Üniversite

Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olunur? 2024 Fahri Trafik Müfettişi Maaşı Ne Kadar?

Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olunur? 2024 Fahri Trafik Müfettişi Maaşı Ne Kadar? Fahri Trafik Müfettişi Ceza Kesebilir mi? Fahri Trafik Müfettişi sürücülerin trafik kurallarına uyup uymadığını denetlemekle sorumlu olan trafik polisi, Jandarma ve trafik zabıtası dışında yetkililere yardımcı olması için uygun görülen kişilere İçişleri Bakanının onayı ile  valiliklerce verilmektedir.

Fahri Trafik Müfettişi Nasıl Olunur?

Son zamanlarda en çok rağbet gören Fahri Trafik Müfettişliği çok fazla kişi tarafından da araştırılmakta. Öncelikle Fahri Trafik Müfettişi kimdir? sorusunu cevaplayacak olursak karayolunda denetim yapan kişiye denir. Türkiye’de son yıllarda trafik kurallarına büyük önem verilmektedir. Trafik kazalarını azaltmak, trafik yoğunluğunu en az seviyeye indirmek ve sürücülerin kurallara uymasını sağlamak için denetimler artırılmıştır. Türkiye’nin 81 ilinde trafik denetimleri iki katına çıkmıştır.

Trafik kurallarına uyulmaması sebebiyle çok sayıda trafik kazasının yaşanmaktadır. Bu nedenle her yıl yüzlerce kişi hayatını kaybetmekte. Binlerce kişi de yaralanmaktadır. Her sene trafik kazalarında can ve mal kaybı yaşanmakta. Bunların önlemek amacıyla kurallara uyulması gerekmekte ve bu kurallara yönelik denetimler yapılmalıdır. Bu kapsamda trafik polislerinin yanı sıra İçişleri Bakanlığı fahri trafik müfettişlerini de devreye sokmuştur.

Bu müfettişler tıpkı trafik polisleri gibi trafik kurallarını uymayan sürücüleri tespit eder. Tuttukları tutanaklarla birlikte kural ihlali yapan sürücülere ceza kesilmesini sağlarlar. Bu kişiler gönüllü trafik denetçileri olarak bilinirler.

​Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, En az kırk yaşında olmak, Yüksekokul mezunu olmak,  En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak, Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak gerekiyor.

Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması, Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak gerekiyor.

Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.


Fahri Trafik Müfettişi Ne İş Yapar?

 • Tamamen gönüllülük esasına göre çalışırlar.
 • Kuralları ihlal eden sürücüler hakkında tutanak tutarlar.
 • Elden veya elektronik ortamda tutanakları Emniyet’e teslim ederler.
 • Tutanak teslimi 7 gün içinde yapılır.
 • Yer ve zaman kısıtlaması olmadan tutanak tutabilirler.
 • Trafik güvenliği için görüş verebilirler.
 • Müfettişler araç durdurmaz, belge soramaz.
 • Yalnızca kurar ihlalini tespit edip tutanak tutarlar.
 • Tutulan tutanaklar kuralları ihlal edenlere ceza kesilmesini sağlar.

Fahri Trafik Müfettişi Olma Şartları Nelerdir?

​Fahri Trafik Müfettişi olacakların aşağıdaki şartları taşımaları gerekmektedir.

a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

b) En az kırk yaşında olmak,

c) Yüksekokul mezunu olmak,

d) En az on yıllık sürücü belgesi sahibi olmak,

e) Asli kusurlu olarak ölümlü veya yaralamalı trafik kazasına sebebiyet vermemiş olmak,

f) Müracaat tarihinden geriye doğru toplam beş yıl içerisinde, hakkında 100 ceza puanı uygulaması sonucu sürücü belgesinin geri alınmamış olması,

g) Kamu hizmetlerinden yasaklı olmamak,

h) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlara, zimmet, ihtiras, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devletin sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamaktır.

Yukarıda belirtilen şartlara haiz kişilerden müfettişliğe istekli olanların, iki adet vesikalık fotoğraf, ikametgah ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek ikametinin bulunduğu İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

👉 Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri Bölümü Ne İş Yapar? 


Fahri Trafik Müfettişliği İçin Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılır?

Şartları taşıyan kişilerden müfettişliğe istekli olanların, 2 adet vesikalık fotoğraf, ikametgâh ve sabıka kaydı belgeleri ile sürücü belgesi ve öğrenim durumunu gösterir belgenin birer suretini dilekçelerine ekleyerek adres kayıt sistemine kayıtlı oldukları İl Valiliğine müracaat etmeleri gerekmektedir.

Müracaatların kabulü;

  • 8 Mart 2018 tarihli resmi gazetede yapılan değişiklikle müracaatlara dair yeni hüküm belirlendi: Müracaatların kabulü, gerekli görülmesi halinde ibraz edilen bilgi ve belgelerin incelenmesi, ilgilinin müracaatını yapmış olduğu il valiliğince yapılır.
  • Kabul edilen dilekçe ve ekleri, soyadı esasına göre bir deftere kaydedilerek dosyada muhafaza edilir. Yapılan inceleme neticesinde durumları Yönetmelik esaslarına uygun olanlar, EK-1’deki liste halinde Bakanlığa gönderilir.
  • Trafik Hizmetleri Başkanlığınca yapılan inceleme ve değerlendirme neticesinde, müfettiş olmasında sakınca görülmeyenler Emniyet Genel Müdürünün teklifi ile İçişleri Bakanının onayına sunulur.
  • Onay işlemini müteakip, ilgili valiliklerine sonuçları iletilir “Fahri Trafik Müfettişi Kimlik Belgesi” düzenlenerek verilir.

Fahri Trafik Müfettişleri Kamu Görevlisi mi?

Trafik cezası uygulanmasına ilişkin asıl işlemi gerçekleştiren ve idare adına takdir yetkisi kullanan fahri trafik müfettişlerinin Anayasa’nın 128. maddesinde belirtilen memur veya diğer kamu görevlisi statüsünde olmadıkları da açıktır.


2024 Fahri Trafik Müfettişi Maaşı Ne Kadar?

Fahri trafik müfettişleri Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı olarak görev yapan gönüllülerdir. Bu kapsamda görevlendirilen kişilere kimlik ve belge verilir. Türkiye’de 200 binden fazla fahri trafik müfettişi olduğu bilinmektedir. Ancak buradaki temel nokta gönüllülük olduğu için bu kişilere hiçbir ücret ödenmez. Yani fahri trafik müfettişlerine maaş, para, ücret ödemesi yapılmaz.


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu