Üniversite

Uzman Öğretmen Nasıl Olunur? Uzman Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

Uzman Öğretmen Nasıl Olunur? Uzman Öğretmen Olma Şartları Nelerdir? 2005 yılında yayınlanan ‘’Öğretmenlik Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği’’ ile öğretmenlik aday öğretmenlik döneminden sonra ‘‘Öğretmenlik’’, ‘’uzman öğretmenlik’’ ve ‘‘Başöğretmenlik’’ olarak üçe ayrıldı. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen kadrosu içinde ‘’Uzman öğretmenlik’’ için yüzde  20  ‘’Başöğretmenlik’’ için yüzde 10 ile  sınırlandırdı. Uzman Öğretmenlik için öğretmenlikte 7 yıl, ‘’Başöğretmenlik’’ için ise ‘’Uzman Öğretmenlik’’ te 6 yıl şartı aranmaktadır.

Uzman Öğretmen Nasıl Olunur?

Öğretmenin kariyerini performans etkileyecek. Öğretmenler, kariyer basamaklarını sınavla değil, öğrencilerinin verdiği notlarla tırmanacak.

Öğretmenliği kariyer mesleğine dönüştürmekte ısrarlı olan Milli Eğitim Bakanlığı, “uzman” ve “başöğretmen” statüleri için yeni düzenlemeye gitti. Kariyer sisteminin performans değerlendirmesine dahil edilmesi ile öğrenci ve velilerden tam puan alamayan öğretmenler artık meslekte yükselemeyecek.

MEB, 2005 yılında öğretmenliğin kariyer mesleğine dönüştürülmesi için başlattığı sürece geri döndü. Bakanlık 13 yıl önce hazırladığı yönetmelik ve sadece bir defa yapılan sınavla öğretmenlere aday, uzman ve başöğretmen unvanlarının verdiği kariyer uygulamasını için yeniden harekete geçti. Öğretmen Strateji Belgesi’nde öngörülen yeni kariyer basamakları, performans değerlendirme sistemi yönetmeliğine dahil edildi. Öğretmenler artık sınavla aldıkları notlar yerine öğrencilerinin notları ile kariyer basamaklarını yükselecek.

Bakanlık, 13 yıl önce hazırlanan “Kariyer Basamaklarında Yükselme Yönetmeliği” ile 2006’da yapılan sınavın ardından öğretmenlere uzman ve başöğretmen unvanları verdi. O dönem verilen unvanlarla ‘terfi’ alan öğretmenlere hala ek ödemeler yapan bakanlık, yoğun tepki çeken ve AYM’ye taşınan sınavı bir daha tekrarlamadı. Yönetmelikteki “öğretmen kadro sayısı içinde uzman öğretmen oranı yüzde 20, başöğretmen oranı yüzde 10’dur” hükmüne karşın, süreç içinde uygulama 5 Milli Eğitim Bakanı eskitse de adım atılamadı. Uygulama kapsamında şu an 1 milyona yakın öğretmenin göreve devam ettiği MEB’de daha önce belirlenmiş 400’e yakın başöğretmen, 100 bine yakın uzman öğretmenin bulunması da kontenjanların ne kadar gerisinde kalındığını da gösterdi.

Basamak sistemi, Öğretmen Strateji Belgesi’nde yeniden gündeme getirilirken, MEB 2018 sonuna kadar öğretmenlerin, gönüllü faaliyetleri ile okul dışı çalışmaları, yapılacak sınavlar, öğretmen akademileri’nde alınacak eğitimler ve öğrenci başarıları gibi ölçütlerle yeni bir kariyer sistemi oluşturmayı hedefledi. Bakanlığın en büyük kriterini ise performans değerlendirme sistemi oluşturdu. MEB’in yönetmelik taslağına göre, yeni sistemde uzman öğretmenlik için son 8 yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az dördünün A başarı düzeyinde, başöğretmenlik için de son 14 yılda yapılan performans değerlendirmelerinden az yedisinin A başarı düzeyinde olması şartını arayacak. A düzeyi 90-100 puan aralığına denk gelmesi ve performans sisteminde öğrenci ve velilerin notunun yüzde 30 oranında belirlenmesinden kaynaklı, öğrencilerin onay vermediği öğretmenler meslekte yükselemeyecek.


Uzman Öğretmen Olma Şartları Nelerdir?

Öğretmenlere Performans Değerlendirmesini İçeren Yönetmelik Taslağına Göre; Öğretmenler 4 Yılda Bir Sınava Tabi Tutulacak.

MADDE 29 – (1) Öğretmenlerin başarı düzeyi, nihai performans değerlendirme puanı;

  1. a)90-100 puan arasında olanlar için (A) düzeyi.
  2. b)76-89 puan arasında olanlar için (B) düzeyi,
  3. c)60-75 puan arasında olanlar için (C) düzeyi,
  4. d)0-59 puan arasında olanlar için (D) düzeyi
    olarak belirlenir.

Performans Puanının Kullanılması

MADDE 30

1) Performans değerlendirme sonucunda öğretmenlerin sahip oldukları haşan düzeylerine göre kişisel ve mesleki gelişimlerinde ihtiyaç duyulan alanlara yönelik öncelikle “D” başarı düzeyinde yer alan öğretmenlerden başlanarak sırayla “C ve B” başarı düzeylerindeki öğretmenler merkezi/mahalli olarak düzenlenen yüz yüze veya uzaktan hizmet içi eğitime alınırlar.

2) Performansın iyileştirilmesine yönelik olarak yapılacak hizmet içi eğitimler ve eğitim sonucu yapılacak sınavlar il millî eğitim müdürlükleri tarafından yürütülür.

3) Performans değerlendirmesine göre öğretmenin sahip olduğu puanlar;

a) En az bir defa Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, son dört yılın aritmetik ortalaması alındığında “A” başarı düzeyinde olan öğretmenlere, son görev yaptıktan hizmet alanının, hizmet puanının %50’si kadar ek hizmet puanı verilmesinde,

b) En az bir defa Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, son dört yılın aritmetik ortalaması A başarı düzeyinde olan öğretmenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesi birinci fıkrası uyannea Başarı Belgesinin verilmesinde bir kriter olarak kullanılmasında

c) Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesi için gereken yıllık performans değerlendirme puanlarının hesaplanmasında kullanılacaktır.

d) En az bir defa Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, son dört yılın aritmetik ortalaması alındığında “A” başarı düzeyinde olan öğretmenlere, son görev yaptıktan hizmet alanının, hizmet puanının %50’si kadar ek hizmet puanı verilmesinde,

e) En az bir defa Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, son dört yılın aritmetik ortalaması A başarı düzeyinde olan öğretmenlere 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 122. Maddesi birinci fıkrası uyarınca Başarı Belgesinin verilmesinde bir kriter olarak kullanılmasında,

f) Sözleşmeli öğretmenlerin sözleşmelerinin yenilenmesi için gereken yıllık performans değerlendirme puanlarının hesaplanmasında kullanılacaktır.

4) Üçüncü fıkra kapsamında ek hizmet puanı ve başan belgesini almayı hak eden öğretmenin, ek hizmet puanı ve başarı belgesini yeniden alabilmesi için aynı süreyi tekrar tamamlayıp yeterli ortalama puana sahip olması gerekmektedir.

5) Müdürlük, müdür yardımcılığı, yurtdışı öğretmenliği, başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik değerlendirmesi için en az bir defa Öğretmenlik Mesleği Yeterlikleri Sınavına girmiş olma şartıyla, adaylık dâhil;

a) Kurum müdürlüğü için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az ikisinin A başarı düzeyinde,

b) Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler Lisesi kurum müdürlüğü için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az ikisinin A başan düzeyinde,

c) Kurum müdür yardımcılığı için son iki yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az birinin A başarı düzeyinde,

Yurtdışı öğretmenlik için son dört yılda yapılan performans değerlendirmelerinden en az ikisinin A başarı düzeyinde

  1. Uzman öğretmenlik için son sekiz yılda yapılan perfonnans değerlendirmelerinden en az dördünün A başarı düzeyinde,
  2. Başöğretmenlik için son on dört yılda yapılan perfonnans değerlendirmelerinden en az yedisinin A başarı düzeyinde olması gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir  👇

👉 MEB Uzman Öğretmenlik Çalışma Kitabı PDF İndir

👉 Uzman Öğretmenlik Sınav Konuları ve Soru Dağılımı

👉 Uzman Öğretmenlik Ders Notları PDF İndir

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu