KPSS

EKPSS Çıkmış Sorular Tamamı PDF İndir (Tüm Yıllar)

EKPSS Çıkmış Sorular Tamamı PDF (Ortaöğretim-Önlisans-Lisans) dosyalarını Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavına hazırlanan adaylara kaynak olabilmesi için paylaştık. EKPSS sınavında 30 Genel Yetenek, 30 Genel Kültür olmak üzere 60 soru çıkmaktadır ve sınav süresi 60 dakika yani 2 saattir.

EKPSS Çıkmış Sorular Tamamı PDF İndir

E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) en az yüzde 40 ve üzeri engelli olan bireylerin kamu kurum ve kuruluşlarına atanabilmeleri için girmeleri gereken sınavdır. EKPSS sınavı ÖSYM tarafından iki yılda bir çift yıllarda yapılmaktadır. EKPSS sonuçları 4 yıl geçerlidir.

Aşağıdaki bağlantıyı kullanarak ortaöğretim, ön lisans ve lisans EKPSS çıkmış soruların tamamını PDF formatında indirebilirsiniz.

2022 EKPSS Ön lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF 

İşitme-1 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Zihinsel Engelli Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

2022 EKPSS Lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

İşitme-1 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Soru ve Yanıtları (% 10)

Zihinsel Engelli Testi Soru ve Yanıtları (% 10)


2020 EKPSS Ortaöğretim EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2020 EKPSS Ortaöğretim Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2020 EKPSS Ortaöğretim İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2020 EKPSS Ortaöğretim Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2020 EKPSS Ön lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2020 EKPSS Ön lisans İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2020 EKPSS Ön lisans Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2020 EKPSS Ön lisans Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2020 EKPSS Lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2020 EKPSS Lisans İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2020 EKPSS Lisans Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2020 EKPSS Lisans Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Ortaöğretim EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2018 EKPSS Ortaöğretim Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Ortaöğretim İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Ortaöğretim Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Ortaöğretim EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2018 EKPSS Ön lisans İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Ön lisans Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Ön lisans Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2018 EKPSS Lisans İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Lisans Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2018 EKPSS Lisans Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Ortaöğretim EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2016 EKPSS Ortaöğretim Genel, Görme ve İşitme-2 Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Ortaöğretim İşitme-1  Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Ortaöğretim  Zihinsel Engelli  Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Ön lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2016 EKPSS Ön lisans Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Ön lisans İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Ön lisans Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2016 EKPSS Lisans Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Lisans İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2016 EKPSS Lisans Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Ortaöğretim EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2014 EKPSS Ortaöğretim Genel, Görme ve İşitme-2 Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Ortaöğretim İşitme-1  Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Ortaöğretim  Zihinsel Engelli  Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Ön lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2014 EKPSS Ön lisans Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Ön lisans İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Ön lisans Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Lisans EKPSS Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF

2014 EKPSS Lisans Genel, Görme ve İşitme-2 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Lisans İşitme-1 Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


2014 EKPSS Lisans Zihinsel Engelli Testi Çıkmış Sorular ve Cevapları PDF İndir


EKPSS Konu ve Sonu Dağılımı

EKPSS konu ve soru dağılımını öğrenerek hangi dersin, hangi konusundan kaç soru çıkacağını öğrenerek çalışabilirsiniz.

EKPSS sınavı Genel Yetenek ve Genel Kültür testlerinde oluşur. Derslere göre konu dağılımı şu şekildedir:

Genel Yetenek testinde:

 • Türkçe: 15 soru
 • Matematik: 15 soru

Genel Kültür testinde:

 • Atatürk ilke ve inkılap tarihi: 10 soru
 • Temel Yurttaşlık Bilgisi: 6 soru
 • Türk Kültür ve Medeniyetleri: 3 soru
 • Türkiye Coğrafyası: 5 soru
 • Türkiye ve dünya ile ilgili kültürel ve ekonomik, genel konular: 6 soru olmak üzere 60 soru çıkmaktadır ve sınav süresi 60 dakikadır yani 2 saattir.

Türkçe Konu Dağılımı

 • Okuduğunu anlama
 • Cümlede anlam ve çeşitleri
 • Anlatım biçimleri
 • Düşünce geliştirme yolları
 • Paragraf bilgisi
 • Sözcüğün yapısı
 • İsim ve sıfat tamlamaları
 • Sıfatlar, zamirler, zarflar, bağlaçlar, edatlar
 • Fiiller
 • Cümlenin ögeleri
 • Anlatım bozukluğu
 • Noktalama işaretleri

Matematik Konu Dağılımı

 • Kümeler
 • Sayılar
 • Üslü ve köklü ifadeler
 • Problemler
 • Açılar
 • Alanlar ve çevre
 • Hacim
 • Fonksiyonlar
 • Mutlak değer

Tarih Konu Dağılımı

 • Tarihteki ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
 • İslamiyeti kabul eden ilk Türk devletleri ve yerleşik hayat
 • Anadolu’da kurulan Türk devletleri, yerleşik hayat ve yönetim şekilleri
 • Selçuklularda devlet yönetimi
 • Anadolu’da kurulan beylikler ve önemleri
 • Kuruluş dönemi önemli gelişmeler
 • Yükseliş dönemi önemli gelişmeler
 • Duraklama ve dağılma dönemi önemli olaylar ve hareketler
 • Milliyetçilik, Osmancılık, Turancılık ve İslamcılık hareketleri
 • Meşrutiyet dönemi ve Atatürk
 • Dünya savaşı sebep ve sonuçları, anlaşmalar, Osmanlı açısından önemi
 • Atatürk’ün okuduğu okullar
 • Genelge ve kongreler dönemi önemleri
 • Kuvay-i milliye
 • Çanakkale, İnönü, Trablusgarp ve büyük taarruz savaşlarının önemleri
 • Mondros, Lozan ve Sevr anlaşmaları önemleri
 • İtilaf devletleri ile yapılan anlaşmalar
 • İtilaf ve ittifak devletleri
 • Osmanlının 1. dünya savaşına girme sebepleri
 • 1.TBMM’nin açılması ve gelişmeler
 • 2.TBMM ve cumhuriyetin ilanı
 • Cumhuriyetin ilanı ile gerçekleşen gelişmeler
 • Saltanat ve halifeliğin kaldırılması
 • İnkılaplar
 • 1924 Anayasasında yapılan değişiklikler
 • Cumhuriyet sonrası yapılan tüm değişiklikler
 • Atatürk ün son zamanları gelişmeler (tarımda sanayide eğitimde sağlıkta askeri alanda medeni kanun)

Coğrafya Konu Dağılımı

 • Göllerimiz
 • Irmaklarımız
 • Dağlarımız
 • Barajlarımız
 • Ada, yarımada, koy, körfezler
 • Ovalar, platolar ve vadiler
 • Bitki örtüsü
 • Nüfus dağılımı
 • Tarım
 • Toprak çeşitleri ve görüldüğü yerler
 • Kıyılarımız ve turizm
 • Hayvancılık
 • Madenlerimiz
 • İklim
 • Rüzgarlar ve yağmur çeşitleri
 • Erozyon ve heyelan
 • Matematik ve coğrafi konum

Vatandaşlık Konu Dağılımı

 • Anayasalarımız
 • Son anayasamız(1982 anayasa şu anda kullandığımız anayasa)
 • 2010 referandumu
 • Merkezi ve yerel yönetimler
 • Milletvekilliği görev ve yetkileri
 • Bakanlar ve bakanlar kurulu görev yetkileri
 • Meclis başkanı görev ve yetkileri
 • Başbakan görev ve yetkileri
 • Cumhurbaşkanı görev ve yetkileri
 • Uluslararası kuruluşlar
 • Vatandaşın ödev ve sorumlulukları
 • Haklar ve ödevler

Konular her yıl farklılık gösterebilmektedir.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 EKPSS Sınav Süresi Kaç Dakika, Kaç Soru?

👉 EKPSS Kaç Yılda Bir Yapılır? EKPSS Kaç Yıl Geçerli?

👉 EKPSS Nitelik Kodu Listesi: 1101-1103-3001-3004-7225 Nitelik Kodları

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu