KYK

KYK Burs-Kredi Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

KYK Burs-Kredi Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler. KYK burs ve kredi, Üniversite öğrencilerine eğitim hayatı boyunca destek olmak için devlet tarafından verilen para desteğidir. KYK bursunu yalnızca şartlara uyan öğrenciler alabilir. KYK öğrenim kredisini ise ön lisans-lisans-yüksek lisans tüm başvuru yapan öğrenciler alabilir. Açıköğretim öğrencileri KYK burs ve kredi alamaz. KYK burs geri ödemesiz iken KYK kredi geri ödemelidir. Okulunuz bittikten 2 yıl sonra Öğretim kredinizi ödemeye başlarsınız.

KYK Burs-Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

KYK burs ve kredi başvuruları, tamamen internet üzerinden yapılmaktadır. Başvuruda yeni kayıt yaptıran ve ara sınıf öğrencileri bulunabilmektedir. Başvurular genellikle Temmuz – Ağustos aylarında olmaktadır.  Ayrıca sık sorulan sorulardan birisi de özel üniversitede okuyan öğrencilerin bu bursa başvurup başvuramadıkları. KYK’dan burs ya da kredi almak isteyen özel üniversite, vakıf üniversitesi öğrencileri de KYK’nın burs ya da kredi başvurularında bulunabilirler. KYK tarafından açıklanan başvuru tarihlerinde KYK web sitesi üzerinden yapılır. Yapılan burs-kredi başvuruları, değerlendirilir ve size dönüş yapılır. Burs veya kredi almaya hak kazandıktan sonra E-Devlet üzerinden KYK taahhütnamesini onaylamanız gerekmektedir.

2024 KYK Burs-Kredi Ücretleri

 • Ön lisans: 1.250 TL
 • Lisans: 2.000 TL
 • Yüksek Lisans: 4.000 TL
 • Doktora: 6.000 TL

Kimler KYK Bursu Alabilir?

 • Ön lisans öğrencileri,
 • Lisans öğrencileri,
 • İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.
 • Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez)
 • ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler,
 • Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilmektedir.

KYK Bursu Hangi Durumlarda Kesilir?

 1. Bir öğrencinin vefat etmesi neticesinde aylık düzenli olarak aldığı KYK bursu varislerine veya ailesine kalmayacak olup vefat ettiği ay itibariyle öğrencilikle ilişiği kesildiği gibi bursu da kesilmektedir.
 2. Bir öğrencinin 4 yıl tamamladıktan sonra mezun olmadığı durumlarda, okulu 5 veya 6.yıla uzasa da 4. yıl sonunda bursu kesilmektedir. Yani bir öğrencinin alacağı burs süresi okulun normal süresi ile ilişkilidir. Bir tıp öğrencisi en fazla 60 ay burs alırken 4 yıllık okuyan bir mühendislik öğrencisi 48 ay almaktadır.
 3. Eylül 2018’de KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişikliğe göre not ortalaması 4’lük sistemde 2.00’nin altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
 4. Almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın ekim ayındaki YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.
 5. Not ortalaması 100’lük sistemde 53.33’ün altında olan öğrencilerin bursu kesilir.
 6. Hazırlık sınıfında da sınıfı geçemeyenlerin bursu kesilir. Bunun yanında hazırlık sınıfını geçseniz dahi yukarıda bahsedilen ortalamaların altında sınıfı geçmeniz halinde bursunuz yine kesilir.
 7. Bir öğrencinin disiplin suçu işlemesi ve bunu tekrarlaması sonrasında okul ile ilişiği kesildiği durumlarda KYK bursu da kesilmektedir.
 8. Bir öğrencinin okulu bırakması sonucu KYK bursu kesilmektedir. Örneğin 2 dönem üst üste ders kaydı yaptırmayan öğrencinin 2. Dönem itibariyle Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) bursu kesilmektedir.
 9. 2 yıl okuduktan sonra başka bir bölüme geçen ve 2 yıl da orada okuyun öğrencinin mezuniyetine 1 yıl kalsa dahi 4. Yılını doldurduğu için öğrenim kredisi ve KYK bursu kesilecektir.
 10. Değerli arkadaşlar 2015 yılı sonu itibariyle yayımlanan Kredi ve Yurtlar Kurumu Yönetmeliğinde burs verilmeyecek kişiler başlığındaki “asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler” ibaresi kaldırıldı. Yani artık asgari ücret düzeyinde çalışan öğrencilerin bursları kesilmeyecektir. Ancak asgari ücret düzeyinde sigortalı bir işte çalışan ve ilk defa burs başvurusu yapacak öğrencilerin başvuru sonrasın sosyal durumları göz önüne alındığı için burs çıkma olasılığı çok azdır. Ancak burs alan öğrenciler asgari ücret düzeyinde bir işte çalışırsa bursları kesilmez.

İsteğe Bağlı Hazırlık Sınıfında Kalırsam Bursum Kesilir mi?

Evet kesilir, isteğe bağlı hazırlık okuyup da KYK bursu kesilen birçok öğrenci bulunmaktadır.

Hazırlık sınıfından kaldıktan sonra yaz okulunda veya yapılan farklı bir hazırlık atlama sınavıyla hazırlığı geçerseniz ve bu durum ekim ayına kadar YÖKSİS kayıtlarında görünürse bursunuz devam eder.

Bursunuz kesildiğinde bankamatikten para çekerken bursunuzun öğrenim kredisine dönüştüğüne yönelik bir bilgi gelmektedir. Bu bilgi gelmezse bile e-Devlet üzerinden bursunuzun krediye dönüp dönmediğini görebilirsiniz.

Kaç Dersten Kalınca KYK Bursu Kesilir?

2019 yılından itibaren geçerli olmak üzere KYK bursunun kesilmesi durumu şu şekilde düzenlendi:

 1. Hazırlık sınıfı öğrencileri hazırlık sınıfını geçerek bir üst sınıfa başlamaları
 2. Diğer sınıflarda ise almakta olduğunuz bursun devam edebilmesi için not ortalamanızın 4.00’lük sistemde YÖKSİS kayıtlarında 2.00 ve üzeri olması gerekmektedir. Bursun kesilmesinde yıl sonu ortalaması dikkate alınmaktadır.
 3. 100’lük sistemde ise ortalamanızın 53,33 ve üzeri olması gerekmektedir.
 4. Her yıl ekim ayında YÖKSİS kayıtlarında yer alan ortalamanızın 2.00’ın altında kalması halinde veya hazırlık sınıfını geçememeniz halinde öğrencilerin bursu öğrenim kredisine dönüşmektedir.

Kaç Dersten Kalınırsa KYK Bursu Krediye Döner?

KYK burs/öğrenim kredisi yönetmeliğinde bursun devam etmesi için aranılan “başarılı olma” durumunda kaç dersten kalınması halinde KYK bursunun krediye döneceği hakkında bir hüküm yer almıyor. KYK’nın iletişim hattı ve Twitter’daki resmi destek hesabında KYK yetkililerine bu soruyu sorduğumuzda bir sayı belirtilmemiştir.

Not ortalaması 2.00’nin altında kalan ya da hazırlık sınıfını geçemeyip KYK bursu kesilen öğrencilerin bursu, öğrenim kredisine dönüşmektedir. Bu durumu e-Devlet üzerinden sizin takip etmeniz gerekmekte. Çünkü bu süreçte banka hesabınıza paranız yatmaya devam eder. Ancak yatan para burs değil öğrenim kredisidir. İstisnai durumlar haricinde mezun olduktan 2 yıl sonra aldığınız öğrenim kredilerini geri ödemek zorundasınız.


Sigortalı İşte Çalışırsam KYK Bursum Kesilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) eski burs/kredi yönetmeliğine göre “en az asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler burs alamazlar” ibaresi yer almaktaydı. Yani eski yönetmeliğe göre tam zamanlı sigortalı olarak çalışıldığında KYK bursunuz kesilmekteydi.

Yakın zamanda KYK burs yönetmeliğinde yapılan değişiklik sonrasında yönetmelikten asgari ücret düzeyinde aylık veya ücretle sürekli bir işte çalışan veya gelire sahip olan öğrenciler” ibaresi kaldırıldı.

YENİ YÖNETMELİĞE GÖRE ister yarı zamanlı (part-time) ister tam zamanlı olarak asgari ücret ve üzerinde bir maaş almanız durumunda KYK bursunuz kesilmeyecek.


KYK Bursu Kesilenler Yeniden Burs Alabilir mi?

Kredi ve Yurtlar Kurumu yönetmeliğinde bu komu hakkında açık ifade yer almaktadır:
“Öğretim kurumunca başarısız olduğu bildirilen öğrencilerin bursu kesilir ve tekrar burs verilmez. Bursu kesilen öğrencilere burslarının kesildiği tarihten itibaren Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliğinde belirlenecek esaslara göre kredi verilebilir.

Burs almaktan vazgeçen öğrencinin bursu, vazgeçtiği tarihten itibaren kesilir ve aynı öğretim türünde bir daha burs verilmez. Ancak bursun kesildiği tarihte öğrenim kredisi almak isterse Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Öğrenim Kredisi Yönetmeliği hükümlerince kredi verilebilir.”

Örnek verecek olursak; 4 yıllık bir bölümde okuyorsunuz. 3.sınıfta başarısız olduğunuz için bursunuz kesildi. 4.sınıfta burs başvurusu yapsanız dahi burs alamazsınız. Ancak öğrenim kredisine başvurursanız alabilirsiniz.


Öğrenim Kredisi Neden Kesilir?

Üniversiteden ayrılmak, çıkarılmak, uzaklaştırılmak; kayıt dondurmak, üniversitenin kapanması, kurum yurtlarından süresiz ceza almak, asgari ücret düzeyinde bir gelirle çalışmak ve kesin hükümle mahkum olmak gibi durumlarda öğrenim kredisi kesilir.


Öğrenim Kredisi Ne Zaman ve Nasıl Ödenir / Ödenmeye Başlar?

Öğrenim kredisi, öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunun normal öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra ödenmeye başlar. Yani normal eğitim süresinin 2 yılın sonrasında aylık taksitler halinde ödersiniz. Ayrıca sağlık sebepleri haricinde, kendi isteğiyle üniversiteden ayrılan öğrenci, öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere kredi aldığı kadar sürede aylık taksitler halinde borcunu öder. Diğer hallerde, bir yıl sonrasından itibaren ödemeye başlar. (Asgari ücrette işe başlama, yanlış beyanda bulunma gibi)

Öğrenciler öğrenim kredilerini KYK’nın web sitesinden, banka şubelerinden veya banka ATM’lerinden ödeyebilir. Kredi taksiti, her dönemin son ayının en geç sonuncu iş gününe kadar ödenmelidir.


Borç Miktarını ve Taksitleri Nereden Öğrenebiliriz?

Öğrenim kredisi toplam borç miktarı ve taksit miktarı KYK’nın web sitesinden, e-hizmetler bölümünden öğrenilebilir.


Kredi Borçları Nasıl Hesaplanıyor? Borçta İndirim Mümkün mü?

Kredi borcunuz, krediyi almaya başladığınızdan son aldığınız tarihe kadarki aldığınız miktar yani aldığınız toplam miktar ile Türkiye İstatistik Kurumunun Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki (Yİ-ÜFE) (yani enflasyondaki) artışların hesaplanıp toplanmasıyla belirleniyor. Ayrıca ödenmeyen borçlara aylık %1.40 oranında günlük gecikme zammı uygulanır.

Eğer kredi borcu, ödeme başlangıcından önce ödenirse KYK’nın belirlediği oranlarda indirim mevcuttur. Ancak ödeme başlangıç tarihinden sonra herhangi bir indirim söz konusu değildir.


Öğrenim Kredisi Borcunu Ertelemek veya Silmek Mümkün mü?

Borç ödemesi henüz başlamayan veya başladığı takdirde taksitlerini ödemeyi aksatmayan öğrencilerin askerlik, yüksek lisans gibi durumlarda borçlarını birer yıllık süreyle uzatması mümkündür. Ancak, bunun dışında herhangi bir sebeple (işsizlik, öğrenci olmak vb.) borcun ertelenmesi ve silinmesi mümkün değildir. İlgili dilekçeler ve duyurular KYK’nın sitesinde bulunmaktadır.

Öğrenim kredisi, vefat durumunda veya “hayatını çalışarak kazanamaz” ibaresi bulunan bir sağlık raporunun olması durumunda tamamen silinmektedir.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 KYK Burs / Kredi Taahütname Onayı Nasıl Yapılır?

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu