Üniversite

Kadın Astsubay Nasıl Olunur? Kadın Astsubay Boy, Kilo Şartı Nedir?

Kadın Astsubay Nasıl Olunur? Kadın Astsubay Boy, Kilo Şartı Nedir? Çoğu kadının merak ettiği ve olmak istediği meslekler arasında yer alan astsubaylık hakkında merak edilen ve öğrenmek istenilen konular var. Peki Kadın Astsubay Başvuru Şartları Nelerdir? Kadın Astsubay Maaşları 2024 Ne Kadar? İşte aklınızdaki tüm soruların cevapları..

Kadın Astsubay Nasıl Olunur?

Astsubay olmak için liseyi bitirmiş olmanız veya üniversite sınavına girip astsubaylık için istenilen baraj puanını alırsanız Astsubaylık Meslek Yüksek Okuluna girerek 2 senenin sonunda astsubay olarak göreve başlayabilirsiniz. Bir diğer seçenekte üniversitelerin açıköğretim dahil ön lisans bölümlerinden bir tanesini bitirirseniz silahlı kuvvetler ilan yayımladığında astsubaylık için müracaat edebilirsiniz.


Kadın Yedek Astsubay Nasıl Olunur?

Yedek astsubay olmak için bazı şartlar vardır. Adaylardan istenenler şunlardır:

 • Yedek astsubay kadrosu bu yıl askerlik sistemi içerisine yeni dahil edildi. Ve yedek astsubaylık, 2 yıllık üniversite mezunları olan adaylar arasından alınacaktır. 2 yıllık mezun olan ve başvuruda bulunan adaylar yedek astsubay olarak 12 ay boyunca görev alacak ve 10 ay boyunca maaş alacaklar. Yedek astsubay olmak isteyenlerin bazı şartları vardır. MSB tarafından aday öğrencilerin başvurularının kabul edilmesi için gerekli şartlar ise;
 • Lise veya dengi okullardan ve 2 yıllık ya da 4 senelik fakültelerden mezun olmak ilk şarttır.
 •  4 yıllık üniversite mezunlarının yaş şartı; 28 yaş üstü olmamak,
 • 2 yıllık üniversite mezunu olanların yaş şartı; 26 yaş üstü olmamak,
 • Ağız diş yapısının kusursuz olması istenir.
 • Fizik olarak vücut yapısının sağlam ve düzgün olması ve  herhangi vücut sorunun olmaması istenir.
 • Vücutta hiçbir şekilde dövme, çizik, yanık yara izi, ameliyat izi vb. gibi kusurların olmaması,
 • TSK’nın belirlemiş olduğu boy ölçü oranına sahip olma.
 • Kadın adayların 1.58 boy minimum şart.

Kadın Astsubay Başvuru Şartları Nelerdir?

 • Alım ilanı geldiğinde temin yapılacak bölümlerden mezun olmak veya alım kılavuzunda belirtilecek  geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumda olmak,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve bunu sisteme yüklemek,
 • Lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için 2018-2019 yılında yapılan KPSS’ den Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 60 puan almış olmak, Ön lisans mezunları veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumdaki adaylar için ise 2018 yılında yapılan KPSS’ nin Genel Kültür ve Genel Yetenek (P93) puan türünden en az 60 puan almış olmak,
  Açıklama: 2020 KPSS sonrası alımları olursa alımlarda 2020 KPSS puanı istenilir.
  Şehit veya vazife malulü eş ve çocukları için bu puanların en az %80’ini almış olmak,
 • 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;
  (a) 27 yaşını bitirmemiş olmak,
  (b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak, Lisansüstü öğrenimine devam eden adayların 27 yaşını bitirmemiş olması gerekmektedir. 32 yaş kriteri sadece Lisansüstü öğrenimini tamamlayan adaylar için geçerlidir,
 • Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
 • TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Astsubay Olur” raporu almak (uçak/helikopter teknisyeni branşı için bu rapora ilave olarak uçuşa elverişlidir sağlık raporu istenecektir.),
 • Adayın kendisi ve evli ise eşi; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
 • 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış, para cezasına çevrilmiş veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,
 • Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,
 • Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
 • Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,
 • Sağlık Yeteneği Yönetmeliği hükümleri nedeni ile ilişiği kesilenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik eğitim kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmış olmamak,
 • Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,
 • Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,
 • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
 • Hamile olmamak.

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.


Kadın Astsubay Olmak İçin Hangi Sınava Girilir?

Sınavlar ise yazılı sınav, sözlü sınav ve Fiziki Kabiliyet Yeterlilik Testi olarak 3 aşamalı olarak yapılmaktadır ve 3 sınav sisteminden oluşmaktadır.

Astsubay olmak isteyenler 3 aşamalı sınavdan geçmeleri gereklidir.  İlk aşama olan sözlü sınavdan geçmeleri ilk şarttır. Sınavda toplam 50 soru sorulmaktadır. Türkçe, T.C. Anayasası, Türkiye Coğrafyası, İnkılap tarihi, Atatürkçülük, Uluslararası Kurumlar ve anlaşmalardan oluşmaktadır. Yazılı sınavda 4 yanlış 1 doğruyu götürmektedir ve sınavdan mutlaka en az 70 puan alınması gerekmektedir. Astsubay yazılı sınavından başarılı olarak 70 puan ve üstünde geçerli puan alan adaylar mülakat sürecine girerler.


Kadın Astsubaylık Mülakatı Nasıl Yapılıyor?

Mülakat sürecinde ilk olarak adayların sağlık muayeneleri yapılmaktadır. Sağlık muayenelerinde bakılan yüz, vücut, göz, diş gibi kriterlerden geçenler sonraki aşama olan Kişilik değerlendirmelerinden geçmeleri de gerekmektedir. Karakter ve ahlaki anlayışınızın ve sosyal durumunuzun anlaşılması için girilen testten kanaat puanı alarak  karakter testinden sonraki Fiziki kabiliyet yeterlilik testinden de geçmeleri gereklidir. Fiziki kabiliyet yeterlilik testinde adaylara 1500 m koşu yaptırılır ve sonuçlarına bakılır, sonrasında adaylar mekik ve şınav branşlarından değerlendirilecektir. Bu testten ise 40 baraj puanını geçmek gereklidir.
Şartları taşıyan ve yerine getiren adaylar en son olarak sözlü mülakata alınmaktadır. Sözlü mülakatta adayın kendini ifade etme yeteneği, görünüşü genel kültürü ve konuşma şekli ve diksiyonuna bakılmaktadır. Sözlü mülakattan da 70 almak gereklidir.

Tüm bu sınavların oranları ise başarılı sayılmak için şu şekilde belirlenir. Sözlü mülakat % 15 oranında, yazılı sınavın etkisi % 70’i ve fiziki yeterlilik testi % 15 oranında etkilidir. Bu oranlarda etki eden sınav puanlarından başarılı olan adayların listeleri belirlenir.
Astsubay olmak isteyenler tüm bu yazılı sınav sözlü mülakat ve fiziki yeterlilik testlerinden geçerek başarılı oldukları takdirde Astsubay meslek yüksekokullarında 2 yıllık eğitim alarak Astsubay çavuş rütbesi alarak atanmaktadır.


Kadın Astsubay Maaşları 2024 Ne Kadar?

Her astsubayın görev yaptığı bölgeye, sınıfa ve derece kademesine göre maaş değişmektedir. Astsubayların 2024 yılında aldığı maaşlar 36 bin TL ila 50 bin TL arasında değişmektedir.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Kadın Subay Nasıl Olunur? 

👉 Kadın Jandarma Nasıl Olunur?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

6 Yorum

 1. İyi günler bu kadın astsubayligi araştırıyorum da bı kaç sayfada 162 boy gösteriyor sizin paylaştığıniz 158 yazıyordu heyecanlandım yaşım 25 ve lisans mezunuyum acaba bu boy sınırı bizim için geçerli mi?

 2. Merhaba sağlık kurumları işletmeciliği önlisans mezunuyum 94 doğumluyum bikaç blogta bu bölümden astsubay alımı olmuyor diye okudum.bölüm şartı olmadan ne şekilde hangi kaynaktan astsubay olabilirim Beni bilgilendirirmisiniz lütfen ? şimdiden teşekkürler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu