Üniversite

Bilirkişi Nasıl Olunur? Bilirkişi Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Bilirkişi Nasıl Olunur? Bilirkişi Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?. Uzmanlığı, özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde oy ve görüşünü sözlü ya da yazılı olarak vermesi için başvurulan gerçek veya tüzel kişilere bilirkişi denir. Bilirkişi Savcı veya hakimlerin istekleri üzerine çalışma faaliyetleri yürüten ve uzmanlık alanına uygun ölçüde mahkemeye bilgiyi sunar. Bilirkişi olabilmek için uzmanlık alanınız ve mesleğinizde beş yıl deneyiminiz olması gerekmektedir.

Bilirkişi Nasıl Olunur?

Bilirkişi olabilmek için belirli bir alanda uzmanlık alanınızın olması gerekmektedir. Doktor, Mühendis, inşaat işçisi, elektrik teknisyeni gibi çeşitli meslekler veya işlerde çalışan kişilerin yanı sıra esnaf olan kişilerde bilirkişi olabilir ancak en az beş yıl deneyime sahip olunması şartıyla herkes bilirkişi olabilir.

Bilirkişiler uzman olduğu alanda verdiği destek ile buna bağlı olarak ücret kazanır. Bir bilirkişiye yılda aşağı yukarı 300 kadar dosya verilebilmektedir. Dosya üzerinden tahmin edici kazanç sağlanarak ay bazında önemli bir miktar elde edilmektedir. İş mahkemeleri ya da ceza mahkemeleri ile beraber, pek çok farklı mahkeme üzerinden davalar hakkında dosyalar gelir. Bu dosyalar üzerinde yapılan uzmanlık ile oldukça yüksek kazançlar sağlamak mümkündür.


Bilirkişi Olmak İçin Ne Mezunu Olmak Gerekir?

Neredeyse her kurumda bilirkişiye ihtiyaç duyulabilmektedir. Mühendis, doktor, inşaat işçisi, elektrik teknisyeni vb. birçok alanı örnek olarak gösterebiliriz. Bilirkişi çalışacağı kurumda en az 5 yıl deneyime sahip olması gereklidir. Bu alanda uzmanlaştıktan sonra bilirkişi mesleğini elde edebilirler.

Bilirkişi olabilmek için: 

 1. Başvuru tarihinde yirmi beş (25) yaşından küçük olmamak,
 2. Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,
 3. Bilirkişilik yapacağı alanda en az 5 (beş) yıllık mesleki deneyime sahip olmak,
 4. Affa uğramış ya da ertelenmiş olsa dahi, Devlete karşı işlenen suçlar ile zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi bir suçtan veya kaçakçılık, resmi  ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, gerçeğe aykırı bilirkişilik yapma, yalan tanıklık ve yalan yere yemin suçlarından biriyle hükümlü bulunmamak,
 5. Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış olmak veya sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmamak,
 6. Daha önce kendi isteği dışında bir bilirkişi listesinden çıkarılmamış olmak,
 7. Komisyonunun yargı çevresinde oturmak veya mesleki faaliyetini icra etmek,
 8. Meslek mensubu olarak görev yapabilmek için mevzuat tarafından aranılan şartları haiz olmak,
 9. Mesleğini icra edebilmek için herhangi bir meslek kuruluşuna kayıtlı olmak zorunda olanlar için, kayıtlı olunan meslek kuruluşunun mevzuatına göre bilirkişilik yapabilmek için uzmanlık alanını gösteren sertifika, uzmanlık belgesi, yetki belgesi ve benzerlerinin alınmasının zorunlu olduğu hallerde bu belgeye sahip olmak.

Bilirkişi Başvuruları Nereye Yapılır?

Bilirkişi olmak için çalışmak istenen kurumların personel alımı sayfasından duyuruları takip etmeleri gerekir. Adli Tıp gibi kurumlara başvurmak için ilgili şehrin adalet.gov.tr adresindeki duyuruları takip etmelisiniz.


Bilirkişinin Görevleri Nelerdir?

Bilirkişi, savcı veya hakimler tarafından görevlendirilen kişilerdir. Özel veya teknik bir konuda uzmanlık sahibi olan bilirkişiler, görüşlerini yazılı veya sözlü olarak verirler. Bilirkişinin sorumluluğunda olan bazı görevler ise şu şekilde sıralanır;

 • Mahkemeye davet edildiği ve bilgisine başvurulduğu konuda kendisine verilen görevi kabul etmek,
 • Tarafsız olarak sorumlu olduğu görevini yerine getirmek,
 • Görüşünü zamanında ilgili mahkemeye bildirmek,
 • Kendisine verilen bir görevi başka birine devretmeden şahsen yapmak,
 • Usule uygun şekilde yemin etmek,
 • Yanlış veya hatalı görevlendirme gibi durumların söz konusu olması halinde mahkemeyi gerektiği şekilde bilgilendirmek.

Bilirkişi Maaşları 2024 Ne Kadar?

 

Bilirkişilik yapanlar aylık olacak şekilde bir maaş almamaktadır. Bilirkişilerin aldıkları maaş, baktıkları dava dosyaları ile ilgilidir. Dosyanın boyutuna göre maaş almaktadırlar. Bilirkişiler, dosya başına para almaktadır.

 • a) Fera ve iflas daireleri ile satış memurluklarında görülen işler için: 1100,00 TL
 • b) Sulh hukuk ve tüketici mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
 • c) İcra hukuk ve icra ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
 • ç) Asliye hukuk mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
 • d) Aile, iş ve kadastro mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1460,00 TL
 • e) Asliye ticaret ile fikri ve sınaî haklar mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2200,00 TL
 • f) İdare ve vergi mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
 • g) Cumhuriyet başsavcılıklarında yürütülen soruşturmalar için: 1100,00 TL
 • ğ) Sulh ceza hâkimliklerinde görülen işler için: 1100,00 TL
 • h) Asliye ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1820,00 TL
 • ı) Ağır ceza mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 1100,00 TL
 • i) Bölge adliye ve bölge idare mahkemelerinde görülen dava ve işler için: 2200,00 TL
 • j) Yargıtay ve Danıştay’da ilk derece mahkemesi sıfatıyla görülen dava ve işler için: 2320,00 TL

Tarife, adli ve idari yargı alanındaki tüm bilirkişilik faaliyetlerini kapsamaktadır. Bilirkişi ücreti, bilirkişinin sarf ettiği emek ve zaman karşılığında ödenen ücreti ifade etmektedir. Ayrıca, bilirkişinin inceleme, ulaşım, konaklama, yemek gibi giderleri belgelendirilerek ayrıca ödenmektedir.

Gerçek kişilere verilecek bilirkişi ücretleri belirlenirken, özel hukuk tüzel kişilerine 6. madde kapsamında dava ve işler için 3000,00 TL bilirkişi ücreti öngörülmüştür.

2024 Bilirkişi Ücret Tarifesi için tıklayınız.


İlginizi Çekebilir  👇

👉 Adliyede Katip Nasıl Olunur?

👉 Zabıt Katipliği Klavye Sınavı Nasıl Yapılır?

👉 Öğrenci Gündemi’ ni İnstagram’dan Takip Etmek İçin Tıklayınız

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu