Din

Cinler ve Şeytanların Yaşadığı Yerler Nerelerdir?

Cinler ve Şeytanların Yaşadığı Yerler Nerelerdir?. İslam’a göre cinler akıl, anlayış, irade ve şuur sahibi varlıklardır. Dolayısıyla Allah’a inanmak, O’nun emirlerine uymak ve ibadet etmekle yükümlüdürler. Kuran-ı Kerim’de Cin Suresi ve diğer ayetlerde bildirilmektedir. (1) Nitekim cinler hem Peygamberimizle hem de Hz. Musa (Musa) ve diğer peygamberler ve onların mesajlarını dinlemiş; bir kısmı inandı, bir kısmı da inkar etti. (2) Peki Cinler nerede yaşar? 

Cinler ve Şeytanların Yaşadığı Yerler Nerelerdir?

Cinler dünyanın herhangi bir yerinde yaşayabildikleri gibi meskûn yerlerde de yaşayabilirler. Asya, Avrupa, Amerika, Arabistan, Türkistan ve Rusya’da ve bu ülkelerin şehirlerinde yaşayabilirler ve buralara ait olabilirler. Ankara, İstanbul, Konya Antalya ve Bursa gibi şehirlere atfedilebilirler. Nitekim Allah Resulü’nü (asm) dinlemeye gelen cinlerden bir kısmının Türkiye’de Diyarbakır civarında bulunan Nusaybin’den olduğu bildirilmektedir. (12) Yine hadislerde Peygamber Efendimiz’e (asm) gelen bir başka cin grubunun Cezire’den olduğu (13) ve Peygamber Efendimiz’in Medine’de Müslüman olan bir grup cin olduğunu söylediği (14) bildirilmektedir. Ayrıca Peygamberimiz (asm)’i dinlemeye gelen cinlerden bazılarının Yemen ve Nasibin (veya Nusaybin)’den olduğu bildirilmektedir. (15)

Cinlerin bulunduğu yerlerin genellikle çöplük gibi pis yerler olduğu anlaşılmaktadır. Nitekim Peygamberimiz (s.a.v.) evde bırakılan çöplerin cinlerin buluşma yerleri olduğunu haber vermiştir. (19) Oysa mümin, hangi türden olursa olsun pisliği sevmez. Bundan, bazı insanların pisliği sevdikleri ve dinin pis saydığı şeyleri işledikleri, cinlerden pis ve kötü olanların da böyle pis yerlerde yaşadıkları ve pislikten hoşlandıkları anlaşılmalıdır. Bu ifadeden hareketle bazı âlimler, Peygamberimizin İslam’da temizliğe dikkatimizi çektiğini ve görünmeyen cinler gibi görünmeyen mikropların da çabuk üreyip çeşitli hastalıklara sebep olabileceği yönünde görüş bildirmişler, çünkü hadislerde cin kavramıyla mikropların kastedildiğini söylemişlerdir. Sahabe ve Tabiun döneminde de cinlerin deliklerin içinde yaşadığına dair bir inancın olduğu görülmektedir. Konuyla ilgili bir hadis şu şekildedir:

Abdullah b. Sercis (Allah ondan razı olsun) anlatıyor: “Allah Resulü bizi böceklerin deliklerine işemekten men etti. Tefsir âlimi Katade’ye bunun sebebi sorulduğunda şöyle cevap verdi: “Bu deliklerin cinlerin meskenleri olduğu belirtilmiştir.” (21)


Dipnotlar:

(1) Yazır, Hak Dini, VIII, 360; el-En’am, 6/130; adh-Zariyat, 51/56
(2) el-En’am, 6/130; el-Ahkaf, 46/29-30; el-Cin, 72/1-2; Buhari, Tefsir, 72/1; Ezan, 105; Müslim, Salah, 149-150, 153; Tirmizi, Tefsir, 72/2-3, No: 3323-3324; AH Müsned, I, 252.

(12) Buhari, Menakibul-Ensar, 32.
(13) Müslim, Salah, 150.
(14) Müslim, Selam, 141; BEN. Malik, Muvatta, İsti’dhan, 13/33.
(15) Tirmizi, Taharet, 14/18. el-Cin, 72/6; Yazır, age, VII, 118; VIII, 369-371.

(19) Abdurrazzaq, Musannaf, XI, 32.

(21) Ebu Davud, Taharah, 16, (29); Nesai, Taharah 30; (1, 33, 34); AH Müsned, V, 82.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Cinler İnsan Kılığına (Şekline) Girebilir mi?

👉 Cinler Ne Yer, Ne İçer? Cinler Tuvalete Gider mi?

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu