İlköğretim

6. Sınıfta Hangi Dersler Var? 2024-2025 – 6. Sınıfta Kaç Ders Var?

6. Sınıfta Hangi Dersler Var? 2024-2025 6. Sınıfta Kaç Ders Var?  Sorularının yanıtlarını arayan 6. sınıf öğrencileri için bu makalemizi hazırladık. 6. sınıf geçtiyseniz ve 6. sınıfta hangi dersler var, hangi ders kaç saat? olduğunu merak ediyorsanız bu makalemizde sorularınızın yanıtlarını öğrenebilirsiniz.

6. Sınıfta Hangi Dersler Var? 2024-2025

2024-2025 eğitim öğretim yılında MEB tarafından uygulanacak olan 6. sınıf müfredatı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım olmak üzere 10 zorunlu dersten oluşmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 6. sınıf öğrencileri için işlenecek ders saati maksimum 35 saat olarak belirlenmiştir. Bu derslerden 29 tanesi zorunlu derstir ve kalan 6 ders okul yönetimi tarafından belirlen seçmeli derstir.

6. Sınıf Zorunlu Dersler:

⇒ Türkçe: 6 saat

⇒ Matematik: 5 saat

⇒ Fen Bilimleri: 4 saat

⇒ Sosyal Bilgiler: 3 saat

⇒  İngilizce: 3 saat

⇒ Din Kültürü: 2 saat

⇒  Görsel Sanatlar: 1 saat

⇒  Müzik: 1 saat

⇒ Beden Eğitimi ve Spor: 2 saat

⇒ Bilişim Teknolojileri ve Yazılım: 2 saat

6. sınıf öğrencileri yukarıdaki tabloda göründüğü üzere haftada 29 saat zorunlu ders işlemektedir. Kalan 6 saat içinse seçmeli dersler aşağıdaki gibidir.

6. Sınıf Seçmeli Dersler:

⇒ Kur’an-ı Kerim

⇒ Peygamberimizin Hayatı

⇒ Temel Dinî Bilgiler

⇒ Yazarlık ve Yazma Becerileri

⇒ Yaşayan Diller ve Lehçeler

⇒ Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller)

⇒ Bilim Uygulamaları

⇒ Matematik Uygulamaları

⇒ Görsel Sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)

⇒ Müzik

⇒ Spor ve Fizikî Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)

⇒ Zekâ Oyunları

⇒ Halk Kültürü

⇒ “Şehrimiz …”

⇒ Medya Okuryazarlığı

⇒ Hukuk ve Adalet


ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
  1. Serbest etkinliklerin uygulanması velinin isteği doğrultusunda okul yönetiminin kararına bağlı olup zorunlu değildir.
  2. Okullarda seçmeli ders uygulaması konusunda esneklik sağlanacak ve her okul yönetimi kendi imkanları doğrultusunda çizelgenin seçmeli dersler bölümünde yer alan azami 10 dersten bir grup oluşturacaktır. Öğrenciler, kendi okullarında okul yönetimi tarafından oluşturulan gruptan derslerini seçecektir.
  3. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir.
  4. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları modüler bir yapıda oluşturulacaktır. Öğrenciler bu derslerden herhangi birini, 5-8. sınıf arasında herhangi bir sınıfta ya da sürekli olarak alabileceklerdir. Öğrenci, beşinci sınıftan itibaren programda seçmeli olarak yer alan bir dersi ilk kez sekizinci sınıfta alabileceği gibi, bu dersi beşinci sınıftan itibaren sürekli olarak seçebilir ya da herhangi bir sınıf düzeyinde başka bir alandan ders seçebilir.
  5. Öğretim programlarının uygulanmasında haftanın belirli bir günü/günleri altı (6) ders saatlik zaman dilimi “seçmeli ders saatleri” olarak belirlenir. Bu şekilde farklı sınıf düzeylerinde olup fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanır. Örneğin bir öğrenci Kur’an-ı Kerim dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyorsa ve henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrencilerin tercih haklarının karşılanması sağlanır.
  6. Sanat ve Spor grubunda yer alan Görsel Sanatlar, Müzik, Spor ve Fiziki Etkinlikler dersleri öğrencilerin tercihlerine bağlı olarak iki (2) ya da dört (4) ders saati olarak seçilebilir.
  7. Beşinci sınıfta Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersleri (20 ders saati) ile en az dört (4) ders saatlik seçmeli dersi tamamlamak kaydıyla, imkan ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı olarak on sekiz (18) ders saatine kadar yabancı dil dersi öğretimi yapılabilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenleri kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir.
  8. İsteyen okullarda on (10) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak okul yönetiminin kararıyla her türlü eğitici faaliyet uygulanabilir. (Örneğin sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler, yabancı dil vb.)

6. Sınıfta Kaç Ders Var?

2024-2025 eğitim öğretim yılında MEB tarafından uygulanacak olan 6. sınıf müfredatı Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, Sosyal Bilgiler, İngilizce, Din Kültürü, Görsel Sanatlar, Müzik, Beden Eğitimi ve Bilişim Teknolojileri ve Yazılım olmak üzere 10 zorunlu dersten oluşmaktadır. Zorunlu derslerin dışında 6 saat seçmeli ders vardır. Seçmeli dersler haftalık 2 saat olarak işlendiği için 6. sınıfta 13 ders vardır.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 6. Sınıf Online Deneme Sınavı Çöz (Türkiye Geneli)

👉 6. Sınıf Deneme Sınavı PDF (Cevap Anahtarlı) 

👉 6. Sınıf Bursluluk Sınavı Konuları 

👉 6. Sınıf Bursluluk Sınavı Çıkmış PDF İndir

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız


6. Sınıf Türkçe Konuları 2025 PDF

6. Sınıf Matematik Konuları 2025 PDF

6. Sınıf Fen Bilimleri Konuları 2025 PDF

6. Sınıf Sosyal Bilimler Konuları 2025 PDF

6. Sınıf İngilizce Konuları 2025 PDF

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu