İlköğretim

6. Sınıf İmam Hatipte Hangi Dersler Var? 2024-2025 – İmam Hatip Ortaokulunda Hangi Dersler Var?

6. Sınıf İmam Hatipte Hangi Dersler Var? 2024-2025 – İmam Hatip Ortaokulunda Hangi Dersler Var? Sorularının yanıtlarını arayan 6. sınıf İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için bu makalemizi hazırladık. 6. sınıf İmam Hatip Ortaokuna geçtiyseniz ve 6. sınıf İmam Hatip Ortaokulunda hangi dersler var, hangi ders kaç saat? olduğunu merak ediyorsanız bu makalemizde sorularınızın yanıtlarını öğrenebilirsiniz.

6. Sınıf İmam Hatipte Hangi Dersler Var? 2024-2025

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenen 6. sınıf İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri için işlenecek ders saati maksimum 35 saat olarak belirlenmiştir. Bu derslerden 34 tanesi zorunlu derstir ve kalan 6 ders okul yönetimi tarafından belirlen seçmeli derstir.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan çizelgeye göre 2024-2025 eğitim öğretim yılında 6. sınıf İmam Hatip Ortaokulunda işlenecek dersler şu şekildedir:

6. Sınıf İmam Hatip Ortaokulu Zorunlu Dersler:

⇒ Türkçe: 6

⇒ Matematik: 5

⇒ Fen Bilimleri: 4

⇒ Sosyal Bilgiler: 3

⇒ Yabancı Dil: 3

⇒ Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: 1

⇒ Görsel Sanatlar: 1

⇒ Müzik: 1

⇒ Beden Eğitimi ve Spor: 1

⇒ Teknoloji ve Tasarım: 2

⇒ Kur’an‐ı Kerim: 2

⇒ Arapça: 2

⇒ Peygamberimizin Hayatı: 2

⇒ Temel Dinî Bilgiler: 2

6. sınıf İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri yukarıdaki tabloda göründüğü üzere haftada 29 saat zorunlu ders işlemektedir. Kalan 6 saat içinse seçmeli dersler aşağıdaki gibidir.


6. Sınıf İmam Hatip Ortaokulu Seçmeli Dersler:

⇒  Seçmeli Kur’an‐ı Kerim

⇒  Okuma Becerileri

⇒ Yazarlık ve Yazma Becerileri 

⇒ Yaşayan Diller ve Lehçeler

⇒ Yabancı Dil (Bakanlar Kurulu Kararı ile Kabul Edilen Diller)

⇒ Bilim Uygulamaları

⇒ Matematik Uygulamaları

⇒ Görsel sanatlar (Resim, Geleneksel Sanatlar, Plastik Sanatlar vb.)

⇒ Müzik

⇒ Spor ve Fiziki Etkinlikler (Alanlara Göre Modüller Oluşturulacaktır)

⇒ Drama

⇒ Zekâ Oyunları

⇒ Halk Kültürü

⇒ Şehrimiz…

⇒ Hukuk ve Adalet


ÇİZELGENİN UYGULANMASI İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR

1. Seçmeli derslerin kaç kez alınabileceği, dersin adının yanında parantez içinde belirtilmiştir. Dersin kaç saat alınabileceği ise tabloda parantez içerisindeki rakamlarla ifade edilmiştir. Örneğin, zorunlu ders olan Arapçanın yanında seçmeli yabancı dil dersi olarak Arapçanın seçilmesi durumunda bu ders 2 saat veya 1 saat olarak alınabilecektir.
2. Seçilen derslerin ders saatleri, öğretim programlarında belirtilen ders saatlerinden az olması durumunda, öğretim programlarında zümre öğretmenler kurulunca uyarlamalar yapılabilir.
3. Seçmeli derslerden birden fazla sınıf düzeyinde alınabilecek derslerin öğretim programları, modüler bir yapıda oluşturulmuştur. Öğrenciler birden fazla sınıfta seçilebilecek dersleri, seçeceği dersin okutulabileceği herhangi bir sınıfta bir kez seçebileceği gibi, birden fazla sınıf seviyesinde veya seçebileceği tüm sınıf seviyelerinde sürekli olarak seçebilir. Okulun imkân ve şartlarına bağlı olarak farklı sınıf düzeylerinde fakat seçtikleri ders açısından aynı seviyede olan öğrencilerden seçmeli ders grubu oluşturulması sağlanabilir. Örneğin; bir öğrenci seçmeli yabancı dil dersini ilk kez yedinci sınıfta alıyor ve bu derste henüz başlangıç seviyesinde ise bu dersi beşinci, altıncı ve sekizinci sınıfta okuyan ve başlangıç seviyesinde olan öğrencilerle birlikte alabilir. Böylece hem kaynakların daha rasyonel kullanılması hem de öğrenciler için tercih haklarının karşılanması imkânı sağlanır.
4. (Değişiklik 2016/66) “5, 6 ve 7. sınıflarda, Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, din kültürü ve ahlak bilgisi, yabancı dil, Kur’an-ı Kerim, Arapça, Peygamberimizin hayatı ve temel dinî bilgiler derslerini (29 ders saati) almak kaydıyla, imkân ve şartları uygun olan okullarda isteğe bağlı ve zorunlu ders saatine ilave olarak haftada 7 ders saatine kadar yabancı dil veya Kur’an-ı Kerim dersi verilebilir. Bu uygulamayı yapan okullarda, öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan yabancı dil ve Kur’an-ı Kerim dersi öğretim programlarına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programları uygulanabilir. Ayrıca, yabancı uyruklu öğrenciler için açılan 5, 6 ve 7. sınıflarda ise 7 ders saatine kadar ilave Türkçe dersi verilebilir.” Bu derste öğrencilerin hazırbulunuşluk düzeyleri dikkate alınarak Talim ve Terbiye Kurulunca kabul edilmiş ve uygulanmakta olan Türkçe öğretim programına dayalı olarak dersin zümre öğretmenler kurulunca hazırlanan öğretim programı uygulanabilir.
5. İsteyen okullarda haftada dokuz (9) ders saatine kadar okul ve çevrenin şartları ile öğrencilerin bireysel özellikleri ve ihtiyaçları dikkate alınarak sanat etkinlikleri, sportif çalışmalar, sosyal ve kültürel etkinlikler ile her türlü eğitici faaliyetlerin gerçekleştirilmesi okul yönetiminin kararına bağlı olarak uygulanabilir.
6. Kur’an-ı Kerim dersi işlenirken sınıfların ikiye bölünebileceğini belirten “Kur’an-ı Kerim dersinin hedeflenen amaçlara ulaşması için mevcudu 25’i geçen sınıflar iki gruba ayrılabilir ve gruplardaki öğrenci sayısının eşit olmasına dikkat edilir. Her gruptan bir öğretmen sorumlu olur ve yılsonuna kadar aynı grupla programı yürüterek öğretimi gerçekleştirir.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 6. Sınıfta Hangi Dersler Var? 

👉 6. Sınıf Online Deneme Sınavı Çöz (Türkiye Geneli)

👉 Öğrenci Gündemi’ni Instagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu