Yaşam

Esom 40 mg Ne İşe Yarar? Esom 40 mg Ne Zaman Kullanılır?

Esom 40 mg Ne İşe Yarar? Esom 40 mg Ne Zaman Kullanılır? Bu yazımızda Esom 40 mg Prospektüsüne göre; Esom 40 mg Nasıl Kullanılır? Esom 40 mg Aç mı Tok mu İçilir? Esom 40 mg Yan etkileri nelerdir? sorularının cevapları ve Esom 40 mg hakkında tüm merak edilenleri bu yazımızda derledik.

Esom 40 mg Ne İşe Yarar?

Halk arasında mide koruyucu olarak da bilinen Esom 4 mg Ne İşe Yarar? merak edilmekte. Uzman hekimler tarafından sıklıkla reçete edilen Esom 40 mg  içeriğinde bulunan esomeprazol etkin maddesini sayesinde “proton pompası inhibitörü” (PPI) olarak bilinen ilaçlardan biridir. Bu tarz ilaçlar etkilerini midenizdeki asit oluşumunu azaltarak gösterir.

Esom, 40 mg esomeprazol’e eşdeğer 43,4 mg esomeprazol magnezyum dihidrat içeren pelletleri içeren, opak mor gövde / opak mor kapak kapsüller şeklindedir ve Esom 40 mg 14 ve 28 kapsül Alu / Alu blister ambalajlarda piyasaya sunulmaktadır.


Esom 40 mg Hangi Hastalıkların Tedavisinde Kullanılır?

ESOM aşağıdaki durumların tedavisinde kullanılır:

 • Gastro-özofajial reflü hastalığında (GÖRH)
 • Mide suyunun yemek borusuna (boğazınızı midenize bağlayan tüp) kaçışına bağlı yemek borusunda ağrı, iltihaplanma ve mide yanmasıdır (Erozif reflü özofajit’in tedavisinde)
 • Mide suyunun yemek borusuna kaçışına bağlı mide yanması ve kusma gibi hastalık belirtilerinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde)
 • Sürekli NSAİİ (non-steroidal anti-inflamatuvar ilaç) tedavisi gerektiren hastalarda
 • Ağrı veya iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, mide veya karın boşluğunun üst kısmında ağrı veya rahatsızlık gibi belirtiler (NSAİİ kullanımı ile ilişkili üst gastrointestinal belirtilerin tedavisinde)
 • Ülserler: Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan ilaçların neden olduğu ülserlerin iyileştirilmesi ve önlenmesinde (Gastrik ülserlerin iyileştirilmesi ile NSAİİ tedavisine bağlı gastrik ve duodenal ülserlerin önlenmesi)
 • Ülserlere neden olan Helicobacter pylori isimli bir bakteri enfeksiyonunda
 • Esomeprazol infüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların (=hemostaz) sürdürülmesi ve mide veya duodenum (on iki parmak bağırsağı) ülserlerinde tekrar kanamanın önlenmesinde
 • Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler (Zollinger-Ellison sendromu) dahil, midede aşırı asit salgısı durumlarında Doktorunuzun tavsiyelerine uyunuz ve daha fazla bilgiye ihtiyaç duyarsanız doktor veya eczacınıza danışınız.

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Esom 40 mg Kullanmadan Önce Bilinmesi Gerekenler

Aşağıdaki durumlarda Esom 40 mg Kullanmayınız!

 • Eğer esomeprazol, benzimidazol türevlerine ya da ESOM içeriğindeki herhangi bir maddeye aşırı duyarlılığınız varsa
 • Eğer diğer proton pompası inhibitörlerine karşı alerjiniz varsa (örn: pantoprazol, lansoprazol, rabeprazol, omeprazol)
 • Diğer proton pompası inhibitörlerinde olduğu gibi esomeprazol, atazanavir veya nelfinavir (HIV (AIDS) tedavisi ilacı) ile birlikte kullanılmamalıdır.

Aşağıdaki durumlarda Esom 40 mg Dikkatli Kullanınız!

 • Ciddi karaciğer sorunlarınız varsa
 • Ciddi böbrek sorunlarınız varsa
 • ESOM’a benzer, mide asidini azaltan bir ilaçla tedavi sonrasında bir deri reaksiyonu gösterdiyseniz
 • Yakın zamanda kanda Kromogranin A testi yaptıracaksanız

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Esom 40 mg Nasıl Kullanılır?

Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:

 • İlacınızı her zaman doktorunuzun ya da eczacınızın belirttiği şekilde kullanınız. Emin olmadığınız konularda doktorunuza ve eczacınıza danışınız.
 • Bu ilacı uzun süredir kullanıyorsanız, doktorunuz sizi takip etmek isteyecektir (özellikle bir yıldan daha uzun bir süredir alıyorsanız)
 • Eğer doktorunuz size, bu ilacı ihtiyacınız oldukça kullanmanızı söylediyse, belirtilerin değişmesi durumunda doktorunuzu bilgilendiriniz.

Gastro-özofajial reflü hastalığından (GÖRH) kaynaklanan mide yanmasının tedavisinde:

Yetişkinler
Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (Erozif reflü özofajit) günde bir kez ESOM 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir kez ESOM 20 mg’dır.
Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez ESOM 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Belirtiler yok olduğunda, doktorunuz size, sadece ihtiyacınız halinde, günde bir kez ESOM 20 mg almanızı tavsiye edebilir. Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa doktorunuz alacağınız dozu düşürebilir.

12-18 yaş çocuklarda kullanım:

Yemek borusunda iltihaplanma ve ağrının tedavisinde önerilen doz (Erozif reflü özofajit) günde bir kez ESOM 40 mg’dır. Hastalığın ciddiyetine ve sizin tedaviye cevabınıza bağlı olarak toplam tedavi süresi 4 ile 8 haftadır.

Hastalığın tekrarlanmasını önlemek için önerilen doz günde bir kez ESOM 20 mg’dır. Mide yanması ve kusma gibi belirtilerin tedavisinde (Gastro-özofajial reflü hastalığının semptomatik tedavisinde) önerilen tedavi dozu günde bir kez ESOM 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta sonunda geçmezse doktorunuza danışınız.

Karaciğerinizle ilgili ciddi sorunlarınız varsa doktorunuz alacağınız dozu düşürebilir. Sürekli NSAİİ tedavisi gerektiren hastalarda Yetişkinlerde ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu, ağrı veya üst karın boşluğunda rahatsızlık gibi, durumların tedavisi için önerilen doz (NSAİİ ile ilişkili üst gastrointestinal semptomların tedavisi) günde bir kez ESOM 20 mg’dır. Belirtiler 4 hafta içinde geçmezse doktorunuza danışınız.

Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin tedavisinde önerilen doz 4 ile 8 hafta boyunca günde bir kez ESOM 20 veya 40 mg’dır. Ağrı ve iltihaplanma için kullanılan bir ilacın neden olduğu ülserlerin önlenmesinde önerilen doz günde bir kez ESOM 20 veya 40 mg’dır.

Uyarı: Sitemizde paylaşılan reçeteli veya reçetesiz tüm krem, merhem, sabun, jel gibi ürünler bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Sadece doktorunuzun reçete ettiği şekilde kullanınız.

Helicobacter pylori isimli bakterinin neden olduğu enfeksiyonda

Yetişkinler:

Yetişkinler için önerilen doz günde iki kez ESOM 20 mg’dır. Doktorunuz size ayrıca aşağıdaki antibiyotikleri almanızı önerecektir: Amoksisilin ve klaritromisin. Önerilen tedavi süresi bir haftadır.
İlacınızı kullanma konusundaki talimatlara uyunuz ve emin olmadığınız herhangi bir konuyu doktorunuza danışınız. Bu tedavi hem mevcut ülserinizi iyileştirecek, hem de ülserlerin tekrar oluşmasını önleyecektir.

12-18 yaş arasındaki çocuklarda kullanımı:
Yaygın kullanım dozu doktorunuz tarafından reçete edilen iki antibiyotik ile kombinasyon tedavisinde günde iki kez ESOM 20 mg’dır. Yaygın tedavi süresi 1 haftadır.

Esomeprazol infüzyonluk çözelti ile tedavi sonrasında kanamayı durdurmayı sağlayan mekanizmaların  (hemostazın) sürdürülmesi ve mide veya duodenum ülserlerde tekrar kanamanın önlenmesinde 4 hafta boyunca günde bir kez 40 mg. Oral yolla tedavi periyodundan önce, asit baskılanması tedavisi için esomeprazol 80 mg infüzyon 30 dakika için bolus infüzyon şeklinde uygulanmalı ve ardından 3 gün (72 saat) boyunca 8 mg/saat devamlı intravenöz infüzyon uygulanmalıdır.

Midede aşırı asit oluşmasına neden olan hormon üreten tümörler dahil, midede aşırı salgı durumlarında (Zollinger-Ellison sendromu) Yetişkinler için önerilen başlangıç dozu günde iki kez ESOM 40 mg’dır. Doktorunuz, doz ayarlamasını ihtiyacınıza göre yapacak ve ayrıca ilacı ne kadar süre ile kullanacağınıza karar verecektir.

Uygulama yolu ve metodu:

ESOM’u her zaman doktorunuz tarafından tavsiye edilen şekilde kullanınız. Emin olmadığınız durumlarda doktorunuz veya eczacınızla konuşunuz. Kullandığınız kapsülün dozu ve ne kadar süre ile kullanacağınız hastalığınızın durumuna bağlıdır. Kapsüller çiğnenmemeli veya ezilmemelidir. Kapsüllerinizi gıda ile veya aç karnına, günün herhangi bir saatinde alabilirsiniz. Bütün olarak, yarım bardak su ile yutulmalıdır.

Kapsüller açılarak içerisindeki pelletler ayrıca, yarım bardak su içine konabilir, böylece dağılarak yutulması daha kolay bir hale gelecektir. Başka hiçbir sıvı kullanmayınız. Kapsülün içinden çıkan tüm minik pelletleri, çiğnemeden yuttuğunuzdan emin olunuz. İçmeden önce pelletlerin su içinde 30 dakikadan daha uzun bir süre kalmasına izin vermeyiniz ve daima içmeden önce karıştırınız. İçtikten sonra, bardağı su ile çalkalayıp bu kısmı da içiniz.

Eğer hiç yutamıyorsanız, kapsül içerisindeki pelletler biraz suyla karıştırılarak bir enjektör içerisine koyulabilir. Bu şekilde bir tüp (‘gastrik tüp’) aracılığıyla doğrudan midenize verilebilir.


Esom 40 mg Yan Etkileri Nelerdir?

Yaygın (10 kişide 1’den azını etkiler)

 • Baş ağrısı
 • Karın veya bağırsağınıza etki: İshal, karın ağrısı, kabızlık, gaz toplanması
 • Hasta hissetme (bulantı) veya hasta olma (kusma)
 • Midede iyi huylu polipler

Yaygın olmayan (100 kişide 1’den azını etkiler)

 • Ayak ve bileklerde şişme
 • Uyku bozuklukları (uykusuzluk)
 • Sersemlik, “iğne batması” gibi karıncalanma hissi, uykulu hissetme
 • Baş dönmesi hissi (vertigo)
 • Ağız kuruluğu
 • Karaciğerin nasıl çalıştığını gösteren kan testlerinde değişme
 • Ciltte döküntü, yumrulu döküntü (kurdeşen) ve deride kaşınma
 • Kalça, bilek veya omurga kırığı (eğer ESOM yüksek dozlarda ve çok uzun süreli kullanılırsa)

Seyrek (1000 kişide 1’den azını etkiler)

 • Beyaz kan hücresi veya trombositlerin sayısında azalma gibi kan problemleri. Bu durum halsizliğe, morarmaya neden olabilir veya enfeksiyon oluşumunu daha muhtemel kılar.
 • Kanda düşük sodyum değerleri. Bu durum halsizliğe, hasta hissetmeye (kusma) ve kramplara neden olabilir.
 • Ajite (huzursuz), şaşkın veya depresyonda hissetmek
 • Tat almada bozukluk
 • Bulanık görme gibi görme problemleri
 • Aniden hırıltılı nefes almak veya nefessiz kalmak (bronkospazm)
 • Ağız içinde iltihaplanma
 • Bir mantarın neden olduğu ve bağırsakları etkileyebilen “pamukçuk” isimli bir iltihaplanma
 • Ciltte sararma, koyu renkli idrar ve yorgunluğa neden olabilen ikterli veya iktersiz sarılık
 • Saç kaybı (alopesi)
 • Güneşe çıkıldığında ciltte döküntü
 • Eklem ağrıları (artralji) veya kas ağrıları (miyalji)
 • Genel olarak iyi hissetmemek ve güçsüzlük
 • Terlemede artış

Çok seyrek (10,000 kişide 1’den azını etkiler)

 • Agranülositoz dahil kan değerlerinde değişmeler (beyaz kan hücrelerinden yoksun olma)
 • Saldırganlık/öfkeli olma hali
 • Olmayan şeyleri görme, hissetme veya duyma (halüsinasyonlar)
 • Karaciğerin iflasına ve beyinde iltihaplanmaya neden olan ciddi karaciğer problemleri
 • Aniden ciddi döküntü veya kabarcıklanma veya cildin soyulmaya başlaması. Bu durum yüksek ateş ve eklem ağrıları ile ilişkili olabilir (Eritema multiforme, StevensJohnson sendromu, toksik epidermal nekroliz)
 • Kaslarda zayıflık
 • Ciddi böbrek problemleri
 • Erkeklerde meme büyümesi

Esom 40 mg 2024 Fiyatı Ne Kadar?

2024 yılında Esom 40 mg güncel eczane satış Fiyatı 133,86 TL’dir

Esom 40 mg Prospektüsü için TIKLAYINIZ


İlginizi Çekebilir 👇

👉Reflor Mideye İyi Gelir mi?

👉Miyorel Mideye Zarar Verir mi?

👉Razogen Mide Koruyucu mu?

👉Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu