KYK

KYK Burs-Kredi Hakkında Genel Bilgiler 2024-2025

KYK Burs-Kredi Hakkında Genel Bilgiler 2024-2025. KYK bursu ve kredisi, eğitim hayatınızda size destek olmak için devlet tarafından verilen para desteğidir. Bursu yalnızca şartlara uyan öğrenciler alabilir. KYK’dan ödeme almaya hak kazandıktan sonra, ödemelerin biteceği tarih e-Devlet’teki “Katkı Kredisi ve Burs Sorgulama” bölümünden kontrol edilebilir. KYK kredisi ise, mezun olduktan sonra devlete geri ödenir. KYK kredisi ödemelerinizi e-devlet’ten kontrol edebilirsiniz.

KYK Burs/Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

2024-2025 döneminde KYK burs ve kredi başvuruları, tamamen internet üzerinden yapılmaktadır. KYK sitesi üzerinden açıklanan tarihler arasından yapılan burs başvuruları, değerlendirilir ve size dönüş yapılır. Burs veya kredi almaya hak kazandıktan sonra E-Devlet üzerinden KYK taahhütnamesini onaylamanız gerekmektedir. KYK kredisi başvuran tüm öğrencilere çıkmaktadır, burs için ise aşağıdaki belgelerden size uygun olanı gerekir.

KYK Burs ve Kredi Ücretleri 2023-2024

Lisans / Önlisans: 1.250 TL

Yüksek Lisans: 2.500 TL

Doktora: 3.750 TL

Bir öğrenci hem burs hem öğrenim kredisi ALAMAZ!


Kimler KYK Burs / Kredi Alabilir?

Aşağıdaki şartları taşıyan Üniversite öğrenciler KYK burs / kredi alabilir.

 • Önlisans öğrencileri,
 • Lisans öğrencileri,
 • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
 • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
 • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,
 • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK Burs/Kredi Kaç Yıl Verilir?

Üniversitenizin eğitim süresi kadar burs/kredi alabilirsiniz. Örneğin bölümünüz hazırlık + 4 yılsa en fazla 5 yıl burs/kredi alabilirsiniz. Ancak burs/krediye başvurduğunuz yıl da önemlidir. Örneğin 4 yıl bir bölümde okuyorsunuz ve KYK burs/kredi başvurusunu 3. sınıfınızda yaptıysanız okulunuz uzasa dahi en fazla 3 ve 4. sınıfta toplam 2 yıl alabilirsiniz.


KYK Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?

 1. Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.
 2. Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.
 3. Eylül 2018’de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4’lük sistemde 2.00’nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
 4. Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.
 5. Not ortalaması 100’lük sistemde 53.33’ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
 6. Hazırlık sınıfında da sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir. Bunun yanında hazırlık sınıfını geçseniz dahi yukarıda bahsedilen ortalamaların altında sınıfı geçmeniz halinde bursunuz yine kesilir.
 7. Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.
 8. Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu kesilmektedir.
 9. 2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.
 10. Değerli arkadaşlar 2015 yılı sonu itibariyle yayımlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğinde burs verilmeyecek kişiler başlığındaki “asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler” ibaresi kaldırıldı. Yani artık asgari ücret düzeyinde çalışan öğrencilerin bursları kesilmeyecektir. Ancak asgari ücret düzeyinde sigortalı bir işte çalışan ve ilk defa burs başvurusu yapacak öğrencilerin başvuru sonrasın sosyal durumları göz önüne alındığı için burs çıkma olasılığı çok azdır. Ancak burs alan öğrenciler asgari ücret düzeyinde bir işte çalışırsa bursları kesilmez.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Kalırsam Bursum Kesilir mi?

Evet kesilir, isteğe bağlı hazırlık okuyup da KYK bursu kesilen birçok öğrenci bulunmaktadır.

Hazırlık sınıfından kaldıktan sonra yaz okulunda veya yapılan farklı bir hazırlık atlama sınavıyla hazırlığı geçerseniz ve bu durum ekim ayına kadar YÖKSİS kayıtlarında görünürse bursunuz devam eder.

Bursunuz kesildiğinde bankamatikten para çekerken bursunuzun öğrenim kredisine dönüştüğüne yönelik bir bilgi gelmektedir. Bu bilgi gelmezse bile e-Devlet üzerinden bursunuzun krediye dönüp dönmediğini görebilirsiniz.


Kaç Dersten Kalınca KYK Bursu Kesilir?

2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere KYK bursunun kesilmesi durumu şu şekilde düzenlendi:

 1. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları
 2. Diğer sınıflarda ise almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın 4.00’lük sistemde YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.
 3. 100’lük sistemde ise ortalamanızın 53,33 ve üzeri olması gerekmektedir.
 4. Her yıl ekim ayında YÖKSİS kayıtlarında yer alan ortalamanızın 2.00’ın altında kalması halinde veya hazırlık sınıfını geçememeniz halinde öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüşmektedir.

Kaç Dersten Kalınırsa KYK Bursu Krediye Döner?

KYK burs/öğrenim kredisi yönetmeliğinde bursun devam etmesi için aranılan “başarılı olma” durumunda kaç dersten kalınması halinde KYK bursunun krediye döneceği hakkında bir hüküm yer almıyor. KYK’nın iletişim hattı ve Twitter’daki resmi destek hesabında KYK yetkililerine bu soruyu sorduğumuzda bir sayı belirtilmemiştir.

Not ortalaması 2.00’nin altında kalan ya da hazırlık sınıfını geçemeyip KYK bursu kesilen öğrencilerin bursu, öğrenim kredisine dönüşmektedir. Bu durumu e-Devlet üzerinden sizin takip etmeniz gerekmekte. Çünkü bu süreçte banka hesabınıza paranız yatmaya devam eder. Ancak yatan para burs değil öğrenim kredisidir. İstisnai durumlar haricinde mezun olduktan 2 yıl sonra aldığınız öğrenim kredilerini geri ödemek zorundasınız.


Sigortalı İşte Çalışırsam KYK Bursum Kesilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) eski burs/kredi yönetmeliğine göre “en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs alamazlar” ibaresi yer almaktaydı. Yani eski yönetmeliğe göre tam zamanlı sigortalı olarak çalışıldığında KYK bursunuz kesilmekteydi.

Yakın zamanda KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrasında yönetmelikten asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler” ibaresi kaldırıldı.

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE ister yarı zamanlı (part-time) ister tam zamanlı olarak asgari ücret ve üzerinde bir maaş almanız durumunda KYK bursunuz kesilmeyecek.


Açıköğretim Okuyanlar KYK Bursu Alabilir mi?

Açıköğretim Fakültesinde okuyan öğrenciler KYK bursu ve KYK yurtlarına başvuru yapamazlar.


KYK Bursu Kesilenler Yeniden Burs Alabilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yönetmeliğinde bu komu hakkında açık ifade yer almaktadır:
“Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.”

Örnek verecek olursak; 4 yıllık bir bölümde okuyorsunuz. 3.sınıfta başarısız olduğunuz için bursunuz kesildi. 4.sınıfta burs başvurusu yapsanız dahi burs alamazsınız. Ancak öğrenim kredisine başvurursanız alabilirsiniz.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 KYK Burs ve Kredi Ücretleri 

👉 KYK Burs / Kredi Taahütname Onayı Nasıl Yapılır?

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

34 Yorum

 1. Merhaba. Ben 4 yıllık PDR bölümü okuyorum. Bizim bölümde hazırlık isteğe bağlı ve bende hazırlık okudum. Buna göre üçüncü sınıfı bitirdiğimde bursum kesilir mi? Yani isteğe bağlı hazırlık normal öğrenim süresi içinde sayılıyor mu ?

 2. Öğrenim kredisi çıktı bana 4 yıllık okuyorum taahütname tutarı 28.800 tl diyor eğer vaktinde ödersem toplam ne kadar ödemem lazım ?

 3. isteğe bağlı hazırlıktayım şuan başarız olsam ama yinede 1.sınıfa geçsem yine de bursum kesilir mi ?

 4. İsteğe bağlı hazırlıktan başarısız oldum, şuan 3. sınıf öğrencisiyim ve bursum kesilmedi. 4 yıldır burs almaya devam ediyorum. Üniversitemin geçme notu 60 idi. Proficiency sonuçları da 60 ın altındaysa direkt F3 gözüküyordu. Kesilmeme sebebi belki 53 üzeri not alıp kalmam olabilir. Belki de hiç beklemediğim anda borcum çıkar bilemiyorum ancak net bir cevabı yok bu sorunun.

  1. notun 53.33 altına düşmediği sürece hiç bir sıkıntı yok bir dersten kalman bir şey ifade etmiyor bende bir dersten kaldım şu an geçme notu 60 dı ben 57 de kaldım kalbim yerinden çıkıyordu bursum kesilecek diye ama sanırım kesişmeyeck neyse büte gireriz bakalım 🙁

 5. “Hazırlık sınıfından kaldıktan sonra yaz okulunda veya yapılan farklı bir hazırlık atlama sınavıyla hazırlığı geçerseniz ve bu durum ekim ayına kadar YÖKSİS kayıtlarında görünürse bursunuz devam eder.” Kaynagı nerededir ben aramama rağmen hiçbir yerde bulamadım kaynagı gösterirseniz çok memnun olurum.

 6. Tıp okuyorum. Bizde geçiş notu 60 ve dersten kalma yok direkt sınıfta kalıyorsun. Sınıfta kalırsam bursum kesilir mi? Bir de normal öğretim süremde kaç yıl burs alabiliyorum? Diğer bölümler gibi 4 yıl mı? Yardımcı olursanız sevinirim

  1. Bursunuz kesilmesi not ortalamanıza bağlı hocam. Tıp fakültesi öğrencileri eğitim süreleri boyunca burs ödenir hocam 7 yıla kadar.

 7. öncelikli ögrenci olsan bile ikinci Üniversite okurken kyk bursu verilmez mi?(Ben 2013 te mezun oldum. O zaman okurkende burs ve kredi almadim. Şimdi yeni bir bölüm için hazırlanıyorum )

 8. öncelikli ögrenci olsan bile ikinci Üniversite okurken  kyk bursu verilmez mi?(Ben 2013 te mezun oldum. O zaman okurkende burs ve kredi almadim. Şimdi yeni bir bölüm için hazırlanıyorum )

 9. Bizim okulda isteğe bağlı hazırlıkta kalma yok seneye direk 1. Sınıftan başlıyıcam fakat ortalamam 2 nin altında kyk bursum kesilir mii yoksa sınıfı geçmem yeterli mi cevaplarsanız çok sevinirim 🙂

  1. isteğe bağlı hazırlık sınıfında not ortalamanız 2’nin altına düşerse bursunuz kesilir.

   1. Ama hazırlık da kalmıyorum hazırlık atlama sınavıyla aynı şey değil mi sınıfı geçicem

 10. Hazırlık da Ortalama önemli mi yoksa Hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamam yeterli mi

 11. Hazırlığı yarım yılda tamamladığım için düzensiz ilerliyorum, yıl tamamlandı ancak ben 2. sınıfın ilk dönemini bitirdim, ortalamam 2 nin altında. Bursum direk kesilir mi yoksa 2. sınıfı bitirmem beklenir mi? Bursum kesilirse direk mi kesilir ekimde mi kesilir?

 12. Selamlar. Ben üniversiteye ilk kaydımı öğrenim dili İngilizce olan İngilizce hazırlık sınıfı içeren 4 yıllık bir lisans bölümüne yapmıştım. Ancak daha sonrasında hazırlık sınıfını tamamlamadan öğrenim dili Türkçe olan bir tıp fakültesine geçiş yaptım. Hazırlığı tamamlamama sebebim geçeceğim bölümün dilinin Türkçe olmasıydı ve sene tekrarı yapmadan direkt ertesi sene birinci sınıfa başlayabilecek olmamdı. İlk olarak üniversiteye girdiğimde burs kazanmıştım ancak yukarıda belirttiğim işlemleri yapınca hazırlıkta başarısız sayılıp bursum kesildi. Bunun geri dönüşü olur mu acaba?

 13. Merhaba ben isteğe bağlı hazırlık öğrencisiyim bizim ünide 70 ve üstü belge alıyor benim yılsonu notum 60 acaba kredim kesilir mi?

 14. Bursun kesilmesi için sadece o dönemin ortalaması mı önemli yoksa yıl sonu mu yoksa AGNO(Ağırlıklı genel not ortalaması mı önemli.Yani ben 2. sınıfın güz yarıyılında 3.0 ortalama yaptım bahar yarıyılında 2.70 ortalama yapsam bursum kesilir mi ? Eğer AGNO’a bakıyorlarsa hem 1. sınıf hem de 2. sınıf ortalamaları birlikte mi işin içine girmesi lazım.Dönem sonu ortalaması, Yıl sonu ortalaması, Ağırlıklı genel not ortalaması bu üç opsiyondan hangisine bakıldığını anlayamadım.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu