KPSS

2024 EKPSS Ne Zaman Yapılacak? EKPSS Sınavına Kimler Girebilir?

2024 EKPSS Ne Zaman Yapılacak? EKPSS Sınavına Kimler Girebilir? Soruları, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışmak isteyen Engelli bireylerin en çok merak ettiği sorular arasında yer alıyor. Bizde bu makalemizde 2024 E-KPSS nasıl başvurulur ve EKPSS puan hesaplama hakkında tüm bilinmesi gerekenleri paylaştık.

2024 EKPSS Ne Zaman Yapılacak?

Engelli bireyler düşünülerek ÖSYM tarafından hazırlanan ve uygulanan EKPSS, engelli bireylerin devlet kurumları içinde iş sahibi olmak için girdiği ve adayların öğrenim düzeylerine, engel gruplarına uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testlerini içeren 5 cevap seçenekli 60 sorudan oluşan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) arasında yapılan “Protokol” e göre ÖSYM tarafından uygulanan sınavdır.

EKPSS girecek adaylar öncelikle sınav konu ve soru dağılımı hakkında bilgi sahibi olmalıdırlar. Bununla birlikte EKPSS Kimler girebilir ve diğer tüm merak edilen soruları sizler için cevapladık. Sınava girecek adaylar EKPSS Nasıl Çalışılır? araştırırken hemen belirtelim ki,  bu durum kişiden kişiye göre değişkenlik göstermektedir.

Sınava hazırlananların farklı bilgi birikimi  ve farklı eksikleri söz konusu olmasından dolayı herkesin çalışma programı da farklı olmak zorundadır. Lakin Konu dağılımı ve çıkmış sorulara göz atıldığında hemen hemen aynı konulara çalışılacağı da aşikardır. 2024 EKPSS sınavı ne zaman yapılacak? merak edenler için belirtelim 2024 EKPSS sınavı ÖSYM sınav takvimi yayınlandığında açıklanacak.


EKPSS Sınavına Kimler Girebilir?

EKPSS 2024 girmek isteyen adayların en çok merak ettikleri konulardan biride başvuru şartlarıdır. Öncelikle belirtelim ki ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans ya da lisans programlarından mezun olan veya EKPSS’ nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar EKPSS 2024 sınavına girebilir.

EKPSS Başvuru Şartları

EKPSS tercih başvurusu yapabilmek için adayların belirli şartları taşıması gerekiyor. ÖSYM internet sitesinden açıklanan belgelere göre adaylar aşağıda yer alan şartları taşımadan EKPSS tercihi yapamayacak.

İlan edilen kadrolara atanmak için başvuracak adayların aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

1) Türk vatandaşı olmak.

2) 18 yaşını tamamlamış olmak. (Bir meslek veya sanat okulunu bitirenler en az 15 yaşını doldurmuş olmak ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kazai rüşt kararı almak şartıyla Devlet memurluklarına atanabilirler.)

3) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

4) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin 6’ncı fıkrasında belirtilen askerlik şartını taşımak.

6) Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinde; “Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından engel oranının yüzde kırk veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu mevzuat hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,…ifade eder.” hükmü gereğince en az %40 ve üzerinde çalışabilir engelli olmak.


2024 E-KPSS Başvurusu Nasıl Yapılır?

EKPSS başvuruları ÖSYM’nin resmi internet adresinden yapılabildiği gibi aynı zamanda ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden veya elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılmaktadır. 2024 EKPSS başvuru tarihleri ÖSYM sınav takvimi açıklandığında duyurulacaktır.  2024 EKPSS için belirlenen sınav ücreti de henüz yayımlanmamıştır.


EKPSS Puan Hesaplama Nasıl Yapılır?

EKPSS puanı hesaplanırken her testin cevabı ayrı ayrı değerlendirmektedir. Sınav sonrasında iptaline karar verilen soru veya sorular olursa bu sorular değerlendirme dışı bırakılmaktadır. Testlere verilen doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlendikten sonra doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılmaktadır.

Böylece adayların ilgili testten almış olduğu ham puan belirlenmektedir. İlgili testten en az bir cevabı bulunan adayların ham puanlarından testin ortalama ve standart sapması hesaplanmaktadır. Daha sonra da ortalama ve standart sapma kullanılarak adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanmaktadır.

Hesaplanan netler derslere göre ağırlıklandırılarak adayların genel puanları hesaplanmaktadır. Ağırlıklı puanların en küçüğü 40, en büyüğü 100 olacak şekilde puanlara dönüştürülmektedir. Bu şekilde adayların ortaöğretim düzeyi için EKPSSP1, ön lisans düzeyi için EKPSSP2, lisans düzeyi için EKPSSP3 puanları hesaplanmaktadır.

EKPSS Puan Türleri ve Testlerin Ağırlıkları Tablosu

EKPSS Puan Türü Genel Yetenek Genel Kültür
EKPSSP1 (Ortaöğretim Düzeyi) 0,50 0,50
EKPSSP2 (Ön Lisans Düzeyi) 0,50 0,50
EKPSSP3 (Lisans Düzeyi) 0,50 0,50

Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) kaç yılda bir yapılmaktadır ve geçerlilik süresi ne kadardır?

EKPSS, iki yılda bir yapılmakta ve EKPSS sonuçları yapılan değişiklikle 4 yıl süreyle geçerli olmaktadır ancak bu süre içinde yeni bir sınavın yapılamaması durumunda sınav sonuçları, bir sonraki sınava kadar geçerli olmaya devam edecektir.


Engelli Memur Alımında Hangi Eğitim Düzeyinden Başvuru Yapılmaktadır?

EKPSS’ ye; ortaöğretim kurumlarından, yükseköğretim ön lisans veya lisans programlarından mezun olan veya EKPSS ’ nin geçerlik süresi içinde mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir. Birden fazla öğrenim düzeyinden mezun olan adaylar, mezun oldukları en üst düzeyden EKPSS’ ye başvurmak zorundadır.

Kuraya ise; ilkokul/ortaokul/ilköğretim/özel eğitim iş uygulama merkezi veya okulu mezunu veya bu okullardan yerleştirme işlemlerine son başvuru tarihi itibarıyla mezun olabilecek durumda olan engelli adaylar başvurabileceklerdir.


Engelli Memur Olarak Atanabilmek İçin Yaş Şartı Var mıdır?

Engellilerin memur olabilmesi için 18 yaşını tamamlamış olmaları (veya bir meslek veya sanat okulunu bitirenlerin en az 15 yaşını doldurmuş olmaları ve Türk Medeni Kanununun 12’nci maddesine göre kaza-i rüşt kararı almaları) gerekmektedir.

Engelli memur olabilmek için aranılan üst yaş şartında ise 65 yaşını geçmemiş olmak gerekmektedir.


EKPSS’ye Lise Son Sınıf Öğrencileri Girebilirler mi?

Mezun olabilecek son sınıf öğrencileri de EKPSS’ ye girebilirler.


Lisans Mezunu Aday Önlisans veya Ortaöğretim Düzeyinden de EKPSS’ ye Başvuru Yapabilir mi?

Lisans düzeyinden mezun olan aday EKPSS’ ye sadece lisans düzeyinden başvuru yapabilir böylece, Lisans düzeyinden mezun olmasına rağmen önlisans ya da ortaöğretim düzeyinden sınava giren ve sonrasında yerleşen adayların ataması yapılmamakta, ataması yapılan ve durumları sonradan tespit edilenlerin ise atamaları iptal edilmektedir.


Lisans Mezunu Engelliler KPSS A Kadrolarına EKPSS ile Başvurabilir mi?

Yerleştirme yapılırken, adayın tercih ettiği kurum ve bu kurumlara ait kadrolar, tercih edilen kadro için aranılan nitelikler, puanı dikkate alınmakta, kadro için öngörülen nitelikleri taşımayanlar veya tercih ettiği kadroya daha yüksek puanı olanlar tercihte bulunması halinde adayın puanı yüksek dahi olsa yerleştirmesi yapılamamaktadır.

Adaylar isterse, yerleştirme sonrası tüm kadrolara yerleştirilen adaylara ilişkin taban ve tavan puanları ÖSYM Başkanlığının internet sitesinde görebilirler.


Engelli Memur Alımları Hangi Sürelerde Yapılmaktadır?

Engelli memur alımları engelli kontenjan açığı olduğu sürece daha önce yılda bir kez yapılırken, yılda 2’ye çıkarılmıştır. Son düzenleme ile yılda 3 kez yapılacaktı fakat henüz yeni kılavuz ve takvim açıklanmadı.


EKPSS/Kura Sonucu Bir Kadroya Yerleşen Aday Bir Sonraki Yerleştirmelere Başvurabilir mi?

Herhangi bir kadroya yerleştirilen aday “aynı EKPSS puanı veya kura kaydı” ile takip eden bir sonraki yerleştirme için tercihte bulunamaz.


EKPSS veya Kura Sonucuna Göre Yapılan Yerleştirmeler Sonrasında Boş Kalan Kadrolara Ek Yerleştirme Yapılmakta mıdır?

Mevzuatta ek yerleştirme yapılacağına ilişkin hüküm bulunmamakta olup, boş kalan kadrolara aynı yıl içerisinde ikinci bir defa ek yerleştirme yapılmamaktadır.


Engelli Devlet Memurlarının Ne Gibi Haklar Sağlanmaktadır?

İstihdam bakımından, engelli olmayan diğer personel KPSS sonuçlarına göre, engelliler ise EKPSS veya kura ile Devlet memurluğuna alınmaktadır.

İlgili mevzuatında belirtilen şartları taşıması halinde engelli memurlara düşük gelir vergisi ödeme, idari izin kullanma, günlük çalışma sürelerinde esneklik sağlanma, erken emekli olma, gece nöbeti ve vardiyadan muaf tutulma gibi haklar sağlanmaktadır.


EKPSS yönetmeliğinde 2 Şubat 2018 tarihi itibariyle değişiklik yapıldı.

1- EKPSS sonuçlarının ve kura kayıtlarının geçerlilik süresi 2 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

2- Her iki yılda bir EKPSS yapılmaya devam edilecek. Ancak aynı dönemde sadece bir EKPSS sonucu geçerli olacak ve öğrenim durumu farklı ise sadece üst öğrenim sonucuna ait yılın EKPSS’ si geçerli olacak.


İlginizi Çekebilir 👇

👉 EKPSS Çıkmış Sorular Tamamı PDF İndir (Tüm Yıllar)

👉 EKPSS Baraj Puanı Kaç 2024? EKPSS ile Atanmak İçin Kaç Puan Gerekli?

👉 EKPSS Kaç Yılda Bir Yapılır? EKPSS Kaç Yıl Geçerli?

👉 EKPSS Nitelik Kodu Listesi: 1101-1103-3001-3004-7225 Nitelik Kodları

👉 EKPSS Çıkmış Tüm Sorular PDF İndir

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu