Burs Başvuruları

YLSY Bursu Nedir? YLSY Bursu Nasıl Alınır?

YLSY Bursu Nedir? YLSY Bursu Nasıl Alınır? Yurtdışı Dil Eğitimi ve Lisansüstü Eğitim Bursu (YLSY) üniversiteler ile kamu kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının karşılanması amacıyla mecburi hizmet karşılığında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen yurt dışı lisansüstü öğrenim bursluluk programıdır.

YLSY Bursu Nedir?

YLSY bursu, MEB tarafından not ortalaması 2.50 üzerinde olan  ve burs için gerekli şartları sağlayan öğrencilere yurt dışı yüksek öğrenimleri süresince verilmektedir. Konaklama, eğitim, yaşamsal faaliyetler vs gibi giderler de bursun içeriğine dahildir. Bu bursun amacı nitelikli iş gücü sağlamaktır. YLSY bursu, yurt dışındaki eğitimlerin sonunda MEB, ÖSYM, TAGEM, DSİ, ÇEM, OGM gibi devlet kurumlarında çalışılması karşılığında ya da belirlenen miktarda parayı ödeme karşılığında verilmektedir.


YLSY Bursu Başvuru Koşulları Nelerdir?

YLSY Bursu’na 30 yaşını doldurmamış ve başvuru tarihine kadar en az az 4 yıllık bir programdan mezun olacak veya mezun olmuş olan adaylar başvurabilirler.

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
  2. Başvuru tarihi bitimine kadar yurt içinde en az 4 (dört) yıllık eğitim veren fakülte/yüksekokul veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (Yurt dışında bir yükseköğretim kurumundan mezun olanların denklik işlemlerini başvuru tarihinden önce tamamlaması gerekmektedir.)
  3. Son 3 yılda yapılan ALES’te, tercih edilebilecek programın kabul ettiği puan türünden en az 70 almış olmak,
  4. Not ortalamasının 4 üzerinden 2.50, 100 üzerinden 65,00 ve üzerinde olması
  5. Erkek bursiyer adayları için askerlik ile ilgili ilişkisinin bulunmaması 
  6. Sağlık durumunun yurtdışında eğitim görmesine ve Türkiye’ye döndüğünde yukarıda belirttiğimiz kurumlarda çalışmaya uygun olması gerekmektedir.
  7. Yükseköğrenimi veya kamu görevi sırasında kınama cezasından daha ağır bir disiplin cezası almamış olmak

Bursiyer adaylarının başvurularına göre, ALES puanları, not ortalamalarına ve lisans düzeyinde mezun oldukları bölüme göre değerlendirmeye alınmaktadır. Yukarıdaki nitelikleri taşıyan adaylar sözlü mülakata davet edilmektedir. Bu mülakatta adayların kendi alanlarının bilgi düzeyi ölçülmektedir. Daha sonra bir konuyu kavratıp/kavrayıp özetleme ve ifade kabiliyeti ölçülmektedir. Adaylara bunların yanı sıra, teknolojik faaliyetleri takip edip etmediklerini ölçme, özgüven ve ikna kabiliyeti ölçme gibi testler de yapılmaktadır.


YLSY Bursu’na Başvuru Nasıl Yapılır?

Yükseköğretim kurumları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirmek üzere amaçlanmıştır. 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna dayalı olarak Milli Eğitim Bakanlığınca  verilen burs ile (YLSY Programı) lisansüstü öğrenim görmek amacıyla yurt dışına öğrenci gönderilmektedir.

Başvurular REBUS (Resmî Burslu Öğrenci Sistemi – (http://rebus.meb.gov.tr) üzerinden yapılır. Adaylar başvuru yapmak için internette ilgili alana güvenlik kodu, T.C. kimlik numarası, kimlik seri numarası ile yakınının (eş, çocuk, anne veya baba) T.C. kimlik numarasını kullanarak sisteme girebileceklerdir.

İlan edilen lisansüstü öğrenim grupları için adayların tercihleri doğrultusunda, ilgili puan türünde en yüksek ALES puanına sahip olan adaydan başlanarak yerleştirilecek aday sayısının en fazla 3 (üç) katı kadar aday sözlü sınava çağrılmaktadır. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda son sıradaki adayla aynı puana sahip adaylar da sözlü sınava çağrılır.


YLYS Bursu Dil Şartı Var Mıdır?

Yurt dışında lisansüstü öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilerden İngilizce ve Almanca yeterli dil puanına sahip olmaları beklenir. Eğer yeterli dil seviyeniz yoksa istenilmesi halinde ve Bakanlığın uygun gördüğü takvim çerçevesinde yurt içinde 12 ay, yurt dışında en fazla 6 aya kadar yabancı dil öğrenimi izni verilebilecektir. İstenilen dil puanları:

Sınav Adı Seviye/Puan
TOEFL – IBT 70
TOEFL – CBT 21
TOEFL – PBT 548
CAE B
CPE C
FCE C
PEARSON PTE Akademik 50
IELTS 6.0
TELC Deutsch GmbH ve Diğer Almanca Sınavlar B2

YLSY Bursu Hangi Ülkeler İçin Geçerlidir?

Resmî burslu statüde öğrenim görmeye hak kazananlardan ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Çin, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Güney Afrika, Güney Kore, Hong Kong, Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsrail, İsveç, İsviçre, İtalya, Japonya, Kanada, Norveç, Singapur ve Yeni Zelanda öğrenim göreceklerin, esas öğrenimlerini görebileceği yükseköğretim kurumlarının; Times Higher Education (THE), Academic Ranking of World Universities (Shanghai) ve/veya QS World University Rankings-Top Universities tarafından yapılan dünya üniversite sıralamalarının herhangi birinde son 3 (üç) yıl içerisinde alan sıralamasında %60’lık dilim içerisinde bulunması gerekmektedir. Bu ülkeler ve sıralamalarda bulunmayan yükseköğretim kurumlarından alınacak kabullere ilişkin değerlendirme Bakanlıkça yapılacaktır.


YLSY Bursu Alan Öğrenciler Hangi Pozisyonlarda Çalışır?

Yurt dışındaki lisansüstü öğrenimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler adına yurt dışına gönderildikleri kurumlarda uzman, uzman yardımcısı, araştırma görevlisi, mühendis, biyolog, veteriner, mimar, istatistikçi, matematikçi, kimyager, fizikçi, avukat, eczacı, araştırmacı gibi kadrolara atanırlar. Atama yapılan kadrolar her yıl yayımlanan YLSY Kılavuzlarında ilan edilir.

Mecburi hizmet karşılığında yurt dışına gönderilenlerin yurt dışında lisansüstü eğitim amacıyla (yüksek lisans ve doktora) geçirdikleri sürelerin tamamı, Millet Eğitim Bakanlığınca belirlenen yurt dışında azami eğitim süresini geçmemek üzere, kademe ilerlemesine ve derece yükselmesine esas olacak şekilde değerlendirilir.

Öğrencilerin, yurt dışındaki öğrenimlerini tamamlandıktan sonra en geç iki ay içerisinde Millî Eğitim Bakanlığından görev talebinde bulunmaları gerekir. Atamalar, öğrenciler görev talebinde bulunduktan sonra en geç üç ay içerisinde yapılır. Atamalar yapılana kadar, öğrencilere yurt dışında ödenen aylık burs miktarının yarısı kadar burs ödenir.


YLSY Bursu Geri Ödemeli midir? 

Verilen burs karşılıklıdır. Bursun geri ödemesi şu şekilde yapılır:

  1. Yurt içinde resmî burslu statüde öğrenim gördüğü süre kadar,
  2. Yurt dışında resmî burslu veya kısmi burslu statüde öğrenim gördüğü sürenin iki katı kadar mecburi hizmetle yükümlü olacaklardır.

Öğrenciler, bu yükümlülüklerini adına öğrenim gördükleri yükseköğretim kurumları veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili kadrolarında yerine getireceklerdi.


👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu