Öğrenci Gazetesi

Dikey Geçiş Sınavı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler 2024

Dikey Geçiş Sınavı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler 2024. Dikey geçiş sınavı (DGS), ön lisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları ya da ön lisans diploması veren 2 yıllık meslek yüksek okullarından mezun olabilecek durumda olan adaylar, belirli şartları yerine getirdikleri takdirde, mezunu oldukları üniversitenin veya diğer üniversitelerin, alanlarıyla ilgili 4 yıllık programlarına ÖSYM’ce yapılan “Dikey geçiş sınavını (DGS) kazanmak koşuluyla geçiş yapabilir ve o bölümün lisans diplomasını alabilirler.

Dikey Geçiş Sınavı Hakkında Tüm Bilinmesi Gerekenler

DGS’de sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. Sınav süresi 140 dakikadır. YGS’ nin aksine bir mantık ve yetenek ölçme sınavı olan DGS bu yönüyle ALES ile benzerlik göstermektedir. Her üniversitenin %10 kontenjan açması zorunludur. (Her bölüm için 5 ile 10 kişi) DGS’de tercihler sınava girmeden önce yapılırdı, 2009 ilkbaharında çıkan yasayla sınavdan sonra yapılma kararı alındı. DGS’de en fazla 8 tercih yapabilirken bu rakam 18’e çıkarıldı. Şu an 30 tercih yapılmaktadır.

Lisans öğrenimine başlama hakkı elde eden öğrencilere üniversitelerince Lisans Öğrenimlerine Hazırlık Programı uygulanır. Bu programda öğrenciye birinci ve ikinci sınıfından eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur.

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin aldıkları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi iki yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarıyla tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır. Programda aldığı toplam ders kredilerinin en az % 80’inden başarılı olan öğrenciler, başarısız oldukları dersleri ilerleyen dönemlerde almak kaydıyla, üçüncü sınıfa kaydedilirler.

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programında almakla zorunlu olduğu ders kredileri toplamının % 20’sinden daha fazlasından başarısız olan öğrencinin üniversite ile ilişiği kesilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulayan Açık öğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar. Yabancı Dil Hazırlık Sınıfında başarısız olarak ilişiği kesilen öğrenciler, Türkçe eğitim yapan aynı adlı yüksek öğretim programlarına ÖSYM’ ce yerleştirilebilir,

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan Açık öğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez ancak Açık öğretimin intibak programında okuyanların askerliği ertelenmez. 2011 Yılında yapılan değişiklik ile artık DGS sınavını kazan öğrencilerin hazırlık (İntibak) döneminde zayıf almalarından dolayı öğrencilikten atılma durumu söz konusu değildir. Ön lisans mezunu olanlar DGS’ye girmeden AÖF (Açık öğretim)’nin lisans bölümlerine sınavsız olarak doğrudan veya intibak programıyla kayıt yaptırabilirler idi,2016 yılında artık bu da değişti AÖF için artık DGS ye girme şartı getirildi.

 • DGS ile geçiş her üniversitenin %10 kontenjan açması zorunludur. (Her bölüm için 05-10 kişi arası)yeni yapılan tüzük değişikliği ile kontenjanlar 19000 civarına çıkarılmıştır.
 • DGS’de ek yerleştirme 2009 yılı sınavı itibariyle vardır.
 • 2009 yılından itibaren DGS de tercihler sınavdan sonra yapılır.
 • 2009 yılından itibaren DGS de en fazla 18 tercih yapılır. Şu an 30 tercih yapılmaktadır.
 • AÖBP ’nin sınava etkisi önemlidir.
 • ÖSYM’ nin yaptığı yaklaşık 100’e yakın sınavdan en kolay olanıdır.
 • 50 sözel 50 matematik sorusu sorulmaktadır. Her iki bölüm içinde 10’ar tane mantık sorusu bulunmaktadır.
 • Sınav sonuçlarının açıklanma süresi 1 aydır.
 • Son yapılan değişiklikler ile intibak senesi ve okuldan atılma durumu kaldırılmıştır. Ancak üniversitelerin dikey geçiş yapan öğrencilere nasıl bir uygulama yapacağı netlik kazanmamış.
 • Sayısal ve sözel bölümde çıkan mantık soruları, öğrencilerin en çok zorlandığı kısım olarak görülmektedir.

Ağırlıklı Ön lisans Başarı Puanı

Bölümünü iyi dereceyle bitirenler 80, orta sıralarda bitirenler 65, son sıralarda bitirenler 50 olarak girebilir.

Lisans öğrenimine hazırlık programı ile ilgili kurallar nelerdir?

Lisans öğrenimine hazırlık programında öğrenci birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlardaki dersleri tamamlar. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının
süresi iki yarıyıldır. Ancak öğrencilerin okudukları derslerin özellikleri, yıllık ders programları, öğretim elemanları ve hazırlık programındaki durumları dikkate alınarak Lisans Öğrenimine Hazırlık Programının süresi istisnai olarak bir yarıyıl daha uzatılabilir. Lisans Öğrenimine Hazırlık Programını başarı ile tamamlayan öğrencilerin üniversitelerin üçüncü sınıfına kayıtları yapılır, başarısız olanların ise üniversite ile ilişiği kesilir.

Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı uygulanan Açık öğretim lisans programlarında başarısız olanların üniversite ile ilişiği kesilmez. Yabancı dille öğretim yapılan programlarda öğrencilerin, Lisans Öğrenimine Hazırlık Programına başlayabilmeleri için üniversitenin yapacağı yabancı dil muafiyet sınavını geçmeleri veya yabancı dil hazırlık sınıfına devam ederek başarılı olmaları gerekir. Yabancı dil hazırlık programı süresince öğrenci, ilgili üniversitenin öğretim ve sınav yönetmeliğine tabi olur. Üniversite yönetmeliğine göre başarılı olamayan öğrencilerin üniversite ile ilişkisi kesilir. Gerek yabancı dil hazırlık eğitimi ve gerekse Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı süresinde öğrenciler tüm öğrencilik haklarından aynen yararlanırlar

Aynı programı tercih etmiş olan adayların DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili AÖBP yüksek olana öncelik verilecektir.


DGS Puanı Nasıl Hesaplanır?

Yetenek testinin sayısal ve sözel bölümleri ayrı olmak üzere, adayların testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Tüm adayların sayısal ve sözel bölümlerin her birinden aldıkları ham puanların ortalaması venstandart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal Standart Puan ve Sözel Standart Puan hesaplanacaktır.


Ön lisans Başarı Puanı Nasıl Hesaplanır?

DGS’ye başvuran adaylardan her biri için ön lisans öğrenimindeki akademik ortalama göz önünde tutularak bir Ön lisans Başarı Puanı (ÖBP) hesaplanacaktır.

 • Adayların Ön lisans Başarı Puanlarının (ÖBP) hesaplanmasında ön lisans programında almış oldukları notların ortalamasından meydana gelen akademik ortalama esas alınacaktır.
 • Ön lisans programlarından mezun olabilecek adaylar, DGS’ye başvursun veya başvurmasın akademik ortalamaları mezun oldukları ön lisans programlarından toplanacak ve mezun olunan her program ayrı olmak üzere bu akademik ortalamaların ortalama ve standart sapmaları hesaplanacaktır. Bu ortalama ve standart sapmalar kullanılarak adayların akademik ortalamaları, ortalaması 50 standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Bu standart puanlar ilgili öğretim yılında mezun olabilecek adayların ön lisans başarı puanlarını oluşturacaktır.
 • İlgili yılda bir ön lisans programından mezun olanların sayısı 5’ten az ise ve daha önceki öğretim yıllarında kendi programlarına ait hesaplanmış bir ortalama bulunuyorsa bu adayların başarı puanlarının hesabında ortalamanın bulunduğu öğretim yılına ait ortalama ve standart sapmalar kullanılacaktır.

Dikey Geçiş Sınavı İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular

 1.  4 yıllık üniversite okuyorum 2. yılını başarıyla tamamladım.2 yıllık diploma aldım ve DGS‟ye başvuru yapabilir miyim?
  CEVAP: Hayır. Çünkü DGS‟ye 2 yıllık Meslek Yüksek Okulu mezunları ve mezun olabilecek durumdaki adaylar başvuru yapabilirler.
 2.  DGS’ye girmek istiyorum ama son sınıf öğrencisiyim, stajımı tamamlayamadığım halde başvuru yapabilir miyim?
  CEVAP: Yükseköğretim programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş(olma) şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvurabilir.
 3. Ön lisans okuyorum, sınıfta kaldım. DGS’ ye girmeme engel mi?
  CEVAP: Hayır engel değildir. Son sınıf öğrencisi veya mezunsanız sınava girebilirsiniz. (Okulu kaç yılda bitirdiğiniz önemli değildir.)
 4. PMYO mezunları DGS ile lisans tamamlayabilir mi?
  CEVAP: DGS Kılavuzu Tablo 3‟ te yer almadığından DGS ye başvuru yapılamaz.
 5. DGS de Sözel Bölümü, Sayısal Bölüme; Sayısal Bölümü de Sözel Bölüme işaretledim. Bu yanlışlığı nasıl düzeltebilirim?
  CEVAP: Cevap kâğıtları optik okuyucular tarafından okunmaktadır, elle müdahale mümkün değildir.
 6. DGS de örgün işletme bölümüne yerleştim ve kayıt yaptırdım. Aynı sene içerisinde açık öğretim sınavsız lisans tamamlama olarak yine işletme bölümüne kayıt yaptırdım. Şu an bir açık öğretim ve bir de örgün öğretim okuyorum. Okuduğum bölümlerin ikisi de aynı bölüm olduğundan bu durum ileride benim için bir sorun yaratır mı?
  CEVAP: Bir aday aynı anda hem örgün öğretim hem açık öğretim okuyabilir.
 7. DGS tercihlerinde bir yükseköğretim programlarına yerleştirildim. DGS ek tercihlerinde tercih yapabilir miyim?
  CEVAP: DGS Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, DGS‟ye girmiş ve DGS merkezi yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.
 8. DGS tercihlerinde yerleştirildim fakat gitmeyeceğim. Seneye ÖSYS sınavına girersem puanım düşer mi?
  CEVAP: DGS ile ÖSYS farklı sınavlar birbirini etkilemezler.
 9. DGS tercih sonuçları neden çok geç sürede açıklanıyor?
  CEVAP: ÖSYM yaptığı tüm sınav ve yerleştirme sonuçlarını en kısa zamanda açıklamayı hedeflemektedir. Lütfen ÖSYM (www.osym.gov.tr) adresinden takip ediniz.
 10. DGS ek tercih tarihleri ne zaman? Ek tercih işlemleri kesin yapılır mı?
  CEVAP: DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılır.
 11. DGS sınav sonucuma itiraz etmiştim, dilekçemi göndereli uzun zaman olmasına rağmen tarafıma henüz dilekçe cevabım gönderilmedi. Dilekçelere cevap süresi neden bu kadar uzun?
  CEVAP: Merkezimize gelen dilekçelere ÖSYM ye evrak giriş tarihlerine göre işlem yapılmaktadır.
 12. Geçen yıl DGS ye girdim. Bu yıl paramı yatırdım tekrar başvuru yapacak mıyım?
  CEVAP: Evet. Başvuru merkezinden ya da bireysel olarak ÖSYM İnternet sitesi üzerinden yapmanız gerekmektedir.
 13. DGS ye bir kez girdim tekrar girebilir miyim? Süre sınırlaması var mı?
  CEVAP: Ön lisans diplomanız olduğu sürece sınava girebilirsiniz. Sınırlama yoktur.
 14. 5 yıl önce ön lisans programından mezun oldum. Bu yıl hem YGS ye hem DGS ye başvuru yaptım. Puanımda düşme olur mu ya da ikisini birden kullanabilir miyim?
  CEVAP: Puanınızda düşme olmaz, kullanabilirsiniz.
 15. Mezun olma kriterleri nelerdir? DGS için önemli midir?
  CEVAP: Mezun olabilecek durumdaki adayın (mezuniyet bilgileri başvuru sırasında belli olmadığından) notunu, not sistemini, mezuniyet tarihini ve alanını o yıl ilgili meslek yüksekokulundan alınmaktadır. Ön lisans başarı puanı hesaplanabilmesi için bu bilgilerin alınması gerekmektedir.
 16. Kendi adres ilimden hariç başka bir ilde sınava girebilir miyim?
  CEVAP: İlgili sınavın güncel kılavuzuna bakmanız gerekmektedir.
 17. 2 yıllık İlahiyat ön lisans mezunuyum. DGS ye başvurabilir miyim?
  CEVAP: Evet.
 18. DGS ye bireysel olarak İnternet üzerinden başvuru yaptıktan sonra belgemi gidip onaylatacak mıyım?
  CEVAP: Hayır, onaylatmanıza gerek yoktur.
 19. Çocuk Gelişimi mezunuyum. DGS ye başvurabilir miyim?
  CEVAP: Ön lisans diplomanız varsa başvurabilirsiniz.
 20. DGS üniversite kontenjanları bu sene için arttırıldı mı?
  CEVAP: YÖK tarafından belirlenen kontenjanlar DGS kılavuzunda yayınlanmaktadır. Kontenjanlar; üniversiteye, bölüme göre her yıl değişebilir.
 21. Ön lisans 2. sınıf öğrencisiyim. Okulum bir dönem uzadı, bu sene DGS ye girebilir miyim?
  CEVAP: Mezun olabilecek durumdaysanız girebilirsiniz.
 22. DGS ye başvuracağım fakat okulumun ismi değişti. Diplomamda eski ismi yazıyor, hangisini yazacağım?
  CEVAP: Kılavuzda okulunuzun eski adı varsa onu yoksa yeni adını yazıyorsunuz.
 23. Ön lisans son sınıf öğrencisiyim DGS ye gireceğim. Akademik not ortalama kısmına ne yazacağım?
  CEVAP: Mezun olmadığınız için boş bırakıyorsunuz.
 24. Astsubay MYO mezunuyum. DGS „ye başvuru yapabilir miyim?
  CEVAP: Kılavuzda okulunuzun kodu varsa başvuru yapabilirsiniz.
 25. Diploma ya da geçici mezuniyet belgem yok. DGS ye başvuru yapabilir miyim?
  CEVAP: Belgenizin olması gerekiyor.
 26. Kaç defa DGS „ye girme hakkım var?
  CEVAP: Belirli bir sınırlama yok.
 27. Geçen yıl DGS ile yerleştim, bölümümü değiştirmek istiyorum. DGS „ye girebilir miyim?
  CEVAP: DGS ile bölüm değişikliği yapamazsınız, yatay geçiş için üniversiteler ile görüşmeniz gerekmektedir.
 28. DGS ye yerleştiğimizde 3. sınıftan devam edebilir miyim?
  CEVAP: Yerleştiğiniz okul tarafından hangi döneme intibakınız yapılırsa o sınıftan başlarsınız.
 29. Açık öğretim ön lisans okuyorum DGS ye girebilir miyim?
  CEVAP: Evet. Girebilirsiniz.
 30. İLİTAM(İlahiyat lisans tamamlama)okumak istiyorum, DGS‟ ye girmem gerekiyor mu?
  CEVAP: Evet.
 31. DGS aday başvuru formumu nereden alabilirim?
  CEVAP: ÖSYM İnternet (www.osym.gov.tr) sayfasından başvurular kısmından edinebilirsiniz.
 32. DGS de kaç tane tercih hakkı var?
  CEVAP: 30 tercih hakkı bulunmaktadır.
 33. DGS de uzaktan eğitim okuyabilir miyim?
  CEVAP: Evet.
 34. DGS ye başvuru yapacağım. İlahiyat okuyorum, alanımın dışında tercih hakkım var mı?
  CEVAP: Kendi alanınızı tamamlayan alanlara tercih yapabilirsiniz.
 35. DGS de en küçük ve en büyük puan belirtilmemiş neye göre tercih yapacağız?
  CEVAP: İstediğiniz yerlere göre yapıyorsunuz, belirtilen bir puan yoktur.

İlginizi Çekebilir 👇

👉 DGS Puan Hesaplama 2024

👉 DGS Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF İndir

👉 2 Yıllıktan, 4 yıllığa Geçiş Yapılan Bölümler

👉 DGS Matematik Çıkmış Sorular ve Çözümleri PDF İndir

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu