KPSS

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Nedir, Ne İşe Yarar?

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Nedir, Ne İşe Yarar? KPSS mezun olunan eğitim seviyesine göre kamu kurum ve kuruluşlarına atanmak ÖSYM tarafından yapılan sınavların tümüne verilen isimdir. KPSS sınavı ortaöğretim, ön lisans ve lisans tüm mezun grupları için yapılmaktadır. Peki KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Nedir, Ne İşe Yarar? Gelin hep birlikte KPSS hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.

KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavı) Nedir?

KPSS sınavı ÖSYM tarafından kamu kurum ve kuruluşlarına personel ataması yapmak için uygulanan sınavdır. KPSS sınavına son mezun olunan eğitim seviyesine göre girilir. KPSS lisans her yıl yapılırken, ön lisans ve ortaöğretim KPSS sınavları iki yılda bir (2022-2024-2026) yapılır. KPSS sınavlarına katılma sınırı yoktur istediğiniz kadar girebilirsiniz. KPSS puanları iki yıl geçerlidir. Sadece Öğretmenlik (ÖABT) yıl geçerlidir.  KPSS ile alım yapılan kadrolar A ve B gurubu olmak üzere ikiye ayrılır.

A-Grubu Kadroları
Kaymakamlık, müfettiş-denetmen, uzman, kontrolör yardımcılıkları kadrolarıdır. A-grubu kadrolarda merkezi yerleştirme yapılmaz. Bu kadrolara seçim yapılırken belirlenen KPSS puanı üstünde alan adaylar daha sonra ilgili kurumların yapacağı sınavlara (yazılı-sözlü) tabi tutulur. Bu kadrolara genellikle İİBF, Siyasal Bilimler Fakültesi ve Hukuk Fakültesi mezunları başvurabilir. Bazen diğer bakanlıklar ve kuruluşlar az sayıda da olsa mühendislik, fen –edebiyat vb. fakülteler mezunları arasından alım yapabilir. Sadece lisans mezunlarını kapsar. A-Grubu ve Öğretmenlik sınavları her yıl yapılır. Bu puanlar bir yıl geçerlidir.
B-Grubu Kadroları

A-Grubu kadrolar dışında kalan kadrolardır. Mühendis, tekniker, teknisyen, memur, psikolog, mimar, veteriner, hemşire vb. tüm kadrolara merkezi yerleştirme ile ÖSYM tarafından yerleştirme yapılır. Lisans, önlisans ve ortaöğretim mezunu adayları kapsar. B-Grubu sınavları iki yılda bir çift sayılı yıllarda yapılır. Sınav puanları bir sonraki KPSS’ye kadar (2 yıl) geçerlidir. A ve B grubu kadrolarına başvuracak adayların yaş, cinsiyet, sağlık, askerlik, sicil , eğitim, yabancı dil vb. genel ve özel şartları taşıması-yerine getirmesi gerekmektedir.

 • A-Grubu Atamaları:

  İlgili bakanlıklar ya da devlet kurumları tarafından yapılır.

 • Öğretmenlik Atamaları:

  MEB tarafından merkezi yerleştirme ile yapılır. Her yıl Ağustos-Eylül aylarında ve son yıllarda Şubat ayında alım yapılır.

 • ÖSYM tarafından yapılan KPSS Atamaları (2022 KPSS/1, 2022 KPSS/2):

  Her yıl ÖSYM tarafından yapılan memur alımlardır. Genel memur alımları olduğu gibi sade belli bakanlık ya da kurumlar (sağlık bakanlığı, diyanet işleri başkanlığı vb.) içinde yapılabilmektedir. Gerekli şartları taşıyan adaylar arasında KPSS puanına göre merkezi yerleştirme ile yapılır. Ortaöğretim, önlisans ve lisans düzeyinde yerleştirme yapılır.


KPSS Sınavları Nelerdir?

KPSS sınavları mezuniyet durumuna, mezun olunan fakülteye ve atanmak istenilen kuruma göre değişmektedir.

 • Genel Yetenek:

  KPSS’de tüm adayların girdiği ortak sınavdır. 30 Türkçe ve 30 Matematikten oluşan toplam 60 soruluk bir testtir.

 • Genel Kültür:

  KPSS’de tüm adayların girdiği ortak sınavdır. Toplam 60 sorudur. Tarih, coğrafya ve vatandaşlık alanlarından oluşur, Bu iki sınav (60+60=120 soru, 120 dakika) cumartesi sabah (CS) tek oturum şeklinde yapılır.

 • Eğitim Bilimleri:

  Sadece öğretmen adaylarının girdiği sınavdır. Cumartesi öğleden sonra (CÖS) tek oturumda yapılır. 80 soru 100 dakikadır.

 • Alan Bilgisi (CS) Testi (Hukuk-İktisat-İşletme-Maliye-Muhasebe):

  Pazar sabahı (PS) yapılır. Her bir alandan 30 soru sorulur. Sınav 150 sorudan oluşur ve 160 dakikadır.

 • Alan Bilgisi (PÖS) Testi (Çeko-Ekonometri-İstatistik-Kamu Yönetimi-Uluslararası ilişkiler):

  Pazar öğleden sonra (PÖS) yapılır. Her bir alandan 30 soru sorulur. Sınav 150 sorudan oluşur ve 160 dakikadır.

