Burs Başvuruları

TÜRGEV 2023 Burs Başvuruları Başladı

TÜRGEV Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı, 2022-2023 eğitim öğretim döneminde liseler ve dengi ortaöğretim kurumlarında, üniversitelerde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören veya bu düzeylerde öğrenimi sonrası araştırmalarına devam eden adaylara karşılıksız özel başarı bursu verecek. Son başvuru tarihi 20 Ağustos 2022’dir.

TÜRGEV Burs Başvuru Şartları 2023

TÜRGEV aşağıdaki şartları taşıyan öğrencilere burs vermektedir.

  • Genel Ağırlıklı Not Ortalaması ya da Mezuniyet Notu 100 üzerinden 53, 4 üzerinden 2.00 olmak,
  • Liseler ve dengi ortaöğretim kurumlarında, yükseköğretimde ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim görmek veya bu düzeylerde öğrenimi sonrası araştırmalarına devam ediyor olmak,
  • Akademi, bilim ve teknoloji, kültür sanat (edebiyat, müzik, sinema vb.), sosyal sorumluluk, spor, orta ya da yükseköğretime geçiş sınavı, ulusal ve uluslararası diğer sınavlar, yabancı dil vb. alanlarda bölgesel, ulusal ya da uluslararası bir başarı elde etmiş olmak (Örneğin; sıralama/derece, ödül, başarı bursu, proje kabulü, eğitim kabulü, staj kabulü) ya da özel bir potansiyel/beceri düzeyine (edebiyat kabiliyeti, ileri düzey müzik enstrüman kabiliyeti, potansiyel vaat eden bir projeye sahip olmak, yürütüyor olmak vb.) sahip olmak,
  • TÜRGEV tarafından ilan edilen tarihlerde, TÜRGEV resmi internet sitesi üzerinden başvurusunu başarılı bir şekilde tamamlamak,
  • TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde belirtilmiş, başvuruya uygun bilgi ve belgeler ile TÜRGEV Burs Başvurusu Gerekli Evrak Listesinde bulunmayan ancak başvurunun daha sağlıklı değerlendirilmesi amacıyla Pusula Yetenek Yönetimi Merkezi ve Burs Komisyonu tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri, talep edildiği tarih ve şekilde, doğru ve eksiksiz olarak başvuru sistemine yüklemek, belirtilmesi hâlinde matbu olarak Vakıfla paylaşmak.

TÜRGEV Burs Türleri

Temel Destek (İhtiyaç) Bursu

Adayın ön başvuru formunda paylaştığı bilgiler, mülakattaki beyanı, Vakıf tarafından talep edilen evrakı tam ve zamanında ibrazı ve ibraz edilen evrakın kontrol ve değerlendirilmesi, ilgili yılın burs kontenjanı ve Burs Komisyonunun nihai değerlendirmesi sonucunda; Bir devlet okulu ya da tam burslu olarak özel bir okulda eğitimine devam eden ortaöğretim öğrencilerine 8 ay süreyle aylık en fazla 430 TL nakdî ya da Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere 8 ay süreyle (eğitim süresi, 15 Eylül – 15 Haziran dönemini kapsamaktadır. İlk ay tam aidat ve depozito ödemesinden sonra burs tahsis dönemi başlar), okullarda yüz yüze eğitimin olduğu dönemde (salgın hastalık, deprem, doğal afet vb. mücbir sebeplerle yurtların kapatılmadığı zaman burslar verilmektedir) aylık en fazla 430 TL tutarında barınma bursu olarak, Öğrenimine bir devlet üniversitesinde ya da Vakıf üniversitelerinde tam burslu olarak devam eden yükseköğretim öğrencilerine 8 ay süreyle (eğitim süresi, 15 Eylül – 15 Haziran dönemini kapsamaktadır. İlk ay tam aidat ve depozito ödemesinden sonra burs tahsis dönemi başlar), okullarda yüz yüze eğitimin olduğu dönemde (salgın hastalık, deprem, doğal afet vb. mücbir sebeplerle yurtların kapatılmadığı zaman burslar verilmektedir) aylık en fazla 700 TL tutarında nakdî veya Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere 8 ay süreyle aylık en fazla 700 TL tutarında barınma bursu olarak tahsis edilen, miktarı her yıl Burs Koordinatörlüğünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenen burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim Vakıf Öğrenci İlişkileri Müdürlüğü Burs Koordinatörlüğü’dür.


Pusula Bursları

Akademi, araştırma, bilim ve teknoloji, kültür sanat, sosyal sorumluluk, spor, yabancı dil vb. alanlarda beceri ve/veya başarısı bulunan ve durumu Vakıf Yetenek Yönetimi Merkezi tarafından tespit ve teyit edilen adaylardan ilgili yılın burs kontenjanı, Vakıf Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi ve Genel Müdürün onayı sonucunda burs başvurusu onaylanan adaylara nakdî veya Vakıfla burslu arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda geçerli olmak üzere tam ya da kısmi barınma bursu olarak tahsis edilen burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Yetenek Yönetimi Merkezi’dir. Pusula Burslarının süre ve miktarı Vakıf Yetenek Yönetimi Merkezi değerlendirmesi ve Genel Müdür onayı ile belirlenir.


TÜRGEV Lisansüstü Araştırmacı Yetiştirme Bursu 

Öğrenimine yurt içinde bir devlet üniversitesinin veya tam burslu olmak kaydıyla bir Vakıf üniversitesinin Tezli Yüksek Lisans veya Doktora programlarında devam eden öğrencilerden ya da Doktorasını en fazla iki sene önce tamamlamış araştırmacılardan Tezli Yüksek Lisans öğrencilerine 12 ay süreyle aylık nakdî 1250 TL, Doktora öğrencilerine ve doktorasını tamamlamış araştırmacılara 12 ay süreyle aylık nakdî 2500 TL tutarında tahsis edilen burs türüdür. Burs süresi 12 aydır. Yenilenmesi Vakıf tarafından kararlaştırılacaktır. Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Eğitim Müdürlüğü’dür. Bursun süre ve miktarı Eğitim Birimi Müdürünün teklifi ve Genel Müdür onayı ile değişiklik gösterebilir.


TÜRGEV Akademi Bursları

TÜRGEV Akademi, İstanbul’daki üniversitelerin örgün eğitim programlarına devam eden lisans öğrencilerinin, ihtisas alanları dışında yetkinlik kazanmaları maksadıyla akademik düzeyde eğitim aldıkları, sosyal ve kültürel alanlarda çeşitli yöntemleri tecrübe ettikleri, kendilerine özel ilgi ve çalışma alanları oluşturdukları bir programdır. TÜRGEV Akademi Programı’na devam eden öğrencilere bir eğitim öğretim dönemini (Ekim-Haziran) kapsayan 9 ay boyunca, aylık tutarı her yıl TÜRGEV Akademi Koordinatörünün teklifi ve Genel Müdürün onayı ile belirlenen burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Eğitim Müdürlüğü Akademi Koordinatörlüğü’dür


Hafızlık Barınma Bursu

Ortaöğretim, ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık Belgesini haiz öğrencilere, Vakıfla öğrenci arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurtlarda kontenjan dâhilinde bir eğitim öğretim yılı boyunca geçerli olmak üzere, yurt aidatının tümü ya dabir kısmının ödenmesi amacıyla tahsis edilen burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim; Vakıf Eğitim Müdürlüğü Hafızlık Koordinatörlüğü’dür.


Hafızlık Lisans Eğitim Bursu 

Vakıf bünyesindeki belirtilen yurtlarda 4 yıllık hafızlık eğitimini tamamlamış ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından verilen Hafızlık Belgesini haiz öğrenciler arasından Vakıfla öğrenci arasında karşılıklı mutabakat hâlinde belirlenen yurt aidatının tümü ya dabir kısmının ödenmesi ve lisans öğrenimi boyunca üniversiteyi öğrenim burslu olarak okumasına imkân veren burs türüdür. Burs Yürütücüsü Birim Vakıf Eğitim Müdürlüğü Hafızlık Koordinatörlüğü’dür.


TÜRGEV Burs Başvuru Nasıl Yapılır?

Burs başvuruları, ilan edilen tarihlerde TÜRGEV kurumsal web sitesine yapılır. Burs talebinde bulunan öğrenciler burs evraklarını başvuru sistemini yüklemelidir. Mülakata davet edilmeleri hâlinde burs için gerekli evrakları yanlarında getirmelidir. Aksi halde burs değerlendirmesine tabi tutulmazlar.

Burs başvurusu için TIKLAYINIZ

TÜRGEV Burs Yönergesi için TIKLAYINIZ.


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu