Burs Başvuruları 2023

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar 2022-2023

2022-2023 Eğitim öğretim dönemine geçilmesinin ardından Üniversite öğrencilerine karşılık burs veren kurumları listeledik. Listemizde lisans ve ön lisans öğrencilerine 2022-2023 karşılık burs veren tüm kurumlara ulaşabilirsiniz. Kurumlar maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere belirlenen şartlar çerçevesin de farklı miktarlarda burs vermektedir. Kendinize uygun bursları seçerek başvuruda bulunabilirsiniz.

Karşılıksız Burs Veren Kurumlar 2022-2023

Yücel Kültür Vakfı

Yücel Kültür Vakfı 2022-2023 eğitim öğretim döneminde devlet, özel veya vakıf üniversiteleri ayrımı yapılmadan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerine 12 ay boyunca ayda 500 TL karşılıksız burs verecektir. Yücel Kültür Vakfı Yarım Elma burslarına yıl boyunca başvuruda bulunabilirsiniz.

Başvuru Koşulları 

Aşağıdaki şartları taşıyan adaylar Yücel Kültür Vakfı Yarım Elma bursu başvurusunda bulunabilir.

 • T.C. vatandaşı olması
 • Ailesinin aylık geliri ve yaşam standardı ile başarılı öğrenciyi okutmakta zorlanıyor olması.
 • Öğrencinin başarılı olması.
 • Öğrencinin, yüz kızartıcı suç işlememiş, herhangi bir suçtan hüküm giymemiş olması.
 • Vakıf senedinde belirtilen şartlara uyması ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin üniter yapısını hedef alan siyasi, dini veya başkaca bölücü faaliyetler içinde yer almaması.
 • Vakıftaki diğer gençlere ve ülkesine faydalı özelliklere sahip olması.

Burs Başvurusu için TIKLAYINIZ


ATEG Vakfı

ATEG Vakfı 2022-2023 eğitim-öğretim döneminde ihtiyaç sahibi olan lisans öğrencilerine eğitim-öğretim hayatlarını devam ettirebilmeleri için karşılıksız burs verecektir. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir. Son başvuru tarihi 26 Eylül 2022’dir.

Başvuru Koşulları

 • T.C. vatandaşı olmak.
 • Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
 • 24 yaşından büyük olmamak.
 • Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak.
 • Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
 • Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak. (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç).
 • Bulunduğu üniversitenin not sistemine göre 100 üzerinden en az 75; 4.00 üzerinden en az 2,50 ortalamaya sahip olmak.
 • Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını; kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.

Burs Başvurusu için TIKLAYINIZ


Eren Holding

Eren Holding 2022-2023 eğitim öğretim döneminde belirtilen üniversite ve bölümleri tercih eden üniversite öğrencilerine 4 yıl boyunca, her yıl 9 ay karşılıksız burs verecek.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız


Aktaş Eğitim Vakfı

Aktaş Eğitim Vakfı 2022-2023 eğitim öğretim döneminde mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olan başarılı öğrencilere geri ödemesiz burs vermektedir. Son başvuru tarihi 30 Ağustos 2022

Başvuru Koşulları 

Aktaş Eğitim Vakfı aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere geri ödemesiz burs verecektir.

Teknik öğrenim kurumu veya en az dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak.
Doktora ve araştırma bursları dışında, 26 yaşından büyük olmamak.
Askerlik ile ilişkisi olmamak.
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak.
Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak.
Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak).
Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek.
Adli sicilde kaydı bulunmamak.
Kimsesiz ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.
Aile durumu, (Yetim, Öksüz veya Anne-Baba ayrı olan öğrencilere öncelik tanınır).
T.C. vatandaşı öğrenciler ile Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, KKTC ve Türk Cumhuriyetleri vatandaşı olan öğrenciler başvurabilir.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.


YAMANTÜRK Vakfı

YAMANTÜRK Vakfı 2022-2023 eğitim öğretim döneminde sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde öğrenimlerini sürdürmek için ailesinin desteği yetersiz olan lisans öğrencilerine eğitim süresi boyunca karşılıksız burs vermektedir. Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2022’dir.

Başvuru Koşulları

 • Üniversitelerde tam zamanlı olarak lisans eğitimi alıyor olması (hazırlık ve 1. sınıflar hariç),
 • Bir başka kuruluştan ve/veya Kredi Yurtlar Kurumu’ndan burs almıyor olması,
 • Ekonomik desteğe gereksinimi olması,
 • En az 4 üzerinden 2,75 veya dengi not ortalamasına sahip olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi için TIKLAYINIZ


Sütaş Eğitim Bursu

Sütaş Eğitim Bursu Belirli Üniversitelerin Belirli Bölümlerindeki Başarılı Öğrencilere Yönelik Olarak Yılda Sekiz Ay Süre İle Verilir. Başvurular Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınır.

Başvuru Koşulları
• Gelir getiren düzenli bir işte çalışmamak,
• Maddi imkanları yetersiz olmak,
• Başka kaynaklardan burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan alınan öğrenim kredisi ve eğitim bursları hariç),
• 23 yaşından büyük olmamak,
• Yabancı öğrencilerde, Türkçe okuyup yazabilmek,
• Toplumsal değerler ve etik ilkelere uygun davranış sahibi olmak.
Ara sınıftan başvuruluyor ise not ortalamasının 100 üzerinden 65 veya 4,0 üzerinden 2,5 olması ve geride başarısız ders bırakmadan bir üst sınıfa geçilmiş olması gerekmektedir.

Online Burs Başvuru Sayfası İçin Tıklayın.


Emine Ceren Özveri Eğitim Ve Dayanışma Vakfı

Emine Ceren Özveri Eğitim Ve Dayanışma Vakfı (Cerenler Vakfı) Üniversite Öğrencilerine Yılda 9 Ay Süre İle Karşılıksız Burs Vermektedir. 2022-2023 Döneminde Aylık 1.500 Türk Lirası Burs Verilecek. Başvurular Eylül Ayında Alınmaktadır.

Başvuru Koşulları
• T.C. vatandaşı olmak,
• Yurt içinde öğrenim görüyor olmak,
• Başka bir kamu kurumundan veya özel kurumdan burs almamak, (Kredi ve Yurtlar Kurumu’ndan öğrenim bursu veya kredisi alınmasının sakıncası bulunmamaktadır.)
• Ara sınıflar için: Genel not ortalaması 4,00 üzerinden en az 2,50 olmak, (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olmak).
• Hazırlık sınıfından 1. sınıfa geçen öğrenciler için: başarılı olarak geçmiş olmak.

Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.


İyilik Sağlık Vakfı

Burslar Öncelikli Olarak Sağlık Bilimleri Üniversitelerinde Ve Tıp Fakültelerinde Öğrenim Gören Öğrencilere, Gerektiğinde İhtiyaç Sahibi İlkokul, Ortaokul, Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Verilebilir. Başvurular Eylül Ve Ekim Aylarında Alınmaktadır.

Başvuru Koşulları
Burslar Öncelikle Sağlık Bilimleri Üniversitelerinde Ve Tıp Fakültelerindeki Öğrencilere Yöneliktir.

Vakıf, gerektiğinde muhtelif branşlarda öğrenim gören öğrencilere burs desteğinde bulunur. Vakıf, öncelikli olarak hasta ebeveynlerin öğrencilerine burs desteği sunar.

Vakıf, öncelikli olarak sağlık sorunları bulunan/engelli öğrencilere burs desteğinde bulunur.

Vakıf, gerektiğinde ihtiyaç sahibi ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine de burs desteği sağlar.

Burs Başvurusu İçin Tıklayın.


İstanbul Belediyesi Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı

Burslar Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı Olan, İstanbul İlinde İkamet Eden Ön Lisans Yada Lisans Öğrencilerine Yöneliktir. Başvurular Eylül – Ekim Aylarında Online Olarak Alınmaktadır.

Başvuru Koşulları

• T.C. vatandaşı olmak
• Öğrencinin kendisinin veya ailesinin/anne-baba vefat durumunda yakınının İstanbul’da ikamet etmesi *
• Önlisans veya Lisans öğrencisi olmak
• Normal öğrenim süresinin içinde eğitimine devam ediyor olmak
• Devlet üniversitesinde okuyor olmak veya Vakıf /Özel üniversitede yüzde yüz burslu okuyor olmak
• Ara sınıf ve son sınıf öğrencileri için yılsonu başarı notunun en az 100 üzerinden 53 ya da 4 üzerinden 2,00 olması
• Gelir durumu açısından maddi desteğe ihtiyacı olmak

Online Burs Başvurusu İçin Tıklayın.


Erciyes Organ Nakli Vakfı

Vakıf Devlet Üniversitelerinde Tıp, Sağlık Bilimleri Alanlarında Eğitim Gören Öğrencilere Burs Vermektedir. Başvuralar Ağustos Ve Eylül Aylarında Alınmaktadır.

Başvuru Koşulları
Devlet Üniversitelerinde Tıp, Sağlık Bilimleri (Lisans) alanlarında eğitim gören, eğitim sırasında ve eğitimden sonra organ nakli konusunda araştırma yapıp halkı bilinçlendirmek için çalışacak, Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı başarılı ve maddi desteğe gereksinimi olan öğrenciler.

Burs Başvurusu İçin Tıklayın.


Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu

Atatürk Kültür Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu Öğrenci Bursları Başvuruları Çoğunlukla Kasım Ayı İçinde Alınmaktadır. Başvurular E-Devlet Sistemi Üzerinden Alınır. Kurum Lisans, Lisans Üstü, Doktora Ve Doktora Sonrası Bursu Vermektedir.

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesinde yer alan Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu tarafından 2023 yılı burs başvuru ilan metninde yer verilen ilgili bölümleri tercih eden öğrencilere en düşüğü aylık 1.500 TL olmak üzere 4.000 TL’ye kadar lisans burs desteği sağlanacaktır.

Burs Verilecek Bölümler-1 İçin Tıklayın.

Burs Verilecek Bölümler-2 İçin Tıklayın.

Burs Verilecek Alanlar İçin Tıklayın.

Lisans Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.
Yüksek Lisans Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.
Doktora Bursu Başvurusu İçin Tıklayın.


NSK GROUP

NSK Group Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Başarı Bursu Ve Şirket Çalışanlarının Çocuklarına Ortaöğretim Ve Yüksek Öğrenim Bursları Vermektedir. Başvurular Kasım Ayında Online Olarak Alınmaktadır.

Başvuru Koşulları

a) Türkiye Cumhuriyeti Yasaları ve Atatürk ilkelerine bağlı olmak

b) Milli duygulara sahip, örf ve adetlere uygun davranan, sağlam karakterli, güvenilir ve başarılı olmak,

c) Dört yıl süreli tam zamanlı/örgün eğitim düzeninde yüksek öğretim kurumuna kayıt yaptırmış olmak,

d) Askerlik ile ilişkisi olmamak,

e) Mal varlığı ve gelir durumunu açıklayacak belgelerle maddi desteğe ihtiyacı olmak, herhangi bir firma veya kuruluşta daimî eleman olarak çalışmıyor olmak,

f) Başka bir kurumdan maaş, ücret veya burs almıyor olmak,

g) Başarılı bir öğrenci olmak. (100 üzerinden en az 75, 4,00 üzerinden en az 3,00 ortalamaya sahip olmak), Bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak ve 3 taneden fazla başarısız dersi bulunmamak, hazırlık sınıfından 1.sınıfa geçen öğrenciler için; başarılı olarak geçmiş olmak.

h) Kazandığı okul giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmek,

i) Adli sicilde kaydı bulunmamak.

j) Yeni T.C kimlik kartına sahip olmak

k) Kimsesiz, doğal afet yaşamış, engelli ve aynı zamanda mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi durumu elverişli olmayan ailelerin çocuklarına burs verilmesi esas olup, burs verilecek öğrenci sayısının sınırlı olması durumunda, başarı derecesi yüksek olan adaylara öncelik tanınır.

Başarı Bursu Yönergesi İçin Tıklayın.
NSK Group Çalışanların Çocuklarına Özel Burs Yönergesi İçin Tıklayın.

Başvuru İçin Tıklayın.


Ahbap Platformu Bursu

Ahbap Platformu Bursları Lise Ve Üniversite Öğrencilerine Yöneliktir. Başvuru Tarihleri Genellikle Kasım Ayında İlan Edilir.

Başvuru Koşulları
Bu Başvuru, Türkiye Genelinde Lisans Eğitimi Gören Öğrencilerin Burs Başvurularının Değerlendirilmesi Amacıyla Oluşturulmuştur.

Bu Kategoriye Yalnızca Kendiniz İçin Başvuruda Bulunabilirsiniz. Başvuruyla İlgili Zorunlu Soruları Cevaplandırdıktan Sonra İlgili Belgeleri Yüklediğinizde
Başvurunuz Tamamlanmaktadır. Yardımlaşma Ekibimiz Başvuruları Süratle Değerlendirerek, İlgili Kurumlarla İrtibat Kurduktan Sonra Başvurunuzun Durumunu Size Bildirecektir.

Burs Başvurusu İçin Tıklayın.


Not: Yeni burs ilanları geldikçe güncellenecektir.

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu