Burs Başvuruları

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar 2023-2024

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar 2023-2024. Yeni eğitim öğretim dönemine geçilmesinin ardından Üniversite öğrencilerine karşılık burs veren kurumları listeledik. Listemizde lisans ve ön lisans öğrencilerine 2023-2024 karşılık burs veren tüm kurumlara ulaşabilirsiniz. Kurumlar maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere belirlenen şartlar çerçevesin de farklı miktarlarda burs vermektedir. Kendinize uygun bursları seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar 2023-2024

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında üniversiteyi kazanmış yada hali hazırda üniversite okuyan lakin maddi durumu iyi olmayan bir çok başarılı öğrenci mevcut. Tam da bu sırada başarılı öğrencilerin eğitimleri yarıda kalmasın ve eğitimlerine devam edebilmeleri için bir çok kurum karşılıksız burs imkanı sunmakta.

1- Mehmet Esra Cansız Vakfı

Vakıf Yüksek Öğrenim Lisans Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Geri Ödemesiz Burs Vermektedir. Başvurular Ağustos ve Eylül Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları:

 • Başvuru yapabilmek için üniversitelerde örgün eğitim görüyor olmak gerekir. (Önlisans, Açık öğretimi, uzaktan eğitimi, Yüksek Lisans ve Doktora programlarını kapsamaz)
 • Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddi durumunun yetersiz olması gerekir. Bunun için ailesinin ve kendinin mal varlığını ve gelir durumunu belgelendirmekle yükümlüdür.
 • Bursiyer adaylarında başarılı olma not ortalaması 2,00 ve üzeri olma şartı aranmaktadır.
 • Bursiyer adaylarının T.C. vatandaşı olma şartı bulunmaktadır.
 • Aile aylık gelirinin asgari düzeyde veya altında olması gerekmektedir.
 • Bursiyer adayının başvuru yaptığı tarihte 25 yaşını geçmemiş olması gerekmektedir.

Detaylar İçin Tıklayın.


2- Aydınlık Nesiller Derneği

Dernek Yüksek Öğrenim Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı olmak,
 • Eğitim ihtiyaçlarının karşılanması açısından maddi desteğe ihtiyacı bulunmak,
 • Şubemiz veya Temsilciliğimiz olan illerdeki devlet okullarında veya % 100 burslu özel okullarda okuyor olmak,
 • KYK hariç, başka bir kamu kuruluşu veya özel kuruluştan burs almamak,
 • Ara sınıflar için genel not ortalaması en az 2.00 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını (okuduğu sınıftan başarısız dersi bulunmamak) kazanmış olmak ve öğrenimini dondurmamak,
 • Aynı aileden birden fazla kişiye eğitim yardımı yapılamaz.

Detaylar İçin Tıklayın.


3- Bilim Ağacı Vakfı

Vakıf Ankara İlindeki Üniversitelerdeki Lisans Seviyesindeki Öğrencilere Yılda 12 Ay Süre İle Karşılıksız Burs Vermektedir. Başka Bir Kurumdan Burs Alınabilir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınmaktadır.

Burs Başvurusu Şartları

 • T.C. vatandaşı olan,
 • Ankara’daki üniversitelerin lisans seviyesinde öğrenim gören,
 • Lisans öğrencileri için 4.00 üzerinden en az 3.00 ve üzeri ortalamaya sahip olan,
 • Yeni kazananlar için ÖSYM Türkiye sıralaması ilk 20.000 içerisinde yer alan,
 • İhtiyaç sahibi,
 • KYK Bursu/Kredisi alanlar ve KYK Bursu/Kredisine başvuracak olan,
 • 17-23 yaş aralığındaki öğrenciler

Başvuru Formu İçin Tıklayın.

Web Sitesi: https://bilimagacivakfi.org.tr/


4- Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Öğrenci Bursları Başvuruları Kasım Ayı İçinde Alınmaktadır. Başvurular E-Devlet Sistemi Üzerinden Alınır. Kurum Lisans, Lisans Üstü, Doktora Ve Doktora Sonrası Bursu Vermektedir.

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,
 • Belirtilen lisans programlarından birinde öğrenim görüyor olmak, Lisans Programları için TIKLAYINIZ
 • Öğretim kurumuna giriş yılı itibarıyla öğrenim gördüğü kurumun normal öğrenim süresini aşmamış olmak,
 • Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olmamak,
 • Eğitime yeni başlayanlar için; kontenjan tablosunda belirtilen şartları taşıyor olmak, Kontenjan Tablosu için TIKLAYINIZ çift anadal/yandal bursuna başvuru yapacak olanlar için kontenjan tablosunda Kontenjan Tablosu için TIKLAYINIZ belirtilen şartları taşımak ve genel not ortalaması öğrenim görülen her iki lisans programı için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Not Dönüşüm Tablosu’na göre 100’lük sistemde en az 80 olmak,
 • 2023 yılı Ocak ayı itibarıyla burs süresi boyunca herhangi bir kamu kurumundan burs almamayı taahhüt etmek.

Detaylar İçin Tıklayın.


5- Orhan Holding OEKV Orhan Eğitim Ve Kültür Vakfı

Vakıf Ortaöğretim, Yüksek Öğrenim (Ön Lisans Ve Lisans) Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Geri Ödemesiz Burs Vermektedir. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Online Olarak Yapılmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları

 • T.C. Vatandaşı olmak
 • Aile malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
 • En az istenilen puanlar düzeyinde başarılı olmak.
 • Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak,

Detaylar İçin Tıklayın.


6- İlk Sen Ol Gençlik Hareketi Derneği

Dernek Üniversite Lisans, Yüksek Lisans Ve Doktora Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Burs Veriyor. Başvurular Eylül Ayında Online Olarak Alınıyor.

Başvuru Koşulları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan,
 • Ekonomik olarak bursa ihtiyacı olan,
 • 3.00 ve üzeri not ortalamasına sahip,
 • Lisans, Yüksek lisans, Doktora öğrencisi olan,
 • Üniversitelerin Sosyal Bilimler alanında eğitim gören

Detaylar İçin Tıklayın.


7- Emine Ceren Özveri Eğitim Ve Dayanışma Vakfı

Emine Ceren Özveri Eğitim Ve Dayanışma Vakfı (Cerenler Vakfı) Üniversite Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Karşılıksız Burs Vermektedir. 2022-2023 Döneminde Aylık 1.500 Türk Lirası Burs Verilecek. Başvurular Eylül Ayında Alınmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak,
 • Yurt içinde öğrenim görüyor olmak,
 • Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (1000 TL ve altı burs alınmasının, Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim bursu veya kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
 • Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak).
 • Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.

Detayalar İçin Tıklayın.


8- Sağlıklı Yaşam Derneği SAYADER

Dernek Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Hemşirelik Ve Sağlık Bilimleri Fakültelerinde Lisans Programlarında Öğrenim Gören Okulu İstanbul İlinde Bulunan Öğrencilere Yılda 9 Ay Süre İle Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.

Detaylar İçin Tıklayın.


9- GAEV Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı

GAEV Güler Ve Atila Erkut Eğitim Vakfı Bursları Maddi Durumu İyi Olmayan, Başarılı Lisans, Tezli Yüksek Lisans, Doktora Öğrencilerine Yöneliktir. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları
I. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olmak, Sabıkası Olmamak

Vakfın burs programından sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları yararlanabilirler. Herhangi bir şekilde hakkında kamu davası açılıp, ceza almış olanlar başvuru yapamazlar.

II. Başarılı Olmak

Burs talep edilen dalda ; ülke genelinde yapılan seçme sınavında, talep alanında ilk 10 bin içinde olmak, ara sınıflar için sınıf geçme kredi notu dört üzerinden üç ya da 100 üzerinden 80 seviyesinde olmak öncelikli tercih sebebidir.

III. Maddî İmkânları Yetersiz Olmak
Vakıf bursuna aday olabilmek için öğrencinin maddî imkânlarının yetersiz olduğunu kabul , beyan ve iddia etmesi esastır. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin mal varlığı ve gelir durumunu tam olarak belgelendirmek zorundadır.

Detaylar İçin Tıklayın.


10- Bir Adım Var Vakfı

Vakıf Üniversite Öğrencilerine 2023-2024 Dönemi İçin Yılda 12 Ay Süre İle Aylık 3 Bin Türk Lirası Burs Verecek. Başvurular Eylül Ayında Alınıyor.

Burs Başvuru Koşulları

 • Üniversite öğrencisi olmak
 • Kadın olmak
 • Sanat, spor, akademi, bilim ve teknoloji alanlarından aşağıdakilerden birine sahip olmak
 • -Size referans olabilecek, beraber çalıştığınız öğretmen, antrenör, kurumsal destekçi vb. kişi ve kurumlar.
 • Eğitimi için maddi desteğe ihtiyaç duymak

Detaylar İçin Tıklayın.


11- BMC Gelecek Sensin Bursu

Şirket Belirlediği Üniversitelerdeki Belirlenen Bölümlerdeki Öğrencilere Burs Veriyor. Başvurular 1. Dönem Ocak, Şubat Ayında, İkinci Dönem Eylül, Ekim Ayında Alınıyor.

Burs Başvuru Koşulları:

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Eğitim hayatını tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duymak.
 • Sabıka kaydının olmaması ve bu durumu belgelemesi.
 • Vakıf üniversitelerinde okuyan öğrencilerin %100 burslu olması.
 • Lisans bursu için öğrencinin hazırlık sınıfı, birinci sınıf ya da ara sınıfta olması.
 • Lisansüstü burs için yüksek lisans veya doktora öğrencisi olması.
 • Lisansüstü bursu için öğrencinin seçeceği tez konusunun BMC’nin faaliyet gösterdiği iş kollarıyla ilgili olması.
 • KYK bursu veya herhangi kurumdan alınan burs başvuruya engel değildir.
 • Ara sınıf öğrencileri için;

öğrencinin, öğrenime aralıksız devam ediyor olması, alttan dersinin olmaması, 4’lük sistemde 3, 100’lük sistemde 75 not ortalamasına sahip olması

Detaylar İçin Tıklayın.


12- Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı

Sağlık Ve Sosyal Yardım Vakfı Bursları Sağlık Ve Sosyal Bilimler Alanında Öğrenim Gören Maddi Durumu İyi Olmayan Üniversite Öğrencilerine Verilir. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınır.

Burs Başvuru Koşulları

 • T.C Vatandaşı Olmak
 • Atatürk İlke Ve Devrimlerine Bağlı Olmak
 • Maddi İmkandan Yoksun Olmak
 • Ailenin Mal Varlığı Ve Gelir Durumuna Göre Maddi Desteğe İhtiyacı Olmak
 • Kazanç Getiren Herhangi Bir İşte Çalışmamak
 • Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Dışında Başka Bir Kamu Ve Özel Kurumdan Maaş, Ücret Veya Burs Almamak

Detaylar İçin Tıklayın.


13- Güriş Yamantürk Vakfı

Güriş Yamantürk Vakfı Bursları Öncelikle Şehit Ve Gazi Çocukları İle Ekonomik Desteğe İhtiyacı Olan Kız Öğrenciler Olmak Üzere: Güriş Grup Şirketlerinin İşyerlerinin Bulunduğu İllerde İkamet Eden Öğrencilere Verilmektedir. Başvurular Temmuz Ve Ağustos Aylarında Alınmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları

Üniversite Bursu
Şehit ve Gazi çocukları ile ekonomik desteğe gereksinimi olan kız çocukları öncelikli olmak üzere;

 • Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisindeki üniversitelerde tam zamanlı olarak eğitim görüyor olması, (hazırlık ve 1. sınıflar hariç)
 • T.C. uyruklu olması,
 • Bir başka kuruluştan ve/veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs almıyor olması (KYK kredisi alıyor olmak engel teşkil etmemektedir),
 • Disiplin cezası olmaması,
 • Genel not ortalamasının en az 4 üzerinden 3,00 veya 100 üzerinden 75 olması,
 • Ekonomik desteğe ihtiyaç duyuyor olması gerekmektedir.

Detaylar İçin Tıklayın.


14- Erciyes Organ Nakli Vakfı

Vakıf Devlet Üniversitelerinde Tıp, Sağlık Bilimleri Alanlarında Eğitim Gören Öğrencilere Burs Vermektedir. Başvuralar Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınmaktadır.

Başvuru Koşulları
Devlet Üniversitelerinde Tıp, Sağlık Bilimleri (Lisans) alanlarında eğitim gören, eğitim sırasında ve eğitimden sonra organ nakli konusunda araştırma yapıp halkı bilinçlendirmek için çalışacak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrenciler.

Detaylar İçin Tıklayın.


15- KHO 1992 Derneği

Kara Harp Okulu 1992 Mezunları Sosyal Yardımlaşma Derneği Üniversite Öğrencilerine Burs Veriyor. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında E-Posta Yolu İle Alınıyor.

Burs Başvurusu Koşulları
a.) Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, çağdaş yaşam tarzına uygun, genel toplum kurallarına aykırı davranışları olmamak,

b.) Devlet üniversitelerinde, örgün ve birinci öğrenimde, ön lisans veya lisans öğrencisi olmak,

c.) İyi hal sahibi olmak, taksirli suçlar hariç hiçbir suretle olumsuz bir sabıka kaydı bulunmamak, ayrıca devletin güvenliğine, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine ilişkin suçlar ile yüz kızartıcı suçlar nedeniyle idari / adli soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak.

ç.) Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,

Detaylar İçin Tıklayın.


16- Sütaş Eğitim Bursu

Sütaş Eğitim Bursu Belirli Üniversitelerin Belirli Bölümlerindeki Başarılı Öğrencilere Yönelik Olarak Yılda Sekiz Ay Süre İle Verilir. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınır.

Üstün Başarı Bursu

Genel Sıralamada İlk 15.000’e Giren Öğrencilere Verilir. Ara Sınıftan Başvuruluyor İse Not Ortalamasının 100 Üzerinden 75 Veya 4,0 Üzerinden 3,5 Olması Ve Geride Hiç Ders Bırakmadan Bir Üst Sınıfa Geçmiş Olması Gerekir.
Üstün Başarı Bursu Aylık 1.500 Türk Lirası Olarak Ödenir.

Başarı Bursu

YKS ’de Giriş Puanı Sıralamasında Önde Olan Öğrencilere Verilir.
Başarı Bursu Aylık 1.200 Türk Lirası Olarak Ödenir.

Detaylar İçin Tıklayın.


17- İyilik Sağlık Vakfı

Burslar Öncelikli Olarak Sağlık Bilimleri Üniversitelerinde Ve Tıp Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilere, Gerektiğinde İhtiyaç Sahibi İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Verilebilir.
Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınmaktadır.

Burs Başvuru Koşulları

 • Burslar Öncelikle Sağlık Bilimleri Üniversitelerinde Ve Tıp Fakültelerindeki Öğrencilere Yöneliktir.
 • Vakıf, gerektiğinde muhtelif branşlarda öğrenim gören öğrencilere burs desteğinde bulunur. Vakıf, öncelikli olarak hasta ebeveynlerin öğrencilerine burs desteği sunar.
 • Vakıf, öncelikli olarak sağlık sorunları bulunan/engelli öğrencilere burs desteğinde bulunur
 • Vakıf, gerektiğinde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine de burs desteği sağlar.

Detaylar İçin Tıklayın.


18- Hayallere Köprü Kuruyoruz Derneği

Dernek Üniversite Öğrencilerine Karşılıksız Burs Veriyor. Başvurular E-Posta Yolu İle Ekim Ayında Alınıyor.

Detaylar İçin Tıklayın.


19- İstanbul Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı

Burslar Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan, İstanbul İlinde İkamet Eden Ön Lisans Yada Lisans Öğrencilerine Yöneliktir. Başvurular Eylül – Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.

Burs Başvuru Şartları

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak
 • Öğrencinin İstanbul’da öğrenim görüyor olması veya ailesinin / anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi
 • Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans veya Doktora öğrencisi olmak
 • Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
 • Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya vakıf / özel üniversitede % 100 burslu okuyor olmak
 • Ara ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4,00 üzerinden 2,00 olması
 • Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Detaylar İçin Tıklayın.


20- Anadolu Eğitim Kültür Ve Bilim Vakfı

Vakıf Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Karşılıksız Burs Vermektedir. Başvurular Eylül Ayında Online Olarak Alınmaktadır.

Burs Başvuru Şartları

 • T.C. Vatandaşı Olmak
 • Başka Bir Resmi Veya Özel Kuruluştan Burs Veya Kredi Almamak, (Kredi Ve Yurtlar Kurumundan Alınan Öğrenim Kredisi Ve Engelli Öğrencilere Verilen Burslar Hariç)
 • Gelir Düzeyi Düşük Olmak,
 • Asgari Başarı Koşullarına Haiz Olmak (Başarı Düzeyinin En Az 4 Üzerinden 2.50 Veya 100 Üzerinden 70 Olması Gerekmektedir.)
 • Adli Sicil Kaydı Bulunmamak,
 • Vakıf Üniversitelerinde Okuyan Öğrenciler Burs Başvurusunda Bulunamazlar (Tam Burslu Okuyanlar Hariç)

Detaylar İçin Tıklayın.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Yemek Bursu Nasıl Alınır?

👉 Üniversite Yemek Ücretleri 2023 – 2024

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu