Üniversite

Zabıta Memuru Nasıl Olunur? Zabıta Rütbeleri Ve Kadroları Nelerdir?

Zabıta İç işleri Bakanlığının yerel yönetime bağlı belediyelerde kurulan teşkilattır. Belediyelerin sınırları içerisinde yer alan ve kanunla belirlenen emir ve yasaklar doğrultusunda çeşitli denetlemeler gerçekleştiren devlet memurlarına zabıta adı verilir.
Ülkemizde iki türlü zabıta veya kolluk vardır. Bunlar genel zabıta polis ve jandarma ve özel zabıta belediye zabıtası‘dır. Peki Zabıta Memuru Nasıl Olunur? Zabıtaların Görevi Nedir? Zabıta Rütbeleri Ve Kadroları Nelerdir? Başka Kurumdan Naklen Geçiş ile Nasıl Zabıta Olunur? İşte tüm soruların cevapları…

Zabıta Memuru Nasıl Olunur?

Zabıta memurluğuna atanmak için 657 sayılı Kanunun 48/ a maddesi gereğince istenen genel şartları taşıyor olmak gereklidir. Zabıtalığa dışarıdan belediyenin alım ilanlarına başvuru yaparak, başka memurluktan naklen geçiş ile ve TSK mensuplarının istifa ederek ayrıldığına dair tezkere ile başvuru yaparak birçok yöntem ile müracaat ederek gereken şartları taşımak koşulu ile olunabilir.

Zabıta Rütbeleri Ve Kadroları Nelerdir?

Zabıta teşkilatında göreve yeni başlayan personeller zabıta unvanına sahip olur. Ancak teşkilatta tek rütbe zabıta rütbesi değildir. İşte rütbeler şu şekildedir;
• Teşkilatta Zabıta Memuru,
• Zabıta Amiri,
• Zabıta Daire Başkanı,
• Zabıta Komiseri
• Zabıta Müdürü,
• Zabıta Şube Müdürü,
gibi kadrolar ve kıdemler bulunmaktadır.

Zabıta Olmak İçin Gerekli Özellikler Nelerdir?

• Çevreye karşı güler yüzlü ve anlayışlı olmak.
• Denetleme yapacağı için, baskın bir karaktere sahip olmak.
• Empati kurma yeteneğine sahip olmak.
• İnsanlara iyi ilişkiler kurabilmek.
• Karar verebilme yetisine sahip olmak ve kararlarını uygulayabilmek.
• Kendini ifade etme yeteneği gelişmiş olmak.
• Sürekli hareket halinde olmaya alışık olmak.
• Tarafsız karar verme becerisine sahip olmak.

Zabıtaların Görevi Nedir?

• İl ve ilçelerdeki mahalli idari olan belediyelere bağlı olarak belediyenin yükseldiği görevleri yerine getirmekle  görevli zabıtalar köylerde görev yapmazlar. Zabıtalar belediyeler tarafından tahsis edilmiş araç ve kıyafetler ile hizmet verirler. Görevleri arasında kontrol, gözetim, takip, izin kanuni işlem ve yasaklayıcı hususları yerine getirmekle görevlidir.
• Sokak satıcılığında vergisi şekilde seyyar satıcılığa müsaade etmezler.
• Gıda ürünlerinin (şeker , çikolata, fırın vb. gibi) imalathanelerinde hijyen koşullarında üretim yapılıp yapılmadığının kontrolünü yapmakta görevlilerdir. Bu şekilde gıda ürünlerinin imal edildiği imalathanelerde ürünlerin hijyenik olup olmadığını, halk sağlığına uygun olup olmadığını ve izin belgesinin olup olmadığını kontrol etmekle görevlidir.
• Ruhsatsız olarak açılan veya ruhsata aykırı olarak işletilen işyerleriyle ilgili olarak İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine göre işlem yaparlar.
• Zabıtanın imar kapsamında ve trafik kapsamında birçok görev ve yetkisi bulunur.  Zabıta memurlarının görev ve yetkileri kapsamında; yetkili belediyenin verdiği görevleri yerine getirebilmek için bağlı bulunan belediyenin il ve ilçe sınırları içindeki halka açık yerlere girebilir, imalathaneler ve satışlarda gerekli kontrolleri yapabilir ve gerekli görmesi halinde kontrol ile ilgili belgeler ister ve haklarında tutanak düzenleyebilir.

Zabıta Memurluğunu Tercih Eden Bölümler Hangisidir?

İnsan kaynakları alanında faaliyet gösteren kurumların verilerine göre Zabıta Memuru olanların mezun oldukları bölümlerden bazıları şu şekildedir;
• Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama (MYO)
• Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (MYO)
• Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
• Halkla İlişkiler ve Tanıtım (MYO)
• İşletme (MYO)
• İşletme
• İktisat
• Kamu Yönetimi
• Muhasebe (MYO)
• Yerel Yönetimler (MYO)

İlk Kez Zabıta Olacak Adaylardan İstenecek Belgeler Nelerdir?

• Askerlikle ilişkisi olmadığını gösteren askerlik durum belgesi gerekmektedir.
• Diploma veya ilgili okuldan alınmış onaylı kopyası gereklidir.
• Görevini devamlı yapabileceğine dair beyanda bulunması gerekir.
• Nüfus cüzdanı ve onaylı sureti gereklidir.
• Sabıka kaydı olmadığını gösteren adli sicil kaydı gereklidir.

Zabıta Olmak İçin Mülakatlarda Sorulan Sorular Nelerdir?

Zabıta sınavlarında sorumlu olunan konular ise;
• TC. Anayasası
• Atatürk ilkeleri ve İnkılapları
• 657 Sayılı devlet memurları kanunu
• Mahalli idareler ile ilgili temel kavramlar ve mevzuat kanun maddeleri ile ilgili sorumlu olunan konulardır.
Bu konular ile ilgili sorular mülakatta sorulabilir.

Başka Kurumdan Naklen Geçiş ile Nasıl Zabıta Olunur?

Uzman çavuşluğu, askerliği veya polisliği bırakarak zabıta olmak isteyenler tarafından yoğunlukla araştırılan konular arasında yer alan bu konuya geçecek olursak;

TSK’ dan istifa ederek zabıtalığa geçiş nasıl yapılır? Öncelikle Tsk ile ilişiği kesilen personele tezkere verilmektedir. Diğer adıyla kaç yıl hizmet yapıldığına ve görevi bırakma nedeninin ne olduğuna dair bilgilerin bulunduğu terhis belgesi istenecektir. Belediyelerin açtığı kadrolara müracaat ederek görüşme yapılması gereklidir. Belediye görevlileri ile yapılan görüşmeden sonra eğer onay verilirse zabıta olarak alındığına dair olumlu değerlendirilirlerse görevli olduğunuz kuruma giderek istifa etmeniz gereklidir. İstifa ettikten sonra alacağınız terhis belgesi ile birlikte belediyeden istenen diğer gerekli belgeleri de toplayıp evrakları belediyeye teslim edip Zabıta olarak göreve başlayabilirsiniz. Tabi bunun için gerekli bazı şartları da yerine getirmek gereklidir. Adli olarak sıkıntı yaşamamış olmak, emre itaatsizlik yüzünden ceza alınmış olmamak gibi disiplin ve sicil araştırmasında olumlu kişiler istendiğinden problem çıkarmayan uysal yapıda kişilerin başvuruları kabul edilecektir. Yaş sınırı olarak 30 belirlenmiş ancak 30 yaş üzerinde de zabıta olanlar bulunmaktadır. Belediyeler kendileri yaş sınırı konusunda kanunları ve kuralları esneyebiliyorlar. Bu geçiş te ise  KPSS şartı yazılı sınav şartı bulunmuyor. Belediyeler her mesleği bırakan kişilerin başvurularını değerlendirip almayabilirler ancak alma şansları yüksektir.

Dışarıdan Alımlar İle Zabıta Nasıl Olunur?

Sistem şu şekilde işlemektedir.
• Adli sicil kaydı bulunmamalıdır.
• Boy alt sınırını da sağlıyor olmak gereklidir. Erkeklerde 1.75 cm. boy kadınlarda ise 1.67 boyun altında olmamak gerekiyor. Boyun 1 m den fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak şartı da bulunmaktadır.
• En az lise veya dengi okullardan mezun olmak gereklidir. Zabıtaya lise, önlisans ve lisans mezunu kişileri almaktadırlar.
• T.C vatandaşı olmak şartını sağlamak gereklidir.
• 25 yaşını bitirmemiş olmak gereklidir.

Bu şartları yerine getirdikten sonra en son KPSS sınavına girmek ve geçerli puan almak gereklidir. KPSS sınavı geçerli puan ise 70′ tir. 70 puan üzerinde ve yukarıda saydığımız şartları sağlayan kişiler Belediyelere müracaat ederek başvuruda bulunmaları gereklidir. Belediyelerin açtığı zabıtalık sınavlarına girerek yazılı ve sözlü sınavdan başarılı olunduğunda zabıta olmaya hak kazanılmaktadır.

Zabıta Olmak İçin Mülakatlarda Sorulan Sorular Nelerdir?

• Atatürk ilkeleri ve İnkılapları
• Mahalli idareler ile ilgili temel kavramlar ve mevzuat kanun maddeleri ile ilgili sorumlu olunan konulardır.
• TC. Anayasası
• 657 Sayılı devlet memurları kanunu
Bu konular ile ilgili sorular mülakatta sorulmaktadır.

Başka Kurumdan Naklen Geçiş ile Nasıl Zabıta Olunur? Şartları Nelerdir?

Uzman çavuşluğu, askerliği veya polisliği bırakarak zabıta olmak isteyenlerin sık sorduğu soru TSK’ dan istifa ederek zabıtalığa geçiş nasıl yapılır? Öncelikle TSK ile ilişiği kesilen personele tezkere verilmektedir. Diğer adıyla kaç yıl hizmet yapıldığına ve görevi bırakma nedeninin ne olduğuna dair bilgilerin bulunduğu terhis belgesi istenecektir. Belediyelerin açtığı kadrolara müracaat ederek görüşme yapılması gereklidir. Belediye görevlileri ile yapılan görüşmeden sonra eğer onay verilirse zabıta olarak alındığına dair olumlu değerlendirilirlerse görevli olduğunuz kuruma giderek istifa etmeniz gereklidir. İstifa ettikten sonra alacağınız terhis belgesi ile birlikte belediyeden istenen diğer gerekli belgeleri de toplayıp evrakları belediyeye teslim edip Zabıta olarak göreve başlayabilirsiniz. Tabi bunun için gerekli bazı şartları da yerine getirmek gereklidir. onlar ise şu şekildedir;
• Adli olarak sıkıntı yaşamamış olmak,
• Emre itaatsizlik yüzünden ceza alınmış olmamak,
• Disiplin ve sicil araştırmasında olumlu kişiler istendiğinden problem çıkarmayan,
• Uysal yapıda olmaları,
Bu şartlara uyan adayların başvuruları kabul edilecektir. Yaş sınırı olarak 30 belirlenmiş ancak 30 yaş üzerinde de zabıta olanlar bulunmaktadır.

Zabıta Maaşları Ne Kadardır?

Zabıtaların maaşları diğer memurlara göre değişkenlik göstermektedir. Zabıta maaşları, bünyesinde görev yaptıkları belediyenin büyüklüğüne göre değişim gösterir. Normal şartlarda bir zabıta maaşı 2.500 TL dolaylarındadır. Ancak zabıtalar çalışma saatleri dolayısıyla 600 TL ekstra bir ödeme alırlar. Ayrıca belediyeye göre Sosyal Denge adı altında verilen ücret de bulunur. Zabıta memurlarının maaşları 3500 TL’nin altında değildir. Ancak mesleğinde 25 yılını doldurmuş zabıta amirleri 1/4 kapsamındaki memurlar kapsamına girdiğinden diğer memurlara oranla daha yüksek maaş almaktadır.  Büyükşehir belediyelerinde görevli olan zabıtalar ile küçük beldeler de görev yapan zabıtanın maaşının aynı olmamaktadır. Bunun yanında zabıta maaşlarında evlilik ve çocuk olup olmaması da etki eder AGİ yardımı alan bir memur ile almayan memur arasında maaş farkı bulunacaktır. Kısaca özetlemek gerekirse bir zabıta 2020 yılı itibariyle 3.500 TL – 4.500 TL arasında maaş alabilmektedir.

İlgili Makaleler

Bir Yorum

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu