Üniversite

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Üretimde Kalite Kontrol 2024 Maaşları Ne Kadar?

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Mezunu Ne İş Yapar? Üretimde Kalite Kontrol 2024 Maaşları Ne Kadar?  Kalite güvence liderine bağlı olarak hazırlanan iş planı ve programına göre çalışan meslek elemanlarını yetiştiren Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Dersleri Nelerdir? Gelin birlikte tüm detayları öğrenelim…

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

Gelecek kariyer planlarında Üretimde Kalite Kontrol okumak isteyen öğrenciler, Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Ne İş Yapar? Üretimde Kalite Kontrol Bölümü mezunları, üretim süreçlerinin ve ürünlerin kalitesini yönetme ve kontrol etme konularında uzmanlaşmış profesyonellerdir. Bu mezunlar, genellikle aşağıdaki görevleri yerine getirebilirler:

Kalite Kontrol Uzmanı: Ürünlerin veya bileşenlerin kalitesini belirlemek ve denetlemek için kalite kontrol süreçlerini yürüten uzmanlar olarak çalışabilirler. Ürünlerin standartlara uygunluğunu değerlendirirler.

Kalite Güvence Uzmanı: Kalite güvence programlarını geliştirme ve uygulama konularında uzmanlaşmış profesyoneller olarak, üretim süreçlerini daha verimli ve kaliteli hale getirme görevlerini üstlenebilirler.

Veri Analisti: Üretim süreçlerinden elde edilen verileri analiz ederek, kalite kontrol ve iyileştirme konularında veriye dayalı kararlar alabilirler. Verileri yorumlayarak sürekli iyileştirme süreçlerini desteklerler.

Kalite Mühendisi: Ürün veya süreç tasarımında kaliteyi sağlamak için mühendislik becerilerini kullanabilirler. Ürün tasarımı ve üretim süreçlerini iyileştirmek için teknik çözümler sunarlar.

Kalite Yöneticisi: Kalite kontrol ve güvence süreçlerini yönetme, denetleme ve geliştirme sorumluluğunu üstlenen yönetici pozisyonlarında çalışabilirler. Kalite politikalarını belirlerler ve kalite ekiplerini yönetirler.

Tedarik Zinciri Uzmanı: Tedarik zinciri içinde kalite kontrolünü sağlamak ve tedarikçi ilişkilerini yönetmek için çalışabilirler. Tedarikçilerin ürünlerini ve hizmetlerini değerlendirirler.

İş Süreçleri İyileştirme Uzmanı: Üretim süreçlerini ve iş akışlarını analiz ederek, verimliliği artırmak ve maliyetleri azaltmak için iş süreçleri iyileştirme projelerine liderlik edebilirler.

Eğitmen ve Danışman: Kalite kontrol ve güvence konularında şirket içi eğitimler verme veya danışmanlık hizmetleri sunma işlerinde çalışabilirler. Diğer çalışanları kalite konularında eğitebilirler.

Kalite Denetçisi: Üretim tesislerini ziyaret ederek kalite kontrol prosedürlerinin uygulanmasını denetlerler ve uygunlukla ilgili raporlar hazırlarlar.

ISO Belgelendirme Uzmanı: Kalite yönetim sistemlerinin ISO standartlarına uygunluğunu değerlendirir ve gerekli belgelendirmeyi yönetirler.

Kalite Kontrol Bölümü mezunları, üretim endüstrisi başta olmak üzere birçok sektörde istihdam edilebilirler. Kalite kontrolü ve güvencesi, her sektörde ürün kalitesinin ve müşteri memnuniyetinin önemli olduğu bir alan olduğu için bu mezunların iş fırsatları geniş ve çeşitlidir.


Kalite Kontrol Teknikerlerinin Görevleri Nelerdir?

İş imkanları başlığından da anlayacağınız üzere Üretimde Kalite Kontrol mezunları farklı kurum ve kuruluşlarda görev alabilmektedir. Bu kurum ve kuruluşlarda aldıkları görevler farklı olabilir. Ama genel anlamda düşünürsek Üretimde Kalite Kontrol mezunlarının görevleri şunlardır:

 • Üretilecek ürüne veya hizmete göre üretim sürecinin planlamasını yapar.
 • Üretimin en uygun maliyet ve zamanlama ile gerçekleşmesi için makine veya tesisatın seçimi ve yerleşimini sağlar.
 • Ham madde, ürün ve stok kontrolünü yaparak sipariş miktarını belirler.
 • Çalışanların verimli olabilmesi için iş planları yapar ve iş emirlerini hazırlar.
 • Ürün veya hizmetin kullanıcıya sağlayacağı faydanın maksimum düzeye ulaşması için nasıl sunulması gerektiği konusunda çalışır, yöntemlerinin tespiti ve uygulanmasını sağlar.
 • Üretimde ölçülebilir düzeyde kalite artışı ve bunun sürekliliğinin sağlanmasına katkı sağlar.
 • Üst yönetimin karar vermesini kolaylaştırmak için gerekli bilgileri toplar, bu bilgilerin analiz edilmesi ve yorumlanmasında kalite güvence liderine yardımcı olur.
 • İşletmede Kalite Yönetim Sistemlerinin kurulması, yürütülmesi, geliştirilmesi çalışmalarında aktif rol alır.
 • Süreç iyileştirme ekiplerinde lider rolü üstlenir.
 • Kalite yönetim sistemleri, süreç iyileştirme ve problem çözme teknikleriyle ilgili işletme içi eğitimler verir.
 • Kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde iç denetim sistemlerini geliştirir, iç denetim birimlerinin etkinliğini artırır.
 • İşletmelerin Ar-ge, tasarım, üretim, paketleme, ambalajlama, satış ve pazarlama, tedarikçi ilişkileri gibi tüm prosesleri bilir ve proseslerde performans ölçümü gibi ölçme ve değerlendirme işlemlerini yapar.

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Mezunları Nerelerde Çalışır?

Üretimde Kalite Kontrol Bölümü mezunları, ürünlerin ve iş süreçlerinin kalitesini denetlemek, yönetmek ve iyileştirmekle görevli uzmanlardır. Bu mezunlar genellikle aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:

 • İmalat ve Üretim Şirketleri: Üretim sektörü, Kalite Kontrol Bölümü mezunlarının en yaygın olarak istihdam edildiği sektördür. Gıda, otomotiv, elektronik, ilaç, tekstil ve daha birçok endüstri dalında ürün kalitesini sağlama ve süreçleri iyileştirme görevleri için bu şirketlerde çalışabilirler.
 • Otomotiv Sanayi: Otomobil üreticileri ve yan sanayi şirketleri, ürün kalitesini önemseyen büyük işverenlerdir. Kalite kontrol uzmanları, otomobil parçalarının veya montaj süreçlerinin kalitesini denetleyebilirler.
 • Gıda Üretimi ve İşleme: Gıda üreticileri, ürünlerinin hijyen ve güvenlik standartlarına uygunluğunu sağlamak için kalite kontrol uzmanlarına ihtiyaç duyarlar. Gıda güvenliği ve kalite standartlarına uyum sağlamak kritiktir.
 • İlaç ve Sağlık Ürünleri: İlaç şirketleri ve sağlık ürünleri üreticileri, ürünlerinin kalitesini ve güvenliğini denetlemek için kalite kontrol profesyonelleri istihdam ederler.
 • Elektronik ve Teknoloji: Elektronik ürünlerin üretimi ve montajı sırasında kalite kontrol uzmanları, ürünlerin performansını ve güvenliğini değerlendirirler.
 • Enerji ve İnşaat: Büyük enerji tesisleri veya inşaat projeleri sırasında, ürün ve malzeme kalitesini izlemek ve inşaat standartlarına uygunluğu sağlamak için kalite kontrol uzmanlarına ihtiyaç vardır.
 • Kimya ve Petrokimya: Kimya endüstrisi ve petrokimya tesisleri, ürün kalitesini kontrol etmek ve ürün güvenliği sağlamak için kalite kontrol uzmanlarına ihtiyaç duyar.
 • Metal İşleme ve Madencilik: Metal işleme tesisleri ve madencilik şirketleri, ürünlerinin kalitesini izlemek ve iş sağlığı güvenliği standartlarına uyum sağlamak için kalite kontrol uzmanlarına ihtiyaç duyarlar.
 • Kalite Danışmanlık Firmaları: Kalite kontrol uzmanları, bağımsız kalite danışmanlık firmalarında çalışabilirler. Bu firmalar, farklı endüstrilerdeki müşterilere kalite kontrol ve güvence hizmetleri sunarlar.
 • Kamu ve Hükümet: Kamu sektöründe veya hükümet kurumlarında, ürünlerin veya hizmetlerin kalite ve uygunluk standartlarını denetlemek için kalite kontrol uzmanları istihdam edilebilirler.

Kalite kontrol mezunları, ürün kalitesini ve iş süreçlerini iyileştirme konularında geniş bir yelpazede iş fırsatlarına sahiptirler. İş seçenekleri, mezunların ilgi alanlarına, becerilerine ve deneyimlerine bağlı olarak değişebilir.


Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Dikey Geçiş Bölümleri

2 yıllık bölümlerden mezun olanlar, çeşitli lisans programlarına dikey geçiş yapabilir. Dikey geçiş, DGS sınavı ile gerçekleşmektedir. Üretimde Kalite Kontrol bölümü mezunları da DGS ile bazı 4 yıllık bölümlere geçiş yapabilmektedir. Üretimde Kalite Kontrol dikey geçiş bölümleri şunlardır:

 • Endüstri Mühendisliği
 • İmalat Mühendisliği
 • İstatistik
 • Makine Mühendisliği

Üretimde Kalite Kontrol Teknikeri Maaşları 2024 Ne Kadar?

Özel sektörde alınan maaşlar ile kamu kurumlarda çalışanların aldığı maaşlar farklıdır. Devlet kurumunda çalışan mezunlar için Üretimde Kalite Kontrol 2024 maaşları 23,500 TL – 50,000TL’dir.


2 Yıllık Üretimde Kalite Kontrol Bölümü Dersleri Nelerdir?

1.Sınıf 1. Dönem Dersleri

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,
 • Türk Dili I,
 • Yabancı Dil I,
 • Bilgisayar I,
 • İşletmeye Giriş,
 • Süreç Yönetimi,
 • Matematik I,
 • Toplam Kalite Yönetimi I.

1.Sınıf 2. Dönem Dersleri

 • Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II,
 • Türk Dili II,
 • Yabancı Dil II,
 • Teknik Resim,
 • Bilgisayar II,
 • Toplam Kalite Yönetimi II,
 • Kalite Yönetim Sistemleri I,
 • İstatistik,
 • Ölçme Bilgisi,
 • Endüstriye Dayalı Eğitim (Ede).

2.Sınıf 1. Dönem Dersleri

 • Bilgisayar Destekli Tasarım,
 • Kalite Kontrol,
 • Kalite Yönetim Sistemleri II,
 • Yönetim Organizasyon,
 • Kalite Ekonomisi,
 • Mesleki Yabancı Dil,
 • Üretim Yöntemleri.

2.Sınıf 2. Dönem Dersleri

 • Malzeme Muayene Yöntemleri,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği,
 • İş Ahlakı,
 • Girişimcilik,
 • Kalite Geliştirme Teknikleri,
 • Kalite Güvence ve Standartlar.

İlginizi Çekebilir 👇

👉Çok Boyutlu Modelleme ve Animasyon Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu