Üniversite

Çevre Mühendisi Nedir? Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Çevre Mühendisi Nedir? Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?. Çevre Mühendisi, doğal kaynakların en iyi şekilde kullanılması, üretim ve tüketim faaliyetlerinin insan sağlığına, refahına ve doğal dengeye zarar vermeyecek şekilde planlanması için çalışan bir mühendislik dalıdır. Çevre mühendisleri, doğal kaynakların kirlenmesine neden olan etkenleri kontrol eder, yok eder ve insan sağlığına uygun çevre koşullarının oluşturulmasına katkıda bulunurlar.

Çevre Mühendisi Nedir?

Çevre Mühendisliği; çevre sağlığı problemlerinin çözümünde teori ve pratiğin öğretildiği, doğanın gittikçe tükenen kaynaklarını korumak, verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak ve doğayı insanın etkisinden, insan sağlığını da kirlenen çevrenin etkilerinden korumak adına araştırma ve teknoloji geliştirme yapan bir mühendislik dalıdır. Ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları ile de yakından ilgili olan çevre mühendisliği, mikrobiyal yakıt hücreleri ve biyogazdan enerji üretimi gibi konularla da ilgilenmektedir. Çevresel sorunların çözümü için bilim ve teknolojinin olanaklarını kullanır; çözüm önerilerinde bulunur ve uygular.

Çevre mühendisliği;

 • Hava, su, toprak gibi doğal kaynakların en iyi biçimde kullanılması
 • Bunların kirlenmesine neden olan etkenlerin kaynaklarında kontrolü ve giderilmesi
 • Çevre kirliliğini engelleyerek sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması
  konusunda çalışmalar gerçekleştiren mühendislik dalıdır.

Çevre Mühendisi Ne İş Yapar?

Çevre mühendisi, doğal kaynakların korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve çevre kalitesinin iyileştirilmesi konularında çalışan bir mühendislik profesyonelidir. Çevre mühendisliği, su ve hava kirliliği kontrolü, atık yönetimi, sürdürülebilir tasarım, toprak koruma ve çevresel sürdürülebilirlik gibi geniş bir yelpazede konuları kapsar. Bu alanda çalışan mühendisler, çevresel sorunların çözümü için bilimsel ve mühendislik prensiplerini uygularlar.

Çevre mühendislerinin temel görevleri:

 • Bilimsel verilerin analizini yapar ve raporlar hazırlar.
 • Çevresel araştırmalar yapar.
 • Çevresel planları çözmek adına sosyolog, ekonomist, mimar, çevre bilimci ve mühendislerle işbirliği yapar.
 • Çevre ile ilgili hem ulusal hem de uluslararası yayınları takip eder. Uygulanma aşamasında öncülük yapar.
 • Çevre politikaları ve standartları hakkında devlet kurumlarını ve endüstrileri bilgilendirir.
 • Endüstriyel kirlenmenin önlenmesi adına gerekli kontrol sistemlerini tasarlar.
 • Farklı çevresel kesimlerden numuneler alır. Analizler yapar. Değerlendirme çalışmaları hazırlar.
 • İşletme aşamasında ise gerekli önlemlerin alınmasını sağlar.
 • Raporlar hazırlayarak strateji ve eylem planları geliştirir.
 • Planlamalarını yapar.
 • Yerleşim merkezlerinde yer alan yağmur suyu, su ve kanalizasyon şebekelerini insan sağlığına uygun bir şekilde tasarlar.

Çevre Mühendisi Çalışma Alanları

Çevre mühendisleri, kamu ve özel sektörde, çeşitli kurum ve kuruluşlarda çalışabilirler:

 • Belediyeler ve Hükümet Kurumları: Şehir planlama, çevre koruma ajansları ve su idareleri gibi kurumlar.
 • Danışmanlık Firmaları: Çevresel danışmanlık hizmetleri sunan firmalar.
 • Sanayi Tesisleri: Üretim süreçlerinin çevresel etkilerini azaltmak ve çevre mevzuatına uyum sağlamak için çalışan tesisler.
 • Araştırma Kurumları ve Üniversiteler: Çevre teknolojileri ve politikaları üzerine araştırma yapan akademik kurumlar.

Çevre Mühendislerinin Çalışma Alanları

 • Arıtılmış atıksuların alıcı ortama deşarj edilmesi, olası etkilerinin araştırılması,
 • Çevre yönetimi ve planlaması,
 • Evsel ve endüstriyel atıksu arıtma tesislerinin sistem seçimi, projelendirilmesi, inşaatı ve işletilmesi,
 • Hava kirliliği ve kontrolü,
 • İçme suyu temini, su kaynaklarının kirlenmeye karşı korunması, iletimi ve arıtma tesislerinin projelendirilmesi
 • İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu şebekesi projelendirilmesi ve inşaatı,
 • Katı atıkların toplama, taşıma, depolama, yeniden kazanım ve bertaraf işlemleri,
 • Risk analizi ve değerlendirilmesi,
 • Sanayi ve altyapı yatırımları için çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporunun hazırlanması ve sürecin takibi,
 • Tehlikeli ve zararlı atıkların bertarafı,
 • Toprak ve yeraltı su kaynaklarının kirliliğe karşı korunması, olarak sıralanmaktadır.
 • Belediyelerde,
 • Danışmanlık firmalarında,
 • Fabrikalarda ,
 • İnşaat firmalarında,
 • İlgili bakanlıklarda,
 • Kalite kontrol birimlerinde,
 • Su arıtma tesislerinde, çalışma imkânları vardır.

Ayrıca ÇED danışmanlığı yapabilirler. Fabrikalarda çevre danışmanlıkları yapabilir ve atıkların yönlendirilmesinde görev alabilirler. Bunların yanında Çevre Mühendisleri bireysel olarak mühendislik büroları açarak; teknik eğitim, içme suyu ve atık su arıtma sistemleri, teknik raporlar, baca gazı alanlarında işlemler yapabilir.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 Biyoteknoloji Uzmanları Ne İş Yapar?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu