KPSS

2022 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Konu Dağılımı (ÖSYM)

Günümüzde üniversite mezunlarının çoğu devletteki çalışma koşullarının ve maaş durumunun özel sektöre göre daha tatmin edici durumda olması nedeniyle KPSS girip memur olmayı hedefliyor. Üniversitelerin lisans programından mezun olan sınavdan alınan puana göre  açılan kadrolara başvuru yapabiliyorlar. KPSS, genel kültür ve genel yetenek olmak üzere iki ana kısımdan oluşur. Genel kültürde öğrencilerin daha çok bilgisi ölçülürken genel yetenekte ise okuduğunu anlama ve problem çözme yetenekleri ölçülmektedir. KPSS Lisans sınavında 60 genel yetenek, 60 genel kültür olmak üzere toplam 120 soru çıkmaktadır. 120 soru için adaylara verilen süre ise 130 dakikadır.

2022 KPSS Genel Kültür ve Genel Yetenek Konu Dağılımı

Genel Yetenek Soru Dağılımı

Genel yetenek sınavı Türkçe ve Matematik testlerinden meydana gelir. Matematik testinde geometri soruları da bulunmaktadır.
• Türkçe: 30 soru.
• Matematik – Geometri: 30 soru.
Türkçe ’de başarılı olmak için bol bol paragraf sorusu çözmenizi tavsiye ederim. Ağırlıklı olarak paragraf çıkmaktadır. Fakat dil bilgisini de asla ihmal etmemelisiniz. Çünkü sınava giren çoğu aday Türkçe ’de sadece paragrafa çalışıp dil bilgisini direkt olarak bırakıyor. Paragrafın yanında dil bilgisinde de mümkün olduğunca çok soruya doğru cevap verenler ise sıralamada rakiplerinin önüne geçiyor.
Matematikte ağırlıklı olarak problem soruları çıkmaktadır. Zaten sınava giren adayların birçoğu da problemlerde sıkıntı yaşar. KPSS hazırlık sürecinde zor kaynaklardan problem sorusu çözerek yapacağınız net sayısını artırabilirsiniz.


Genel Kültür Soru Dağılımı

Genel kültürde ise 4 dersten toplamda 60 soru çıkmaktadır. Bu dersler; tarih, coğrafya, vatandaşlık ve güncel bilgilerdir.
•Tarih: 25 soru.
•Coğrafya: 18 soru.
•Vatandaşlık: 9 soru.
•Güncel Bilgiler: 6 soru.
KPSS soru dağılımı bu şekildedir. KPSS’de hangi dersten kaç soru çıktığını öğrendiğimize göre gelin bir de KPSS konuları nelermiş göz atalım.

KPSS Lisans Türkçe Konuları

•Sözcüğün ve Söz gruplarının Anlamı
•Cümlenin Anlamı ve Yorumu
•Sözcük Türleri
•Sözcüğün Yapısı ve Ekler
•Cümlenin Ögeleri
•Cümlenin Türleri
•Ses Olayları
•Yazım Kuralları
•Noktalama İşaretleri
•Anlatım Bozukları
•Paragraf
•Paragrafta Anlatım Yolları, Biçimleri
•Sözel Muhakeme ve Mantık

KPSS Lisans Matematik Konuları

•Temel Kavramlar ve Çözümleme
•Bölme, Bölünebilme Kuralları
•Asal Çarpanlara Ayırma, OBEB, EKOK
•Rasyonel Sayılar ve Ondalık Sayılar
•Basit Eşitsizlikler
•Mutlak Değer
•Üslü Sayılar ve Köklü Sayılar
•Faktöriyel
•Çarpanlara Ayırma
•Oran ve Orantı
•Denklem Çözme
•Sayı Problemleri
•Kesir Problemleri
•Yaş Problemleri
•İşçi-Havuz Problemleri
•Hareket Problemleri
•Yüzde Kar – Zarar, Faiz Problemleri
•Karışım Problemleri
•Grafik Problemleri
•Kümeler ve İşlem
•Bağıntı ve Fonksiyon
•Modüler Aritmetik
•Permütasyon
•Kombinasyon ve Olasılık
•Sayısal Mantık ve Şekil Yetenek

KPSS Lisans Geometri Konuları

•Doğru Açılar
•Üçgende Açılar
•Üçgende Açı-Kenar Bağlantıları
•Özel Üçgenler
•Açıortay-Kenarortay Bağlantıları
•Üçgende Alan
•Üçgende Benzerlik
•Dörtgenler ve Çokgenler
•Çember ve Daire
•Analtik Geometri
•Katı Cisimler

KPSS Lisans Tarih Konuları

•İslamiyet’ten Önceki Türk Devletleri
•İlk Müslüman Türk Devletleri
•Osmanlı Devleti Siyaseti
•Osmanlı Devleti Kültür ve Uygarlık
•20. Yüzyılda Osmanlı
•Kurtuluş Savaşı Hazırlık Dönemi
•Kurtuluş Savaşı Cepheleri
•Devrim Tarihi
•Atatürk Dönemi İç ve Dış Politika
•Atatürk İlkeleri
•Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

KPSS Lisans Coğrafya Konuları

•Türkiye’ nin Fiziki Coğrafyası
•Türkiye’ nin Coğrafi Konumu
•Türkiye’ nin Yer şekilleri Su Örtüsü
•Türkiye’ nin İklimi ve Bitki Örtüsü
•Toprak, Doğa ve Çevre
•Türkiye’ ninBeşeri Coğrafyası
•Türkiye’ nin Ekonomik Coğrafyası
•Tarım, Hayvancılık ve Orman
•Madenler Ve Enerji Kaynakları
•Sanayi, Ticaret, Ulaşım ve Turizm
•Türkiye’nin Bölgeler Coğrafyası

KPSS Lisans Vatandaşlık Konuları

•Hukuka Giriş
•Anayasal Gelişmeler
•Genel Esaslar ve Temel Haklar
•Yasama, Yürütme, Yargı ve İdari Yapı
•Uluslararası Örgütler

KPSS Güncel Bilgi Konuları

Türkiye ve dünya ile ilgili genel, kültürel ve güncel sosyoekonomik konulardan 6 adet soru gelmektedir.


➡ KPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Başa dön tuşu