 • Öğretmenlik Alan Bilgisi Sınav (ÖABT):

  Öğretmen adayları için yapılan sınavdır. ÖSYM’nin belirlediği öğretmenlik alanlarında yapılır. 50 soru için 75 dakika cevaplama süresi verilir.

 • Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT):

  Diyanet işleri başkanlı kadrolarına yapılacak atamalar için kullanılır.

 • Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS)

Engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olmak için girdiği sınavdır.

KPSS atamalarında puan türleri kullanılır. Puan türleri personel alımı yapacak kurumların istediği özel şartlaeı içermektedir.

KPSS Puan Türleri 


KPSS’de Hangi Dersten Kaç Soru Var?

Genel yetenek ve genel kültür olmak üzere ikiye ayrılan sınavda sayısal mantık ve sözel mantık soruları vardır. Diğer alan sınavlarında ise mezun olunan fakülte ve atanmak istenilen kuruma göre değişir.

 •  Türkçe: 30 Soru (4 Soru Sözel Mantık)
 •  Matematik: 30 (4-6 soru Sayısal Mantık Soruları)
 •  Tarih: 27 Soru
 •  Coğrafya: 18 Soru
 •  Vatandaşlık: 9 Soru
 •  Güncel Bilgiler: 6 Soru

olmak üzere genel yetenek bölümünde 60 soru, genel kültür bölümünde 60 sorutoplam 120 soru bulunmaktadır. Ayrıca sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir.

Genel Kültür ve Genel Yetenek Sınavındaki 120 soru için toplam 130 dakika verilmektedir. Fakat Eğitim Bilimleri oturumunda 80 soru için 100 dakika süre vardır.


KPSS GK-GY Konuları Nelerdir?

KPSS’ye katılan tüm adayların gireceği Genel Kültür ve Genel Yetenek testlerinin konu dağılımı şu şekildedir.

Matematik

 •             Temel Kavramlar
 •             Sayılar
 •             Bölme-Bölünebilme Kuralları
 •             Asal Çarpanlara Ayırma
 •             EBOB-EKOK
 •             Birinci Dereceden Denklemler
 •             Rasyonel Sayılar
 •             Eşitsizlikler
 •             Mutlak Değer
 •             Üslü Sayılar
 •             Köklü Sayılar
 •             Çarpanlara Ayırma
 •             Oran – Orantı
 •             Problemler
 •             Kümeler
 •             Fonksiyon İşlem
 •             Modüler Aritmetik
 •             Permütasyon – Kombinasyon – Olasılık
 •             Tablo ve Grafikler
 •             Sayısal Mantık

👉 KPSS Matematik Nasıl Çalışılır?


Geometri

 •             Geometrik Kavramlar
 •             Doğruda Açılar
 •             Üçgende Açılar-Alan-Benzerlik
 •             Açı Kenar Bağıntıları
 •             Özel Üçgenler
 •             Açıortay
 •             Kenarortay
 •             Çokgenler
 •             Dörtgenler
 •             Çember ve Daire
 •             Analitik Geometri
 •             Katı Cisimler

Türkçe

 •             Sözcükte Anlam
 •             Cümlede Anlam
 •             Paragrafta Anlam
 •             Ses Bilgisi
 •             Yapı Bilgisi
 •             Sözcük Türleri
 •             Cümle Bilgisi
 •             Yazım Kuralları
 •             Noktalama İşaretleri
 •             Anlatım Bozuklukları
 •             Sözel Mantık

👉 KPSS Türkçe Nasıl Çalışılır?


Tarih

 •             İslamiyet Öncesi Türk Tarihi
 •             Türk-İslam Tarihi
 •             Osmanlı Tarihi
 •             Osmanlı Yenileşme ve Demokratikleşme Hareketleri
 •             Avrupa’da Yaşanan Gelişmeler ve Türk-İslam Dünyasına Etkileri
 •             XX.Yüzyılda Osmanlı Devleti
 •             Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
 •             Kurtuluş Savaşı Muharebeler ve Antlaşmalar Dönemi
 •             Cumhuriyet Dönemi
 •             Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası
 •             Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

👉 En İyi KPSS Çalışma Kaynakları


Coğrafya

 • Türkiye’nin;
  • Coğrafi Konumu
  • Yer Şekilleri ve Özellikleri
  • İklimi ve Bitki Örtüsü
  • Bölgesel Coğrafyası
 •  Türkiye’de;
  • Nüfus ve Yerleşme
  • Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık
  • Madenler, Enerji Kaynakları ve Sanayi
  • Ulaşım, Turizm ve Ticaret

👉 KPSS Youtube En İyi Anlatan Hoca Önerileri 


Vatandaşlık 

 •             Hukukun Temel Kavramları
 •             Devlet Biçimleri Demokrasi ve Kuvvetler Ayrılığı
 •             Anayasa Hukukuna Giriş, Temel Kavramlar ve Türk Anayasa Tarihi
 •             1982 Anayasası’nın Temel İlkeleri
 •             Temel Hak ve Hürriyetler
 •             Yasama
 •             Yürütme
 •             Yargı
 •             İdare Hukuku

İlginizi Çekebilir  👇

👉 KPSS Son 10 Yılın Çıkmış Soruları PDF İndir

👉 KPSS Konu Takip Çizelgesi PDF İndir

👉 KPSS Telegram Grupları

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu