


8. Biyomatematik

Doğal ve biyolojik süreci matematiksel teknikler ve araçlar kullanarak ele alan disiplinlerarası bir bilim dalıdır.


9. Biyofizik

Biyolojik araştırmalarda fiziksel bilim metotlarını uygulayan disiplinlerarası bir bilim dalıdır.


10. Biyoteknoloji

Belirli bir amaçla ürünler geliştirmek ya da canlıların iyileştirilmesini sağlamak için biyolojik sistemlerin, canlı organizmaların ve benzerlerinin teknoloji kapsamında incelenip kullanılmasıyla ilgilenen uygulamalı bir bilim dalıdır.


11. Botanik

Bitkilerin yapısını, düzenini, işlevini, birbirleriyle olan ilişkilerini vb. ele alan bilim dalıdır.


12. Hücre Biyolojisi

Mikroskobik ya da moleküler yapıdaki hücreleri inceleyen bilim dalıdır. Hücrelerin fizyolojik yapısını, organellerini, çevreleriyle olan ilişkisini, yaşam döngüsünü, sınıflandırılmasını inceler.


13. Kronobiyoloji

Canlıların biyoritmini inceleyen bilim dalıdır.


14. Koruma Biyolojisi

Biyolojik türlerin, habitatların ve ekosistemlerin korunması ve biyoçeşitliliğin korunmasını sağlamak için çalışmalar yürüten bilim dalıdır.


15. Kriyobiyoloji

Düşük sıcaklıkların canlı organizmalar üzerindeki etkisini araştıran bilim dalıdır.


16. Gelişim Biyolojisi

Bir organizmanın zigot formundan son halini alana kadar geçirdiği evreleri ve gelişimini inceleyen bilim dalıdır.


17. Ekoloji

Bitkilerin, hayvanların ve içlerinde bulundukları çevrenini birbirleriyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır.


18. Etnobiyoloji

İnsanların geçmişte ve günümüzde çevreleriyle olan ilişkisini inceleyen bilim dalıdır.Toplumların bitki ve hayvan çeşitliliğini kullanma biçimi gibi konuları ele alır.


19. Evrimsel Biyoloji

Türlerin kökeni ve neslini inceleyerek, canlıların zaman içindeki değişimlerini araştıran bilim dalıdır.


20. Tatlı Su Biyolojisi

Tatlı su habitatlarındaki yaşamı ve ekosistemi inceleyen bilim dalıdır.


21. Genetik

Canlılardaki kalıtım olayını, kalıtım mekanizmasını ve kalıtımla gelen özelliklerin çeşitliliğini inceleyen bilim dalıdır.


22. Jeobiyoloji

Jeoloji ve biyolojinin tekniklerini bir araya getirerek canlılar arası iletişimi canlıların bulunduğu çevreye göre inceleyen bilim dalıdır.


23. İmmünobiyoloji

Bağışıklık sisteminin yapısını ve işlevini, doğuştan gelen ve edinilmiş bağışıklığı, antijenlerle antikorların oluşturdukları bağların yapısını ve buna benzer konuları inceleyen bilim dalıdır.


24. Deniz Biyolojisi

Deniz ve okyanus bitkileri ile hayvanlarının ekolojik ilişkisini araştıran bilim dalıdır.


25. Tıp

Hastalıkların önlenmesi, tedavisi, nedenleri ve azaltılması gibi konuları araştıran bilim dalıdır.


26. Mikrobiyoloji

Mikroorganizmaları ve bu mikroorganizmaların diğer canlılar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalıdır.


27. Moleküler Biyoloji

Hayati önem taşıyan, nükleik asit ve proteinler gibi makro moleküllerin oluşumu, yapısı ve işlevini ele alan bilim dalıdır.


28. Mikoloji (Mantar bilim)

Genel hatlarıyla mantarların özelliklerini inceleyen bilim dalıdır.


29. Nörobiyoloji

Sinir sisteminin anatomisini, fizyolojisini ve patolojisini inceleyen bilim dalıdır.


30. Paleobiyoloji

Bitki, hayvan ve diğer canlıların fosilleri gibi tarih öncesi ve jeolojik zamanlardaki yaşam formlarını inceleyen bilim dalıdır.


31. Parazitoloji

Parazitleri (asalakları) ve parazitlerin konakçılarıyla olan ilişkilerini inceleyen bilim dalıdır.


32. Patoloji

Hastalıkların doğasını ve sebeplerini, süreçlerini, gelişimlerini ve sonuçlarını inceleyen bilim dalıdır.


33. Farmakoloji

İlaçların hazırlanması ve kullanışını inceleyen bilim dalıdır.


34. Fizyoloji

Canlıların ve canlıların uzuvlarının işleyişini inceleyen bilim dalıdır.


35. Protistoloji

Genel hatlarıyla tek hücreli canlıları inceleyen bilim dalıdır.


36. Psikobiyoloji

Biyolojik süreçlerle beynin işleyişini ve duygusal davranışların arasındaki bağı inceleyen bilim dalıdır.


37. Toksikoloji

Doğal ya da insan yapımı zehirlerin canlılar üzerindeki etkilerini araştıran bilim dalıdır.


38. Viroloji

Genel hatlarıyla virüsleri inceleyen bilim dalıdır.


39. Zooloji

Hayvanları, hayvanların yaşamını, hayvanların yapısını, fizyolojisini, gelişimini ve sınıflandırılmasını inceleyen bilim dalıdır.


40. Etoloji

Hayvan davranışlarını inceleyen bilim dalıdır.


41. Entomoloji

Genel hatlarıyla böcekleri inceleyen bilim dalıdır.


42. İhtiyoloji (Balık bilimi)

Genel hatlarıyla balıkları inceleyen bilim dalıdır.


43. Herpetoloji

Genel hatlarıyla sürüngenleri ve amfibileri inceleyen bilim dalıdır.


44. Ornitoloji

Genel hatlarıyla kuşları inceleyen bilim dalıdır.


45. Mammaloji

Genel hatlarıyla memelileri inceleyen bilim dalıdır.


46. Primatoloji

Genel hatlarıyla primatları inceleyen bilim dalıdır.


Tıp Biyolojinin Alt Dalı mıdır?

Tıp, hastalıkların önlenmesi, tedavisi, nedenleri ve azaltılması gibi konuları araştıran bilim dalı olduğu için Tıp Biyolojinin alt dalıdır. 


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu