Bilgi Arşivi

Formal ve İnformal Eğitim Nedir? İnformal Eğitim Özellikleri Nelerdir?

Formal ve İnformal Eğitim Nedir? İnformal Eğitim Özellikleri Nelerdir? Eğitim genel anlamıyla bilgi, beceri, değer ve davranışların aktarılması ve geliştirilmesini ifade eden bir süreçtir. Bu anlamda Formal Eğitim ve İnformal Eğitim arasında fark nedir? merak edilmekte. Gelin birlikte Formal ve İnformal Eğitimi, örnekleri ile öğrenelim…

Formal ve İnformal Eğitim Nedir?

Eğitim, bireylerin ve toplumların gelişimine büyük katkı sağlayan karmaşık ve çok boyutlu bir süreçtir.  Bununla birlikte Eğitim, bireylerin potansiyellerini gerçekleştirmelerine yardımcı olan ve toplumun gelişimine katkıda bulunan önemli bir araçtır. Tam da bu sırada Formal ve İnformal eğitim karşımıza çıkmakta. Peki ama Formal ve İnformal Eğitim Nedir? yazımızın devamında tüm merak edilenleri öğrenebilirsiniz.

Formal Eğitim Nedir?

Genel olarak okullarda ve kurumlarda aldığımız eğitim Formal eğitimdir. formal Eğitim daha da açacak olursak;  resmi bir kurum veya program çerçevesinde yapılan yapılandırılmış öğrenme sürecini ifade eder. Genellikle okullar, üniversiteler, kolejler gibi eğitim kurumlarında gerçekleşir ve belirli bir müfredat, program ve sertifika veya derece kazanma hedefiyle yürütülür. Bu tür eğitim, genellikle bir öğretmen veya eğitmen tarafından yönetilir ve dersler, sınıflar, sınavlar gibi belirli yapıları içerir.

Formal Eğitim Özelliklerinden bahsedecek olursak;

Kurumsal Yapı: Formal eğitim, belirli bir eğitim kurumunun çatısı altında gerçekleşir. Okullar, üniversiteler ve kolejler gibi resmi eğitim kurumları, bu tür eğitimin ana kaynaklarıdır.

Müfredat ve Program: Formal eğitimde belirli bir müfredat ve program takip edilir. Eğitim süresince öğrencilere belirli konular, dersler ve içerikler öğretilir. Bu program, genellikle ulusal veya yerel eğitim standartlarına göre belirlenir.

Belirli Süreç ve Hedefler: Formal eğitim süreci, belli bir süre boyunca belirli hedeflere ulaşmayı amaçlar. Öğrencilere belli bir seviyede bilgi, beceri ve anlayış kazandırılması hedeflenir. Bu süreç, genellikle ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite gibi aşamalardan oluşabilir.

Değerlendirme ve Sınavlar: Formal eğitimde öğrencilerin öğrenme düzeyi ve başarısı sınavlar ve değerlendirme yöntemleriyle ölçülür. Sınavlar, öğrencilerin kazandığı bilgiyi ve beceriyi ölçmek için kullanılır.

Sertifika veya Derece: Formal eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere genellikle sertifika, diploma veya derece verilir. Bu belgeler, öğrencinin belirli bir düzeyde bilgi ve beceri kazandığını ve eğitimi tamamladığını gösterir.

Yapılandırılmış Ortam: Formal eğitim, genellikle sınıf ortamında veya belirli bir öğrenme mekanizmasında gerçekleşir. Öğrenciler ve öğretmenler arasında etkileşim bu ortamda şekillenir.

Özetlemek gerekirse Formal eğitim, bireylere temel beceriler, bilgi ve anlayış kazandırmak için önemli bir araçtır. Okul sistemi içinde gerçekleşen bu tür eğitim, toplumun eğitimli bireyler yetiştirmesine yardımcı olur ve genel olarak bir toplumun gelişimine katkıda bulunur.


İnformal Eğitim Nedir?

İnformal eğitim, resmi bir kurum veya programa bağlı olmaksızın gerçekleşen öğrenme süreçlerini ifade eder. Bu tür eğitim, geleneksel sınıf ortamı veya ders kitapları gibi yapılandırılmış öğrenme yöntemlerinden farklıdır. İnsanlar günlük yaşamlarının içinde, çevrelerindeki deneyimlerden, etkileşimlerden ve kaynaklardan öğrenirler.

Aslında informal eğitim, aile içi öğrenme, arkadaş çevresiyle etkileşim, hobiler, seyahat, iş deneyimleri, medya tüketimi gibi birçok farklı kaynağa dayanabilir. Bu tür öğrenme genellikle kişisel ilgi ve ihtiyaçlara uygun olarak gelişir ve bireyin pratik becerilerini, problem çözme yeteneklerini ve genel bilgi birikimini artırabilir.

İnformal eğitim için Örnek verecek olursak, bir birey yabancı bir dil öğrenirken, geleneksel sınıf derslerinin yanı sıra müzikleri dinlemek, filmleri izlemek, yabancı dilde yazılmış kitapları okumak gibi informal eğitim yöntemlerini kullanabilir. Bu tür deneyimler, resmi bir eğitim programına katılmadan da önemli öğrenme sağlayabilir.

Sonuç olarak, informal eğitim resmi olmayan, yapılandırılmamış ve günlük yaşamın içinde gerçekleşen öğrenme süreçlerini ifade eder.

İnformal Eğitim Özellikleri Nelerdir?

Doğal ve Günlük Yaşam İçinde Gerçekleşir: Informal eğitim, herhangi bir yapılandırılmış programa veya kuruma bağlı olmadan, bireylerin günlük yaşamlarının içinde gerçekleşir. Öğrenme, deneyimlerden, etkileşimlerden ve çevredeki olaylardan kaynaklanır.

Sistematik Olmayabilir: Informal eğitim, genellikle belirli bir sıralama veya program izlemez. Bireyler kendi ilgi ve ihtiyaçlarına göre öğrenme kaynaklarını seçer ve öğrenme sürecini yönetir.

Kurumsal Sınırlamalara Bağlı Değil: Informal eğitim, resmi eğitim kurumlarına veya öğretmenlere bağlı değildir. Bu tür eğitim, aile içinde, arkadaşlar arasında, hobilerle uğraşırken, seyahat ederken, medya tüketirken ve diğer günlük etkinlikler sırasında gerçekleşebilir.

Deneyimsel Öğrenmeye Odaklanır: Informal eğitimde öğrenme, genellikle deneyimlerle ve pratiğe dayalıdır. Bireyler yeni şeyler deneyimleyerek, hatalar yaparak ve sonuçları gözlemleyerek öğrenirler.

Kişisel İlgi ve İhtiyaçlara Göre Şekillenir: Informal eğitim, bireylerin kişisel ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenir. Bireyler kendi öğrenme yollarını seçer ve kendi hızlarında öğrenirler.

Sosyal Etkileşim Önemlidir: Informal eğitimde, bireyler çevreleriyle etkileşim halindedir. Arkadaşlar, aile üyeleri, meslektaşlar ve diğer insanlarla olan etkileşimler, öğrenmeyi destekler.

Sertifikasyon ve Dereceye Dayalı Değil: Informal eğitimde genellikle resmi bir sertifika veya derece verilmez. Ancak, bu tür öğrenme bireylerin bilgi birikimini artırabilir, becerilerini geliştirebilir ve genel olarak kişisel ve profesyonel yaşamlarını zenginleştirebilir.

Esnek ve Serbesttir: Informal eğitim, esnek ve serbest bir şekilde gerçekleşir. Bireyler kendi zamanlarını yönetebilir, kendi öğrenme hedeflerini belirleyebilir ve öğrenme kaynaklarını seçebilirler.

Yaşam Boyu Öğrenme İlkesini Yansıtır: Informal eğitim, yaşam boyu süren bir öğrenme anlayışını yansıtır. Bireyler hayatları boyunca sürekli olarak yeni bilgiler ve beceriler edinirler.

Informal eğitim, resmi eğitimin tamamlayıcısı olarak görülebilir ve bireylerin geniş bir öğrenme yelpazesi içinde kendilerini geliştirmelerine yardımcı olur.


Formal Eğitim ve İnformal Eğitim Arasındaki Fark Nedir?

Formal eğitim ve informal eğitim, farklı özelliklere sahip iki farklı öğrenme yaklaşımını ifade eder. İşte bu iki tür eğitim arasındaki temel farklar:

Kurumsal Yapı

Formal Eğitim: Resmi eğitim kurumlarına bağlı olarak yapılandırılmış bir eğitim sürecini ifade eder. Okullar, üniversiteler gibi kurumlar içerisinde gerçekleşir.
Informal Eğitim: Resmi bir kurum veya programa bağlı olmadan, günlük yaşamın içinde doğal olarak gerçekleşen öğrenme sürecini ifade eder.

Program ve Müfredat

Formal Eğitim: Belirli bir müfredat ve program takip edilir. Dersler, konular ve içerikler belirli bir düzen içinde sunulur.
Informal Eğitim: Belirli bir program veya müfredat yoktur. Öğrenme süreci bireyin ilgi ve ihtiyaçlarına göre şekillenir.

Değerlendirme ve Sınavlar

Formal Eğitim: Öğrencilerin başarıları genellikle sınavlar ve değerlendirme yöntemleriyle ölçülür.
Informal Eğitim: Öğrencilerin başarılarına dair resmi bir değerlendirme ve sınav süreci yoktur.

Sertifikasyon ve Derece

Formal Eğitim: Eğitimi tamamlayan öğrencilere genellikle sertifika, diploma veya derece verilir.
Informal Eğitim: Genellikle resmi bir sertifika veya derece verilmez. Ancak bireyler kişisel gelişim ve bilgi edinimi açısından değer kazanabilir.

Yapı ve Ortam

Formal Eğitim: Genellikle belirli bir sınıf ortamında veya eğitim mekanizmasında gerçekleşir.
Informal Eğitim: Bireylerin günlük yaşamlarının içinde deneyimler, etkileşimler ve etkinlikler aracılığıyla öğrenirler.

Sosyal Etkileşim

Formal Eğitim: Sınıf içi etkileşim öğrenci ve öğretmen arasında odaklanır.
Informal Eğitim: Arkadaşlar, aile üyeleri, iş arkadaşları gibi çevreyle etkileşim önemlidir.

Esneklik

Formal Eğitim: Ders programları ve kurallar belirli bir düzene göre yapılır, daha az esneklik sunabilir.
Informal Eğitim: Öğrenme süreci bireyin kendi tercihlerine ve hızına göre şekillenir, daha esnektir.

Hedefler

Formal Eğitim: Belirli öğrenme hedefleri ve sınıflandırılmış bilgi kazandırma amaçlanır.
Informal Eğitim: Genel olarak bireysel ilgi, beceri ve anlayışın arttırılması hedeflenir.

Kaynaklar

Formal Eğitim: Belirli ders kitapları, materyaller ve öğretmenler tarafından sağlanan kaynaklar kullanılır.
Informal Eğitim: Kitaplar, medya, deneyimler, etkileşimler gibi çeşitli kaynaklar kullanılır.
Bu farklar, formal ve informal eğitimin temel özellikleri arasındaki ayrımı gösterir. Her iki tür eğitim de bireylerin öğrenme deneyimini şekillendirir ve gelişimine katkı sağlar.


İlginizi Çekebilir 👇

👉Üniversite Örgün Öğretim Nedir?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu