Sıradaki içerik:

Yazılım Mühendisi Nasıl Olunur?

Çevre Mühendisi Nedir? Ne İş Yapar?

avatar

admin

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Çevre Mühendisliği; çevre sağlığı problemlerinin çözümünde teori ve pratiğin öğretildiği, doğanın gittikçe tükenen kaynaklarını korumak, verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve doğayı insanın etkisinden, insan sağlığını da kirlenen çevrenin etkilerinden korumak adına araştırma ve teknoloji geliştirme yapan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları ile de yakından ilgili olan çevre mühendisliği, mikrobiyal yakıt hücreleri ve biyogazdan enerji üretimi gibi konularla da ilgilenmektedir. Çevresel sorunların çözümü için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanır; çözüm önerilerinde bulunur ve uygular.

Çevre mühendisliği;
• Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması
• Bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi
• Çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
konusunda çalışmalar gerçekleştiren mühendislik dalıdır.

Çevre Mühendisliği Ne Değildir ?

• Park, bahçe düzenlemek
• Ağaç dikmek
• Çiçek sulamak
değildir.
Çevre Mühendisi Olmak İsteyenlerin Nitelikleri Nelerdir?
• Analizlerinde dikkatli ve detaycı yaklaşımlar sergilemek,
• Araştırmaya meraklı ve yaratıcı yönü güçlü olmak,
• Çözüm üretebilme becerisine sahip olmak,
• Güçlü yazılı ve sözlü iletişim becerisi sergilemek,
• İşbirliği ve takım çalışması becerisi sergilemek,
• Mesleki etik ve sorumluluk bilincine sahip olmak,
• Mesleki gelişim ve yeniliklere açık olmak.

Çevre Mühendislerinin Görevleri Nelerdir?

• Bilimsel verilerin analizini yapar ve raporlar hazırlar.
• Çevresel araştırmalar yapar.
• Çevresel planları çözmek adına sosyolog, ekonomist, mimar, çevre bilimci ve mühendislerle işbirliği yapar.
Çevre ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası yayınları takip eder. Uygulanma aşamasında öncülük yapar.
• Çevre politikaları ve standartları hakkında devlet kurumlarını ve endüstrileri bilgilendirir.
• Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi adına gerekli kontrol sistemlerini tasarlar.
• Farklı çevresel kesimlerden numuneler alır. Analizler yapar. Değerlendirme çalışmaları hazırlar.
• İşletme aşamasında ise gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
• Raporlar hazırlayarak strateji ve eylem planları geliştirir.
• Planlamalarını yapar.
• Yerleşim merkezlerinde yer alan yağmur suyu, su ve kanalizasyon şebekelerini insan sağlığına uygun bir şekilde tasarlar.

Çevre Mühendislerinin Çalışma Alanları Nelerdir?

• Arıtılmış atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi, olası etkilerinin araştırılması,
• Çevre yönetimi ve planlaması,
• Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
• Hava kirliliği ve kontrolü,
• İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi
• İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,
• Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemleri,
• Risk analizi ve değerlendirilmesi,
• Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi,
• Tehlikeli ve zararlı atıkların bertarafı,
• Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması,
olarak sıralanmaktadır.
Çevre Mühendisliğinin İş Olanakları Nelerdir?
• Belediyelerde,
• Danışmanlık firmalarında,
• Fabrikalarda ,
• İnşaat firmalarında,
• İlgili bakanlıklarda,
• Kalite kontrol birimlerinde,
• Su arıtma tesislerinde,
çalışma imkânları vardır.
Ayrıca ÇED danışmanlığı yapabilirler. Fabrikalarda çevre danışmanlıkları yapabilir ve atıkların yönlendirilmesinde görev alabilirler. Bunların yanında Çevre Mühendisleri bireysel olarak mühendislik büroları açarak; teknik eğitim, içme suyu ve atık su arıtma sistemleri, teknik raporlar, baca gazı alanlarında işlemler yapabilir.

Çevre Mühendislerinin Maaşları Ne Kadardır?

Çevre Mühendisi maaşları tecrübeye ve çalışılan yere göre değişiklik göstermektedir 2020 yılı itibariyle ortalama 5.000 TL – 7.000 TL arasındadır. Yurtdışı görevlendirmeleri, ek mesai ücretleri, çalışılan kurumdaki farklı ek ödenekler gibi değişkenlerden dolayı bu rakamlardan biraz daha fazla maaş alınabilmektedir fakat yine belirtelim ortalama olarak yeni başlayan bir çevre mühendisi maaşı 5.800 TL civarlarındadır

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli