Öğrenci Gazetesi

AÖF Sağlık Kurumları Mevzuatı Çıkmış Sorular ve Çalışma Notları

AÖF Sağlık Kurumları Mevzuatı Çıkmış Sorular ve Çalışma Notları. AÖF Sağlık Kurumları Mevzuatı sınavına hazırlanan öğrenciler için çalışma notları ve çıkmış soruları derledik. Listemizde yer alan AÖF  Sağlık Kurumları Mevzuatı çalışma notlarında bilmeniz gereken kısa bilgiler tanımlar içermektedir. Sınav öncesi notları okuyup soruları çözmeniz sınavda daha yüksek puan almanızı sağlayacaktır.

AÖF Sağlık Kurumları Mevzuatı Çalışma Notları

 1. “Özel Hastaneler Yönetmeliği” Türkiye’de yayımlanan, kamu ve çevre sağlığını ilgilendiren maddeler içeren kanun, yönetmelik ve tüzüklerimden biri değil.
 2. Yazılı olmayan örf ve adet hukuku ile mahkemelerin içtihatları ve bilimsel çalışmaların ürünü olan ve bilimsel içtihat olarak da adlandırılan hukuk kaynağına Doktrin denir.
 3.  Sağlık Bakanlığının sağlık sistemi yönetimi ve politika belirleme ile ilgili temel görevlerini yerine getirmek üzere 11 üye ile müsteşar ve yardımcılarından oluşan kurala Sağlık Politikaları Kurulu denir.
 4. Devlet birimleri tarafından düzenlenen, empoze edilen veya kontrol edilen bir risk paylaşım şekli olarak tanımlanabilen finansman tipine Sosyal sağlık sigortası denir.
 5. Devletin yetkili organları tarafından konulmuş yürürlükteki hukuk kurallarının tümüne Pozitif Hukuk denir
 6. Kamu ve çevre sağlığı ile ilgili mevzuatlardan. Genel Sağlığın Korunması Kanunu, anlamına gelen ve sağlıkla ilgili mevzuatın temelini oluşturan kanuna Umumi Hıfzıssıhha Kanunu denir.
 7. Sağlık kuruluşlarına verdikleri her bir hizmet için ayrı ayrı ödeme yapılan yönteme Fatura bedelinin ödenmesi yöntemi denir. .
 8. “Satın alma, depolama, ambar hizmetlerinin yürütülmesi Sağlık Bakanlığının görevlerinden sayılmaz.
 9. Sağlık hizmetlerinden yararlanabilmek için, genel sağlık sigortalısı veya bakmakta yükümlü olduğu kişiler tarafından ödenecek tutara Katılım payı denir.
 10. Türkiye’ deki tüm nüfus zorunlu olarak 2012 yılından itibaren Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır
 11. Sağlık hizmetlerinden katılım payı alınacak olanların açıklandığı kanun 5510 sayılı Kanun ‘dur.
 12. Finansman sistemini kazanç esasına dayalı sigorta primlerinin oluşturduğu sisteme Bismarck modeli sistem denir.
 13. Yatak başına ödeme” hizmet sunucularına yapılan ödeme yöntemlerinden değildir.
 14. Kamu Hastaneleri Birlikleri’nin en üst karar ve yürütme organı Genel Sekreterlik’ tir.
 15. Kişinin ruhen ve bedenen iyilik halinde olması amacıyla çıkarılan, yasal düzenlemeler ile çeşitli yasal düzenlemelerde yer alan ve sağlık ile ilgili hükümlerden oluşan mevzuata Sağlık mevzuatı denir.
 16. “Her bir varlığın görselliğinin değerlendirilmesi” finansal bilginin kullanıldığı alanlardan değildir.
 17. “177 hizmetleri” ilçe/belde hastanesi bünyesinde gerçekleştirilen hizmetlerden biri değildir.
 18. Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’ne göre bir cerrahi müdahale veya alet yardımı ile vücut yüzeyini geçerek vücut içine yerleştirilen tıbbi cihaza Cerrahi invaziv cihaz denir.
 19. Sağlık Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarında kurumla ilgili bilimsel ve idari konulan görüşmek ve karara bağlamak üzere kurulan bilimsel kurula Hastane Konseyi denir.
 20. Sağlık çalışanlarına mesleklerini icra ederken ortaya çıkan adli konularda mahkemelere görüş bildirmek için bilirkişi listesi belirlemek üzere kurulmuş olan Sağlık Bakanlığı Kurumuna Yüksek Sağlık Şurası denir.
 21. “Üniversite hastaneleri” Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği kapsamında yer alan sağlık kuruluşlarından biri değildir.
 22. Bireylerin gelecekte karşılaşabilecekleri sağlık risklerine karşılık, kendilerine ait banka hesaplarına önceden para yatırma ve bu parayı sadece sağlık harcamaları için kullanmaları esasına dayanan finansman yöntemine Tıbbi tasarruf hesabı denir.
 23. Genel Sağlık Sigortası kapsamında özel hastanelere yapılan ilave ödeme oranları açısından hastaneler aldıkları puana göre 5 sınıfa ayrılmıştır. “Personel devir oranı” sınıflandırma (puanlama) yapılırken kullanılan kriterlerden değildir.
 24. Denetim aşaması” bir kanunun yapılış aşamalarından değildir.
 25. Kalp, karaciğer, akciğer, böbrek ve pankreas nakli yapan merkezlerin taşıması gereken şartlar belirleyen düzenlemeye Organ Nakli Merkezleri Yönergesi.


Sağlık Kurumları Mevzuatı Çıkmış Sorular PDF

Aşağıdaki bağlantıları kullanarak Sağlık Kurumları Mevzuatı Çıkmış Sorular PDF dosyalarına ulaşabilirsiniz.

Güncelleniyor…


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu