KPSS

KPSS ÖABT Konu ve Soru Dağılımı 2024

KPSS ÖABT Konu ve Soru Dağılımı 2024. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgi Testi (ÖABT) sınavına hazırlanan Öğretmen adaylarının branşlarına göre hangi konudan kaç soru geldiğini öğrenebilmeleri için 2024 KPSS ÖABT konuları listesini paylaştık. KPSS ÖABT sınavı 18 branşta yapılmaktadır. ÖABT sınavında alan bilgisinden 75 soru çıkmakta olup sözel alanlar için 120 dakika sayısal alanlar için 150 dakika verilmektedir.

KPSS ÖABT Konu ve Soru Dağılımı 2024

KPSS ÖABT sınavına MEB bünyesinde Öğretmen kadroları atanmak isteyen adaylar sınavın Genel Yetenek-Genel Kültür ile Eğitim Bilimleri oturumlarına ve alanlarına bağlı olarak Öğretmenlik Alan Bilgisi Testine (ÖABT) katılmaları zorunludur.

Soru sayıları ve testlerin cevaplama süreleri aşağıdaki şekildedir:

Sınavda Uygulanacak Testler Soru Sayısı Sınav Süresi
Genel Yetenek (60) ve Genel Kültür (60) 120 130 dakika
Eğitim Bilimleri 80 100 dakika
Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT)
Alan Bilgisi Testi (45) Alan Eğitimi Testi (30)
75 120 dakika

Eğitim Bilimleri derslerinin konu dağılımları:

 • Öğretim İlke ve Yöntemleri %20 den %26’ya arttırılmıştır.
 • Sınıf Yönetimi %5’ten %6’ya arttırılmıştır.
 • Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarımı %5’ten %6’ya arttırılmıştır.
 • Program Geliştirme %5’ten %6’ya arttırılmıştır.
 • Öğrenme Psikolojisi %20’den %15’e düşürülmüştür.
 • Gelişim Psikolojisi %15’ten %13’e düşürülmüştür.
 • Rehberlik %15’ten %13’e düşürülmüştür.

KPSS ÖABT Biyoloji Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Hücre ve Metabolizma: 12 soru  (%16)
 • Bitki Biyolojisi: 7-8 soru  (%10)
 • İnsan ve Hayvan Biyolojisi: 15 soru (%20)
 • Ekoloji: 7-8 soru (%10)
 • Canlıların Sınıflandırılması: 6 soru (%8)
 • Genetik ve Evrim: 12 soru (%16)
 • Alan Eğitimi Testi: 15 soru %20

KPSS ÖABT Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Alan Bilgisi Testi %80
 • Hz. Muhammed’in Hayatı ve Sünneti (%12)
 • Kur’an-ı Kerimin Muhtevasını Anlama (%12)
 • Temel Dini Bilgiler (İslâm, İman Esasları ve İbadetler (%16)
 • İslam Ahlakı, Estetiği ve Felsefesi (%12)
 • Günümüz Türkiye’sindeki İslam Mezhep ve Yorumları (%4)
 • Din Bilimleri (Din Sosyolojisi, Din Psikolojisi, Dinler Tarihi, Din Eğitimi, Din Felsefesi (%24)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Coğrafya Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Fiziki Coğrafya: 24-25 soru (%30)
 • Beşeri ve Ekonomik Coğrafya: 24-25 soru (%30)
 • Bölgeler ve Ülkeler: 10-11 soru (%20)
 • Alan Eğitimi Testi: 15 soru %20

KPSS ÖABT Fen Bilimleri/Fen ve Teknoloji Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Alan Bilgisi Testi %80
 • Fizik (%24)
 • Kimya (%22)
 • Biyoloji (%22)
 • Yer Bilimi (Jeoloj (%4)
 • Astronomi (%4)
 • Çevre Bilimi (%4)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Fizik Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Mekanik (%20)
 • Elektrik ve Manyetizma (%20)
 • Madde ve Özellikleri (%10)
 • Dalgalar ve Optik (%10)
 • Modern Fizik (%20)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT İlköğretim Matematik  Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Analiz (%28)
 • Cebir (%18)
 • Geometri (%18)
 • Uygulamalı Matematik (%16)
 • Alan Eğitimi Testi %20

 KPSS ÖABT İngilizce Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Dil Yeterliği (%50)
 • Dil Bilim (%16)
 • Edebiyat (%14)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Matematik Lise Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Analiz (%24)
 • Cebir (%16)
 • Geometri (%16)
 • Uygulamalı Matematik (%24)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Kimya Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Analitik Kimya (%20)
 • Anorganik Kimya (%20)
 • Organik Kimya (%20)
 • Fizikokimya (%20)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Okul Öncesi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Okul Öncesi Eğitime Giriş (%6)
 • İnsan Anatomisi ve Fizyolojisi (%2)
 • Psikoloji (%2)
 • Anne-Çocuk Sağlığı ve İlkyardım (%4)
 • Anne-Çocuk Beslenmesi (%2)
 • Erken Çocukluk Döneminde Gelişim (%12)
 • Yaratıcılık ve Geliştirilmesi (%6)
 • Çocukta Oyun Gelişimi (%4)
 • Çocuk Edebiyatı (%4)
 • Çocuk Ruh Sağlığı (%8)
 • Drama (%4)
 • Özel Öğretim Yöntemleri II (%14)
 • Anne-Baba Eğitimi (%6)
 • İlköğretime Hazırlık ve İlköğretim Programları (%6)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Rehber Öğretmen (PDR) Konuları ve Soru Dağılımları

 • Temel Psikolojik Kavramlar (%16)
 • Psikolojik Danışma Kuram İlke ve Teknikleri (%16)
 • Davranış ve Uyum Problemleri (%10)
 • Bireyi Tanıma Teknikleri (%10)
 • Bireyle ve Grupla Psikolojik Danışma (%10)
 • Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danışmanlığı (%8)
 • Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Araştırma ve Program Geliştirme (%6)
 • Meslek Etiği ve Yasal Konular (%4)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Sınıf Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • İlkokulda Temel Matematik: 9 soru % 12
 • İlkokul Temel Fen Bilimleri: 9 soru % 12
 • Türk Dili: 9 soru % 12
 • Türk Tarihi ve Kültürü: 6 soru % 12
 • Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği: 6 soru % 8
 • Çevre Eğitimi: 3-4 soru % 4
 • İlkokul Drama: 3-4 soru % 4
 • Alan Eğitim Testi: 30 soru % 40

KPSS ÖABT Sosyal Bilgiler Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Tarih: 24 soru % 32
 • Coğrafya: 21 soru % 28

KPSS ÖABT Tarih Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Tarih Metodu (%8)
 • Eski Çağ Tarihi (%4)
 • İslamiyet Öncesi Türk Tarihi (%10)
 • Orta Çağ İslam Tarihi (%12)
 • Osmanlı Tarihi (%14)
 • Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (%12)
 • Ortaçağ’dan 20. Yüzyıl’a Dünya Tarihi (%12)
 • 20. Yüzyıl Türk ve Dünya Tarihi (%8)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Eski Türk Dili ve Yeni Türk Dili (%26)
 • Yeni Türk Edebiyatı (%18)
 • Eski Türk Edebiyatı (%18)
 • Türk Halk Edebiyatı (%18)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Türkçe Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Anlama ve Anlatma Teknikleri (%24)
 • Dil Bilgisi ve Dil Bilimi (%16)
 • Çocuk Edebiyatı (%8)
 • Türk Halk Edebiyatı (%8)
 • Yeni Türk Edebiyatı (%8)
 • Eski Türk Edebiyatı (%8)
 • Edebiyat Bilgi ve Kuramları (%8)
 • Alan Eğitimi Testi %20

KPSS ÖABT Beden Eğitimi Öğretmenliği Konuları ve Soru Dağılımları

 • Alan Bilgisi Testi %80
 • Beden Eğitimi ve Sporun Temelleri (%13)
 • İnsan Anatomisi ve Kinesiyoloji (%5)
 • Sağlık Bilgisi ve İlk Yardım (%4)
 • Egzersiz Fizyolojisi (%7)
 • Antrenman Bilgisi (%4)
 • Fiziksel Uygunluk (%5)
 • Egzersiz ve Beslenme (%3)
 • Engelliler İçin Beden Eğitimi ve Spor (%3)
 • Psikomotor Gelişim (%5)
 • Beden Eğitimi ve Spor Yönetimi (%3)
 • Beceri Öğrenimi (%5)
 • Atletizm (%4)
 • Takım Sporları (%8)
 • Ritim Eğitimi ve Dans, Halk Oyunları (%4)
 • Jimnastik (%4)
 • Eğitsel Oyunlar (%3)
 • Alan Eğitimi Testi (%20)

İlginizi Çekebilir  👇

👉 KPSS ÖABT Çıkmış Sorular PDF ve Cevapları İndir

👉 KPSS Youtube En İyi Anlatan Hoca Önerileri 2024

👉 KPSS Son 10 Yılın Çıkmış Soruları PDF İndir

👉 KPSS Kaç Yılda Bir Yapılır?


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu