Sıradaki içerik:

27. Dönem POMEM Başvuru Şartları Nelerdir?

TSK En Az KPSS 60 Puan İle Kadın / Erkek Muvazzaf Subay Alacak

avatar

admin

 • e 6

  Mutlu

 • e 2

  Eğlenmiş

 • e 1

  Şaşırmış

 • e 2

  Kızgın

 • e 2

  Üzgün

Türk Silahlı Kuvvetleri 2020 yılı için dış kaynaktan muvazzaf subay alım ilanı yayınladır. Hava Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri (yer sınıflarına) muvazzaf subay adayı olarak en az KPSS 60 puan ile en az dört yıl süreli fakülte veya yüksekokulları bitiren ve kılavuzda açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkekler istihdam edilebilecek.

Muvazzaf subay adaylarından, tüm seçim aşamalarını geçmeleri ardından, başarı sıralaması ve yapılacak tercihler esasına göre kontenjana girenler “Subay Temel Askerlik ve Subaylık Anlayışı Kazandırma Eğitimi”ne tabi tutulacaktır. Eğitimi başarıyla tamamlayanlar, “Teğmen” rütbesiyle istihdam edildikleri sınıfın okulundaki kursa gönderileceklerdir. Söz konusu kursu başarı ile bitirenler yerleştirildikleri Kuvvet Komutanlığında uygun kadrolara atanarak göreve başlayacaklardır.

Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

01 Ocak 2020 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmayanlar (01 Ocak 1993 ve
daha sonraki doğumlular),
(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmayanlar
(01 Ocak 1988 ve daha sonraki doğumlular),

(2) Yurt içinde en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokulların TABLO (1-3)’de
gösterilen kaynak okul programlarından mezun olanlar (eş değer programlar dikkate
alınmayacaktır),

(3) Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayanlardan, mezun oldukları programın TABLO (1-
3)’de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış
(belge ile) olanlar, (bu durumda olan adaylar, başvuru ekranından “Eğitim Bilgileri” başlığının
altında bulunan ‘Eğitim Bilgisi Ekle’ butonuna tıklayarak açılan penceredeki bilgileri girecek,
daha sonra ‘Ekle’ düğmesine tıklayarak girdiği bilgileri kaydedecek, müteakiben “Eğitim
Bilgileri” alanında bulunan ‘Diploma/Denklik Bel. Yükle’ butonuna tıklayarak, önceden
taratılmış denklik belgesini sisteme yükleyecektir, söz konusu belgeyi sisteme yüklemeyen
adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

(4) Tablo (1-3)’deki sınıflara müracaat edecek adaylardan; 2019 veya 2020 yılları Kamu
Personeli Seçme Sınavı sonucunda KPSS P3 Lisans Puanı en az 60 olanlar, (her iki yılda da sınava
katılmış olanların en yüksek puanı esas alınacak, 2018 yılı ve öncesi KPSS puanı kabul
edilmeyecektir)

(5) Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek
adaylar için KPSS şartı aranmayacak (dalında uzmanlık bitirmiş olan adayların adaylıkları kabul
edilmeyecek), bu adaylardan MSB.lığınca yapılacak/yaptırılacak genel kültür sınavından en az 50
puan alanlar değerlendirmeye alınacaktır. Bu maksatla Pratisyen Tabip, Diş Hekimi, Veteriner Hekim
ve Eczacı sınıflarına müracaat edecek adaylar, ikinci seçim aşamasından önce Genel Kültür Sınavına
tabi tutulacak, bu sınavda başarılı olmaları durumunda ikinci seçim aşamasına katılmak üzere çağrı
yapılacaktır.

(6) Tablo-1’deki (K.K.K.lığı kadroları) Yabancı Dil Öğretmenliklerine müracaat edecek
adaylar için;
(a) KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl
içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en az 60 not almış olanlar,
[Ermenice, Gürcüce, Arnavutça, Boşnakça, Korece ve Çince için TABLO-1’deki lisans
bölümlerinden mezun olmak şartı aranacak, (YDS/E-YDS) şartı aranmayacak ) (yurt içi eş değer
programlar dikkate alınmayacak)] (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen
Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar
için ilgili YDS notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı
haricindeki sınav notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme
yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul
edilmeyecektir.

(7) Tablo-2’deki (Dz.K.K.lığı kadroları) öğretmen ve mühendis kontenjanlarına müracaat
edecek adaylardan KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak; Öğretmen sınıfı için ÖSYM
tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili yabancı dil sınavından (YDS/E-YDS) en
az 70, mühendis sınıfı için en az 60, lisans mezuniyet akademik not ortalaması asgari 2,75 (4’lük
not sisteminde) olanlar [(Adayların mezuniyet akademik not ortalaması evrak kontrol aşamasında
kontrol edilecektir), (25.02.2016 tarihli ÖSYM Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil
Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS
notuna denk yabancı dil sınav notu kabul edilecektir.)] Adayların YDS sınavı haricindeki sınav
notu belgesini “sınav bilgileri sınav bilgisi ekle” alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

(8) Tablo-3’deki (Hv.K.K.lığı Kadroları) İngilizce Öğretmenliği için KPSS P3’den en az
60 alanlar ve ilave olarak, KPSS P121-13 Lisans puanı en az 70 olanlar; Tablo (1 ve 3)’deki Beden
Eğitimi Öğretmenliği için KPSS P3’den en az 60 alanlar ve ilave olarak KPSS P121-17 Lisans puanı
en az 70 olanlar [Tablo (1 ve 3)’deki Beden Eğitimi Öğretmenliği ile Tablo-3’deki İngilizce
Öğretmenliği Adaylarına Çağrı kriteri olarak KPSS P3 esas alınacak olup, adayların KPSS P121
puanları ise evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.],

(9) Tablo-3’deki (Hv.K.K.lığı Kadroları) Mühendislik kontenjanları için KPSS P3’den en
az 60 alanlar ve ilave olarak, ÖSYM tarafından yapılan son iki yıl içerisindeki (2019-2020) ilgili
yabancı dil sınavından (İngilizce) (YDS/E-YDS) en az 60 alanlar (25.02.2016 tarihli ÖSYM
Yönetim Kurulu kararında belirtilen Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Tablosunda belirtilen yabancı
dil sınavlarından notu olan adaylar için ilgili YDS 60 notuna denk yabancı dil sınav notu kabul
edilecektir), Adayların YDS sınavı haricindeki sınav notu belgesini sınav bilgileri sınav bilgisi
ekle alanından sisteme yüklemeleri gerekmektedir. Belgelerini sisteme yüklemeyen adayların
başvuruları kabul edilmeyecektir.

(10)Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş
olanlar,

(11)Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve erler,

(12)Askerlik hizmetinden terhis olanlar (hakkında “yedek subay olamaz”, “yedek astsubay
olamaz” kararı olanlar başvuramazlar),

(13)Herhangi bir kurum veya kuruluşa karşı mecburi hizmet sorumluluğu olmayan ve
kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt
edenler, başvurabilecektir.

SUBAY ALIMI BAŞVURU EKRANI

MUVAZZAF SUBAY ADAYI ALIMI BAŞVURU KILAVUZU

Muvazzaf Subay Başvuruları Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) Adaylar ön başvurularını 10 Aralık 2020 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar,
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden, e-devlet şifresi ile giriş yaparak, çevrimiçi
(online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak
başvurular kabul edilmeyecektir.

(2) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra e-devlet şifresi ile
başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan
sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek, buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih
işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol
edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme
işlemi yapılmayacaktır. Adayların TC Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır.
Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(3) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar sistem üzerinden
güncelleyebilecek, son müracaat tarihinden sonra tercih ve başvuru güncellemesi yapılmayacak,
müracaat tarihinin sona ermesinden sonra oluşabilecek iletişim ve adres değişiklikleri için MSB
Personel Temin Dairesi Başkanlığına yazılı dilekçe ile başvurulacaktır.

(4) Adaylar;
(a) Mezun oldukları kaynak okul programına uygun Kuvvet ve sınıf/branşı sıralı
(öncelikli) olarak tercih edecek,
(b) Kuvvet Komutanlığı tercihleri, sadece seçim aşamalarına katılacak adaylara
yapılacak çağrıya esas olmak üzere sıralı (öncelikli) olacak, tüm seçim aşamalarından başarılı
olan adayların yerleştirilmesinde dikkate alınmayacak, yerleştirme işlemi için Kuvvet K.lığı
içerisindeki sınıf/branş önceliği dikkate alınacak,
(c) Sınav aşamalarından başarı ile geçen adaylar, tercih ettiği tüm sınıf/branşlarda
sınıflandırmaya tabi tutulacak, her aday kayıt hakkı kazandığı Kuvvet Komutanlıklarından istediğine
kayıt yaptırabilecektir.

(5) Aday, mezun olduğu kaynak okul programına uygun olmayan tercih yapamayacak olup,
adayın tercih sayısı hakkı bitirdiği kaynak okul programına uygun tercih edebildiği sınıf/branş sayısı
kadar olacaktır.

(6) Sınav aşamalarını müteakip sağlık raporu kriterleri Muharip veya Yardımcı sınıflar için
farklı olacağından, tercihler yapılırken azami dikkatli davranılması adayın lehine olacaktır. (Örneğin
sadece yardımcı sınıflar için subay olur kararlı sağlık raporu olan adayların muharip sınıflar için
yapmış oldukları tercihler dikkate alınmayacaktır) Başvuru aşamasında yapılan tercihler daha sonra
değiştirilemeyecek, tercih değiştirme ve/veya güncelleme talepleri dikkate alınmayacaktır.

(7) Ön başvurusu kabul edilen adaylara, MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında
(Mamak/Ankara) uygulanacak fiziki yeterlilik testi ve mülakat tarihleri
https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanacaktır. Adaylara
posta ile tebligat yapılmayacaktır.

(8) Asıl başvurular; ön başvurusu kabul edilen adayların evrak kontrol aşamasına
gelmeleri ile yapılmış sayılacaktır.

(9) 2019 ve 2020 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS P3 puanı ön başvuru
aşamasında görüntülenecek, bu iki sınavdan alınmış en yüksek puan değerlendirmeye
alınacaktır. 2018 yılı ve öncesi KPSS puanları kabul edilmeyecektir.

 

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Taşova escort Gerze escort Pazar escort Kangal escort Sarıkaya escort Side escort İncekum escort Hayrabolu escort Tavşanlı escort Ereğli escort Batıköy escort Suluova escort Durağan escort Niksar escort Gürün escort Çekerek escort Kızılağaç escort Çikcilli escort Ergene escort Simav escort Emirdağ escort Çağlayançerit escort İstanbul escort İznik escort Karasu escort Gümbet escort Ilgaz escort İzmir escort Kadıköy escort Karesi escort Horasan escort İnebolu escort Erzurum escort Marmaris escort Serdivan escort Menteşe escort Eskişehir escort Meram escort