Üniversite

Orman Muhafaza Memuru Nasıl Olunur? Başvuru Şartları ve Maaşları Nedir?

Orman Muhafaza Memuru Nasıl Olunur? Başvuru Şartları ve Maaşları Nedir? Orman yangınlarıyla mücadele, orman talanlarını önleme ve av hayvanlarını koruma görevlerini yürüten Orman Muhafaza Memurları, kısacası ormanların korunmasıyla ilgilenirler. Gelin hep birlikte Orman Muhafaza Memuru hakkında tüm bilinmesi gerekenleri öğrenelim.

Orman Muhafaza Memuru Nasıl Olunur?

Orman muhafaza memuru, OGM yani Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde taşra teşkilatında görevli olan kamu çalışanlarına verilen addır. 657 sayılı devlet memurları kanununa tabi olarak görev yapmaktadırlar. Orman muhafaza memurluğu özellikle orman yangınları ile mücadeleden, orman talanı ile mücadeleye, ormanların muhafaza ve bakımından, av hayvanlarının korunmasına kadar birçok alanda görev yapan bir kamu hizmetidir. İlk yapılanmaları Osmanlı döneminde olsa da modern olarak orman ve çevre ile ilgili bakanlıkların kurulmasına dayanır.

Orman muhafaza memuru olmak için öncelikle gerekli bölümlerden mezun olunmalıdır. Bu bölümlerden mezun olan bireyler daha sonra KPSS ve Orman Genel Müdürlüğü’nün orman muhafaza memuru alımı yapmasını beklemelidirler. OGM neredeyse her sene belirli sayıda orman muhafaza memuru alımı gerçekleştirmektedir. İlanlarda KPSS puanı için genel olarak 65 ve üstü istenmektedir. İlana başvuru yapmanızın akabinde başvurusu kabul edilen adaylar daha sonra uygulamalı sınava alınmaktadır. Uygulamalı sınav sonucunda en yüksek puan alan adaylar işe alınmaktadır.

Orman muhafaza memuru olmak için gereken bazı şartlar vardır. Bu şartlar şu şekildedir;

 • Beden olarak sağlıklı ve dayanıklı olmalıdır.
 • Ekip çalışmalarına yatkın olmalıdır ve alerjik rahatsızlıkları olmamalıdır.
 • Orman muhafaza memurları genellikle kırsal alanda yaşayacaklarından dolayı görev yapacakları sahaya adapte olacak kişilerden oluşmalıdır. Dolayısıyla ormanı seven bu konuda fedakârlık yapacak kişilerden oluşmalıdır.
 • Orman muhafaza memurlarının silah taşıma zorunluluğu vardır. Dolayısıyla bunu kaldırabilecek kişiler olmalı bunu hastane raporu ile ispatlamalıdırlar.

Orman Muhafaza Memurunun Görevleri Nelerdir?

Orman muhafaza memurlarının oldukça geniş bir görev tanımı bulunmaktadır. orman muhafaza memurlarının görevleri şunlardır;

 • Görev sahasındaki orman içi ve dışı ağaçlandırma sahalarının fidanlıkların tohum bahçeleri ve tohum meşçerelerinin, enerji ormanlarının kavakçılık, toprak muhafaza ve mera ıslahı sahalarının, milli park, tabiat parkı, tabiat anıtı, tabiatı koruma alanlarının, yaban hayatı koruma sahaları, yaban hayvanı üretme istasyonları, yaban hayvanları yerleştirme alanları ile mesire yerlerinin korunması ile ilgili işleri yürütmek.
 • Görev sahasında mevcut av hayvanları ile akarsu ve göllerdeki balık varlığının korunmasından, avcılık ve balıkçılığa ilişkin işlerin yürütülmesi ile ilgili işleri yürütmek.
 • Görev sahaları dahilinde veya civarda çıkacak orman yangınları ile mücadele çalışmalarına katılmak ve verilen görevleri yapmak.
 • Görev sahaları dahilindeki orman zararlıları ile mücadele işlerine ait görevlerin yapmak.
 • İdareye ait her türlü yapı ve tesislerle amenajman ve orman kadastrosuna ait sınır işaretlerinin muhafazasından, bina ve tesislere giriş çıkışların kontrolü ile sabotajlara karşı korunması ile ilgili işleri yürütmek.
 • Kendilerine verilen her türlü silah, alet ve malzemenin muhafaza ve bakımı yapmak.
 • Kanunen el koymakla görevli bulundukları suçların arama, soruşturma ve kovuşturulmasından, tutanak tanziminden ve sahaları dahilinde vazife gören yangın gözetleme ve söndürme işçilerinin, av koruma ve üretme sahaları ile balık üretme istasyonlarında görevli bekçi ve bakıcıların üretim ve yetiştirme işlerinde çalışan işçilerin gözetimi ve denetimi ile ilgili işleri yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
 • Orman ve orman ürünlerinin korunması için gerekli faaliyetleri yürütmek.
 • Ormanların işletilmesi ile ilgili olarak damga ve işaretleme, biotik ve abiotik yolla zarar görmüş ağaçların tesbiti, kesim, tomruklama ve ölçme, imalat, nakliyat ve depolama, bakım ve gençleştirme, tali ürün üretimi, tohum temini, ağaçlandırma fidanlık, toprak muhafaza ve mera işlerinin yürütülmesi ile ilgili işleri yürütmek.

Orman Muhafaza Memurlarının Mali Ve Sosyal Hakları Nelerdir?

 • Fazla çalışma ücreti
 • Koruyucu malzeme
 • Koruyucu gıda yardımı
 • Toplu taşımadan ücretsiz yararlanma
 • Tazminat
 • Yangın söndürme tazminatı

Orman Muhafaza Memurlarının Çalışma Saatleri Nasıldır?

Orman muhafaza memurları, diğer memurluklarda olduğu gibi günlük 8 saat, haftada 5 gün ve haftada 40 saat prensibine göre çalışmaktadırlar. Fakat genel olarak iş saatleri uzayabilmektedir. Son dönemde bu çalışma saatlerine daha çok dikkat edilmesi hususunda sendikaların yoğun bir çalışması bulunmaktadır.


Orman Muhafaza Memuru Olmak İçin Mezun Olunması Gereken Bölümler Nelerdir?

 • Av ve Yaban Hayatı,
 • Avcılık ve Yaban Hayatı,
 • Budama ve Aşılama,
 • Fidan Yetiştirme,
 • Fidan Yetiştiriciliği,
 • Fidan ve Fidecilik,
 • Orman İşletmeciliği,
 • Ormancılık,
 • Orman Ürünleri,
 • Odun Dışı Orman Ürünleri,
 • Ormancılık ve Orman Ürünleri.

Bu bölümler ön lisans bölümleridir. Ayrıca meslek liselerinde ahşap teknolojisi, ağaç işleri gibi bölümleri bitirenler bu bölümlere sınavsız girebilirler.


Uygulamalı Sınav Konuları Nelerdir?

 • Bireysel muhakeme, kavrama, özetleme, ifade yeteneğinin ölçülmesi, .
 • Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür teknikleri,
 • Orman yangınları, orman zararlıları ile mücadele ve ormanların korunması,
 • Orman ürünlerinin; üretimi, standardizasyonu, ölçülmesi ve değerlendirilmesi,

Mesleğe yönelik fiziki dayanıklılık ve yeterlilik hususları, esas alınarak bu fıkrada belirtilen her bir bent 20 puan üzerinden değerlendirilecektir. Uygulama Sınav Kumlunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçilecek olup, üyelerin 100 puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların uygulama sınav puanı tespit edilir. Uygulama sınavında 100 üzerinden en az 70 puan alanlar başarılı sayılır.


Orman Muhafaza Memuru Maaşları 2024 Ne Kadar?

Orman Muhafaza Memurlarının maaşları bir çok unsura göre değişmektedir, bekar ya da eşi çalışmayan çocuksuz personele göre hesaplanan bu maaşlar 2024 yılı itibariyle 33 bin ila 36 bin TL arasında değişmektedir.


👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

4 Yorum

 1. Merhaba, Orman muhafaza memuru olmak için gerekli olan üniversite bölümlerinden herhangi birini açıköğretimden okuyabiliyor muyuz?

  1. • Av ve Yaban Hayatı,
   • Avcılık ve Yaban Hayatı,
   • Budama ve Aşılama,
   • Fidan Yetiştirme,
   • Fidan Yetiştiriciliği,
   • Fidan ve Fidecilik,
   • Orman İşletmeciliği,
   • Ormancılık,
   • Orman Ürünleri,
   • Odun Dışı Orman Ürünleri,
   • Ormancılık ve Orman Ürünleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu