Üniversite

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir? İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?. İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü ülkemizdeki İş kazalarını sıfırlamak ve can kayıplarını azaltmak maksadıyla,6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe girmiştir. Günümüzde çok tercih edilen bölümler arasındadır. Eğitim süresi 2 yıl ön lisans programıdır. Bu bölümden mezun olan öğrenciler kamu ve özel kurumlarda ” İş Sağlığı ve Güvenliği” teknikeri olarak işe başlama imkanı bulurlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü, iş yerlerindeki sağlık ve güvenlik risklerinin önlenmesi, çalışanların sağlık ve güvenliğinin korunması, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesi gibi konuları kapsayan, multidisipliner bir alandır. Bu bölüm, çalışma ortamlarının daha güvenli ve sağlıklı hale getirilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yöntemleri öğretir. Eğitim sürecinde, risk değerlendirme teknikleri, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, ergonomi, iş hijyeni, ilk yardım, acil durum yönetimi gibi konular üzerinde durulur.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünden mezun olanlar, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini analiz edebilir, riskleri minimize etmek için önlemler geliştirebilir ve uygulayabilirler. Ayrıca, çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirir ve eğitirler. Mezunlar, iş sağlığı ve güvenliği politikalarının ve programlarının planlanması, uygulanması ve denetlenmesi konularında da görev alırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümü mezunları, genellikle kamu ve özel sektördeki çeşitli iş kollarında iş sağlığı ve güvenliği uzmanı, iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi, çevre sağlığı uzmanı gibi pozisyonlarda çalışabilirler. Ayrıca, danışmanlık firmalarında, eğitim kurumlarında ve araştırma enstitülerinde de görev alabilirler.


İş Sağlığı ve Güvenliği Ne İş Yapar?

İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) alanında çalışan profesyoneller, iş yerlerinde sağlık ve güvenlik risklerini azaltmak, çalışanların sağlık ve güvenliğini korumak ve iş kazaları ile meslek hastalıklarını önlemek için çeşitli görevler üstlenirler. İşte İSG uzmanlarının temel işlevleri:

Risk Değerlendirme ve Analizi: İş yerlerindeki potansiyel sağlık ve güvenlik risklerini belirlemek için detaylı değerlendirmeler yaparlar. Bu süreç, risklerin tespiti, analizi ve sınıflandırılmasını içerir.

Önleyici ve Koruyucu Önlemler: Tespit edilen risklere karşı önleyici ve koruyucu önlemler geliştirir ve uygularlar. Bu önlemler, iş yerindeki güvenlik prosedürlerinin geliştirilmesi, güvenlik ekipmanının sağlanması ve acil durum planlarının oluşturulması gibi faaliyetleri içerebilir.

Eğitim ve Bilinçlendirme: Çalışanları iş sağlığı ve güvenliği konularında eğitir ve bilinçlendirirler. Bu eğitimler, iş güvenliği kuralları, doğru ekipman kullanımı, acil durum prosedürleri ve ilk yardım gibi konuları kapsayabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatına Uyum: İş yerlerinin, ulusal ve uluslararası iş sağlığı ve güvenliği mevzuatına ve standartlarına uyumunu sağlarlar. Bu, mevzuatın sürekli olarak takip edilmesi ve güncellemelerin iş yerine uygulanması anlamına gelir.

İşyeri Denetimleri: Düzenli aralıklarla işyeri denetimleri gerçekleştirerek, iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyulup uyulmadığını kontrol ederler. Bu denetimler, potansiyel risklerin erken tespiti ve gerekli düzeltici faaliyetlerin yapılması için önemlidir.

Sağlık Gözetimi: Çalışanların sağlık durumlarının izlenmesi ve meslek hastalıklarının önlenmesi için sağlık gözetimi programları yürütürler. Bu, periyodik sağlık kontrolleri ve işe uygunluk değerlendirmelerini içerebilir.

Acil Durum Yönetimi: Acil durumlar için planlar hazırlar ve bu planların düzenli olarak test edilmesini sağlarlar. Bu, yangın, deprem, kimyasal sızıntı gibi durumlara karşı hazırlıklı olmayı amaçlar.

İş Kazası ve Meslek Hastalıklarının Takibi: İş kazaları ve meslek hastalıkları vakalarını takip eder, bunların nedenlerini analiz eder ve tekrarını önlemek için gerekli önlemleri alırlar.

İş Sağlığı ve Güvenliği uzmanları, kamu ve özel sektördeki çeşitli iş kollarında, fabrikalardan inşaat alanlarına, laboratuvarlardan ofis ortamlarına kadar geniş bir yelpazede çalışabilirler. Bu alandaki profesyoneller, çalışanların sağlık ve güvenliğini koruyarak işletmelerin daha güvenli, verimli ve sürdürülebilir olmasına katkıda bulunurlar.


Neler Öğreneceksiniz?

İş yerlerinin güvenliği ile ilgili gerekli ön incelemeyi gerçekleştirmeyi, iş yeri ile ilgili tehlikeyi tanımlamayı iş yeri için riskleri kontrol altına almayı ve tehlikeli bölgeler için gerekli ölçüm ve değerlendirme yaparak gerekli raporları tutmayı iş yerinde çalışanlar için gerekli önlemleri almayı ve yetkililere iletmeyi öğreneceksiniz.

İş Sağlığı ve Güvenliği bölümünü tercih edecek öğrencilerde bulunması gereken özellikler nelerdir?

  • Güncel bilgi ve teknolojiyi takip edebilme,
  • İş ve işçi güvenliği hakkında yasaları takip etme,
  • Öğrendiklerini etkili bir şekilde aktarabilme,
  • Büyük bir çoğunluğa hitap edebilme,
  • Sözel yeteneğinin gelişmiş olması,
  • Kendini geliştirebilen öğrencilerin tercih etmesi gerekir.

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu