Üniversite

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Nedir?

Halkla İlişkiler, bir firmanın veya kurumun bağlantı kurabileceği kişilerin, desteğini kazanmak ve bunu sürdürmek için örgütlenmiş kamu yararına uygun düzenli faaliyet yapan bir sistemdir. İngilizcedeki karşılığı “Public Relation” olan bu terimin genellikle kullanılan ismi PR olarak Türkçe’de yerini almıştır. Reklamcılık, bir ürünü veya hizmeti hiçbir şekilde zorlama olmadan insanlar tarafından alınmasını sağlamak amacıyla onları ikna etmektir. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü ise bu iki kavramın birleşmesiyle oluşmuş zengin içeriklere sahip bir bölümdür.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü sözel puan türünden öğrenci alımları yapan iletişim ve pazarlama ağırlıklı bir bölümdür. Öğrenim süresi 4 yıldır. Bölümün amacı, iş sektöründeki ihtiyaçları karşılayabilecek, alanında donanımlı, çalıştığı kurum, kuruluşlara ve firmalara reklam alanında maksimum fayda sağlayabilecek iletişimi, yaratıcılığı ve hayal gücü yüksek bireyler yetiştirmektir.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Nedir?

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünde genel olarak, Pazarlama, Halkla İlişkiler, Fotoğrafçılık, Reklam Yazarlığı ve Medya Planlama dersleri ağırlıklıdır. Öğrenci bu zengin içeriklere sahip olan dersleri alarak iş yaşamına tecrübe kazandırabilir. Bu bölümü okumak isteyen öğrencilerin iletişim ve hayal gücünün yüksek, yaratıcılık yönünün kuvvetli, insan ilişkileri ile arası iyi, ikna yeteneği yüksek olması gerekir. Sektörde başarılı olmaları için çevre ilişkileri kuvvetli olmalıdır. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü nden mezun olduktan sonra kamu ya da özel sektörlerde çalışabilirler. Bu bölüm mezunlarının genelde aldıkları unvanlar şu şekildedir:

 • Halkla İlişkiler Uzmanı,
 • İletişim Danışmanı,
 • Sosyal Medya Uzmanı,
 • Basın Danışmanı,
 • Reklam Metin Yazarıdır.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünden Mezun Olan Kişi Ne İş Yapar?

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunları 4 yıllık lisans eğitimlerini tamamlayıp mezun olduktan sonra çalışma hayatına başlayabilirler. Bu bölümden mezun olanlar çalıştıkları kurumları hedef kitlelere tanıtmak için gerekli çalışmalarını, raporlamalarını ve tanıtımlarını yaparlar. Bu kurumların tanıtım faaliyetlerini, haber bültenlerini ve reklam içeriklerini hazırlayıp, sunarlar. Çalıştıkları kurumların tüm çalışmalarını yayın organları aracılığıyla tanıtılmasını sağlayıp, kurumların ya da firmaların etkinlik alanlarının genişletilmesini sağlarlar. Bu yapılan işlerin temel amacı, kurumun veya firmanın en iyi şekilde tanıtılmasını sağlamak ve sektördeki saygınlığını arttırmaktır. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü mezunlarının çalışma alanlar şöyledir:

 • Dijital Reklam Ajansları,
 • Halkla İlişkiler Departmanları,
 • Medya Planlama Ajansları,
 • Büyük Firmaların Basın ve Halkla İlişkiler Bölümleri,
 • Pazarlama ve Satış Departmanları,
 • Reklam Şirketleri,
 • Marka Danışmanlık Şirketleri,
 • Siyasi Partiler,
 • Şirketlerin Kurumsal İletişim Departmanlarıdır.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Dersleri Nelerdir?

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünde de diğer bölümlerde olduğu gibi genel dersler mevcuttur. Türk Dili, Atatürk İlke ve İnkılapları dersleri mecburi olarak verilmektedir. İletişim ve satış pazarlama geliştiren dersler oldukça ağırlıklıdır. Sözel olmasına rağmen İktisat dersi verilmektedir. Her üniversitenin dersleri farklılık gösterse de ders isimleri farklı fakat genel itibariyle ders içerikleri hemen hemen aynıdır. Reklam metni yazma, ürün pazarlama, içerik oluşturma gibi farklı dallara bölünmüş olsa da öğrenilen bilgiler birbirine çok yakındır. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü dersleri genel itibariyle şunlardır:

 • İktisada Giriş
 • İletişim Bilgisi
 • Genel İşletme
 • Psikoloji
 • Pazarlama Yönetimi
 • Yabancı Dil 1-2
 • Halkla İlişkiler
 • Yeni İletişim Teknolojileri
 • Stratejik İletişim
 • Marka ve Yönetimi
 • Bütünleşik Pazarlama İletişimi
 • Halkla İlişkiler Yönetimi
 • Kurumsal İletişim
 • İkna Edici İletişim
 • Reklamcılık
 • Halkla İlişkiler Uygulamaları ve Örnek Olaylar
 • Halkla İlişkiler Yazarlığı
 • Kurumsal Sosyal Sorumluluk
 • Kriz İletişimi ve Yönetimi
 • Kurum İçi Halkla İlişkiler
 • Kamusal Halkla İlişkiler
 • Medyada Dil Kullanımı
 • Tanıtım ve Pazarlama
 • İnternet ve Mobil Pazarlama
 • Lobicilik ve Halkla İlişkiler
 • Kamu Diplomasisi ve Uluslararası Halkla İlişkiler
 • Sürdürülebilirlik ve Halkla İlişkiler
 • Hizmet Pazarlaması
 • Medya İlişkileri
 • Halkla İlişkiler Kampanya Analizi
 • İtibar Yönetimi
 • Kurum Kültürü
 • Medya Planlama
 • Tüketici Davranışları
 • Halkla İlişkiler Araştırmaları
 • Reklam Kampanya Analizi
 • Kurumsal Kimlik ve İmaj Yönetimi
 • Reklamda Yaratıcılık ve Yazarlık
 • Sosyal Medya
 • Sanat Tarihi
 • Fotoğraf Tekniği
 • Temel Tasarım
 • Görsel Algılama ve Tasarım
 • Dijital Pazarlama
 • Eleştirel Düşünce, Yaratıcılık ve Girişimcilik
 • Reklam Yazarlığı
 • Yeni Medya

Bölüm dersleri ağır ve zor değildir. Sözel ve ezber yeteneği gelişmiş olanlar bu bölümü rahatlıkla bitirebilirler. Derslerin içerikleri zengin ve zevklidir. Derslere hakimiyet sağlayan öğrenciler iletişimlerini ve bilgilerini geliştirebilirler. Bu bölümde genellikle staj yapmak zorunludur. Bazı üniversiteler 3. sınıfın sonunda bazı üniversiteler ise bölüm sonunda staj yapılmasını ister. Staj dönemleri genellikle 30 gün sürelidir. Öğrenci mezun olmadan ya da mezun olduktan sonra bitirme stajını tamamlayarak diplomasını hak edebilir. Ajanslarda, televizyonlarda, halkla ilişkiler veya reklamcılık bölümü olan kurum ve kuruluşlarda öğrenciler stajlarını tamamlayarak mezun olabilirler.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü TYT ve AYT sınavlarından sözel puan türünden tercih yapabileceğiniz bir bölümdür. AYT sınavından Türkçe ağırlıklı soruları yapmanız gerekir. TYT (Temel Yeterlilik Testi) üniversiteye giriş için birinci sınavdır. AYT (Alan Yeterlilik Testi) ise TYT’ye girdikten sonra gireceğiniz ikinci sınavdır. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü sözel girişli bir bölüm olduğu için Türkçe, Tarih ve Coğrafya gibi soruları çözmeniz gerekir. Bu bölümün en yüksek puanları özel üniversitelerdedir. Aşağıda sıraladığımız listede en yüksek puanlı burslu özel üniversiteler yer almaktadır.

 • Beykent Üniversitesi (İstanbul)- Taban Puanı: 462, Başarı Sırası: 979
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi (İzmir-İngilizce)- Taban Puanı: 436, Başarı Sırası: 3072
 • Yaşar Üniversitesi (İzmir-İngilizce)- Taban Puanı: 428, Başarı Sırası: 4373
 • İstanbul Şehir Üniversitesi (İstanbul)- Taban Puanı: 415, Başarı Sırası: 7650

Ayrıca bu bölüme ait devlet üniversitelerde mevcuttur. Puan ve başarı sıralamasıyla yüksek bir puana sahip olan bazı devlet üniversitelerin listesi şöyledir:

 • Anadolu Üniversitesi (Eskişehir)- Taban Puanı: 358, Başarı Sırası: 63709
 • Sakarya Üniversitesi (Sakarya)- Taban Puanı: 323, Başarı Sırası: 161978
 • Adnan Menderes Üniversitesi (Aydın)- Taban Puanı: 319, Başarı Sırası: 176498
 • Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya)- Taban Puanı: 293, Başarı Sırası: 302530
 • Trabzon Üniversitesi (Trabzon)- Taban Puanı: 291, Başarı Sırası: 313244

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünün taban puanları ve başarı sıralamaları oldukça yüksektir. Özellikle burslu ve İngilizce eğitim veren özel üniversitelerin puanları ve başarı sıralamaları çok yukarıdadır. Bu bölümde okumakta hak kazanan öğrenciler burslu ve yabancı dil eğitimli bu bölümü tercih edebilirler. Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü uluslararası bir meslek niteliği taşıdığı için dil gerçek anlamda önem taşımaktadır. Ayrıca puanınız burslu üniversitelere giremeyecek kadar düşükse devlet üniversitelerine de girebilirsiniz. Özel üniversitelere oranla puanları biraz daha düşüktür.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Nedir?

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü 4 yıllık bir bölümdür. Bölümün amacı, mezun olduktan sonra kişilerin çalıştığı kurumları kitle iletişim araçları ile insanlara tanıtımının sağlanmasıdır. Ayrıca broşürler, haber bültenleri, seminer, basın toplantıları, sergiler gibi etkinleri düzenleyen kişilerdir.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünden Mezun Olan Kişi Ne İş Yapar?

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümünden mezun olanlar dijital reklam ajanslarında, büyük firmaların basın yayın organlarında, pazarlama ve satış departmanlarında çalışabilirler. Ayrıca televizyonlarda ve reklam şirketlerinde de iş bulma olanakları yüksektir. Eğer kurum ve firmalarda çalışmak istemeyen kişiler olursa üniversitede yüksek lisans yaparak akademisyen de olabilirler.

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü Taban Puanları ve Sıralaması

Reklamcılık ve Halkla İlişkiler Bölümü sözel ağırlıklı bir bölümdür. Özel üniversitelerde en yüksek taban puanı 462, en düşük puanı ise %75 indirimli olarak 218’dir. Devlet üniversitelerinde en yüksek taban puanı Anadolu Üniversitesi ile 358, en düşük taban puanı 233 puanla Iğdır Üniversitesidir.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu